Mottó:                                                                                                                                                         Ugrás a Hozzászólásokra!
Embert ölni gyilkosság,
elpusztítani - politika.

 

Gyöngyöspatai álmok.
 

Ki volt Eszes Tamás?

 

A harcos "önként" távozott. Lezárult az ördögi játszma egy fejezete. Vége a harcnak? Recuiescat in pace (nyugodj békében)? Ezt szeretnétek? Ez nem egyházi temetés, fiúk! Csak a testet pusztítottátok el. A szellem fölött nincs hatalmatok!

Tamás a nyár folyamán rám bízta ügyes - bajos dolgait. Tudok hát egyet mást ebben az ügyben és semmi okom, hogy véka alá rejtsek bármit is. Csendesen jegyzem meg, nekem nem volt büdös ez az ügy. A fene tudja miért, szeretek a vesztesek mellé állni. Ha néhányan közületek felháborodnak majd írásomon, tudni fogom nem írsogáltam hiába.

Ide tehettem volna a cikk elejére Tamás gyászkeretes képét, de én sorsán keresztül a profilját akarom megrajzolni, ahelyett amit ti "alkottatok" róla.

Tamást a rendszer pusztította el. A rendszer amelynek ugyanúgy integráns része a Jobbik, mint Pintér legveszettebb martalóca.

A profilalkotáshoz tartozik, hogy megismerjük emberünk álmait. Ez általában nehéz, különösen ha olyan hallgatag valaki mint Eszes Tamás volt. Nála azonban más a helyzet. Cselekedetei ugyanis kirajzolják miről álmodott.

Több "interjút" készítettem vele, de azt elfelejtettem megkérdezni, miért kötött ki épp Gyöngyöspatán. Így csak sejthetem, hogy a balhé is vonzotta... Nem volt született gyöngyöspatai, mégis észrevette a Kecskekövet, a sziszte matikus országpusztítás skanzenjét. Ő is választhatott volna olyan taktikát, mint a "Szebb Jövőért Polgárőr Egyesü let", azaz masíroztathatta volna harcosait a főútvonalakon. Nem ezt tette. Meg akart telepedni a Kecskehegyen! Birtokokat vásárolt és bérelt: egy pinceépületet, alatta egy 2800 négyzetméteres, fölötte pedig öt kisebb telket. Hogy mit akart ott? Helyreállítani az elpusztitott Magyarország egy kis darabkáját. Ettől íjedtek volna meg a cigányok? Egy frászt. Ettől a nemzetpusztító hatalom íjedt meg! Mi lesz ha valaki a saját bírtokán "erőszakkal" kezd zöldséget gyümöl csöt termelni, állatokat tenyészteni és ráadásul olyan elvetemült, hogy maga akarja elfogyasztani, vagy értékesíteni amit megtermelt. Ez nem illett a képbe. A magának termelő magyar nem kell. Az ilyen magyart kell elpusztítani a rafinált gazdasági szabályozók és a mindíg éhes cigánybendők segítségével; előkészítendő az izraeli betelepítéshez a magyar ugart.

Aztán volt itt más baj is. Ha valaki meglátogatja a
"Kék Sárkányok" honlapot, vajon kit lát, mit lát ott? A még erőt és optimizmust sugárzó "Kempo" edzőt - Eszes Tamást - lelkes fiatalok társaságában. Hát nem éppen ezt az embertipust, ezt a magyar emberfajtát, kell kiírtani annak, akinek az a feladata, hogy mire az országra zúdul a kiválasztott emberfaj, itt már csak "genetikusan alattvaló" népmaradványt, olyan páriákat találjon találjon, akik kipucolják a budit a hódítók után?

Olyan egyedekre nincs szükség, akik vészhelyzetben saját erejükből képesek magukat, családjukat, vagy másokat megvédeni. Erre csak az erőszak monopóliumát magához ragadó szálláscsináló diktatúra jogosult, de persze nem köte lezett.

Azon egyáltalán nem lehet csodálkozni, hogy Orbán, Pintér, meg a liberális világcsürhe "elhatárolódtak" a Véderőtől, meg Eszes Tamástól. De elhatárolódott a Jobbik, meg a Polgárőr Egyesület is. Őszintén szólva ezen én nem csodálkozom, mert sikerült némi betekintést nyernem a Jobbik veséjébe, részben a tetthelyen Gyöngyöspatán (részben néhány "cigányverte" hajdúsági településen). Erről szól
"Országpusztítás" c. kommentárom, amit később kénytelen vol tam kiegészíteni és árnyalni "Gyöngyöspata színe és visszája" c. újabb kommentáromban.

Az utóbbi cikkben utalok a gyöngyöspatai választások eredményére, vagyis arra, hogy ült bele Juhász János Oszkár a tejfeles köcsögbe. Közbevetőleg jegyzem meg, ez az ember egy matyó hímzéses diszpárnára emlékeztet en gem. De nem ez a legföbb kifogásom vele szemben...

Érdemes elgondolkodni ezen a furcsa választáson. A "cigány erő" jelöltje Farkas János visszalépése folytán Juhásszal hat független, ill. álfüggetlen képviselő lépett sorompóba. Eszes Tamás e visszalépésről úgy véleke dett, hogy a cigányok testületileg Juhászra szavaztak. Ezzel magyarázta , hogy a 2010 októberi időközi választáson
mindössze 68 szavazatot kapott, és ezzel 5,81 százalékot elért nyeretlen ezúttal befutott.

További furcsaságok.
A Fidesz senkit sem futtatott és nem is korteskedett senki mellett. Erről számos találgatás jelent meg, de ezekkel nem untatnám az olvasókat. E passzivítás mögött azonban egy háttéralku szennyes körvonalai látszanak kirajzolódni, amit a Fidesz és a Jobbik kötöttek. Mielőtt emiatt bárki felhördülne, megmagyarázom, miből lehet erre a háttéralkura következtetni.

Oszi a győzelem bódulatában tartott
villám-sajtótájékoztatón a következőket mondta. "Az igazság győzedelmeskedett, a gyöngyöspatai emberek igazságérzetének és bátorságának köszönhetően." Én nem tudom, Oszi járt e iskolába és ha igen hanyas osztályzatai lehettek. Azt sehogy se tudom belőle kinézni, hogy első eminens lett volna. (Annyi esze mindenesetre van, hogy "kabinetfőnököt" tart és néha az nyilatkozik helyette.)

Akinek kabinetfőnöke van, annak kell hogy legyen ars poeticaja is. Hát persze, hogy van nékije is.
"Korábban az [origo]-nak azt mondta, hogy a "közbiztonságot" és a "vagyonbiztonságot" tartja elsődleges fontosságúnak Gyön gyöspatán. Azt is hozzátette, hogy polgármesterré választása esetén bevezetné a településen az "érpataki modell" helyi viszonyokhoz alkalmazkodó változatát, illetve Tiszavasvárihoz hasonlóan csendőrséget hozna létre Gyöngyöspatán..." E megnyilatkozások az életlen elméjüség csalhatatlan szimptómái a következők miatt.

Másoknak talán feltünt a Fidesz rabszolgaprogramja, vagyis a
"Közmunkaprogram", amelynek kísérleti terepéül épp Gyöngyöspatát szemelte ki az Orbán diktatúra, egyáltalán nem véletlenül. Erről mindenki tud, ezért elég egy találomra kiválasztott kurta idézet a helyzet szemléltetésére.
"Pénteken először vehetik fel havi munkabérük időarányos részét azok a gyöngyöspatai közmunkások, akik augusztus elsejétől a Belügyminisztérium (BM) szervezte közmunka minta programban erdőtelepítés előkészítését végzik - közölte a tárca az MTI-vel.  Samu Attila miniszteri főtanácsadó, a közfog lalkoztatási program kommunikációs felelőse tudatta: a gyöngyöspatai közmunka-mintaprogramban negyvenen végez nek erdőgazdálkodási munkát, nyolc nő és harminckét férfi. A közmunkások többsége Gyöngyöspatán lakik, átlagéletkoruk 35 év, a legfiatalabb 18, a legidősebb 58 éves. [2011. augusztus 12]"

Ide egy kis kiegészítés kivánkozik, de ezt végezze el az Amerikai Népszava. Az egész cikk szerfölött érdekes, de ide csak egy rövid bekezdés jut, az is sokatmondó! "A közmunkaprogram nyilván azért sem véletlenül indul Gyöngyöspa tán, hogy a cigányellenességet meglovagolva azt a látszatot keltse, hogy a közmunkaprogram a 'munkakerülő és élős ködő cigányok' megdolgoztatására irányul. Ezzel a Jobbik elérte Gyöngyöspatán a célját, és kézzelfogható jelét adta a Fidesz és a Jobbik szellemi közösségének és munkamegosztásának. A munka kezdetén majd a Belügyminisztérium illetékese köszönti az első roma kényszermunkásokat. Amikor elindulnak a távoli építkezések, gátemelések, akkor majd a lakóhelyüktől távolra viszik konténeres gettókba őket." Súlyosak a szavak, de mekkora a súlyuk a tényeknek?

Eszes Tamástól tudom, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület feloszlott, megszünt létezni. De mi szükség is lenne rájuk, hisz ott van Oszkár, meg a Pintér. (Pintér ugyan már nem járkál az amerikai nagykövettel Kounalakis asszonnyal Patára, hisz ott az Oszkár. Hogy miért emlegetem kettejüket együtt, arra is megvan a jó okom. Elmultak a gyöngyöspatai mézeshetek, a hétköznapokról, azaz a "dolgos munkanapokról" pedig szerfölött furcsa hírek szállonganak.

Még Eszes Tamástól tudom, hogy a pataiak nem nagyon csípik az Oszkár fejét. Ennek tulajdnítja, hogy az önkormány zatnak már négy tagja lemondott, akik közül háromnak a nevére is emlékezett: Ludányi Ferenc, Rusznyák Zsolt és Simó István. Érdekes lenne megtudni, nekik miért nem tatszik a rendszer. Tamás szerint a nemcigány pataiaknak se tetszik, hogy Oszkár rendőrkocsival jár ki a közmunkásokat zavicálni. Dehát hogy smakkol neki magá nak a BM. köz munkaprogram? A jelek szerint jól feltalálja magát ebben a szerepkörben. A
Népszabadságban olvasható saját nyilatkozata. "Juhász Oszkár, Gyöngyöspata nemrégiben megválasztott jobbikos polgármestere szerint leginkább a következetességnek és a szigornak köszönhető, hogy a romák dolgoznak, s nem tűnt el egy szerszám sem. Aki önhibájából munkaképtelenné válik, és kizárják a programból, az három évig nem vehet részt hasonló közmunkán, márpedig ez elég visszatartó erő - mondja - a szerszámokért pedig mindenki anyagi felelősséggel tartozik: ha elvész valami, ki kell fizetni.Gyöngyöspatán egyébként - az úgynevezett „érpataki modell” mintájára - nemrégiben szigorították a jegyzői hatáskörben kiróható szabálysértési bírságokat is. Aki vét, az fizet, Juhász Oszkár szerint korra, nemre, bőr színre való tekintet nélkül. Ha a szennyvíz az utcára folyik, ha valaki nem tartja rendben a portáját, ha köpköd, ha csikket dobál el, akkor a jegyző - egyéni mérlegelés alapján - ötezertől ötvenezer forintig terjedő bírsággal sújthatja. Eddig tíz ügyben indítottak ilyen eljárást, részben szúrópróbaszerű ellenőrzések, részben lakossági bejelentés alapján."

Nagyon úgy néz ki, hogy ami bő hatszáz év óta nem sikerült a magyar uralkodóknak (II. József, Mária Terézia) és a kormányoknak, a máris sikerült a B.M.-nek meg az Oszinak? Javasolnám azért, várjuk ki a végét. Nem kell soká várnunk, majd meglátják.

Dehát én Eszes Tamásról készítek portrét. Tulajdonképp már elkezdtem. Most folytatom.

Eszes Tamás tehát nem tudott, nem is akart, végzetétől Gyöngyöspatától szabadulni. Vett egy házat, egy kissé kaci fántos módon. Az anyjától örökölt Szolnokon egy házat. Ezt fedezetül lekötve vásárolt elővételi (opciós) jogot a Jókai utcai házra, ahová új élettársával és annak súlyosan fogyatékos gyermekével költöztek be. Hozzákezdtek a felújítás hoz, ill. az átalakításhoz mert mit is tervezett Tamás? Nem fogják kitalálni, egy edzőtermet a Kempo oktatás céljaira...

Magát az oktatást már korábban elkezdte. Tanítványai is voltak, lettek volna... Csakhogy a község nem mutatott hajlandóságot, hogy az edzések céljára helyiséget biztosítson. Tamás szerint a jegyző Mátyás István válaszra sem méltatta ezirányú kérését. A jegyző úr egyébként a Polgármester kemény jobbkeze. Tüstént magenetofont indít, ha valaki felkeresi. Feje fölött egy egy jelmondat dísze leg. "Ha valamit végre jól csinálunk (akár rosszul is) az eredmény csak jó lehet." Nem mondom, a gondolatnak van magva. Ki lehetne tenni bármelyik munkatábor, vagy fegyintézet bejárata fölé. Tamás bérleményt csak "büntető felárral" 3500 Ft. óradíjért kap hatott volna. Így alkalmanként máshol, néha szabad ég alatt, zajlottak az edzé sek...

Közben viszont egy új ellenség jelentkezett, legbelül a saját énjében, a frusztráció, majd a depresszió. A jelenség rövid leírása a következő. "A frusztráció Freud szerint a csalódás élménye; ezt akkor érezzük, amikor erőltetett módon mondunk le egy ösztönszükséglet kielégítéséről. Általánosabban: az az érzés, amelyet egy célirá nyos cselekedet meghiúsulásakor, ill. valamely várt jutalom elmaradásakor érzünk. Az ember személyiségfejlődése és szocializációja során kisebb-nagyobb frusztrációk tapasztalatait megélve sajátítja el a szublimáció képességét. A súlyosabb, ismétlődő frusztráció azonban depresszióhoz is vezethet." A depresszív tényezők Eszes Tamás életében, folyamatosan erősödve, jelen voltak, onnan kezdve, amikor vörös barett sapkájában Gyöngyöspatán először megjelent. Erről mindenekelőtt a hatalom gondoskodott, gonosz és gusztustalan módon. De kéznél volt Juhász János Oszkár is, mint a hatalom tudatos, vagy alkalmi (?) eszköze.

Az egész egy "békéltető megbeszéléssel" kezdődött, amelyet az Oszkár kezdeményezett Ferenczi Henrik útján a kopogtató cédulák leadási határideje előtt három nappal, késő este a benzinkútnál (?). Tamás érezte a provokáció illatát, ezért biztonsági tanúként magával vitte Hartyányi Attilánét. Óvatos volt tehát, de nem eléggé. Észlelte hogy a benzinkutnál egy rendőrségi mikrobusz áll és ez némiképp megnyugtatta (...). Észrevette azt is (?), hogy Oszkár gépkocsija lökhárirójának belső oldalára egy magnó van szigetelő szalaggal felerősítve. Tudta, hogy Oszkár ilyen "magnós tipus" (lám a titkára is), így különösebben nem izgatta a dolog. Ezután kezdetét vette a "megbeszélés", amit szerinte Oszkár nyitott úgy, hogy már az első mondatba bekerült a "köcsög" kifejezés...

Szó ami szó, összekaptak, majd összementek és ennek során Oszkár pufók rózsaszín fizimiskáján tenyérnyi (?) vér ömleny keletkezett (?). Ebben a helyzetben majdnem minden normális ember azt tette volna, hogy odamegy a rendőr furgon utasaihoz és mint a bibliai szegény Lázár sebeire mutat. Ha ezt teszi, őt nyomban elviszik a körzeti orvoshoz látleletért, támadóját pedig elfogják. Ám Oszkár nem ezt tette, a Gyöngyösi Városi ügyészség (B.1099/2011 sz.) vádirata szerint sem, hanem "távozott a helyszínről, majd otthonából értesítette a rendőrséget." Persze nem a csőstől járőröző pataiakat, hanem a gyöngyösieket. Volt ebben logika? Hát persze hogy volt! Ez meg a Gyöngyösi Városi Bíróság (B.186/2011 sz.) ítéletéből derül ki. "Juhász János Oszkár a Jobbik megyei alelnöke 2011. június 12-én este feljelentést tett arra hivatkozással, hogy Eszes Tamás arcon ütötte, fojtogatta és hasba rugta." Mi történik ilyenkor, normális eset ben? A telefonálót felvilágosítják, hogy szerezzen be látleletet, majd egy alkalmatos időpontban (nappali órákra) behívják és kihallgatják. Majd beidézik a gyanúsítottat is. Ám ez esetben a gyanúsított azonnali "előállítása" felől intézkedtek és itt megint adjuk át a szót az ítéletnek "...Az előállítás végrehajtására éjfél után, június 13-án került sor ... ahol 12 (!) rendőr jelent meg..."  Az elnevezéseken lehet vitatkozni, de ez egy vérbeli kommandós akció volt, amelynek az volt a célja, hogy ... Nos tulajdonképp mi is volt a célja? Az ítélet részletesen leírja, hogy a tizenkettek közül ki milyen testi, ill. lelki traumát szenvedett el a vádlott rugkapálása, hadonászása és szitkozódása következtében. Az ítéletben sérült rendőrök látleleteiről nem esik szó, Tamás látleletéről sem, csupán az nyer megállapítást, hogy "...Rángatózott, majd lefogóit is magával rántva arccal a durva aszfaltra esett, aminek következtében a jobb halántékától az állkapcsáig terjedő hámhorzsolást szenvedett." Lám egy finom pintérrendőri intézkedés, ahol csak az aszfalt durva. Hát persze! 

Maga Tamás nekem  erről azt mondta, szó sem volt ilyesmiről, kirántották az utcára, földrevitték és megbilincselték. Az esetnek nyolc szemtanúja volt, akik kihallgatását
Dr. Marosvölgyi Tamás kirendelt védő útján indítványozta is, de indítványát elutasították. Ugyanígy a rendőrségi videofelvételnek a tárgyaláson történő megtekintését is. A Bíróság az indítványokat érdemi indokolás nélkül, azaz punktum mellőzte. Eszest hívatalos személy elleni erőszak miatt másfél évi felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték és pártfogó felügyelet alá is helyezték, azaz kényszerzubbonyt húztak rá.

A bíró szabadlábra helyezte. Tudjuk milyen megkönnyebbűlés ez egy delikvensnek. Eszes azonban percekig sem örülhetett, mert már vártak rá a Budapesti (!) vámhívatal emberei és elvitték "sürgős"  kihallgatásra egy olyan ügyben, ahol az íratismertés azaz a nyomozás befejezése előtti utolsó aktus már régebben megtörtént. Ötvenéves ügyvédi (eb ből másfél évi megyei főügyészi) praxisomban még nem fordult elő a hatósági kényszerintézkedések ilyetén furcsa szinkronja. Már már arra lehet következtetni, hogy a műveleteket egyetlen központ koordinálta. Csakhogy más - más hatóságok előtt, más - más ügyintézési fázisban levő ügyeket nem lehetne, pontosabban nem szabadna ilyen módon koordinálni. Ez e módszer nem javítja az ügymenetet, csupán a sokkolás céljait szolgálja.

És még nem is szóltunk a Juhász Oszkár által kezdeményezett tulajdonképpeni bűnügyről, a garázdaságról. Ennek az ügynek az íratai (B.219/2011) a Gyöngyösi Városi Bíróságon vannak. Novemberben lett volna a tárgyalás... Igazán saj nálom Oszkár polgármester urat, hogy volt védencem megfosztotta egy ilyen páratlan szereplési lehetőségől.

Gondoljunk csak bele, milyen felemelő érzés lett volna egy olyan ellenféllel szemben triumfálni, akit épp az ő feljelen tése kapcsán már el is ítéltek és "pártfogó" felügyelet alá helyeztek. Ez egy fordított handicap. A valódi hadicap azt jelenti, persze csak az angoloknál, hogy "a már több versenyben győztes, gyengébb ellenfelének előnyt ad. Ezen előny a gyaloglási versenyekben pl. lehet tér vagy időelőny." Hát persze az orbán rezsimben elvétve sem akadnak olyanok, akik az angol lovagiasság szabályai szerint szerveznék a viadalokat. Itt a tér és időelőnyt a jobbikos Oszkárnak biztosította a hatalom, bizonyítva: lám milyen jól megférnek egy gyékényen olyanok, akik egymástól látszólag nagyon is különböznek.

Én is vittem - víttam a harcomat annakidején Györgyi Kálmán legfőbb ügyész ellen. Így a saját élményeim alapján is tudom, milyen érzés, amikor lazán vigyorogva finoman a durva (!) betonba döngölik az embert.

Eszes Tibort azonban e "jogállami" intézkedések nem vitték volna végleg a padlóra. Magam is cselgáncs edző voltam és megtanultam, másoknak is tanítottam, a legfőbb szabály: jól esni és gyorsan felállni. Nos, ezt ment volna Tamásnak is, biztosra veszem.

Tamást a magyar milliók betegsége: a szegénység kezdte őrölni! És most - kedves pataiak - tessenek figyelni, ha egyáltalán figyelemre méltatják írásomat. Gyöngyöspata még ma sem egy szegény község. A gazdag vállalkozók gyászos szerepét már "méltattam" a fentebb hivatkozott "Gyöngyöspata színe és visszája" c. írásomban.
Ők lehettek volna azok, akik észreveszik, hogy egy jobb sorsra érdemes ember szükséget szenved. Segíthettek volna rajta. Elvállalt volna minden munkát, amiből egy darab kenyeret vehet. De nem volt munka, neki nem volt munka. Jelentkezhetett volna persze a BM. & Juhász János Oszkár féle közmunkára. Csak ezzel az történt, hogy valóban "cigánymelóvá" vált. Mert mi is történt? A közmunkabrigád a tervek szerint "vegyes-válogatott" lett volna, az etnikai többséget 12 fő képviselte volna, de "csoda" történt. A magyarok munkához jutottak (?). 
"Később Mátyás István, Gyöngyöspata jegyzője is megerősíti az információt néhány kijelölt közmunkás visszalépéséről. Szavai szerint a tizenkét kiválasztott nem roma közmunkásból az elmúlt héten kilencen mutattak be érvényes munkaszerződést, így őket már nem osztották be a brigádokba. Azt viszont neki nem feladata vizsgálni, hogy a munkaviszony valós-e, ez a munkaügyi szervezetek dolga. Hárman arra hivatkozva mondták vissza a közmunkát, hogy védett korban vannak, betöltötték az ötvenhetedik életévüket. Kedves pataiak! Ebbe a 12 fős keretbe önöknél Eszes Tamás nem fért bele? Hogy van ez? Talán attól tartottak, hogy a 13 szerencsétlen szám? Vagy elvárták volna, hogy a BM.& Oszi munkaerőközpontnál jelentkezzen lapátért. Nem vették észre, hogy ez az ember kutyaszorítóba került?

Nem, önök elmentek mellette úgy, hogy másfelé néztek. Csúnya dolog egy halotton átlépni, hát még egy élőn.

Azt hiszik, a saját szempontjukból ez a magatartás kifizetődik? Nem! Rá fognak jönni, nem fizetődik ki. Akár tudják, akár nem; akár akarják akár sem, önök "mintafaluvá" váltak. Önökön keresztül lehet tanulmányozni a magyar "társada lom" keresztmetszetét. Csakhogy önök már rég nem "társadalom" a szó semmilyen értelmében. A társadalom alapvető ismérve a szolidaritás olyan foka, amely garantálja az emberhez méltó létet. Önök egy olyan népesség, amely egyének re atomizálódott [a háttérhatalom céljainak megfelelően] és amelyben mindenki csak a saját nyomorult kis alkuját  igyek szik megkötni az egyre mostohább körülményekkel. A gazdag a panziójáért reszket, a szegény meg azért, hogy meg húzódhasson a házában, teljék ennivalóra, meg tüzelőre. Ennyi! Ha a Kecskekőre pillantanak, már nem jut eszükbe úgyszólván semmi. Ásítanak hát egyet?

Dehát ott tartottunk, mi juttatta kötélre Eszes Tamást.

Az anyagi szükösség azt szorítja legjobban akinek mások iránti felelőssége van. Ilyenek, a férfiak ha családfők. Tamás nak korábbi élettársi kapcsolatából egy leánygyermeke van, akinek tartásához bizony egyre szerényebben tudott az utóbbi időkben hozzájárulni. [Én tudom, mit jelent az ilyesmi. Nagyapám tisztes asztalos mester volt, amig az 1929-es gazdasági válságban tönkre nem ment. Amikor rádöbbent, hogy hat gyermekét és feleségét nem képes többé eltartani ténferegni kezdett, majd néhány hónap mulva, 41 éves korában, "elvitte a szíve". Szerencséje volt. Úgy érezte megfá zott. Lefeküdt, teát kért és mire az megfőtt egymásra tett kezekkel békésen pihent - örökre.]

Tamásnak erősebb volt a szíve, ergo nem lehetett ilyen szerencséje.

Újabb élettársi kapcsolatot létesített, vállalva egy súlyosan fogyatékos mostohagyereket is. A kapcsolat alapja a szerelem volt. Ez azonban, ahogy lenni szokott, elmúlt. Ebben szerephez jutott Eszes Tamás érthetően feszült lelkiállapota, ingerlékenysége és egyéb körülmények is. A nő részéről következett be tehát az elhidegülés, egy olyan lelki állapot, amelyről az egyén nem tehet. Tudományos igazság is az a szlogen, hogy az érzelmeknek nem lehet parancsolni. B.M. becsületes volt Eszes Tamáshoz: a felismert változást közölte vele és azt is, hogy elhagyja, mert így nem tud vele élni. Kapcsolatukat megszakította és Gyöngyöspatáról visszaköltözött Szolnokra. Tamás egyedül maradt, emiatt lépett a halálához vezető ösvényre, de ez nem ilyen egyszerű, mint a lelki jelenségek általában.

Az "utolsó menedék" szindrómáról van szó. Ennek mibenlétéről egy magános lélek
blogbejegyzése ad hű képet 
"Bizonytalan világot élünk... Manapság mindenki lelki sérült, mindenkiben ott lakozik a fájdalom valamilyen módon. Nehéz a megélhetés, munkát találni, és azt megtartani, gyermekkorunk elröppen mint egy pillangó a kezünk közül. Fel kell nőni, és a biztonságot nyújtó családi fészket, otthont el kell hagyni. Szüleink sem élnek örökké, barátaink elhagynak, a szerelmekről élettársakról nem is beszélve. Bizony mondom néktek, a legnehezebb utat egyedül kell megtennünk, mert senki nem lehet mellettünk minden pillanatban, minden helyzetben. Nehéz az élet, de kell hogy legyen egy Utolsó mene dék..." A széplelkü, okos szerző egy ilyen menedéket vél feltalálni a saját blogjában. A menedék tehát képzelt, de ha lakójának íllúziót nyújt, esetleg megteszi.

Nos Tamás is azt hitte, van ilyen menedék és hogy e menedék tulajdonképp nem is a valóságos élettárs, hanem korábbi - elmult - szerelmük. Nos Tamás ebbe a már nemlétező szerelembe szeretett volna visszamenekűlni, ráadásul úgy, hogy a nőt biztosítva saját szerelméről, ez úton próbálta meggyőzni arról, hogy ez a kölcsönös szerelem még mindíg létezik.

Nos ez a bizonyítás nem sikerült. Nem sikerülhetett. Az erőlködés csupán egyvalamit bizonyít: a beteg lélek már képtelen volt a megváltoztathatatlant felismerni, megérteni, befogadni. A tétova lélek ilyenkor egy másik utolsó menedék irányába fordul. Ez a menedék viszont reális...

Minderre nem spekulatíve jöttem rá, hanem az által, hogy megismerhettem a távolodó lélek megdöbbentő és megható kitárulkozását. Ezt azonban csak akkor van jogom nyilvánosságra hozni, ha Eszes Tamás végső titkának címzettje, ill. birtokosa hozzájárul. Az engedélynek nem a szenzáció miatt örülnék, hanem azért, mert ablakot nyitna az eltávozott igazi lelkiségére és talán okulásul szolgálna azoknak, akik félreismerték és ártottak neki, vagy csak cserben hagyták.

Mostmár megírhatom mire céloztam. Tamás búcsúlevelet írt élettársának Bodnár Mónikának. [Talán azért, mert remélte, hogy a búcsú elodaázható, vagy elkerülhető lesz?] A mailben küldött levél szövege a következő.

From: Tamas Eszes <foparancsnok@gmail.com>
Date: 2011/10/26
Subject: Utolsó levelem, mit írok neked.
To:
bodnar.monikaa@gmail.com

"Moncika, kicsi ribikém!
Minden jelszavam mentve van a gépemen. A fontosak a könyvjelzőbe, a vatera, vagy tigáz, a többi a startlapról indul, csak rá kell kattintani, ha be akarsz lépni, vagy beadja magától.
Ne haragudj, hogy tönkre tettem az életed, nem volt szándékomban. Azt tudnod kell, hogy nem szerettem nálad jobban senkit. Igazi nő voltál a számomra, egy kedves, aranyos nagy lány. Soha sem akartam ártani neked, ha megtettem, mert megtettem, bocsáss meg kérlek. Köszönöm, hogy velem voltál és boldogságot okoztál nekem. Már nem kérek tőled semmit, nem akarok kérni, belefáradtam az állandó kéregetésbe, bár hibát hibára halmoztam, ezzel elszúrva minden lehetőségemet. A bocsánatodat talán egyszer elnyerem. Nélküled számomra nem létezik semmi, csak űr, sötétség, nincstelenség, soha vissza nem térő szeretet. Nem tudok élni a mosolyod, a nézésed, a bőröd illata, a búgó hangod nélkül. Nem...nem tudja azt nekem semmi és senki sem pótolni, amit jelentesz, adtál nekem. Bár tudom, hogy most haragszol rám, de ne haragudj. el fogsz felejteni engem, hiszen nem voltam én akkora kaland az életedben, mint eleinte reméltem. Sajnálom így utólag, hogy ennyi galibát okoztam neked. Sajnálom minden kimondott betűjét a rossz szavaknak, amiket kiejtettem a számon. Sajnálom, hogy féltékeny voltam, de ez a szeretetemből fakadt. Tudom, hogy néha túlzásba vittem, ezért is kérlek bocsáss meg nekem. Nem magamban nem bíztam, talán az idegen hely, a túlzott barátkozó stílusod miatt volt, mert az vagy nagyon is barátkozó, minden hátsó szándék nélkül. Ez időbe telt, mire rájöttem.Sajnos kevés időt adtál nekem és ez az én hibám volt. Lehetett volna hosszú, boldog életünk, bár az én viharos, kalandos környezetem, nem tudom meddig adták volna meg ezt nekünk. Sajnálok mindent, sajnálom édes Moncikám, hogy így végződött. Nagyon sok boldogságot kívánok neked a további életedben. Engem ki fogsz heverni tudom, bízom benne.
Majd vigyázok rád, hogy ne legyen bajod, rajtad tartom a szemem. Tudod milyen makacs vagyok, ha valamit megígérek és be tudom tartani, azt be is tartom. Azt hittem, hogy boldoggá tudlak tenni téged, de megbuktam. Csúnyán elbuktam. Ami még fontos telefonszám lehet, a telefonomban megtalálod, vagy tudod a nevet, hogy kit keress. Utolsó kérésem ez hozzád e néhány sor, amit leírtam.
Bár az elején azzal kezdtem, hogy nem kérek, de csupa kérés ez a levél. Szeretlek mindörökké, és kérlek bocsásd meg minden bűnömet, kérlek ne haragudj rám balga lélekre, de nélküled nem megy. Bocsáss meg Moncika, bocsáss meg szerelmem!
Isten veled egyetlenem :( "


Íme a levél. Torokszoritó! A levél valóban az utolsó volt. Tamás tartotta a szavát - ebben is! Aztán készülődni kezdett... 


Még valamit. Az öngyilkosság akkor "sikeres" ha a túlpartra igyekvőnek pl. sikerül kirugnia maga alól a széket és a kötél nem szakad el. Nos, úgy tudom, mielőtt ez megtörtént volna, Eszes Tamás még leadott egy utolsó jelzést. Ha akkor rohanni kezd valaki, talán megakadályozhatta volna. Dehát mások "magánéletébe" ki szeret manapság bele avatkozni?

A végzetes napon következő történt. 14 óra tájban Tamás Gyöngyöspatáról felhívta élettársát Szolnokon és bejelentet te, most végez magával. Mónika Hartyányi Attiláék számát tárcsázta. Jelen volt a Véderő új főparancsnoka is, aki amondó volt, hogy "magánügyekbe" nem kíván beleavatkozni... Senki sem mozdult...

Eszes Tamás ennélfogva mulasztott! Távol maradt a 16.30-as foglalkozásról. Aki tudott a kora délutáni jelzésről, azt is tudta, miért és hol kell keresni. Nem tévedett. Eszes Tamás ekkorra régen halott volt. Igaz, már nem volt a Véderő főparancsnoka.

Porból lett teste nyugodjék békében.

Epilógus.
Bodnár Mónikától ma az alábbi levelet kaptam.

"Most mindenütt azt olvasom, hogy tudtak volna segíteni neki. Akkor mért nem voltak vele? A Facebookon nem egyszer feltett az oldalára segítség kérést. Szégyellte de nem volt más lehetősége. Akkor senki nem mozdult meg, egy ember sem jött :(( A megemlékezésén százak voltak, hol volt ez a sok ember amikor igazán kellettek volna :( "

Kedves magyar testvéreim!  Ím lássátok - önmagatokat és tudjátok: a tükör nem görbe.

2011.11.07

Sz. Gy.

Változott szöveg!
A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása. A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást számomra E-mail formában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét sem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen olvassák el a "Szerkesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sz.

Dátum

Becenév

Hozzászólás

 1

 2011.11.07

K.Á.

Gyula, ez egy nemzeti kórkép is lehetne. Nagyon meg tudom érteni Tamás őrlődését.
"Azt hiszik, a saját szempontjukból ez a magatartás kifizetődik? Nem! Rá fognak jönni, nem fizetődik ki. Akár tudják, akár nem; akár akarják akár sem, önök mintafaluvá váltak. Önökön keresztül lehet tanulmányozni a magyar társadalom keresztmetszetét. Csakhogy önök már rég nem társadalom   a szó semmilyen értelmében. A társadalom alapvető ismérve a szolidaritás olyan foka, amely garantálja az emberhez méltó létet. Önök egy olyan népesség, amely egyénekre atomi zálódott [a háttérhatalom céljainak megfelelően] és amelyben mindenki csak a saját nyomorult kis alkuját  igyekszik megkötni az egyre mostohább körülményekkel. A gazdag a panziójáért reszket, a szegény meg azért, hogy meghúzódhasson a házában, teljék ennivalóra, meg tüzelőre."
Aki ezt nem látja és nem ismeri fel az elveszett, csak idő kérdése a megsemmisülés. Több száz év aknamunkáját siker koronázza, de azért kedves magyarok, túl könnyű lenne ezt így egy sóhajtással elfogadni, ehhez az aknamunkához mi is kellettünk és a tények azt mutatják jó alanyok voltunk.
A jób-biknál sok mellényes van. Gyula, szerinted Oszkárnak csak ez az egy hímezett mellénye van vagy akár több is? Kiírták már Gyöngyöspatát rovásírással?!
Tamásnak béke poraira! K.Á. 

 2

 2011.11.07

 Vándor

Részemről köszönet az újabb írásba fektetett munkájáért!
Olvastam
a  Gyöngyöspatán történt újabb politikai leszámolásról szóló cikkét. Pallag László után Eszes Tamás. Nem fog ez már megállni? Aki ki akar törni az elnyomás alól annak pusztulnia kell? A tények szerint igen. Ezek a
hajcsárok nem okulnak a történelem forgásából. Pedig most pontosan ők törnek pálcát  az előző rendszer zsarnokai fölött. Nem gondolnak arra, hogy az ő napjuk is leáldozóban van. Őket is el fogja érni a megérdemelt „ jutalmuk”. Csak idő kérdése… De tulajdonképpen már elérte, csak nem merik tudomásul venni. Nézetem szerint ami Gyöngyöspatán folyik nem más mint egy látványpolitika. Provokációval zűrzavart keltettek, látványosan metörtént egy romák evakuációja, majd két nap múlva a visszatelepítés. Az ottani fehérbőrű lakosokat két nap alatt meggyőzték, hogy „ szeressük egymást gyerekek”? Holott évek óta folyik a belharc. Hagyjuk már a rablómesét! Az egész világ felfigyelt a jelenségre. Jelen pillanatban arról van tudomása a köznek, hogy hatékony közmunkaprogramot vezettek be Gyöngyöspatán hónapokkal ezelőtt. Eltelt annyi idő, hogy izgalommal várja a köz a program eredményét. Vagy talán nincs mit felmutatni? Ez a próbálkozás is csődöt mondott? Hát persze. Mocskos látványpolitika az egész.Egy kicsit magyaráz kod nom kell. Távol áll tőlem a romagyűlölet, vannak cigányszármazású jóembere im, és van nagyon sok magyarnak titulált, akinek a nevét nem veszem a számra. De!!!  A roma etnikum az, ahol százalékos arányban nézve nagyságrendekkel nagyobb a lustaságra, a bűnözésre, az ingyenélésre való hajlam. Ezt ugyanígy tudja mindenki. Igenis, ebben az országban mindenki, akinek van egy csepp sütnivalója. Hát akkor mi ez a nagy felhajtás? A bűnözés elősegítése? Igen! Igen és igen! A romák tervszerű uszítása a magyarok ellen. Nem régen történt, hogy Miskolc város rendőrkapitánya etnikai nevén nevezte annak az aljas cselekedet nek a tetteseit, akik az ő hozzátartozóit inzultálták. Ez a bejelentés este történt, reggelre pálcát tört Pásztor Albert fölött az a Draskovics Tíbor, aki szemet hunyt afölött, hogy Veres János fiai ezzel egyidőben Szabolcsban köztörvényes bűnt követtek el. Valamilyen megfonto lásból nem kapott büntetést a rendőrkapitány, de az ördögfiókák sem. Hát lehet séges az, hogy egy belügy miniszter fiai ilyetén dologra vetemedjenek? Ezt csak az tudja elhinni, aki saját bőrén tapasztalta. Eszes Tamás szeretteinek részvétem és vigasztalódást kívánok! Vándor 

 3

 2011.11.07

 Anonym

Szeretem Sz. Gy. Úr írásait, bár általában sokáig tart megnyugodni olvasásukat követően. Sajnálom   ami történt, remélem hamarosan nagyobb számban ébredünk fel....

 4

 2011.11.07

 Gőgös István

Tamás halálához. Egyszer volt szerencsém kommentben vitatkozni Tamással. Szóvá tettem neki, hogy ha ő ezen elveket és gyakorlatot folytatja, nem lesz hosszú életű. Ez évekkel ezelőtt volt. Nem hittem benne, mert a a maffia nem űri el azt, hogy vele szembeszálljanak, függetlenül attól, hogy Fidesz vagy MSZP bábkormány van. Figyelmezetettem rá. Megsértődött és elutasította a segítő szándékomat. A magyar határhoz közel Szlovákiában tudtam volna részére gyakorló terepet, lőteret,kiképző fegyvereket biztosítani. Nem tudta, hogy kikkel áll szemben. Ma már tudom, hogy valójában jó hazafi volt. Nagyon sokan vannak közöttünk olyanok akik harcos nemzetinek mondják magukat, de valójában a maffia által felügyelt titkosszolgálatok emberei. Ezt sajnos nem lehet megállapítani. Egyenlőre még ők az erősebbek. Gőgös István a Hontalan.

 5

 2011.11.07

 Anonym

Annyi mindent lehet olvasni. Annyit hazudnak az embernek, hogy akár ez az egész írás is lehet egy ügyesen megfogalmazott félretájékoztatás. Remélem nem ez történt és a sorok közt az igazság látható. Hihető és elszomorító. Az érzésem, hogy így történt s ha ez igaz akkor azt árulja el mindenkinek, hogy a szégyelhetjük magunkat. Nincs bocsánat arra, hogy a magyarok egyedül maradtak és lenézi őket a világ. Ahogy ő egyedül maradt, rövidesen ti - akik még ma itt éltek - is magányosan fogtok magatok köré nézni. ...Vagy ébredjetek fel végre. Haldoklik egy nép.

 6

 2011.11.08

 Lengyel Károly

Tisztelt Dr Szeszák Gyula!
Köszönöm ezt az írását Eszes Tamásról! Igen, hol volt az a sok ember? A többi  szürke és büdös púder. És amikor a magyar zsebében csárdást jár a bicska, rövid időn belül ráeszmél, hogy az attól való félelmében támadnak indulatai, miszerint rövid időn belül ő maga is hasonló helyzetbe juthat.
Talán egy egész ország mégsem nyúlhat kötél után! Magyarokról beszélek, nem  másokról - az ős honosokról. Üdvözlettel: Lengyel Károly

 7

 2011.11.08

 Cs.P.
Fehér Sólyom

A leírtakat valahogy én is így gondolom vagy tudom, annyival kiegészítve hogy Tamás depresszioja nem ezen a nyáron kezdődött, hanem már vagy 2 éve tart , legalább is amióta arról beszéltünk hogy talán tudok neki segíteni külföldön munkát találni mivel mar akkor is huza mosabban munka nélkül volt . Ez múlt év nyár elején sikerült is, Norvégiába került dolgozni, egészen ez év februarjaig , akkor lett vége számára annak a munkának , akkor ment haza. A többi itt van fent leírva.. Talán a Juhász Oszkár eset kicsit másképp történt, (jó okom van feltételezni ) de ezt mar sosem tudjuk meg, igaz mar nem is fontos . Viszont munkája otthon továbbra sem lett , nyilván a kozszereplese is segített abban hogy ne találjon , de hangsúlyozom hogy előtte sem talált ... Abból a pénzből élt amit Norvégiában keresett. Gondolom az rohamosan fogyott, így a kilátástalanság  , az új szerelem majd annak csalódása ...és Tamás választott. Nagyon nagyon rossz döntés volt , talán ha kicsit rendbe teszi az életét ez a hölgy sem hagyja ott (lehet keményen hangzik de valahol értem a hölgy álláspontját ...) és ő is nyugodtan , anyagi biztonsággal és családi hatterrel tudja szervezni az álmát , a véderőt . Mert az egy igaz hazafi álma volt. Voltam két éve a táborban , igazi jó csapat építő hangulat uralkodott ott, a fiatalok ragyogó szemmel tanultak és Tamás ebben nagyon jó volt: fiatalokat oktatni. Bajban volt most , az érzelmi része nem tartozott ram de az anyagi talán igen , viszont tul büszke volt ahhoz hogy megkeressen.... és most nekem van lelkiismeret furdalasom emiatt ... Cs.P Fehér Solyom
Hozzászólása nagyon emberi. Köszönöm! Látom, ön is "megfejtette", miért kellett pusztulnia. A "tanítókat" kell kilőni legelőször! Sajnos vannak önsors-rontó emberek. Tamás ilyen volt. Sz. Gy. 

 8

 2011.11.08

 Csehi Éva

Ez így igaz!Segítséget kért de senki nem reagált.Ezt meg is írta nekem.Mikor lent voltam patán,én is azt kérdeztem,hol voltak ezek az emberek akik itt most álszenteskednek?Annyit elvártam volna hogy a nagy búcsúzkodás közepette néma csend után,fejet hajtsanak,a szó szoros értelmében. Még mindig nem bírom elhinni. Nyugodj Békében!Nem felejtünk el! Csehi Éva

 9

 2011.11.09

 Anonym

Ennél sokkal rosszabb anyagi körülmények közt élnek emberek,és ők valóban kitartanak!Sokkal-sokkal lejjebb is van még élet!
Ami pedig el tud múlni pár hónap alatt,az nem szerelem(Mónika részéről)!
És nem avatkozunk bele magánügyekbe ?????? Ember kapj a fejedhez, mit beszéltél,otthagytad a bajban a társad!A lelki támogatás sokszor sokkal fontosabb mint az anyagi,mert ha lelkileg van aki felkarol,akkor képes vagy harcolni tovább és tovább!Szóval a barátai és a Véderő új főparancsnoka Gyöngyöspatán szálljanak magukba,mert ők rúgták ki a széket alóla,az utolsó cseppet ők öntötték bele a poharába azzal,hogy amikor kellett,akkor magánügye volt a lelki fájdalma,amibe nem kell beleavatkozni!
(Egy barát éppen ilyenkor jön,ilyenkor áll mellénk és fogja meg a kezünket,hogy ne zuhanjunk le a szakadékba,ilyenkor amikor a szerelmünk elhagy,ilyenkor nem legyint,hogy magánügy,hanem rohan fejvesztve!)

 10

 2011.11.09

 Anonym

Gyűjteni kellene Tamás árvájának. Bár nem tudom, mennyi idős a gyermek, de gondolom, hogy még 18 év alatti. Meg kellene szervezni a kislány nyaraltatását is. Külföldön élő hazafiak, vagy balatoni nyaralóval rendelkezők segíthetnének. Hadd érezze a gyermek, hogy nincs egyedül.
Figyelemre méltó javaslat! Megnézem, mit .lehet tenni. Sz. Gy.

 11

 2011.11.09

 Anonym

Talán nem kellene szidni a megemlékezőket, akik szépen sorban vigyázzba állva tisztelegtek az elhunyt emléke előtt. Ők legalább ennyit megtettek. Gondolom, hogy sokan közülük maguk is küzdenek a szegénységgel, mint ahogy manapság MINDEN tisztességes becsületes lelkiismeretes ember szegény marad, vagy elszegényedik. Hogyan tudtak volna ebben az esetben segíteni, tartósan? Sehogy. Temetni még tud a magyar! Nem semmi! Sz. Gy.

 12

 2011.11.09

 Anonym

A lakosság nagy része el van hülyülve és esténként bekapcsolt tévék előtt eszi a mérgező teszkós moslékot. A magyar fiatalok többsége nem tudja, mit jelent a hazafiság, önvédelemről még sosem hallott, szervezésről még annyit se hallott, hogy definálni tudja. Agyromboló mainstream kultúrában fetrengenek, amibe már annyira mélyen bele vannak süllyedve, hogy soha többé nem tudnak onnan kikászálódni. Egy faluban van kb. ezer emberből öt tettrekész, normális magyar.
Három  hajdúsági faluban összesen nem találtam öt tetterekész, normális magyart (Bagamér, Hosszupályi, Sáráánd...) Sz. Gy.

13

2011.11.09

NYILAS JANI

Úgy látom SOK igazság van a leirásodban ! ŐSZINTE RÉSZVÉTEM TAMÁSNAK !!!
NYILAS JANI

14

2011.11.09

Zsuzsa

Tisztelt Szeszák Úr! Jó ideje lesem   mikor ír újra. Számomra több napra adnak feladatot a cikkei, mert az utalásai messzire elvisznek. Van mit öntől tanulni. Egyenességet, szókimondást, bátor ságot. Hogy csak pár jó tulajdonságát említsem. Ritka, minta fehér holló. Isten tartsa még sokáig egészségben! Hogy a tárgyra térjek, ma olvastam ezt a cikket. Mi a véleménye?
www.blikk.hu/blikk_aktualis Üdvözlettel: Zsuzsa Ma reggel hallottam én is., majd megnéztem a forrásokat. Amondó lennék, várjuk meg a hivatalos rendőrségi tájékoztatást. Egyébként minden adat amit megismertem (és részben le is írtam), az öngyilkosság mellett szólt. Sz. Gy.

15

2011.11.09

Anonym
Jobbikos

A cikk jobbikellenes kitételei felejthetőek. Nem kell hazugságokkal hangulatot kelteni a Jobbik ellen! Felesleges. Ettől a nemzeti oldal nem lesz előrébb! A fele sem igaz amit a Jobbikról itt leírnak. Kedves Anonym! Még jobban ki kell ábrándítanom! A cikknek folytatása lesz, amely már inkább a Jobbikról szól majd, mint Eszes Tamásról. Amióta az anonym beíró működik, csak jobbikos támadásokat kapok. Ezek szerint én nem lennék a nemzeti oldalon? Érdekes felvetés... A jobbikos hozzászólásokat a szövegmezőben ki szoktam emelni. Itt is azt teszem. "Szebb jövőt!" Sz. Gy.

16

2011.11.09

Anonym

Látlelet egy ország lakóinak lelkiállapotáról, az összetartozás érzésének hiányáról,a lelkiismeret hiányáról,az erkölcs hiányáról,mély szegénységéről, munkanélküliségéről, mindezek következtében ember, ország pusztulásáról.....No comment.... Kiknek az érdeke? Mi is az ő érdekük? Gondolkozzatok magyarok míg nem késő és fogjatok össze!!!

 17

 2011.11.09

 Szerkesztő

A rendőrségi vizsgálat az idegenkezüséget kizárta. A feltevés, amelyre a cikket alapoztam, nem volt téves. Számomra ennek - többek között - az a jelentősége, hogy rövidesen megírom  a cikk folytatását, ahogy a 15. sz. bejegyzésre tett észrevételemben jeleztem.. Sz. Gy.

 18

 2011.11.09

 Anonymus

Mielőtt valaki szív infarktust kapna a jobbik emlegetésén, jobban tenné ha körülnézne és látna is. A jobbik az elmúlt húsz év legnagyobb átverése amely hivatott lenne a kegyelemdöfést megadni a nemzetnek, amikorra a balga nép kiábrándulna Viktorból. Ezen kritikák a JOBBIK vezetőségére érvényes. Jobban megértik a kételkedők, hogy mi van a nemzeti máz mögött ha megnézik a postaszar című blogot, amelyet a jobbik üzemeltet Mr. Moton keresztül. Moto Vona Gábor és Z. Kárpát Dániel házibarátja, a párt igazgatója Szabó Gáboron keresztül jutott e magas pozicíóba havi 350 ezer forintért hivatott felügyelni a netkomandót és mindezt számítástechnikai szolgál tatás címen. Ahogy a közmondás mondja madarat tolláról embert barátjáról.A jobbiknak nemhogy elfogadott ez az erkölcsiség de még fizet is érte. postaszar.blogspot.com/search?updated-max=2011-09-30T12%3A03%3A00%2B0
2%3A00&max-results=50

Ez a Jobbik a színfalak mögött, de van e függöny mögött egy másik és egy másik is, mibe kéritek, nemzeti pántlikában? Úgy lesz tálalva.

 19

 2011.11.09

 RANDAL

Ez olvasni is sok nem hogy átélni.
Nem sikerült az álma,persze ilyen "barátokkal" nem is csoda.Nem avatkozik bele? Gondolom nem marad a Véderő vezetője?hogy védi meg a többi bajtársát ha ő nem avatkozik bele? És hogy alszik nyugodtan? Nyugodj Békében Tamás !

 20

 2011.11.09

 Anonym

 Van itt egy kis bibi. Tomi volt élettársát, Bognár Mónikának hívják. Azt gondoltam el írta a szövegben de az email cím is így van elírva. Ez nagy mértékben rontja a szöveg hitelességét....

21

2011.11.09

Anonym

Nem értem mennyi embernek kell még meghalni ahhoz,hogy elfelejtsük végre ezt a pártokráciát melyet a dróton rángatott senkiházi parlamenti csürhe rak nap mint nap az asztalunkra.Felejtsétek már el néven nevezni őket neve csak a tisztességes Magyar-nak van.Sz.Gy.úrnak.tisztelem a munkásságát és kitartó akarat erejét,annak ellenére hogy a lekapcsolt olajos szerelvények mögött loholó pintér-olstein klán még mindég a mi vérünket ontja.nem lehetett akkor sem és most sem törvényes úton elkapni őket.ami késik az nem.....mindég az olajos teher vagon.

 22

 2011.11.09

 Csehi Éva

A hozzászólásomban nem arra következtettem hogy,öngyilkos lett! Ezt teljesen kizárom egy bizonyos beszélgetést követően. A segítségre gondoltam amit kért de süket fülekre talált. Az én véleményem közé tartozik az is hogy a temetésben segítsünk.Remélem szervezi valaki. Nem igaz hogy, ennyiben nem tudunk segíteni! Az itt a gond hogy az emberek csak is az önös érdekükkel vannak elfoglalva.Hát tessenek figyelni egymásra is,mert fogy a magyar de rohamosan.

 23

 2011.11.09

 Mácsay József

Eszes Tamás és a halála óta öngyilkosságba menekült harminc másik magyar miatt szeretnék egy megjegyzést tenni - ha szabad hozzászólnom. A hatalomból kirekesztetteknek legfeljebb 800 napjuk van, hogy MEGSZÖVEGEZZÉK azokat a TÖRVÉNYEKET, amelyek alapján élni szeretnének. K.Á. elsőként azt írta, hogy\'ez egy nemzeti kórkép'. A terápia pedig: előbb a  szabályok megírása és csak utána a 'fülkeforradalom'. Jog és erő - csak együtt érhet el eredményt. Egyébként porlunk tovább... Mácsay József

 24

 2011.11.09

 Anonym

Tiszteletem mindenkinek! Ha olyan egyértelmű az öngyilkosság.Akkor miért nem engedte a rendörség elhamvasztani?Csak ezt kérdezném.

 25

 2011.11.10

 K.Á.

Tisztelt Mácsay József, a jogtalanság talajából kiburjánzadó fidesz és elődeiknél, valamint sejteni lehet hogy már keltetőbe kikelt utódaiknál sem beszélhetünk jogalapról, csak erőről ami egyenes következménye a nemzet gyengeségének.K.Á.

26

2011.11.10

Gy.Szabó Ferenc 

 Megrázó és a NYILVÁNVALÓ ellenére elgondolkodtató  "nemzeti kórkép"..:(
Ha szabad, reflexió gyanánt: ad1.  Nem "kell" a Jobbikot bemutatni.Sem így, sem úgy. Megtette/teszi azt saját magától. Hámlik a cukormáz rendesen...
ad2. Ha szabad, idéznék az írásból: "Ha akkor rohanni kezd valaki, talán megakadályozhatta volna. Dehát mások "magánéletébe" ki szeret manapság bele avatkozni?"  - vagy: "A Facebookon nem egyszer feltett az oldalára segítség kérést. Szégyellte de nem volt más lehetősége." Nos, igen. Ilyenek vagyunk. Hogy miért? Ha ezt egy szociológus-pszichológus team kiderítené, talán egy Nobel díjas értekezést írhatnának. Régen "megszokott" jelenség kis hazánkban: azok verik le a menekülő kezed puskatussal a platóra kapaszkodás közben, akikhez úgy hitted, tartozol. (Vagy akiknek úgy hitted, hasznukat hozva, azon munkálkodva igyekeztél tenni valamit) A mi "oldalunk" nagy százaléka (tisztelet az egyre kevesebb kivételnek) csak karikatúrája a\"nemzeti" jelzőnek. :(  Vagy akár az \"emberi\"  kitételnek. E.Tamásnak péke poraira. :(  Gy.Szabó Ferenc 

27

2011.11.10

Anonym

Gyula bátyó!Remek olvsni ezeket a sorokat. Sokat hallok innen onnan az elkövetkező szebb rendszerről. Bár jönne már. De magától csak nem akar. Igen hát mocskos rendszerben nem lehet változást elérni belülről. A példa a legfelsőbb bírósággal kapcsolatban jelzi, mennyire "robotok"-ról van szó ezeken a szinteken. Azt teszik, amit mondanak nekik. Jó lenne már kitenni a szűrét azoknak, akik odaföntről súgnak. De hát ehez tiszta fejek, tiszta alapok, taktika, közösség - közös cél kell.
Az írásai mutatják ezt a célt én efele megyek, döntésimben és tetteimben ezt próbálom egyre tökéletesebb formában megvalósítani. "There must be somwhere a central intelligence" - mondá az Úr. S lőn világosság. Amikor elérjük a kritikus tömeget és elég sokunk tettei mutatnak ugyanabba az irányba, akkor elkövetkezik a konfliktus. Vagy úgy lesz ahogy az Isten akarja.

28

2011.11.10

Prónay

Mondhatni ezt pontosan így gondoltam szinte, hogy hol volt az a sok barát s harcos, mikor segítséget kért!!! Prónay.Parancsnok

29

2011.11.10

Anonym

Janicsek pedig most összedönti a Véderőt,Tamás álmát,amit létre tudott hozni!Persze csakis jó indulatból,miután az utolsó percben lusta volt átmenni,nehogy magánügybe avatkozzon és lelki támogatást nyújtson annak aki a barátjának tartotta!Köszönjünk János,hogy átsegítetted Tamást a halálba a lustaságoddal és a nemtörődömségeddel!

 30

2011.10.10

 Mácsay József

 Kedves K.Á.! Szerintem a nemzet gyengesége, hogy képtelen az önkifejezésre. Hiányzik a saját nevelésű intelligenciája. Az évente soraiból KILÁBOLÓ százezernyi egyetemistájának mások adnak munkát. Ehhez mérten fajulnak el. A dolgok is. (S ha már József Attilát idéztem. A Hazám után érdemes elolvasni Parti Nagy Lajos Szívlapát című versét. Egyfajta keresztmetszet az is. A jelenről.) Másik gondolatával kapcsolatban Szájerre hivatkoznék: szerinte ha 1990-ben a Fidesz kapott volna lehetőséget alkotmánykészítésre, akkor az sokban hasonlított volna a most elfogadottra. (Forrás: inforadio.hu/hir/belfold/hir-466119 ) Szerintem ez annak a beismerése, hogy ez az alaptörvény éppen húsz évet késett. Ezért mire hatályba lép, már el is avult.
Ha 799 napon belül nincs jobb, akkor viszont ez marad. Mácsay József

31

 2011.10.10

Szerkesztő

Cs. É. egy hozzászólást írt, majd azt kéri, ne tegyem azt közzé (?). Szándéka nem világos. Kérem, pontosítsa, mi legyen a hozzászóással. Sz. Gy.

 32

 2011.10.10

 Anonym

Tisztelt Sz.Gy.
Elolvastam az összefoglalóját. Ön több ellentmondást nem vett észre az írásban. Ezek nem férnek össze egy kiképzővel, egy parancsnokkal. Eszes Tamás nem volt való egyiknek sem! Ő csak egy ember volt, aki kitörésre várt a hétköznapok szürkeségéből.
Sok szolnoki ismeri az előéletét. Tamás büntetett előéletű volt, ezen büntetést úgy kapta, hogy elkövette a terhére rótt büncselekményt. Vagyonvédelemben dolgozott, de nem állt meg a pénz a kezei között. Kiment a légióba (elvileg a kiképzés ideje alatt lelépett valószínűleg nem bírta már akkor sem a kötöttségeket), majd hazaszökött. Elég hamar elvitte a gyors és nagyobb kereset. Sajnos cigány uzsorásoknak lett a fullajtárja, behajtója. Így elég sokan elfordultak tőle.
Ebből a munkából lett neki valamennyi vagyona, bár mindenki ismeri a cigányok munkásaikhoz fűződő viszonyát és korrektségét. Lehet ekkor gyűlölte meg Tamás őket. Ezt követően feltűnt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Magyar Gárda alakulatnál, mint kiképző. Már akkor lehetett látni a mentalitásán, hogy nem fog tudni beállni a sorba. Ez így is lett.
Ekkor megismerkedett az magyarság tudattal és az ehhez kapcsolódó országos szimpátiával. Ezt a hullámot igyekezett ő meglovagolni és elképzelését megvalósítani. Mivel nem tudott beállni sohasem a sorba, ezért kellett egy olyan alakulat, ahol ő mondja meg, hol van a sor.
A véderő... (volt egy ilyen című film, aki látta tudja, hogy volt benne jó szándék, de a kivitelezés az szar volt!) az élet nagy poénja, hogy a filmre hasonlított az igazi véderő is.
Túlélő tábor, túlélésre kiképzés és akkor sokadjára nem tud valaki túllépni az élet problémáin? Mindenkinek van kisebb, nagyobb baja, de együtt élünk vele, próbáljuk megoldani, túlélni! Én azt gondolom, hogy Eszes Tamásnak kellett volna tőlünk tanulnia!!!
Nem oda való volt, hiteltelenné vált ezen cselekedetével, mint kiképző és mint parancsnok is.
Eszes Tamás nyugodj békében!
Mi magyarok azt mondjuk, halottról vagy jót, vagy semmit. Ezt a kegyeletes önmegtartóztatást néha át kell hágnunk. De névtelenűl, "kedves" Anonym? Névtelenül? Ne vegye rossz néven, de hozzászólását sárga mezőbe helyeztem, vagyis jobbikos irányból jöttnek tartom. Azt írja ugyanis "Eszes Tamásnak kellett volna tőlünk tanulnia!!!" Ebből az elszólásból jöttem rá, honnan fúj a - rossz szagú - szél...
Írásának előttem akkora hitele van, mint egy mocskolódó névtelen levélnek. "Súlyos" állításai amúgy rágalmazásnak minősülnének, ha nem tudná őket bizonyítani. Dehát mit kell bizonyítani egy névtelennek?
Ha valaki ellentmondásokat akar felfedezni mások írásában, el kell olvasnia és meg kell értenie az írást. Ön nem veszi észre írásomban, hogy Eszes Tamásról épp mint véderő parancsnokról nem szólok egy szót sem., mert a Véderőt nem ismertem.
Jó hogy említi a szolnoki "Magyar Gárda alakulatot", mert a Magyar Gárdát viszont ismerem.... Írtam már róla, és még fogok is írni róla. A Véderő "riválisa" a Szebb Jövőért Polgárőr egyesület lenne, lett volna. Dehát elfuserálták (ezt is). Mikor Gyöngyöspatára készültem a békéscsabai polgárőröktől kértem, nevezzék meg a patai emberüket. Nem tették. Azt persze épp a helyszínen tisztáztam, hogy a tömeges cigánytámadást három polgárőr és egy véderős váltotta ki, az ismeretes köztéri hugyozással. Ha Eszes Tamás "ilyen" sorba nem akart beállni, jól tette. Nem tudom, van e példa a Véderő hasonló "fegyvertényére"? Egyébként a gyöngyöspatai Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület állítólag feloszlott. Nincs is rájuk szükség, hisz az ügyeket a Belügyminisztérium és Juhász János Oszkár jobbikos polgármester úr intézik együtt, a legnagyobb egyetértésben, a lehető legrosszabbul.
Ami a jobb sorsra érdemes Magyar Gárdát illeti, már csak egy lépcső árnyéka maradt belőle, olyan lépcsőé, amelyen néhány kalandor politikus bejutott a parlamentbe...
Gondolkoztam  azon, hogy írását közzétegyem e. A "szar" kifejezés miatt hoztam le. Azt írja ugyanis:
"A véderő... (volt egy ilyen című film, aki látta tudja, hogy volt benne jó szándék, de a kivitelezés az 'szar' volt!) az élet nagy poénja, hogy a filmre hasonlított az igazi véderő is." Ugyan mondja már kedves Anonymus, ha a Magyar Gárdáról, ill. a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületről film készül, mi lesz a nagy poén? Nem az, hogy "szar" volt mindkettő? Persze nincs két egyforma "szar" a világon. A Magyar Gárdát, ill. a Szebb Jövőért Polgárőr egyesületet ugyanis nem a jó szándék hozta létre, hanem valami egészen más, így lett belőlük ... árnyék. Dehát erről rövidesen olvashat bővebben is. Szebb jövőt! [Önök nélkül.] Sz. Gy. 

 33

 2011.11.12

Csanki Péter

Erre a bejegyzésre nem is tudok mit mondani. Szégyelld magad. Magyar ember halottról vagy jót mond - vagy semmit. Többen vagyunk akik ismertük Tamás negatív tulajdonságait is, mégis hallgatunk, mert ennek ellenére a barátunknak tartottuk hisz elkötelezett hazafi volt - még ha (a saját bevallása szerint is) igen kemény fejű is. Ezen információkat miért nem osztottad meg velünk amikor a polgármester választás volt? Vagy amikor a NAV - os történet futott? Megmondom. Mert akkor féltél, mert még élt Tamás. Most is félsz, mert most sem mered neved adni az igencsak markáns véleményedhez. Adtál egy jellemzést egy emberről - akinek már nincs lehetősége megvédeni magát. De igazából adtál egy jellemzést magadról - most már tudjuk hogy el alattomosan - a névtelenség takaró függönye mögé bujt sunyi kis köpködő vagy. Szégyen hogy magyar, ámbár lehet hogy csak birod a nyelvünket mert ez a stílus inkább jellemző a száraztal púakra mint egy egyenes gerincű magyar emberre, te erkölcsi roncs. Csanki Péter - Fehér Sólyom infó

 34

 2011.11.12

 Turul

Őszintén én nem tudom elhinni hogy Eszes Tamás valóban öngyilkos lett volna. Egy ember aki már annyi vihart átélt nem adja fel csak úgy. Ráadásul ha valódi hazafi volt mint ahogy annak nézett ki, és ahogy mindenki annak tartja akkor kellett hogy hajtsa a kötelességérzet is - ami azt jelenti hogy ha minden személyes körülmény is olyan keserü hogy nem éri meg tovább menni, tovább megyünk mert kötelességünk. Meg ott volt a lánya is - ha az embernek gyereke van akkor mellette akar maradni amennyire csak tud.
Továbbá nem hiszem azt hogy egy 47 éves ember a szerelem miatt keseredik ugy el - akinek kevés társa van az életben az esetében még meglehet - de akinek volt már egy pár viszonya, és egy pár tartós is, az nem veszi már annyira be a dolgot.
Ráadásul Eszes egész fellépésében kissé merev, authoritáriánus, kemény, életerős ember volt - a szegénység és a kilátástalanság nagy úr, de nem hiszem hogy akár az is letaglozta volna. Ráadásul Eszesnek sok ezer "hive" volt - az sem semmi a dolgok végösszegében.
A bucsúlevél jól meg van szerkesztve - nagyon jól - de nem egy sok vihart átélt ember levele.  Véleményem és meggyöződésem hogy itt nem öngyilkosságról van szó. Turul.

 35

 2011.11.12

             Anonym

A cikk elképesztően szívszorító. Nem ismertem Tamást de a búcsúztatójára felutaztam Gyöngyöspatára. Szeretném ha tudnák, hogy a több hasonló eset arra utal, hogy szervezett zaklatás programot indítottak az országban több ember ellen. Ezek a programok nem most kezdődtek. Gyakorlatilag csoportosan elkövetett öngyilkosságba kergetésről van szó. Ha nem tudják, hogy ez mit jelent, akkor ezen az oldalon és sok külföldi oldalon találnak rá részletes leírást. szervezettzaklatas.webs.com Figyelem  felhívását köszönöm! A linket megnézem és olvasóimnak is ugyanezt ajánlom. Sz. Gy.

36

 2011.11.12

        Csanki Péter

Turul, öngyilkosság. Te nem ismerted Tamás legutóbbi két évét, én igen.Csanki Péter - Fehér Sólyom infó. Pertut ittunk volna? Hol? Mikor? De ez csak formai kérdés. Ha jól emlékszem, a cíkk felső címe: "Gyöngyöspatai álmok." A frontképen a cigányok által lepusztított Kecskekő "panorá maképe". Engem is érdekel Eszes Tamás halálának rejtélye. Ennél csak egy dolog érdekel jobban. Mi lesz a Kecskekővel Gyöngyöspatán és a többszáz kecskekővel szerte az országban? Tamást is ez érdekelte leginkább! Ennyit én is tudok róla. Érdekes, cikkemnek erre vonatkozó kérdés felvetéseire nem találok választ a hozzászólások között. Aki Eszes Tamás utolsó éveit valóban ismeri, annak remélem eszébe jut valami ezzel kapcsolatban is. Lássuk az ötleteket, javaslatokat! Ami Eszes sokezer "hívét" illeti (34. sz. hozzászólás), nem akarom elragadtatni magam, ezért csak szelíden jegyzem  meg a következőket. A csapatszellem alfája és omegája, hogy a csapat a vészhelyzetből kimenteni igyekszik parancsnokát. Igaz, "az sem semmi a dologok végössze gében", hogy ez a csapat cserbenhagyta a parancsnokát a szó minden értelmében. A dolgok "végösszege", hogy Tamás nélkülözött. A jelképes temetésen (megemlékezésen) viszont imponálóan szerepeltek a "bajtársak", persze nem mint véderő, hanem mint ceremónia együttes. Mint ilyet nem háborgatta a Pintér - Rendőrség. Ami engem illet, egy darabig még átvezetem halál-ok-nyomozó eszme futtatásokat, aztán ha megelégeltem, törlöm  pusztán ilyen tárgyú emailokat. Sz. Gy.

 37

 2011.11.13

 TM.

Olyan mint ongyilkossag nem is letezik,csak annak akivel ezt el lehet hitetni. Maskulonben egy ilyen ember ha  menni akar akkor visz magaval egy par joakarot is  Ertelmetlenul meghalni senki nem akar magatol. TM.

 38

 2011.11.13

 Turul

Tegeznek magáznak - nem érdekel különösebben amig le nem kezelnek. Hogy nem ismertem személyesen Eszes Tamást, vagy nem ismertem az utolsó 2 évét vagy hogy nem ismertem a tulajdonképpeni Véderő hozzá viszonyulását az tény. Az hogy nélkülözött az viszont nyilvánvaló.
Viszont Eszes Tamás nem úgy viselkedett mint egy utolsó elkeseredettségben levő egyén - számos jó alkalmat mulasztott (pl. a fentebbi bejegyző ajánlatát Szlovákiai kiképzőtáborra stb.). Nem egy elkeseredett ember képét mutatta. Annyit tudok az emberi természetről hogy tudjam hogyan viselkedik egy elkeseredett ember és hogyan nem - egy elkeseredett ember minden alkalmat megragad - nem válogat. Nem indul polgármesternek viccből, és inkább kiegyezik a ha csak névben is de szintén "nemzeti" ellenfelével mintsem hogy reszkirozza a veszteséget. "Ha annyira szorult lett volna szerintem   megegyezett volna a nyálkapárnával bocsánat Juhász Oszkárral anyagi támogatás fejében visszalépésben."
Hát ilyen ember volt ön szerint a parancs nok? Más szempontból ha a Véderő maga el is hagyta - azért még "hires" és népszerű alak volt a nemzeti táborban általában. Neve volt. Tiszetelet ővezte. Ez a tényleges szervezete által okozott csalódások ellenére szerintem nem semmi a dolgok végösszegében. Nem mindegy ha valaki egy a sánc szélén didergő ember akit (szomoru modon) igyekeznek észre sem venni - vagy akárhova besétál szemek követik. Eszes Tamásnak hirneve volt, és a dolgok nagyobb felbontásában is SZÁMITOTT. Ez számit abban ha valaki ugy dönt hogy inkább távozik az élők sorábol vagy sem. (meg ott voltak a kempos tanitványai is - ha a Véderőben már valóban nem is, de a tanitványai között még vezető volt - tehát a kissebb környezetében is számitott)
Tudom hogy összehozni valamit a magyar közegben olyan mint macskákat terelni - nehéz, és sok a csalódás. De ettől egy ember - főleg egy kemény ember nem köti fel magát. Vannak akik sokkal rosszabbul viszik és mégsem kötik fel magukat.
Meg ott volt a lánya is - ha nem   másért már csak azért is érdemes továbbkinlódni. Mindenki látja és tudja - és Eszes nem kevésbé látta és tudta a sulyos bajokat amik az országot és népét sujtják - ilyen helyzetben egy becsületes ember nem hagyja cserben sem honfitársait sem családját - főleg nem ilyen módon - és nem vagyok hajlandó elhinni hogy Eszes Tamás ezt tette volna. Még ha a legrosszabbak mind igazak lennének és valóban a végső elkeseredés stádiumában lett volna akkor sem.
Azt még valahogy majdnem elhinném hogy az álmai összeomlása miatt választ valamilyen szimbolikus halált - esetleg. (akkor sem azt hogy egy fészerben lógjon) De a szerelmi bántodásos ürügyet ami a "végső levélben" megfogalmazodott abszolut valószinűtlennek tartom. Ha az álmai összeomlása kergették volna a halálba akkor nem szerelmi levelet hagy hátra. Azt pedig hogy egy viszony megromlása kergetett volna a halálba egy 47 éves sok vihart átélt kemény embert, aki ráadásul gyerekkel, tanitványokkal, és sok tisztelővel rendelkezik azt abszurditásnak tartom.

Végül volt itt egy jó kérdés arrol hogy a sok Gyöngyöspatával meg az országgal mi lesz - szerintem Eszes Tamás "gyanus" körülmények között elszenvedett halála, a kormány október 23-adikai rendezvényének lefujása, Budaházy kiengedése (a tüntetési/zavargási indok eltörlése) mind arra mutat hogy a hatalmon lévők nagy erőfeszitéseket tesznek az ellenállás és forrongás elborogatására - és szokatlan dolgokat csinálnak. Véleményem szerint ez azért van mert 1) valaki uj van a Fidesz mögött, valaki értelmesebb, kegyetlenebb nagyobb ivben gondolkodó (eddig az elnyomás kicsinyes volt - ott rugtak ahol értek - az ellenállás kiváltása nem aggasztotta őket - Budaházyt is azért tartották rácsok mögött eddig) 2) az ellenállás és az ellenállási képesség elboronálása azért van mert a közeljövőben történni fognak dolgok amik a kedélyeket még jobban felborzolják - és ha az ellenállási szinvonal eleve magas akkor lázadáshoz vezethet. Véleményem szerint a "valaki uj" nem más mint Izrael legjobban képzett emberei, és a kedélyeket felborzoló eset pedig az lesz mikor ezer számra kezdenek beköltözni 3-4 esetleg 8-9 hónap mulva. Izrael helyezete a közel keleten rendkivül szorult - szerintem a szokatlan dolgok, a Budaházy ügy lecsititása, a lefujt kormányrendezvény, és Eszes Tamás halála (amit én orvgyilkosságnak tartok) mind összefüggésben van ezzel. Nem fog mindenki egyetérteni velem de érdemes elgondolkozni rajta.
Turul.
És a kecskekői "álom"? Ki fog hozzá a megvalósításához? Mikor? Hogyan? Sz. Gy.

 39

 2011.11.13

 Szolnoki Anonym

Szolnoki Anonym 2-ik és egyben utolsó rész. Már kicsit kevésbé tisztelt SZ.Gy.szerkesztő!
Lehet kicsit félre értette az írásom, de se baj, ezzel is elárul az ember magáról dogokat. De az utolsó mondata, az viszont az ellenkező véleményünk ellenére is megdöbbentő! "Szebb jövőt nélkülünk" ????? (Ez kicsit kommunistás volt Sz.GY. Gondolom dolgoztak a régi reflexek.) 
Maga magyarabb itt bárkinél, amiért egy olyan ember mellett tette le a voksát, akit ezek szerint nem ismert???  Csak azé Magyarország, aki egyetért, akinek ellenvéleménye van, azzal mi van? Értesítsen legyen szíves, ha költöznöm kellene... :-)
Addig meg jobban tenné, ha pártatlanul értékelné a történt eseményeket, de lehet erre már késő. Szűklátókörűségben szenved válasza alapján. Remélem egyszer találkozunk és láthatom magát! A bemutatkozás tényleg nem történt meg, állok elébe, hogy udvariatlan vagyok. Az utolsó mondata miatt mi már barátok soha nem leszünk, így ezután is el fog maradni.
Ezzel az egy mondatával elég sokat elárult magáról. Tisztelettel remélem, hogy követői ezt észreveszik és helyére teszik! Ha nem akkor remélem megmarad egy interneten publikálgató valakinek.
Ja és még egy, gyermekem és mások gyermeke fejlődésére mindig is minden eszközzel vigyázni fogok, ez azt jelenti, hogy csak is feddhetetlen és hazájáért nem érdekből cselekvő ember mellé állhassanak tanulni. Ezért mindig is vigyázni fogok és vigyázatra intek minden szülőt, nevelőt!
Hát igen! Az írás nem csak a tárgyáról, haenm az írójáról is szól. Az olvasó pedig megalkotja véleményét. Sz. Gy. 

 40

 2011.11.14

 Mácsay József

És a kecskekői "álom"? Ki fog hozzá a megvalósításához? Mikor? Hogyan? Sz. Gy.
Európa Csipkerózsikája nem akar felébredni. Nem csoda, hisz onnan kellene folytatnia, amikor elaludt. De ő inkább marad alvó királylány, mint legyen újra \"Európa Hamupipőkéje\".A királyfiknak legfeljebb 795 napja maradt... Mácsay József

 41

 2011.11.14

 Horváth László

Tisztelt Sz.Gy.Úr! Szerintem is írjon bátran következő, aztán megint egy következő fejezetet a cikkeihez, hiszen ez vezethet a karrierhez,(akár még politikaihoz is) erre különösen komoly esély van a fenti stílusban megírt (kicsit romantikus, gazdag fantáziával fűszerezett, hatásvadász) cikkekkel. Ehhez kell lenni benne ideálnak, ellenségnek is, ki-ki maga választja meg, melyik ki legyen, lényeg, hogy üssön a dolog. Nem értem, miért rágnak be egyes olvasók egy feltörekedni igyekvő "tehetség" alkotásán, miért nem lehet csendben kialakítania mindenkinek a véleményét a történtekről. De ne érjen a vád, hogy ide írkálok, és közben kerülöm a lényeget, így kilépek én is egy kicsit a csendesség köréből: szerintem sem volt öngyilkosság, hanem -jó a kifejezés: orvgyilkosság, és nem is az orkok részéről. Ennyi, köszönöm hogy végigolvasta a hozzászólá somat. Tisztelettel: Horváth László. Igaz is! Mi másra vágyna egy nyolcvanadik évét taposó vidéki ügyvéd mint politikai karrierre? Telitalálat! Ha olvasóim kitalálják, hogy miért olvasom, szerkesztem és teszem közzé névtelenek (Horváth László urat is annak tekintem, mivel többszázezer van belőlük) hasonló írásait, a helyes válaszokat valamilyen formában díjazni fogom. Kedves névtelenek és Horváthok, tessenek "bátran" folytatni! Én is azt teszem. Sz. Gy.    

 42

 2011.11.15

 Turul

 Kecskekői álom. Hát ilyen jóslatok olyan álmok.. Nem tudom hogy valóban jóslatokrol van-e szó, vagy valaki igy csinál pénzt, esetleg igy áltatja a jónépet. Trianon rendezése is egy álom. A székely autonómia is egy álom. A Jobbik többségi szavazattal hatalomba kerülése is egy álom. Sok álom van. Egymagukba az álmokkal nincs semmi baj (max csak annyi hogy az álmodozó a napi 8 óra munkán kivűl sok másra nem jó, de ha egy népnek/országnak jól megy a dolga, és jó vezetősége van akkor ez nem annyira káros). De mikor fulladozol és uszás helyett álmodozol akkor bizony az álmok károsak, mert közbe egyre mélyebbre sűlyedsz. Ha 20 évvel ezelött néztünk volna szembe a kőkemény valósággal nem lenne cigányprobléma, Magyarország ott tartana mint Lengyelország vagy egy szerényebb nyugati ország, Trianonról is másképp beszélnénk ha a Honvédség a Svéd haderőhöz hasonlitana nem az Albán hadsereg egyik kissebb dandárjához. (immár a románok és a szlovákok is leelőztek - holott 10 éve még balkán voltak MO-hoz képest) Bizony a sok álmodozás ártott.
Annak ami most történik annak Izrael szaga van - és ha megnézzük a közel keletet akkor valós és komoly okozatot is találunk a dolog mögött. Ez nem álom ez ANALYZIS - ismerem a rendszert ismerem a Köztársasági idiotákat. Egy párt egy 56-os rendezvényt önmagátol nem fujna le - még Megyo is kiment éjjel koszoruzni hogy legalább a megemlékezés látszatát keltse - hogy egy "nagyhazafi" párt egyszerűen lefujja a rendezvényt... Meg Budaházyt is a következő 8 éven át rácsok mögött tartották volna ha tőlük függ, direkt hogy rugdossanak vele, oda tegyenek nekünk vele, azért is hogy megmutassák hogy "senkik" vagyunk - de kiengedték hogy ne legyen zür... Európa szerti Cionista összejövetel Budapesten... Politikai gyilkosság (már szerintem) - egy részről próbaként (na lássuk magyarok mire vagytok képesek - vagyis mennyire biztonságos beköltözni), más részről mert csak 1-2 ember van aki ellenállást tudna vezetni ellenük ha jönnek, Eszes volt az egyetlen akinek kellő hirneve, kellő felállása, és katonai tapasztalata is volt (ha a beköltözés elején elmegy Ukrajnába és ellenállást hirdet...), Budaházy lakat alatt van (háziörizet de még mindig lakat alatt), Tyirityán egy kicsit kevés, egy kicsit buta hozzá, és katonai háttere sincs - Eszes meg föld alatt van.  Lehet tévedek - adj isten igy legyen. De ez nem jóslat, ez nem félelem, ez nem összeesküvés elmélet - ez analyzis. Téves? Lehet. (nem törtem be a Mossad irodájába, nem tudok letenni az asztalra egy rakás dokumentumot már előre megvett repülőjegyekkel - csak kivülről figyelem a történéseket) De felelőtlenség lenne elhallgatni.
Ami a sok álmot illeti pedig - láthatjuk hogy a Gyöngyöspatai álom hogy végződött, a reviziós álom, és a Kecskekői álom, meg a Jobbikos álom is kb. igy fog. "Szerelmi bánat" miatt elkövetett "öngyilkosággal". Turul.

 43

 2011.11.15

 Turul

Gyöngyöspatai álmokhoz
Ahhoz a kérdéshez hogy "Ilyen ember volt szerintem a Parancsnok"?
Juhász Oszkárt kb. úgy itélem meg mint ön. Viszont politikai szempontból és főleg a "bakalodásos" provokációt megelöző időkben, és Eszes szempontjábol kicsit másképp néznek ki a dolgok.
Az ugy néz ki hogy X félkatonai szervezet vezetője tábort létesit egy faluban. Y korrupt és hiteltelen, de mégis félig-meddig nemzeti párt jelöltjével versenybe keveredik a polgármesteri székért (félig meddig viccből, félig meddig\"azért is").
Az X félkatonai szervezetnek az esélyei a győzelemre nem nagyon jók, és a polgármesteri székkel amúgy sincs nagyon mit kezdeniük. Ugyanakkor nincs a szerveztenek anyagi háttere, sulyos bajokkal küszködik a szervezet, és a vezetőjük is.
Kézenfekvő megoldás - engedjük a Y félig meddig nemzeti pártot 4 évig majomkodni cserében megkapjuk az anyagi hátteret és a mozgásteret a tuléléshez, továbbműködéshez és a félkatonai szervezet további fejlődéséhez. Tehát megkapjuk azt amire igazán szükségünk van. A saját programunk tovább épitésének szükségleteit.
Ha viszont az Y álnemzeti párttal mindenképp küzdünk, még akkor is ha nincs sok esély a győzelemre, és a győzelem esetén nekünk a polgármesteri szék nem fog nagyon sokat érni (mit ér egy katonának és egy félkatonai alakulatnak egy polgári elöljároság? plusz fejfájásokon, és potenciális leszereplésen túl - mert egy település adminisztráciojához más képességkészlet kell mint az ellenséges állások bevételéhez, vagy más katonai feladatokhoz).
Az azt jelenti hogy a problémák mégsem olyan nagyok, a szervezetnek meg vannak a keretei, és meg tudjuk engedni magunknak a "csak azért is" dolgokat, és meg tudjuk engedni magunknak a több mint valószinű bukást.
Vagyis a politkai lépéseket nem a szeretjük/nem szeretjük dönti el hanem a céljaink elérése - persze hogy van akikkel szóba sem lehet állni (pl. Fidesz, LMP) - de a Jobbik minden problémája ellenére még nincs éppen ebbe a kategoriában - és Juhász Oszkár sem volt a provokácios aljasság elött.
Végső soron ha ebbe a játszmába igy bele ment (a nyereség esélye nélkül) akkor Eszes körülményei mégsem lehettek olyan reménytelenül szoritóak hogy késöbb inkább a halálba menkült miattuk. Egy megszorult ember nem engedheti meg magának az "azért is" lépéseket.
Turul.

 44

 2011.11.15

 Anonym

Tisztelt Szeszák Úr! Köszönet az írásért!
Kivételesen a Szeszák Urat támadó hozzászólásokra szeretnék reagálni. A szolnoki Úr sérelmezte Szeszák Úr hozzászólását, melyben reményét fejezte ki, hogy "nélkülük" lesz szebb a jövő. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy hasonlatot mondani: Ég a ház,sürgősen oltani kéne. Megjelenik hirtelen egy csapat "tűzoltó", akik elkezdenek úgy tenni mintha tüzet oltanának, csapatba szervezik az embereket, még egyenruhát is osztogatnak, s tanítják nekik a mozdulatokat, hogy hogyan fogják a csövet, a tűzoltóautóban azonban nincsen víz. Megjelennek magányos emberek kezükben egy-egy vödör vízzel, de a csapat rájuk támad, mondván, egyedül itt nem lehet semmit sem elérni, és itt van a szakértő csapat, aki már dolgozik az ügyön. Lám, milyen szépen csinálják a tűzoltó mozdulatokat, mennyire szeretik egymást, s mennyire bíznak a tűzoltóparancsnokban. Bízzanak hát a magányosok is és tegyék csak le a vödröt, "álljanak be a sorba"! A magányos vödrösök szóvá teszik, hogy na de végül is mikor kezdené már el a tűzoltó csapat az oltást? S hogy ez az egész tűzoltósdi inkább hátráltatja a tűz oltását mintsem segítené, és hogy vélhetően nincs is víz a tűzoltó kocsiban, s az egész látszólagos tűzoltósdi célja éppen annak elérése, hogy szépen leégjen a ház a tűz megfékezése nélkül! A hős tűzoltócsapat viszont roppant büszke arra, hogy ők mennyire fegyelmezetten adogatják a locsolócsövet, hiszen nekik megmondták a tűzoltóparancsnokok, hogy a tűz oltása a begyakorolt mozdulatokon, az egyenruhán, a fegyelmen és az engedelmességen múlik, nem ám olyan korszerűtlen dolgon, hogy víz legyen a tartálykocsiban. Ha már jól adogatják a csövet, s nem gombolják félre az egyenruhát, ne aggódjanak, akkorra majd lesz víz is, de még az is lehet, hogy akkorra már víz sem kell. Ezért aztán a hős tűzoltók a magányos vödrösöket jól összeszidják, felborítják a vödrüket s rájuk kiabálják, hogy az ellenség ügynökei,ők maguk gyújtották a tüzet, hiszen azért hoztak vizet és azért beszélnek vízről, hogy a tűzoltó csapat rendjét felbomlasszák, már pedig úgy hogyan lehetne szakszerűen adogatni a locsolócsövet, ha nincs fegyelem, kérem? És a magányos vödrösök, akiknek véletlenül sikerült megmenteniük a vödör vizüket a tűzoltócsapat általi felrúgástól, szépen kiöntözgetik a vödör vizeiket a tűzre. De a tűz csak terjed tovább, hiszen egy-egy vödör víz meg se kottyan neki, de a magányos vödrösök nem állhatnak össze élőlánccá, mert a tüzet körülvették a "szakértő" tűzoltók a fényes de üres tartályú locsolókocsival, egyenruhába öltöztették azt a sok embert, akinek nem volt kedve vödröt cipelni, mert sokkal kényelmesebb csak a locsolócsövet adogatni s feltétel és önálló gondolkodás nélkül hinni a tűzoltóparancsnoknak. S ezek a "hős" tűzoltók szépen elkergetnek mindenkit, aki vizet merészel hozni s nem hiszi el, hogy az üres tartálykocsijú tűzoltók az egyedüli megoldás a tűzoltásra. Mert valójában ezért lettek odaállítva a tűz köré locsolócső adogatást gyakorolni ezek a "tűzoltó" csapatok, hogy azok, akik hajlandóak lennének a vödör vizeket cipelni, ne is juthassanak a tűz közelébe, ne is csillapíthassák a tüzet, hiszen elzavarásukról gondoskodnak a "hős" kiképzett tűzoltók, akik a rájuk adott nagy mellénnyel a magányos vödrösökre szólnak, hogy álljanak be a sorba! A nagy mellényű üres tartálykocsijú tűzoltókocsi locsolócső adogatását gyakorló\"tűzoltók" még azt is mondják, hogy hiszen a tűzről mindenki csak azért tud, mert ők ki merték mondani, hogy tűz van. Úgyhogy ettől kezdve kérem itten mindenki hallgasson és álljon be a sorba, mert fegyelem nélkül tüzet oltani nem lehet, ahol fegyelem van, ott majd lesz víz is, sőt,víz nélkül is eloltódik a tűz. Minek ahhoz víz? Aki ilyet kérdez, rögtön leleplezi magát, hogy ellenség, és ő gyújtotta a tüzet, máskülönben nem beszélne arról, hogy víz kell a tűzgyújtáshoz.
Hát itt tartunk ma, kérem. Még mindig ég a ház. A fidesz elbagatellizálja a tüzet, úgy állítja be, hogy periférikus jelentőségű, a fő kérdés, hogy még nagyobb locsolókocsit tudjunk venni, s ehhez először is hitelt kell felvennünk, ahhoz viszont előbb vissza kell fizetnünk az eddig felvetteket. Ha mindez meglesz, na majd akkor eloltjuk a tüzet. A jobbik pedig a tűzoltó parancsnok pózában üvöltöz és ellenségez le mindenkit, aki azt mondja, mindez értelmetlen, sőt hátráltató hókuszpókusz, végre már a tüzet kéne oltani azon hagyományosan, vízzel, még ha tartálykocsi nélkül is.
És Szeszák Úr így értette a szebb jövőt önök nélkül, hogy oltsuk el végre a tüzet a tűzoltást hátráltató nagyhangú víz nélküli tűzoltók és a bennük való bizakodás nélkül, önerőnkből!
Krisztus azt mondta, "gyümölcseiről ismerni meg a fát". Íme a fidesz és a jobbik gyümölcse:
magyarinfo.blog.hu/2011/11/14/elfogadtak_a_szegenyek_matol_bunozok
Persze ezt a "hős, víz nélküli, de sorba beálló tűzoltók" nem tudják, mert az őket "objektíven" tájékoztató kemény, harcos "tűzoltó" hírportálok kuructól a hunhírig szkrig természetesen elfelejtik közölni. Ebből az elhallgatásból is látszik, mennyire \"egyenesek\" a tűzoltóparancsnokok s hogy mi az igazi céljuk. 
Ez a börtönbüntetés sem a zsidó vallású vagy származású magyar állampolgárokat, sem a cigány származású magyar állampolgárokat nem fenyegeti, mert az ő köreikben létezik a szolidaritás. Utóbbiak között sok a szegény, de ők befogadják egymást a házaikba. Ennek a törvénynek a célcsoportja kifejezetten a nem zsidó és nem cigány származású szegények. Azok a magyarok, akikről egyébként előszeretettel terjesztik, hogy nincsenek is. Persze, hiszen ahogy szolidaritás híján nincsen társadalmuk, úgy nem lesz belőlük már hamarosan írmag sem, többek között ennek a törvénynek köszönhetően is, főként ha a fizetésképtelen hitelesekre gondolunk. Valamint végre megvalósul a náci halál- és munkatábor a magyarokra szabottan, hiszen látjuk, a fidesz és jobbik-féle magyar jövő (tűzoltás) a börtön és a közmunkatábor. Végül csak beférünk maradék magyarok a hortobágyi rezervátumba is. Ott aztán majd idegenforgalmi nevezetesség leszünk, a hős, víz nélküli tűzoltócsapatokat szépen átképezik karikás ostor csattogtatónak. Ők pedig boldogok lesznek, mert hinni fogják, hogy az ostorcsattogtatástól eljövend majd a szép új magyar jövendő. Megnyitja az az egeket s hullani fog az eső, ha elég sokat csattogtatnak az ostorral ott a hortobágyi rezervátumban!S az eső majd eloltja azt a tüzet, ami akkorra már rég elhamvasztott mindent jóvátehetetlenül. De hát éljenek az alvók, s ellenség mindenki aki felébredt, nem igaz?
Végezetül, hogy a nekrológhoz is jobban kapcsolódjék mondandóm: Eszes Tamás egy magányos vödrös volt, aki vízzel akarta volna oltani a tüzet. A hős víz nélküli tűzoltók azonban csak rákiabáltak, hogy álljon be a sorba, s hogy az ilyenek miatt nem lehet oltani a tüzet, akik itten vizes vödörrel hőbörögnek nagy pofával, mert nem tudják, mi az alázat és a fegyelem. Eszes Tamás megpróbált még élőláncot szervezni vizes vödrösökből, locsolókocsi nélkül. De a vödrösök is ugyanolyannak bizonyultak, mint a tüzet körülvevő, sorba beálló, víz nélküli, de locsolócsövet adogató "tűzoltók". Ezek most mind azt mondogatják, hogy Tamás nem lett öngyilkos, hanem megölték, mégpedig az ellenség. Persze, végül is megölték! Megölték a víz nélküli tűzoltó csapatok, akik most e felelősségük alól kibújva gyilkosságot kiáltanak és az ellenségre mutogatnak, csak hogy továbbra se kelljen szembe nézniük se magukkal, se a tűzoltó parancsnokaikkal, akiknek feltétel nélkül hisznek, se a tűzzel, amivel szemben Tamás a vödör vizet tartotta volna hathatós megoldásnak, mígnem annyiszor borították fel a vödrét, s annyira egyedül maradt, hogy felkötötte magát... Igen, kedves "víz nélküli tűzoltók" az öngyilkosság mindig gyilkosság, de nem az ellenség műve, hanem a saját magunké, akik nem a közöttünk levő józan eszűekre hallgatunk, hanem a csilivili tűzoltókocsival víz nélkül az élünkre álló tűzoltóparancsnokokra, s jól megmarjuk, aki vizet mer kiáltani! Hát csak köpjük szembe magunkat, mert amíg mást hibáztatunk és nem nézünk szembe magunkkal, addig nincsen itt semmilyen remény és semmilyen jövendő... És ily módon Tamás utolsó tette is tett volt, mert akaratlanul is tükröt mutatott nekünk: ezek vagyunk, ennyik vagyunk. A halála értelmessé egyedül attól válhat, ha végre szembenézünk magunkkal, felébredünk és változtatunk.

 45

2011.11.15

 Zozo

Jászkiséri lakos volt (Eszes Tamás) én is az vagyok. Tamás a Jászkiséri  "Kék Sárkányok" önvédelmi  klub vezetője volt. Természetesen gyermekem is hozzá járt edzésre. Ennek van előz ménye. Amit most el is mesélek. 2009-ben 13 éves általános iskolás fiam kicsit megváltozott csendesebb lett ki sem mozdult othonrol. Éreztem baj van.Nagy nehezen kiszedtem belőle hogy, mi az, ami bántja. Kiderült az iskolában 15-16 éves átlagban 5-6 osztályos cigánygyerekek
zaklatták a kisebeket (5-en 1 ellen, ahogy ezt tanulták otthon). Valamit tenni kell az iskola nem tudta kezelni a helyzetett.
Ekkor jött a nagy ötlet tanuljon önvédelmet. Beiratkozott Tamás klubjába. És a gyerek visszanyerte önbizalmát. Imádott Tamáshoz járni sok versenyre elvitte a tanítványait szép sikereket értek el. Sajnos a mester már nincs többé. Büszke vagyok rá, hogy Eszes Tamásnál tanulhatott a gyermekem.
"A Kempo méltóságteljes könyörtelen küzdelem. Nem kopogunk, soha nem adjuk fel!"
Bízom bene hogy, valaki folytatja azt, amit Tamás felépített (Kéksárkányok Véderő) és neve soha nem merül felejtésbe. Tisztelettel: zozo.
Ennek a hozzászólásnak "életszagúsága" miatt nagyon örülök! Sz. Gy.

 46

 2011.11.15

 Anonym

Tisztelt Horváth Úr! Nem tisztem Gyula bácsit megvédeni, de tényleg aki nem csak ezt az egy cikket olvassa, hanem Gyula bácsi eddigi munkásságát is és évek óta, annak nyilvánvaló, hogy nem karrierre megy ki a játék. Főleg nem ebben a helyzetben, amiben rövidesen az ország és a világ kerül.
Csak annyit füznék a cikkhez, hogy Gyöngyöspata kicsiben modellezte az ország működését. (És mint minden modell van amit felnagyit, van amit torzit, és van amit nem ír le.) Valamint egy dologra  - egy óriási igazságra rávilágít azzal, hogy modellként működik. Mert mi fog történni Gyöngyöspatán a jövőben? Megjavulnak a cigányok? Akik ellen (is) létre jött volna a Véderő, vagy  a Magyar Gárda, vagy esetleg a működik velük-ellenük jobbikos polgármester?
Nem, nem fognak megváltozni... Lopnak, napot és idegen tárgyakat, dolgokat étkeket, a munka az utolsó helyen lesz. Mert 1400 óta nem tudnak beleilleszkedni a "magyar" testbe-kulturába. (Nagy igazság a történelem az élet tanítómestere, és az ismétlés a tudás atyja, ergó: a történelem ismétli önmagát...) És mert jelenleg olyan sokszinűen szép a világ, és benne Magyarország... Tápot-teret helyet kell engedni a sokszínű multi-kultinak...Szóval a globalizációs foylamatok nem az integrációhoz vezetnek, hanem az elkülönüléshez, a másság tolerálásához, előnyben részesítéséhez, stb. És ez lovat ad a lovári nyelvek használóinak, a saját "multjuk" felelevenítéséhez, ahol valljuk be, nem a vályogvetés volt a legnagyobb büszkeség. Ráadásul a cigányság csak eszköz a magyarság ellen.
Bárki, aki egy kicsit is ismeri a cigányokat, mentalitásukat, tudja, ha segélyezi őket, akkor nem fognak dolgozni. Ha a segélyt gyerekért kapják, akkor munka helyett, na mit csinálnak?
És ne gondolja senki, hogy kis hazánkban nincs egy szemernyi jövőkutatás sem, statisztika, számítások... Pontosan tudták-tudják hova vezet ez a folyamat. és mi a cél. Ha nem tudják, akkor azért alkalmatlanok az ország vezetésésre, ha tudják, akkor meg a magyarság (mint nemzetiség) elárulói, azért alkalmatlanok. De ez csak a hal teste...És hol a feje?
Vajh miért nem tesznek eleget a TMRSZ felhivásának a honatyáink, és vallják be  - birósági határozat alapján  -hogy ugyan mely államoknak a polgárai még, a magyaron kívül? kit hová köt az identitása, természetesen a magyar identitás mellett, amiben természetesen mindannyian országalapító Árpád Atyánk szellemi örököseinek tartjuk magunkat, mégha a szittya vérünk oly sokféle, sokszínű más népek-nemzetiségek vérével is keveredett az évszázadaink során...
Vajon a cigányság az állampolgárság mellett rendelkezik-e magyar identitással? elvárható-e tőle, hogy szellemi örökösnek tartsa magát? Vagy csak örömből-kényszerből él a magyarság mellett, illetve a nyakán? Az eredetmitoszuk alapját a csodaszarvas legenda alkotja, vagy más? Nimródban, Álmosban, Árpádban, Hunyadikban kiket tisztelnek? Tisztelik-e őket?
Na csak ennyit szerettem volna egyelőre irni... Köszönöm a hozzászólás lehetőségét!

 47

  2011.11.15

 K.Á.

Szervusz Gyula, olvasom , hogy politikai karierre vágysz:-))) Ha Isten is úgy akarja én nem bánom, de legalább egy vádló ügyészi szerep azért még jusson neked a nemzet gyilkosai felett. K.Á.
Úgy biza', a vesémbe látott egy okos jobbikos. A karrierlehetőségeket persze még mérlegelnem kell. Gy.

 48

 2011.11.15

 Anonym

Nyugodj Békében Tamás!:(((((

 49

 2011.11.15

 Anonym

Ma temették Tamást!!!!!!Én is kiséri vagyok!!!! Ismerem a  a kicsi lányát és őt is személyesen!!!! Az 5 éves gyermekemmel játszott!!!!! Imádta a gyerekeket!!!!!! Szerintem NEM kellene bántani!!!!!! Köszike!!!!!!!

 50

 2011.11.16

 Turul

Válaszul az Anonym néven iro úr/hölgy levelére... (44 sz. bejegyzés)
Nagyon jó irás - kitűnő a képlet a hiábavaló (energiapazarló), álnemzeti szervezkedésekről.
Viszont: a "viz nélküli tüzoltok" ténylegesen hallgatnak Eszes Tamás halálát körbevevő dolgokról mint az ürülék a fűben. Szó sincs arrol högy ők beszélnek gyilkosságról. Másod sorban ha meggyilkolták az koránt sem menti fel a Jobbikot. Azt állitani hogy akik gyilkosságrol beszélnek azok a Jobbikrol vonják el a felelősséget lyukas logika. Mivel nem a Jobbikosok beszélnek gyilkosságrol és másodszor mert ha gyilkosság történt az nem menti őket fel. Ebben az esetben is pont olyan bünösek a történések elősegitésében. Végső soron pedig az az ellenség akikre mutatunk tényleges és nagyon valós - nem pártérdekből mutatnak reájuk. A Jobbik és csapatárol amit ir az valós, de más részeit könnyen az ellenség mentegetésének, és egy politikai gyilkosság elfedésének is lehetne értelmezni. Ismétlem az a felfogás hogy gyilkosság történt egyáltalán nem a Jobbiktol származiik, és egyáltalán nem segitene rajtuk még ha tőlük is származna. A magyarság pusztitása folyik, amit egy nagyon is valós ellenség hajt végre (nem magátol ég a ház) - és egy vezető személy meggyilkolása nagyon is belefér nekik - ennek a pusztitásnak a nyomon követése tullép a Jobbik anti-Jobbik marakodáson nagyobb űgy ez mint a Jobbik körüli szintén nagyon valós problémák. Ha igaz az az észrevételem hogy készülnek beköltözni akkor méginkább. Végső soron felelőtlen dolog Eszes Tamás halálát elismerni annak aminek a hatalom festi csak azért hogy egyik vagy másik semmirevaló pártba még egy (amugy jelentéktelent) rugjunk - az öngyilkosságot el nem ismerőket pedig ilyen vagy olyan pártérdekkel vádolni szintén nem tiszta dolog. Azt hogy a hatalom ugyanazt akarja (az öngyilkosság elméletet hitelesiteni) azt emlitenem sem kell - tehát tudva vagy tudatlanul ez nekik segit a Jobbikot körbe vevő űgyektől teljesen függetlenül. Turul.

 51

 2011.11.18

 Kóbor György

Tisztelt Doktor Úr! Éppen ideje volt megregulázni az arra "rászorulókat". Egy mondás szerint butának születni nem szégyen, de bután meghalni... Üdvözlettel: Kóbor György

 52

 2011.11.18

 Gelencsér Sándor

KISSÉ MEGKÉSVE, DE BARÁTI EGYÜTTÉRZÉSEM KINYILVÁNÍTÁSÁVAL A LENTI - KÖLCSÖNVETT - SZONETTEL BÚCSÚZTATOM KEDVES ELHUNYT BARÁTUNKAT. AZZAL EGÉSZÍTEM KI, HOGY A "...NE HAGYNÁM EL SZERELMEM!" BEFEJEZŐ SOROK ANNYIBAN NEM STIMMELNEK, HOGY ÉPPEN SZERELME HAGYTA EL ŐT. NYUGODJON BÉKÉBEN! GELENCSÉR SÁNDOR

Fáradt vagyok, ringass el, ó, halál:
Az érdem itt koldusnak született
És hitvány Semmiségre pompa vár
És árulás sújt minden szent hitet
És Becsületet rút gyanú aláz
És szűz Erényt a gaz tiporni kész
És Tökéletest korcs utód gyaláz
És Érc-erőt ront béna vezetés
És Észre láncot doktor Balga vet
És Hatalom előtt néma a Szó
És Egyszerű kap Együgyű nevet
És Rossz-kapitány rabja lett a jó.
    Fáradt vagyok; jobb volna sírba mennem:
    Meghalnék, csak ne hagynám el szerelmem!

[Shakespeare 66. szonett]

 53

 2011.11.19

 Anonym

Szervusztok mindenki!Több mint másfél évtizede ismerkedtem meg vele,és nem tudom elhinni,hogy egy olyan embert "vesztettünk"el aki ki mert állni az igazságért, ÉRTÜNK. Szégyellem magam,hogy nem voltam ott ahol kellett volna.Külföldön élö MAGYAR-ként pofám lapos, mert nem veszek részt a "kormányzásban"aktív szavazóként,és a külföldi csatornákat sem voltam hajlandó igénybe venni, bár lehetöségem volt rá. Elég ideig dolgoztam vele ahoz, hogy legyen saját jól kialakult vélemé nyem ESZES TAMÁS-ról és azt megtartom magamnak mert az enyém.De abban egészen biztos vagyok, abban hogy ez a szaros kis sártenger ahol némelyek a szaros kis egoisztikus csatáikat "vívják" mások kontójára,elvesztett valakit akit talán föl sem fogott, hogy eggyáltalán itt volt.Tamás! Legyen neked könnyü a föld...

 54

 2011.11.20

 Callini

Ismertem Tamást, anno én is Véderős voltam. Zászlósi rangfokozatban, a Hajdú-Bihar megyei I.László század parancsnoka. Az előéletéről tudok dolgokat amiket ő maga mondott el. Voltak elképzeléseim a Véderő mögé hogyan tudnánk pénzt szerezni, feltőkésíteni. Nem hallgatott rám ilyen téren. ...
Ezzel a cikkel csak az a baj, hogy Tamásnak 2 lánya van. Itt csak egy szerepel. A kis Eszes Virág Zsuzsanna Jászkíséren és Eszes Boglárka Szolnokon. Nem kell félni, hogy kiírtam a neveket, nem fogják őket megtámadni. Szolnok "ura" a Horváth Viktor és klánja nem fog hozzájuk nyúlni. Már megtehették volna mikor Tamás Norvégiában melózott, de nem tették. A pénzügyi gondjai   nem újkeletűek. Valóban még 2009-ben mikor megismertem még akkor sem állt a legjobban anyagilag. Akkoriban még volt, hogy néhány "Kék Sárkányok" embereivel védtek rendezvényeket diszkókat. Törökszentmiklós, Karcag, Szolnok. Többek közt: LL Junior, Inna, Voksán Virág stb.
Nagyszerű közelharc oktató volt. Brilliáns technikai repertoárral rendelkezett. Nem ismertem soha nála képzettebb harcművészt. Erősebbet igen, de technikásabbat nem. Amiket tanultam tőle örökre megjegyzem és másoknak is átadom. Jó ember volt, jót akart, csak nem mindig a legjobb eszközt használta céljai eléréséhez.
A múltja tabu. Van amit elmondott van amit nem. De tegye mindenki a kezét a szívére és őszintén mondja meg: kinek nincs titkolnivalója?
Én kiszálltam a Véderőből. Politikai pályára léptem. Kisebbségi Önkormányzat elnöke vagyok a településemen és megyei Kisebbségi Önkormányzat képviselője a megyémben. A temetésére nem mehettem el, nem kaptam szabadságot a munkahelyemről. Tisztelem becsülöm emlékét Tamásnak és sosem felejtem el. Callini zászlós voltam. Vannak még a Véderőben akik ismerik ezt a nevet, akik tudják ki vagyok. R.I.P. Tamás, Nyugodj békében! Legyen könnyű testednek a föld amit annyira szerettél.
Kedves zászlós! Minden jószándéku hozzászólásnak örülök, de különösen az olyanoknak, amelyek személyes ismeretségen, élményeken alapulnak. Eszes Tamás "profilját" az ilyen hozzászólások segítségével lehet megrajzolni. Még egy figyelemre méltó gondolat hozzászólá sodban (amit aláhuztam) a tanultak átadása! Hát igen! A földi halált úgy lehet túlélni, ha egy kedves szó, vagy egy ügyes fogás túléli a mestert a tanítványban és a tanítvány tanítványában. Üdv.: Sz.. Gy.