Ugrás a hozzászólásokra!

"Közölhetem önökkel, hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba. Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérlegserpényői hamarosan le fognak szakadni" Cion bölcseinek jegyzőkönyvei 3 sz. jegyőkönyv.


A kigyó köre

A "fiskális" Európa viziója

Olvasom az interneten, "volt egyszer egy "Wirtschaftswun der", az úgynevezett német gazdasági csoda". Amikor az olvasásba kezdtem azt hittem az írás Hitlerről szól... De nem, Ludwig Erhard gazdasági miniszterről, a későbbi német államfőről van szó. Igy is érdekes olvasni, hogy a kettészakított Németország nyugati fele mit produkált néhány évtized alatt. Talpraállt a gazdaság. Újjáépült a rommá bombázott ország. Kifizette amit követeltek tőle, (pl. Ausch witz miatt a zsidók). Keblére ölelte, majd - úgy ahogy - kimosta a szarból a keleti országrészt. Mindezt úgy, hogy bőven jutott a bérből ill. fizetésből élőknek, a parasztoknak, meg a nyugdíjasoknak. Erre mondták: jóléti állam. De miért is ne lehetne jóléti az az állam, amelynek "olyan" polgárai vannak? Sőt! Az esélyek javulni látszottak, amikor bedőlt a Szovjetúnió. A NATO úgyszólván "munkanélkülivé" vált. Csökkenthetők voltak (lettek volna) a hadikiadások. Felfénylett a horizont.

De voltak, akik ezt másképp gondolták. Akik másképp gondolták Európa "egyesítésén" kezdtek munkálkodni. E terv egyik része volt olyan púpot rakni Németország hátára, amelynek súlya alatt idővel össze kell roskadnia. Persze ez eleinte nem is látszott púpnak, hisz pl. Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország hajdani nagyságuk vissz fényében sütkérezve, még mindíg kivánatos politikai, gazdasági partnereknek látszottak. A ő kedvükért meg lehetett hallani a szegény szomszédok Csehország, Szlovákia, Magyarország, stb. félénk kopogtatását is.

Németország tehát léprement. Nem hallgattak a nagy szkeptikusokra, pl. De Gaulle-ra, akik az Új Európát a "Hazák Európájának" gondolták - álmodták. Azt sem vették észre, hogy Európa esküdt ellensége a gonosz Anglia csak fél seggel űl be a ringlispilbe. (Megőrzi pl. magának a Fontot.)

Európa rontása hasonló a fertőző betegséghez. A gyengébbeket betegíti meg a leghamarabb és legsúlyosabban. Aki esetleg talpon marad, azt leköti a többiek istápolása. Valahogy így járt Németország is.

De hogy működik a rontás? A "receptet"
1897-ben Bázelben az
I. Cionista Világkongresszuson ismertették.

"Gazdasági válságokat idéztünk elő a gójok számára egyszerűen azáltal, hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. Óriási tőkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól, úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a stagnáló tőkék hez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. Ezek a kölcsönök kamat fizetési terheket róttak az államokra és a tőke rabszolgáivá tették őket...

Azokat az újításokat, amelyeket a gójok pénzügyi intézményeiben és eljárá sában tervezünk, olyan formákba fogjuk öltöztetni, hogy senkire sem fognak riasztólag hatni. Ki fogjuk hangsúlyozni, hogy az újításokra azért van szükség, mert a gójok az ő rendellenességeikkel zavaros állapotokat teremtettek a pénzügyek terén. A legfőbb rendellenesség, amint erre rá fogunk mutatni, abban áll, hogy olyan állami költségvetést irányoznak elő, amelyet minden évben ki kell bővíteni a következő okból: a költségvetésből félévig futja, azután külön költségvetést kérnek azért, hogy helyrehozzák a dolgokat, ezt kimerítik három hónap alatt, mire pótköltségvetést kérnek, mindez kiegyen lítési költségvetéssel végződik. Mármost, mivel a következő évi költségvetést az összes pótlások összegének megfelelően irányozzák elő, a szabályostól való eltérés akár 50 százalékot is kitesz egy év alatt, és így az évi költségvetés tíz év alatt meghárom szorozódik. Az ilyen módszerek következtében, melyeket a gój államok gondatlansága megenged, államkincstáraik üresek. Ezt nyomon követi az államkölcsönök időszaka, ez pedig végképp kikészítette és csődbe juttatta az összes gój államot.


Mit is üzent haza Orbán Brüsszelből? A költségvetést azonnal át kell dolgozni! Orbán most a "lógós" szerepét próbálja alakítani. [Lógós a befogott lovak mellé kötött, de nem húzó ló.] Vajon sikerül neki? Jó lenne, de nem osztozhatunk léhaságában.

Tehát mi is lényegében az államkölcsön, főleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti, hogy az állam kormányváltókat bocsát ki, amelyek a kölcsöntőke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget, negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét, hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változatlanul megmarad - kifizetetlen adósságnak.

Ebből világos, hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetőktől az utolsó garaso kat is csak azért, hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját, akiktől pénzt vett kölcsön..."
(20. jegyzőkönyv).

A most zajló brüsszeli európai csúcsértekezlet célja egy olyan új megállapodás aláírásának kikényszerítése a tagállamoktól, amely a "monetáris" Európát "fiskális" Európává változtatja. Mit jelent ez? Hát csak annyit, hogy "... Napjaink alkotmányos berendezéseinek mérlegserpényői hamarosan le fognak szakadni..." vagyis a tagállamok teljességgtel elveszítik eddigi látszat függetlenségüket is.

A rabszolgaság legszilárdabb formája az adósrabszolgaság. De miért váltak adósrabszolgává az államok abban az Európában, amelyben 1945 óta vagyis 66 éve béke honol? (Eltekintve a perifériális délszláv háborútól.) Hát csak azért, mert Amerika amióta létezik és azóta is, hogy megnyerte a Második Világháborút, állandóan hideg, vagy meleghábo rút visel a világ minden pontján a világ minden országa ellen és ez bizony sokba kerül, végső soron a világ országai nak...

A témaközelítést kezdjük egy "vicces" kis cikk-kivágással. A feltaláló Matt Miles persze nem tudja, hogy Amerika államadósságát nem Amerikának, hanem az egész világnak kell megfi zetnie a "begyűrüzés" miatt, amiről bővebben ejtek szót.

Persze az adósság már nem annyi.
Szépen gyarapodott 2009 óta.
"Az Egyesült Államok államadóssága átlépte a 15 ezer milliárd dollárt. A tartozás így már meghaladta Amerika tavalyi, 14,5 ezer milliárd dolláros GDP-jét. Ezzel az Egyesült Államok is azon országok egyike, ahol az államadósság meghaladja a GDP-t. Rázós hetek előtt az amerikai döntéshozók..." olvasható a Privátbankár honlapján.

Ennek ellenére egy idő óta Amerika (és Anglia is) a beteg Európáról és a kényszergyógyításról példálózik, holott...

Holott a sokadik és legújabb világválság, mint a korábbiak is, Amerikában kezdődött 2008-ban a Lehman Brothers bankház csalárd csődjével. Majd sorra dőlt a többi (belülről üreges) dominó is. Ez az egy bank 75 milliárd dollárt "produkált'.

Persze érdekeltté vált ez ügyben (a vén szaros) Anglia is, aki most a kivülálló lezserségével szemléli Európa kúrálását. "A Lehman-dráma egyik főszereplője, a brit Barclays bankcsoport papírja délelőtt 8,8 százalékos veszteségben volt, de a kereskedés korábbi szakaszában előfordult 9 százalék feletti árfolyamzuhanás is. (A Barclays egyike volt a Lehman Brothers átvételét fontolgató bankoknak.)" 

Hogy honnan kígyózott elő az "Európa kúra" ötlete, majd terve? Senki sem fog meglepődni, ha egyből rávágom: Wall Street, Soros György!

Soros úr nemrég egy brüsszeli szállodában ücsörögve, Európa sorsáért rettegve, a következő sajtónyilatkozatot tette a Welt am Sonntag riporterének. Kérdés - "Azt is hiszi, hogy Európa veszélyben van. Válasz - Halálos veszélyben. Vissza kell hódítanunk a pozitív dolgokat, amelyeket Európa jelképez. Újra fel kell találnunk a kívánatos Európát, az olyan Európát, amely ér nekünk valamit, és amelyet nem csupán eltűrünk."

A zsidó pökhendiség miatt most nem érek rá felháborodni, mert fontosabb a szereposztás, a Németországra kiosztott szerep tárgyalása. "Az EU pénzügyminiszterei 2009 novemberében nyilatkozatot tettek közzé, amely szerint a Lehman Brothers csődje után minden rendszerszerűen fontos bankot megóvnak a bukástól. Angela Merkel azonban nem sokkal később kijelentette: igen, de ezeket a garanciákat minden egyes országnak egyénileg kell megadni, nem pedig az EU-nak vagy az euróövezetnek mint kollektívának. Ez volt az a pillanat, mikor megkezdődött Európa széthullása. Merkel asszony jól megértette a német közvéleményt. És követte, ahelyett, hogy vezette volna. Lépése következményeit csak most értette meg, most váltott radikálisan irányt, és most már kész megmenteni az eurót. Ezért elismeréssel kell adózni neki."

Tetszenek figyelni? Szó sincs Angliáról és a kis francia jakhecről? Sárközynek nyilván semmi se' drága. Az utolsó franciáig fog küzdeni - az Euróért. Anglia pedig ellép az asztaltól mire a pincér hozza a cehhet. A szőke tehén viszont hagyja megfejni - Németországot...

Sorosnak már rég megvoltak a tervei, mielőtt az európai vezetőket Brüsszelbe rendelték volna raportra. az [origo] ban megjelent nyilatkozata szerint  "... Azt indítványozta, hogy az euróövezeti országok kormányai haladéktalanul állapodjanak meg egy új európai pénzügyi hatóság (!) felállításáról. A közbülső időben - Soros második javaslata szerint - az európai nagybankokat az Európai Központi Bank (EKB) felügyelete (!) alá kell helyezni, amiért azok cserébe egyfajta időben korlátozott garanciát kapnának. Harmadik lépésként pedig az Európai Központi Banknak az adós orszá gok, mint például Olaszország és Spanyolország számára biztosítania kellene adósságaik rendkívül alacsony költségek kel történő ideiglenes refinanszírozásának lehetőségét." Eddig minden normális közgazdász azt hangoztatta, az olasz államadósság akkora, hogy azzal Európa nem bírkózhat. Most Soros azt mondja, kell! A pénzt pedig hatósági úton kell kifacsarni Európából. Mit jelent ez? Kitalálják? Nem találják? Jó, megmondom! Semmi egyebet mint az európai lakosságot sújtó könyörtelen megszorításokat. "Az állam azzal a ténnyel találja magát szemben, hogy rendkívül terhes adósságot vett magára. Hogy fizetni tudja a kamatokat, újabb kölcsönökhöz kell folyamodnia, ezek azonban nem szün tetik meg, hanem csak növelik a tőkeadósságot. És ha ez a hitel is kimerült, új adókkal (!) kell fedezni - nem a kölcsönt, hanem csak annak kamatait. [21. jegyzőkönyv.]

Ez a zseniálisan kifundált és működtetett verkli nem öncélú. "Minden országban megzavarjuk a nép és kormány közti viszonyt, annyira összetörve az emberiséget egyenetlenséggel, gyűlölettel, veszekedéssel, irigységgel, sőt még sanyargatások alkalmazásával, éhínséggel, betegségek beoltásával, nyomorral is, hogy a gójok ne lássanak más kivezető utat, mint azt, hogy menedéket keresnek a mi teljes pénzbeli és minden egyéb vonatkozású főhatalmunknál." [10. jegyzőkönyv.] Észlelhetők ezek a tünetek a hajdan gazdag és művelt Európában? Ítélje meg az olvasó.

Soros nem feledkezik meg a (pusztító) államkötvényekről sem (lásd fent). A Le Monde c. lapnak a következő nyilatkozatot tette.  "Meg van arról győződve, hogy az eurókötvények létrehozása lesz a megoldás, amely jobb gazdasági integrációt és fiskális harmonizációt (!) fog eredményezni. Ha meg akarják menteni az eurót, a vezetőknek nem lesz más választása Hozzátette: de ezenfelül most újra kell az európai gondolatot fogalmazni, megtalálni azokat a pozitív elemeket, amelyek lelkesítő vággyá és eszmévé tették Európát. Azt nem részletezte milyen legyen "a lelkesítő vágyak és eszmék Európája". Aligha tévedünk, ha arra gyanakszunk, hogy a Bázeli I. Cionista Világkongresszuson megfogalmazott vágyakra és eszmékre gondol. Mi másra gondolhatna.

Buzgón kontrázik a pánikkeltéshez a kis párizsi biboldó is.  "Nicolas Sarkozy francia államfő arra hívta fel a figyelmet, hogy ha pénteken Brüsszelben nem születik megállapodás az eurózóna gazdasági kormányzásáról, Európának nem lesz második esélye. Azonnal dönteni kell. Minél tovább halogatjuk a döntést, annál drágább és kevésbé hatékony lesz ... ha pénteken nem tudunk megállapodni, akkor nem lesz második esélyünk - fogalmazott Sarkozy a kongresszu son. Európára még soha nem volt ekkora szükség, de Európa sem volt még ekkora veszélyben. Soha ennyi ország még nem akart csatlakozni Európához, de Európa szétesésének sem volt még ilyen nagy a kockázata - hangsúlyozta a francia államfő." 
Nemrég még Irán bombázása mellett is ugyanígy kardoskodott. Abból se lett semmi. Ebből se lett (pénteken) semmi. Úgy lehet, nem is lesz semmi.

Egyébként kifejezetten érdekes, hogy egyedül Orbánnak jutott eszébe (vagy csak ő merte kimondani), hogy az euró pai államok alkotmányos státusát oly mértékben érintő változásokról van szó, amelyekhez a szuverén (?) parlamen tek hozzájárulására van szükség!  A többi szarházinak nem jutott eszébe saját hazájának alkotmánya? Érthetetlen! A "lelkesítő vágyak és eszmék Európája" a sakter kése alatt lassan kivérző apatikus barmok Európája? Sajnos úgy tünik: igen! Vagy mégsem?

Még jut eszembe valami. Kedves "szentkorona szolgák", nincs (jogi) mondanivalótok a történtekkel, ill. a bekövetke zendőkkel  kapcsolatban? Még mindíg nem láttok ki a korona pereme alól?

Meg akarok még emlékezni a (hülye) gójokkal szemben oly eredményesen alkalmazott sokkoló eszközökről a (szél hámos) "hitelminősítőkről".

A Moody’s Corporation esetében nem sokat tudtunk meg - írja az "Ingatlan.net", ugyanis a honlapjukon található bármely információ elérése regisztrációhoz kötött. Ennek elvégzése után is szomorúan tapasztaltuk, hogy a rendszer nek még ez sem elég („Acces denied”), ugyanis a kiírás egyértelművé tette, hogy a céginformáció megtekintéséhez sincs jogosultságunk. A Londonban és New Yorkban található székhelyek nem véletlenek, ez a két világváros ugyanis a világ pénzpiacainak központja is, így evidens, hogy ezek az intézetek is itt tömörülnek. Az már másik téma, hogy a londoni székhelynek köszönheti az Egyesült Királyság az igencsak kedvező adósbesorolását, mert ezen minősítők közvetlen befektetései is itt összpontosulnak, ezért nem fog a GDP-hez viszonyított 11%-os államháztartási hiánnyal (Magyarországon most a cél a 3,8 %-os hiány ), a 2,5 millió munkanélkülivel és az 1% körüli GDP növekedéssel rendelkező Egyesült Királyság sohasem bedőlni. Olyannyira számít a székhely szerepe, hogy az Egyesült Királyság a legkedvezőbb „aaa” besorolást kapja. 

Ezzel szemben a magyar recept a következő. "A Moody's ... szerint fennáll az a veszély, hogy csak újabb sokkok sorozatának eredményeként jön létre a kellő politikai lendület egy olyan terv életbeléptetésére, amely hatékony megol dást kínál euróövezeti adósságválságra. Eközben azonban még több tagország elveszítheti hosszabb időre hozzáféré sét a piaci finanszírozáshoz, és így támogatási programokra szorulhat." Sokkterápia! Óh mennyire jól emlékszünk e kifejezésre! A megboldogult SZDSZ gazdasági programjának vezéreszméje volt... A Moody 's ugyan mire gondol? Éhséglázadásokra? Utcai harcokra? Igen!

A New Yorki székhelyű Standard & Poor's  "ugyancsak egy pénzügyi szolgáltató cég. A cég termék illetve szolgáltatásai közé tartoznak a hitelminősítések, S&P index, alapok értékelése, kockázati megoldások, kormányzati tanácsadás, értékelések és adatszolgáltatás.

 
A Standard & Poor's nem lacafaszázik. "A leminősítést valószínűsítő felülvizsgálat alá vette szinte a teljes euróövezetet. Az amerikai hitelminősítő az eurózóna 17 országá ból 15 adósságbesorolásának felülvizsgálatát kezdte el, csak Ciprus és a lejjebb lénye gében már nem minősíthető Görögország maradt ki a listából (a görögök eggyel vannak a tényleges államcsődöt jelző besorolás fölött, a ciprusiaknak eddig is negatív volt a besorolásuk). Nem marad egy AAA-s sem?" Már hogyne maradna? Mé' ne maradna? A fosos vén oroszlán Anglia marad, dehát Anglia sohasem tartozott Európához... Érdemes lenne a már romjaiban álló Németország és a "virágzó" Anglia minősítési paramétereit összevetni, de fölösleges. Úgy is tudható, hogy a Poor's hamis rőffel és mérleggel dolgozik, mint általában a zsidók, mindenütt a világon.

Még egy borús gondolat. Éjjel egy óra felé szoktam fülembe dugni a rádió fülhallgatóját és úgy alszom el, többnyire Bolgár úron. Reggel öt körül ébredek, néha arra amit álmomban hallok. Nos, ma reggel azt hallottam, hogy Kína hajlandó lenne a bugyellárist Európa érdekében megnyitni, de csak az IMF-en keresztül. Remélem, rosszul hallottam. Ha jól hallottam, beteljesülni látszik komor blogjóslatom Kína "árulásával" kapcsolatban.

Érdekes adalék, hogy a Standard & Poor's egy kivétellel rontott az amerikai bankok besorolásán, viszont javított a legnagyobb kinai bankokén "... Vagyis a nagyobb kínai bankok a Bank of China, és a China Construction Bank, valamint az Industrial & Commercial Bank of China Ltd immár jobb besorolással rendelkeznek az S&P-nél, mint - a JPMorgan kivételével - amerikai társai." Ez is arra utal, hogy valami nagy - nagy pakli lehet a háttérben...

Mire ideértem a cikk írásában sikerült elszomorítanom önmagamat. Gondolom ugyanezt a hatást sikerült elérnem olvasóimnál is... El kell tehát gondolkodnom,  miket írkáltam itt össze - vissza.

A következő - vigasztaló - eredményre jutottam.

A zsidóság régi kedvenc terve Európa meghódoltatása. Ez a Bázeli Kongresszus idején már egészen közelinek látszott. Kiderült azonban - délibáb volt. Lássuk hát a most felvázolt jövőképet, vajon nem fata morgana ez is?

Gondolkodjunk el kissé a zsidók egyetemes történetén.

Kijövet Egyiptomból, útban a megigért Kánaán felé, negyven évig barangoltak a pusztában, jóllehet nappal egy felhő, éjjel egy tűzoszlop mutatta számukra az utat. De milyen utat? Az ókori vándor népek és a hajósok nappal a napot, éjjel a csillagok járását figyelték és különösebb út és időveszteség nélkül érték el úticéljukat. Mi a különbség ("khölömb ség")? Hát az, hogy a nap és a csillagok természeti létezők, a világító felhő és a tűzoszlop viszont beteges képzeletük szüleményei. Úgy tűnik, a zsidók ma is képzeletüket követik.

Üldöztetésük végtelen története még egy fontos tanulsággal szolgál. Mindíg akkor érte őket baj, amikor már - már elérték a szemük előtt lebegő, amúgy nemlétező, célt. Miért van ez? Ebből az okos fajból hiányzik egy természetes ösztön. Nem képesek érzékelni a tűréshatárt, ezért minduntalan túllépik. Ez már bekövetkezett az "Ígéret Földjén". Onnan kifelé áll a szekerük rúdja. Most Európára vetik magukat. De Európa általuk tönkretett mai nyomorúságos állapotában sem "lelkesítő vágyaik és eszméik Európája". Úgy lehet ismét árnyékra vetődnek.

Hogy is szól Varga Miklós Európa dala?

Megszülte hűtlen gyermekét,
Nem sírt, akkor sem ha elvetélt,
Akármi történt, mindig büszke nő maradt,
Így élt a sok-sok év alatt.

Ennek már vége? Európa olyan ringyóvá vált, aki kilóra megvehető? Lehet fiúk, de nem biztos! Nyilván elkészítettétek már a zsidóüldözések történelmi - földrajzi mappáját. Hol sűrűsödik a legtöbb pötty? Talán csak nem Európában? Ha igen, ne csak előre, hátra is nézzetek.

2011.12.10

Sz. Gy.

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!
 

Sor

Dátum

Becenév

Hozzászólás

 1

 2011.12.11

 Anonym

Tegyük még hozzá, hogy az életben hagyott Kaczynski a lengyel választási kampányban amit "sikeresen" el is veszített, utalt arra, hogy Merkelt a Stasi emelte a kancellári székbe... Gyönyörű összjáték ! Hát ezt nem árt hozzátenni. Sz. Gy.

 2

 2011.12.12

 Anonym

Merkel életrajza tipikus! 1954-ben átköltözni az NSZK-ból az NDK-ba (?!), ahol "örömmel" vártak bármilyen vallás képviselőjét! Angela Merkel, született Kasner (Hamburg, 1954. július 17.) 2005 óta német kancellár (CDU). Apja Horst Kasner evangélikus lelkipásztor, anyja latin–angol szakos tanárnő. Még 1954-ben, néhány héttel születése után a család Hamburgból az NDK-ba költözött. Apja a Berlin-Brandenburgi evangélikus egyház lelkipásztora lett Quitzow faluban, Perleberg közelében. Érdekes. Mindenki forditva közlekedett... Sz. Gy. 

 3

 2011.12.12

 Anonym

A cimben szereplo allatrol, vagy inkabb csuszo-maszorol Kalti Mark Kepes kronikajabol az alabbi sorok jutnak eszembe.
"Enaltalam uralkodnak a kiralyok, mond az Ur Isten bölcs Salamon altal... Altalam, mond az ur, es nem sajat erejukkel uralkodnak a kiralyok,es fognak uralkodni a magyarok kiralyai. Hol is eloszor az isteni hatalom van kifejezve, mely legyozhetetlen erot adando. Altalam ugymond, ki veghetetlen hatalmu, minden bennem bizokat segitni eros vagyok.
Minthogy en ölök es eltetek, en sebzek es en gyógyitok,s nincs aki az en kezembol menekulhessen!"
Az utolso sor kifejezi az "Uristen" valodi lenyeget,senki sem menekulhet, akit egyszer a keze koze kaparintott, aki pedig erovel igyekszik szetszakitani ezt az "isteni lancot", azt akar fizikailag is moresre tanithat vagy elpusztithat, mert a hatalma vegtelen.
Ebbol kovetkezik,hogy ez az Isten nem azonos a TEREMTŐVEL, mert annak ellenkezojet, a pusztitast hajtja vegre.
Az adosrabszolgasag intezmenye kifejezesre juttatja ezen "Isten" valosagos műkodeset. A kamatrendszer biztositja a vegtelen hatalmat.Ennek az istennek van meg egy fegyvere: a kuzdelem a harc. Ezt a modszert akkor veti be,amikor mar nem lehetseges a kamatok behajtasa.Ugy tűnik,ilyen helyzetben vagyunk.Ha sikerulne elkerulni a haborut, a kigyo elveszitene minden lehetoseget a kör bezárására.Ugy legyen!
A Kálti Márk idézet hátborzongató... Illik a cikk témájá hoz. Az én véleményem eltérő  abból a szempontból, hogy a béke akadály e a kígyó utjában? Háború alatt nem atomháborúra gondolok, mert azt legfeljebb ha a patkányok élnék túl. Harcra gondolok inkább, azaz kigyóvadászatra, vagy legalábbis intézményes "kigyóbűvolésre", amely táncoltatja a kígyót, hogy ne róhassa köreit. Sz. Gy. 

 4

 2011.12.13

 BIBI

 A kigyó köre.Kitünö irás uram. BIBI

 5

 2011.12.13

 Anonym

A Bibliát ugyebár emberek írták, valamilyen nevelési céllal mert már akkor is "nevelni" kellet fajtánkat a jóra. A benne szereplő zsidó népséget Istenük hol ütötte -verte, hol meg "tenyerén" hordozta. Népének titulálta és ez ment az agyára ennek a sok curva zsidónak. Ők kinevezték magukat "kiválasztott nép"-nek és erről nem hajlandók letenni. Nincs a földön hely ahol ne utálnák őket mint a kutyapiszkot. Kompenzálási tevékenységük : a "monetáris" világhatalom kézben tartása  és a népek millióinak kirablása, fojtogatása. Pedig ha kipusztul alóluk a ló nagyot fognak esni -  remélhetőleg nyaktörő mutatvány lesz. A világ népeinek vallások általi mély-butasági szinten tartása a különböző egyházak bűne. De csak így lehet manipulálni a tömegeket ha agyuk mint a sárga agyag. Ez játszik a saját zsidaikat is terrorizáló bankárhadsereg stb. kezére. Szívszorító látvány emberek MILLIÓIT látni éhezve, felpuffadva, drogozva, bádogvárosokban élni, akkor amikor ilyen bankár és egyéb léhűtő gazember maffiozók, és millói a pitiáner bűnözők élik világukat rajtuk mint a tevek és kullancsok. Világvége lesz (?) vagy nem lesz (?), ennek a világnak a végét kell vetni és nem fog mégegyszer  "ketté válni a Vörös-tenger".

6

 2011.12.14

 Vándor

Tisztelt Doktor Úr! Köszönet és gratulálok az újabb cikke megírásához!  Csak röviden: ez a lézengő népség hasonlít a hasmenéses patkányhoz. Ajvékol, sikít, a mocskával összeken mindent, undort kelt maga körül. És még ők tartanak más népeket tisztátalannak. A haszonért mindenre képesek, amire istenfélő ember képtelen. Magukat egyedüli kiválasztott népnek képesek titulálni. Szó se róla, kevés ilyen közutálatnak örvendő brancs létezik. Üdvözlettel: Vándor

 7

 2011.11.15

 Anonym

Vandor bejegyzesehez..Te,mint "istenfelo"ember,vettel mar fel kamatra hitelt? Mert,ha igen,akkor nem kellene ilyen velemenyt formalnod roluk. Ebben az esetben hamarabb jutottal autohoz, hazhoz, vagy mas arucikkhez, tehat szamodra is hasznot hajtott a "Kamatisten".
Azaz aldoztal annak az istennek akitol felsz. A teremto istentol ugyanis nem kell felni, csak a pusztulast hozotol.Gondold meg, ok is ugyanolyan emberek, mint a tobbi, csak jol ki tudjak jatszani a hulyeket.Es ezek altalaban a nemzsidok kozul kerulnek ki.Csak az a bunos,akire ra lehet bizonyitani a karokozast.Sokan vannak am ilyenek a gojok kozott is!
Egyáltalán nincs ellenemre, ha kedves olvasóim nemcsak az én írásaimhoz, de egymás hozzászólásaihoz is hozzá szólnak. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy egymás jogos érzékenységét ne sértsük. Ez a bejegyzés határeset, ezért közzéteszem. Javaslom azonban, hogy jogos óvatosságomat támogassák.

 8

 2011.12.15

 Vándor

Tisztelt Anonym! Az ön törvénye szerint természetesen Önnek van igaza. DE! Akiket Ön hülyének titulál - Ön is tudja - nem hülyék, hanem megszorult, nincstelen emberek, akik csak hitelből tudtak fedelet teremteni a fejük fölé.
És most ezek az emberek vannak a bajban. Ezeket az embereket zsarolják ki a végletekig. (Nem értem ezek közé a luxuslakás- és az autóvásárlási hitel-adósokat) Magára valamit adó bűnelkövető - hangsúlyozom, magára valamit adó - ezeket az embereket nem háborgatta. De hol van már a betyárbecsület?  Kérdésére válaszolva: számottevő hitelem nem volt és most sincs hiteltartozásom. Azonban nem nézhetem szenvtelenül a végső elkeseredésben vergődő embertársaimat. Ön szerint: Ők is ugyanolyan emberek mint a többi, csak jól kitudják játszani a hülyéket. Erre mondja a tisztelendő úr: Bocsásd meg neki uram, nem tudja, hogy mit beszél. Tisztelettel: Vándor.

 9

 2011.12.16

 Anonym

Kedves Vandor! Abban a hozzaszolasaban, melyre kicsit onerzetet bantoan reagaltam,On kollektiv bunosnek allit be egy nepcsoportot.Talan nem vilagitottam ra elegge, de a haszonert(es a jobb elet lehetosegeert) mas nepcsoportok is ugyanolyan cselekedeteket kovetnek el. Ezen tulmenoen kepesek egymast fegyverrel is kiirtani. Az En torvenyem sarkalatos pontja, hogy mindenki egyenileg felel cselekedeteiert.
Az elkovetett bunoket nem lehet masra atruhazni,az onfelaldozas sem szunteti meg masok aljas cselekedeteit.Ha On esetleg kepes bebizonyitani minden zsido ember bunosseget, akkor megemelem a kalapom On elott. Amit hangsu lyozni kivanok,semmire sem megyunk azzal, ha nekiallunk ugyanolyan modon mocskolodni, mint ahogy ok kimutatjak ellenszenvuket mas nepekkel szemben. A gyengejuket kell megtalalni,amivel valoban legyozhetoek.Hitleri modsze rekkel nem fog menni, a multban sem sikerult egyszer sem. A kigyo mindig magara talal egy ido utan,es ujra meg ujra megkezdi a mindig jol bevalt csuszo-maszo taktikat. Korrol-korre egyre erosebb lesz,vegul sorra elnyeli aldozatait.
Megis hogyan lehetseges elpusztitani? Fizikailag lehetetlen, mert nem elolenyrol van szo! Vegyuk eszre, a kamat redszer pusztan elonyosnek latszo,kesobb pedig hatrannya valtozo matematikai gondolat, aminek nincs teste, bioszferaja.
Ezert nem lehet pl. fegyverrel orokre elpusztitani, csak a gondolat altal megfertozott egyedeket ritkitjuk,de ujbol erdove terebelyesedik a hajtas. Akkor hogy lehet elpusztitani? Gondolatot csak egy masik gondolat kozombosithet,a gyulolkodes, a harc, kuzdelem hiabavalo cselekedet.
Kedves Vandor, tudja On,hogy a kamatrendszernek mi az ellenszere? Tudja On,hogy ennek a rendszernek a likvidalasa egyes emberek (pl.zsidok)elpusztitasaval sem oldhato meg? Ugyanis fennall annak lehetosege,hogy a most ebbol a rendszerbol eloskodok elpusztitasa utan egy masik nepcsoport fogja kihasznalni ezt a lehetoseget masok kizsakmanyolasara. Es elkepzelheto,hogy a kovetkezo ilyen nepcsoport esetleg a magyar lesz? Miert ne? Hiszen csak egy gondolat az egesz! Vegul ajanlom a megoldast! Kamatnelkuli tarsadalom felepitese, istenek es partok nelkul. Maskulonben a kor kezdodni fog elolrol.Ha jol emlekszem a kovetkezo kor a hetedik lesz,ha hagyjuk.
Igazán örülök annak, hogy a hozzászólók immár egymás tyúkszemére is ügyelve mozognak a honlap "parkettjén"!
Ha olvassa (nyilván olvassa) írásaimat észre kellett vennie, hogy nem vagyok holokauszt tagadó. Ebből következik, hogy a kollektív megtorlás nem szerepel elképzeléseim között. De! Igaz, hogy a pénznek ördöge van és a pénzforgatás nem a zsidók monopóliuma. Viszont minden kétséget kizárólag ők működtetik a pénzt egy világ-imperializmus céljainak érdekében. Az "ők" természetesen nem a zsidó fajra, hanem  annak egy rendkivül kártékony rétegére vonatkozik. Ez a réteg irányítja Izraelt  és uralja Amerikát . A pénz hatalmát nem eszmék, nem csupán eszmék, garantálják, hanem repülőgép hordozók, rakéták, lopakodók, stb. is. Az ajánlását ehhez képest ki kellene egészítenie még egy részlettel: hogyan képzeli, hogy a zsidó uzsorás filantróppá változik lemond a kamatról és beilleszkedik egy kamatmentes társadalomba? Sz. Gy.
 

10

 2011.12.16

 Diána

Már vártam a reagálását , és igen jó irást olvashatunk a történésekről ami az EU vergődését és a hátteret tálalja.Köszönet érte! A snassz kosztümös "szőke tehénen" sok múlik, de az a baj vele, hogy a fontos döntéseknél annyit analizál, hogy összezavarodik, kihagyja azt hogy lépésről lépésre okosan döntsön, (makacs, merev, és hisztériára hajlamos)ezért előlről kell kezdenie, a kihagyott folyamatokat, és a befejezetlenség csapdájába esve, kemény leckéket fog kapni. A szakadék peremén táncol, és nem tudja összetartania a bűnszövetkezetet.Ami a kigyót illeti, tudjuk, hogy a sátánt jelenti, "a Sátán az atyátok...." (János evagéliuma 8.44) A kigyó fejét kell megsemmi siteni.Bizakodjunk, ki kell tartanunk! Űdvözli,Diána Mostanság csupa pesszimzmus vesz körül. Épp ezért örülök az "egri tipusu" nők írásainak. Sz. Gy.

11

 2011.12.16

 Vándor

Kedves Anonym! Ebben a felállásban egyetértek Önnel, ha úgy is gondolja, ahogyan leírta.Természetesen nem lehet egy népcsoportot egy kalap alá vonni csak azért, mert a bűnös hányad alapján ítélünk. Sajnos ezt az elkeseredett és ellehetetlenített ember így értékeli. Na, most hogy így közelit az elvünk, leírom, hogy van zsidónak nevezett általam tisztelt ismerősöm. Nekem is az az elvem, hogy kollektív megtorlást nem szabad alkalmazni.A holokauszt áldozatai zömmel ártatlan emberek voltak. Őket sajnálom. Azt az elvemet viszont fenntartom, hogy a bűnösöket és az uzsorásokat büntetni kell, bármilyen felekezethez tartoznak is.  Tisztelettel: Vándor. Ismétlem: örülök a stílus letisztulásának, annál is inkább, mert a stílus maga az ember. Sz. Gy.

 12

 2011.12.17

 Anonym

"Hogyan kepzeli,hogy a zsido uzsoras filantroppa valtozik, lemond a kamatrol,es beilleszkedik egy kamatmentes tarsadalomba?"
A tudos mesterek szavai szerint a "lelek ferget csak lelek tuze olthatja el". Jelen esetben esedekes volna egy ellenisten letrehozasa, az ovekkel szemben. Ha az O istenuk a KAMAT,valasszunk mi is istent magunknak,ami lehetne pl. az "ANTIKAMAT". Minel tobb embert meg tudunk nyerni ugyunknek, annal jobban erosodik a mi emberarcu istenunk,az Oveke pedig gyengul az elvesztett hodolok miatt.E cel erdekeben valtoztatni kellene eletmodunkon legalabb olyan mertekben,hogy birtoklasi vagyainkat elfolytjuk - mar amennyire lehetseges - es segitjuk a leszakadt honfitarsain kat,ahelyett,hogy rugdosnank oket. Ezt a nepet meg kell tanitani annak felismeresere,hogy mi okozza a katasztrofalis helyzetet. Fel kell tarni, mit tudunk tenni a helyzet,vagy "balsors"megallitasa erdekeben.
Ne egymas kijatszasara torekedjunk,hanem tanitsunk meg masokat az atveres elkerulesere.Ma a legnagyobb problema, hogy a szavazattal birok tulnyomo tobbsege csak az elmeleti joletre adhatja le a voksat. "Mindenki hozzon magaval egy embert",ezaltal sokasodik majd a maskepp gondolkodok szama.

 13

 2011.02.19

Anyonym

Dianának! Nem a kigyo fejet,hanem a fejeben levo satani gondolatot kell megsemmisiteni.Maga a Satan,nem eloleny,hanem a test nelkuli rosszat akaro, mondjuk azt,hogy szellem.Ilyen ertelemben senkinek sem lehet az atyja,de a mamaja sem.A satan perzsa neve Ahriman,magyarul az armany szoval hatarozhato meg.
A magyar nyelvben az armanykodas egyertelmuen rossz, masoknak artani akaro gondolatkent jelenik meg ,amit kovet a vegrehajtasat eredmenyezo cselekedet.Ha nem letezne az emberi agyban a masoknak karokozasra buzdito hajlam,vagy armanykodas,mindenki csak jo cselekedeteket vinne veghez.Ez maga lenne a paradicsomi allapot! Sajnos manapsag az emberek nagyresze csak gondolatban jut el a jo cselekedetekig,a valosagban az armanykodas buveszeinek muso rahoz asszisztalnak. Diana.
Ezt a kígyót másként látom! Közhely szerü igazság mára, hogy nem az isten alkot a saját képére embert, hanem az ember alkot saját képére istent. Az isten lehet a jóság, de lehet a gonoszság istene is, Jahve egy beteg kollektív képzelet terméke. Gonoszsága azonban nem testetlen gonoszság. Benne él követőinek lelki alkatában, cselehedeteiben, stb. Ebből következi, hogy nem  a testetlen gonosszal, hanem az testet öltött gonoszok kal van számadásunk.

 14

 2011.12.19

 Anonym

A kigyo kore iras hozzaszolasainal az utolso bejegyzest nem Diana kovette el,az csupan valaszkent irodott Diana fentebbi, a kigyo fejenek megsemmisiteset celzo velemenyere. Korrigálva! Sz. Gy.
Szerintem,ha Istennek titulaljuk a kamatrendszert,annak megvalositoinak elpusztitasa nem oldja meg a kerdest. Elpusztitasuk helyett sokkal jobb megoldas lehet,ha az altaluk az emberisegnek okozott kar megteritesere lesznek kotelezve. A valodi valtozas kikenyszeritesehez embertomegek gondolkodasmodjanak megvaltozasa szukseges.A fegyver hasznalata es a gyilkolas ezzel ellenkezo hatast eredmenyez.Termeszetesen az onvedelemhez valo jog nem vitathato.

15

 2011.12.23

 Feri

Valasz Istvannak. ("Ez mar megtortent egyszer,ugy hivjak,hogy Allah.")
Ez egy erdekes hasonlat, bar itt meg kell jegyezni, hogy a kozepkorban a keresztenyseg is elutasitotta az uzsorat, jelen idoben pedig mar "osszeno, ami osszetartozik".Ovatosan kell kezelni a muszlimokat,az o kulturajuk antago nisztikus ellentetben van az europai tarsadalmakeval.Gondolok elsosorban a tarsadalomszervezodes legkisebb egysege, a csalad letetemenyesenek szamito ferfi es no kapcsolatara. Aztan az sincs kizarva,hogy a kesobbiek folyaman Abraham gyermekei kibekulnek,ha mar ovek a vilaguralom. Nekunk,magyaroknak nincs szuksegunk mas nepek istenere.A mi Istenunk az Igazsag. Feri

 16

 2012.01.21

 Nemo

 "Anonym"-nak a 12-es sorszám alatti (2012. 12. 17-i) hozzászólásával kapcsolatosan van észrevételem:
Érdekes ötlet az ANTIKAMAT, azonban nem világos, hogy mit ért alatta,
1.) kamat nélküli gazdaságot, vagy pedig
2.) negatív kamatozású hitelezést?
A 2.) elméletet Johann Silvio Gesell argentínai német üzletember kidolgozta, de - tudomásom szerint - sehol nem alkalmazzák, még a világon itt-ott (pl. Magyarországon is, ld. "Kékfrankos", "Szívesség-bank", stb.) használt helyi pénzrendszerekben sem. Vélhetően részben az eléggé általános pénzügyi - gazdasági tudatlanság ill. tájékozatlanság, valamint a nemzetközi fináncoligarchia (a spekuláns pénzmonopolista réteg) tevőleges és hathatós "ellenműködése" akadályozza meg.
Az 1.) elméleti megalapozásáról nem tudok. Tulajdonképpen klíring-rendszerként lehet elképzelni, amely esetben a pénzforgalom, ill. a hitelezés kapcsán csak a felmerülő költségeket számolják fel, profit nélkül. Ez esetben viszont nincs ösztönző, ami a klíring-rendszerben a pénzforgalom költségeinek csökkenését segítené elő.
Ezért a 2.) tűnik reálisnak, megvalósíthatónak, mert ez esetben gyorsulna a pénz forgási sebessége, s ez egyúttal a reálgazdaság (termelés + szolgáltatások) rohamos, ugyanakkor gazdaságos és környezetbarát növekedését eredményezné.
Tehát a helyi pénzrendszerek országos- és világméretű elterjesztésére (s ezek szerves összekapcsolására) lenne szükség, negatív kamatozású hitelezéssel társítva. Ehhez azonban az embereknek és a vállalkozásoknak fokozatosan föl kéne hagyniok a bankrendszertől történő hitel-felvétellel, s pénzforgalmukat is - pl. klíring-rendszer kialakítása révén - ki kellene venniük a bankvilág kezéből.
Kérdés, hogy a "pénzbárók" mennyire hagynák ezt: valószínűleg akadályoznák minden módon, akár az állam, de még az EU minden lehetséges eszközét bevetve is.
Hosszabb idő távlatában, fokozatosan tért nyerhetne azonban ez a dolog, s idővel az ilyen gazdálkodás válna uralkodóvá a társadalomban... Nemo  
Felvetéseire nem tudok érdemben válaszolni, dehát nem is én vagyok a megszólitott. Viszont olvastam, hogy a BRIC csoport tagjai és a velük szimpatizáló más államok saját pénznemeiket (?) próbálják alkalmazni kereskedelmi - beruházási akcióiknál. Lényeg a Dollár kikerülése... Nem ártana egy kicsit körbejárni a világhálót. Ha talál valamit, szivesen közzéteszem. Ami a cikkemet illeti, úgy tünik Európa elveti a "fiskális Európa" gondolatát. Lehet, hogy korán kukorékoltam? Sz. Gy.

 17

 2012.01.21

 Cézárfi

Miközben Magyarország megpróbál minden módon az EU/IMF szájíze szerint táncolni, más országok így tesznek: India is belépett az ázsiai dollár tilalmi zónába, Iránnal ezentúl rúpiában fognak elszámolni.
www.zerohedge.com/news/india-join Közölte: Tyler Durden 01/21/2012 - 00:07
Mint már 2 héttel korábban magyaráztam, miközben az USA és Európa úgy tesz, mintha minden rendben lenne és fizetôképesek lennének, Ázsiának már megcsapta az orrát a bűz. "Ha bárkit érdekelne, hogy a dollár nemzetközi tartalékvaluta státusza hogyan fog végetérni, mi eláruljuk: nem látványos tűzijátékkal, hanem egy halk szellentéssel. Ebben az esetben egy sereg olyan bilaterális egyezménnyel, aminek az a célja, hogy csendesen kirekesszék az USA valutát a világkereskedelmi fizetôeszközök közül: "A világ 2. gazdasági nagyhatalma, Kína és a 3. Japán, elkerülik a dollárt és saját valutájukban fognak egymás közt elszámolni. Kina és Oroszország nem fog dollár alapon kereskedni egymással, Kína és Irán dollár helyett olaj-árúcsere alapon fog elszámolni, India és Japán $15 miliárd értékü valuta csere egyezmányt kötöttek, Irán és Oroszország rialt és rubelt fog használni a cserekereskedelemben mondta az iráni Fars hírügynökség. Ma pedig még egy ország csatlakozott az ázsiai dollár tilalmi zónához: India és Irán megegyezett abban, hogy  a $12 miliárd értékü olaj kereskedelmet rúpiában fogják elszámolni, a több mint egy éves USA szankciókból származó fizetési problámákból fakadóan.” Összefoglalva: Japán, Kina, Oroszország, India és Irán: együttesen a világ árútermelésének és energiatermelésének jelantôs hányadád képviselik. A jelenlegi egymás közötti bilaterális szerzôdéseikhez valószínüleg több ország fog csatlakozni, az Obama kormány külpolitikájából kifolyóan, egyre több ország akar dollárkizáró módon kereskedni. Azért persze a dollár meg fogja tartani a tartalékvaluta státuszát, legalábbis a képzeletbeli ”fejlett országok” képzeletbeli ”jelzálog értékeinek” kiszámítása terén.
Aztán mégegy kis meglátás: Vajjon Magyarország lakósága mikor fog felnôni és végre nem apostoli, szent királyi, "a magyarok Istene"-i, esetleg egyéb földön kívüli hatalomtól remél megváltást, hanem saját maga próbál változtatni a sorsán. A régi közmondást "ember segíts magadon, Isten is megsegít" (úgy tűnik) ma már csak kisebbségek gyakorolják. Cézárfi
Cézárfi! Szuper érdekes bejegyzésed úgy érkezett a 16-os bejegyzéshez, mint a vetőkártyában a váratlan öröm! [Csapjon beléd a mennykő, amiért nem birod odaírni, melyik cikkhez méltóztatsz hozzászólni...] Szefölött üdvös lenne, ha Nemoval együtt összeszednétek egy kommentárra valót, természetesen szerzőségetek feltüntetésével. Sz. Gy.

 18

 2012.01.24

 Anonym

Nemonak valasz 16.sorszamu bejegyzesehez.
Nem vagyok penzugy teruleten jartas,de ha a termeszet mukodeset tekintjuk egeszsegesnek,akkor a kamat szerepe ebbol a folyamatbol kilog.
A kamat hasznalataval erte el az emberiseg azt az aldatlan allapotot,hogy a forgalomban levo penzmennyiseg mogott egyszeruen nincs megvasarolhato,kezzelfoghato ertek,csak a spekulacio es a bizalom.
Csak a kamatmentes penzrendszer tudja egyedul garantalni a termeszetes mukodest,hiszen a penz klasszikus ertelemben vett hasznalata a tarsadalom altal megtermelt javak valodi erteket tukrozne.
A penz az aruforgalom lebonyolitasanak eszkoze,tehat meg kell akadalyozni,hogy tobb penz keruljon forgalomba, mint a tarsadalom altal megtermelt fizikai es szellemi arumennyiseg osszerteke.
A penzkinalatot csak az arumennyiseg novekedesenek megfeleloen lehet boviteni, igy a penzkinalat novelese (inflacio) tukrozi a valodi teljesitmenyt.
A kamat hasznalata meg nem termelt arumennyiseget jelent,igy allandoan gerjeszti a folosleges kacatok eloallitasat,es a tarsadalom egyes csoportjainak munka nelkuli megtollasodasat segiti elo. A kamat nem mas,mint egy rossz gondolat, meggatolja a minel igazsagosabb elosztas lehetoseget.
Nemzetkozi penzforgalomra nincs szukseg,az arucseret egyezmenyekkel,vagy akar rovaspalcaval is le lehet bonyolitani ket orszag kozott. Az arucsere folytan beerkezett javakat azutan szet lehet osztani a sajat penznemre, ahogy azt a tarsadalom tagjai elvegzett munkajuk utan megerdemlik.
Napjainkban vilagosan lathato a problema, ami egyszerusege folytan olyannak is mondhato,hogy "nem latjuk a fatol az erdot".
A penz,mint csereeszkoz nem lehet aru,es aki ezt teszi,embertarsai munkajat roviditi meg.Es akkor meg beszelhetnenk az eladositas trukkjeirol is, amikor ertekkel nem rendelkezo penzmennyiseget allitanak elo,csokkentve ezzel masok munkajanak az erteket, majd egyre tobb erteket kepesek kivonni az adott teruletrol, a kamatos hitel segitsegevel.
A vilag nagyon szep es egyszeru,csupan mi,emberek rontjuk el,ha reszt veszunk a rossz folyamatokban. Ma egyszeruen az a baj,hogy az 1 nem egyenlo 1-gyel, a 2 nem egyenlo 2-vel.
A kérdések kérdése, hogyan lehetne e részvételtől "eltekinteni"! Sz. Gy.

 19

 2012.01.24

 Cezarfi

Magyarország bedôlt, készen áll törvényei módosítására, hogy hozzáférhessen az európai mentôpénzhez. Írta Tyler Durden 01/10/2012 10:06 -0500 Ha egyáltalán létezik jobb ilusztráció  Mayer Rothschild szavaihoz "Engedjétek át nekem egy nemzet pénzét, és nem érdekel ki írja a törvényeket" akkor azt még eddig nem tudtuk megtalálni. Magyarország megpróbált hôsiesen ellenállni azoknak az európai és IMF követeléseknek, hogy tegyék "képlékenyebbé" a Nemzeti Bankot. Ez az ország ma beadta a derekát. Miután a kötvényeinek kamatai az ég felé szálltak és a valutájuk összeomlott. További ilusztrációként szolgál arra is, hogy a mai "globalizált" világban milyen egyszerű önálló országból rabszolgát csinálni, anélkűl, hogy akár egyetlen csepp vér folyt volna, a Reuters hírűgynökség ezt írta: "Magyarország kormánya készen áll minden az European Commission által fontosnak itélt és vitatott törvényjavaslat figyelembevételére,  közölte Martonyi Janos kűlűgyminiszter a pénzűgyi blokk vezetôivel és az uniós partnerekkel. Mi követjűk az Európai Bizottság, az EU szerzödés ôrzôinek elôírásait” írta Mártonyi a minisztérium által kedden közzétett, január 6.-ai levelében. "Készen állunk a szűkséges törvénymódosításokra” Rotschild már 200 évvel korábban felfedezte, hogy az önrendelkezési jog mindíg eladó néhány (papír) ezűst pénzért. Magyarország az elsô kísérleti alany a nem az Euró Övezet-i tagálamokkal szemben használandó eljárások kivállasztásához, mihelyst mindenki elött tisztazódott, hogy aki nincs a félresikerűlt európai kisérlet oldalán, az ellene van.
www.zerohedge.com/news/hungary-folds-ready-change-its-laws-get-european-bailout-money
cezarfi
A hozzászólás január 10-én érkezett. Nem volt azonban feltüntetve, melyik cikkre vonatkozik. Ezen gondolkoztam mindaddig, míg meg nem feledkeztem róla. Most eszembe jutott és ahhoz a cikkhez illesztem, amelyikhez szerintem leginkább illik. Sz. Gy.

 20

 2012.01.25

 Anonym

 A szerkeszto megjegyzesehez (16 számu hozzászóláshoz).
("A kerdesek kerdese,hogyan lehetne e reszveteltol 'eltekinteni')".
Egy parhuzamos gazdasag felallitasaval, ahol a vallalkozo kedvet allami foldteruletek berbeadasaval fel lehetett volna lenditeni.Megpedig olyan modon,hogy a termeloeszkozokre kamatmentes hitelt nyujtva a paraszti kisgazdasagot letrehozok szamara,es a visszafizetes,de meg az ado megfizetese is termenyben tortenjen.Igy a gazda mentesitve lenne a bankok hatalmatol.Termeszetesen ellenorizni kellene a folyamatot,hogy a gazda valoban befektette a felvett hitelt,azaz a portajan megvannak az eszkozok,es a berelt fold be van vetve.Ossze kellene hangolni a gazdasagok munkajat,de ehhez nekik nem kellene szervezodni, mert az allam ingyenelo "munkasai" a minel nagyobb termenybeli ado remenyeben mindent tudnanak ellenorizni.A gazdanak pedig nem kellene aggodnia,hogy mibol fizesse vissza a hitelt a bankoknak,mert azok ki lennenek zarva a nyereszkedesbol.Csak azzal kene torodnie,hogy a megmarado arumennyiseget ertekesiteni tudja.De annak felvasarlasa is megoldhato lenne allami alkalmazottak kozremukodesevel.
A lenyeg,hogy csak megtermelt ertekbol kelljen adot fizetni,abbol, ami van. Ma az allam odaig silanyult,hogy csak a penz kell neki,semmilyen segitseget nem ad ahhoz,hogy az emberek arut tudjanak letrehozni,kizarolag az elvetelre van szakosodva es nem erdekli,hogy a polgar mibol fizet adot.
Abbol a sok penzbol, amit allamadossag csokkentesere, meg egyeb negativ akciokra koltottek ezt a gazdasagot sinre lehetett volna tenni. A szandekossag boritekolhato a politikai elit lepeseiben,de az sem kizarhato,hogy ehseglazadast akarnak szitani,hogy ujra legyen mit leverni, mint 56-ban. 
Sajnos, így látom én is. Sz. Gy.

 21

 2012.02.02

 Nemo

 Anonymus részemre történt válaszához, s utána következő bejegyzésével kapcsolatban: nagyjában-egészében igaza van mindabban amit leír. Azonban - úgy vélem - a társadalmi munkamegosztás jelenlegi fejlettségi szintjén a pénzről, mint általános értékmérőről és a gazdasági folyamatokban való közvetítő szerepéról (ez a pénz mint csere-eszköz, azaz forgalmi eszköz funkció) nem lehet lemondani. Az azonban tény, hogy a bankokra, a bankvilágra, s a hozzá kapcsolódó tőzsdékre (melyek tkp. a "bennfentes kereskedés", azaz a spekuláció, s hozzá kapcsolódóan a tőke centralizációjának eszközei és helyszínei) semmi szükség, fel kell őket számolni (nem véletlenül nem voltak tőzsdék az "átkosban", szocializmusnak nevezett társadalom-formációban sem - s ez is mutatja, hogy ezek megszüntethetők!). Helyettük elszámoló-házakat (klíring-köröket) lehet kialakítani, átmenetileg kamat-mentes hitelezéssel, utána pedig negatív kamatozású hitel-rendszerrel, ami oly mértékben "megdobná" a gazdasági-társadalmi fejlődést, hogy eljönne az "aranykor". Ezt igazolja az is, hogy már a mai technikai-gazdasági fejlettségi szinten - négy-öt-napos munkahéttel és napi négy-ötórás munkaidővel - egy (európai) középosztálybeli életszínvonalat lehetne biztosítani a Föld mintegy 7 milliárd főnyi népességének minden egyes tagja részére. Ennek egyetlen akadálya a jelenleg fennálló és uralkodó, globalista pénzuralmi rendszer (a kamatos-kamat rabló és élősdi rendszere), s ennek kell eltűnnie. Nemo Az egész dolog rákfenéje az, hogy Kína [amely a "valutaforradalom" zászlóshajója lehetett volna a BRIC csoport vezető hatalmaként] lepaktált az IMF-el, ezen keresztül Amerikával, ennek folyományaképp a cionista Izraellel. Sz. Gy.

 22

 2012.02.03

 Nemo

A 2l. sz. alatti hozzászólásomhoz Szeszák úr által tett - találó - észrevételével kapcsolatban annyit tennék hozzá a témához, hogy ezek szerint - várhatóan - megint egy két-(vagy több-)pólusú világ fog kialakulni:
1.) Izrael-USA-Kína-EU,
2.) Oroszország-FÁK-India-Irán-Dél-Amerika-Iszlám országok.
E két ország-csoport kb. egyensúlyban lesz, de azzal, hogy Kína lepaktált a globalista pénzuralmi-spekuláns rendszerrel - hosszabb távon - tkp. a saját sírját ásta meg (legalábbis, ha sokáig benn-marad ebben a paktumban), mert ez a rendszer a rablás és pusztulás rendszere, amely Kínát is ki fogja uzsorázni...
Ezért - történelmi távlatban - a 2.) alatti csoportosulásnak "szavazok" jövőt. Nemo