Egyfrontos harc - két pogány közt.

Nem kötekednék, de újabb levelet hozott a posta. Benne Takács András újabb írásával, amely a "Nemzeti radikalizmustól a nemzet árulásig" hangzatos címet viseli.

Itt és most emlékeztetek arra, hogy Takács András politikai igehírde tését már korábban is észrevételeztem. (Lásd "Az írástudók árulása!" c. kommentáromat a Levelezésemből rovatban.)

A cikkel kapcsolatos észrevételeimet a fejlécben ill. a sorok közé írva fejtem ki.

Takács András azt a feladatot kapta, vagy vállalta, hogy az MDF, a MIÉP, ill.  a Kisgazdapárt sorsára juttassa azt a körvonalazatlan, meghatározatlan valamit, amit "nemzeti erőknek", avagy "nemzeti ellanállásnak" (és még sok másnak) szokás nevezni. Az akció azért veszélyes, mert az SZMM,  bár jócskán felélte erkölcsi hitelét, még mindíg olyan egyed a nyájban, amely nyakában kolompot visel. Hatni már nem képes, eltéríteni még igen.

From: SZMM Date: 01/03/05 09:57:40 To: IGEN-magyarok Subject: TA írás

Takács András: SZDSZ kórság

Nemzeti radikalizmustól a nemzetárulásig

2004. december 5-ével elérkeztünk arra a pontra, amikor újra kell értékelnünk nem csak a rendszerváltás óta eltelt időt, hanem azt is, ami azt megelőzte. Hogyan jutottunk eddig e szörnyűséges napig?

Mik azok a politikai folyamatok, amik ide vezettek? Mely politikai csoportosulások azok, amik leginkább felelősek azért a nemzeti traumáért, amit a legutóbbi népszavazás okozott? Itt értelemszerűen az következhetne, hogy a szerző legalább "slágvortokban" megemlítené, hogyan próbálta a FIDESZ Boross Péter útján maga alá gyűrni a Magyarok Világszövetségét; milyen nemtelen módokon fejezte ki nemtetszését az "engedetlen" szervezet iránt. Felvillanthatná, hogy milyen társadalmi ellenakciókkal próbálták kifogni a szelet Patrubány vitorláiból. Aztuán a régi (talmudista) trükköt alkalmazták, azaz élére álltak egy olyan népmozgalomnak, amelyet képtelenek voltak megállítani, eltéríteni, szétforgácsolni. Takács uram! Csak néhány hétre kellene visszaemlékezned. Már jóval December ötödike előtt felröppentek a hírek Patrubány szekus multjáról. Ismétlem: a csónakból a cápák közé dobták volna Patrubányt, ha a népszavazási futamban nyernek.

Bármennyire is szeretnék feledtetni velünk a „hivatalosak” a népszavazás eredménytelenségét, nem árt, ha ki mondjuk: ez a népszavazás az eddig bennünk élt "nemzeteszmény harakirijét" jelenti! Kép és fogalomzavar, de nem pusztán ezért észrevételezem. Egy eszmény nem tud harakirit elkövetni. Egy nemzet azonban képes lejáratni magát azáltal, hogy "minősített többsége" kritikus helyzetben kritikán alúli magatartást tanúsít, azaz nemmel szavaz, vagy nem megy el szavazni. Ma már Juhász Gyulát idézve nem mondhatjuk, hogy az a magyar, aki annak vallja magát. Igaz. Kiüresedett ez a fogalom is, mint annyi "szent eszmény".

A Magyarok Világszövetsége a népszavazási kezdeményezésével nem csak tükröt állított elénk, hanem röntgensugár alá helyezte nemzet- és magyarságtudatunkat, rávilágított arra, hogy halálos kór emészti testünket, lelkünket. Ezt a kórságot akár SZDSZ-nek is hívhatnánk. Hívhatnánk, de nem hívhatjuk! Takács András IQ-ját nem tisztem értékelni. Mindenesetre az IQ átlagérték. Az egyéni intelligencia számértékkel kifejezhető összetevői az átlagon belűl nagy eltéréseket mutathatnak. Takács András tudtommal nem orvos, de diagnosztikai képességei szemmelláthatóan nem ütik meg egy átlagos kuruzsló tudásszintjét sem. Azt egy falusi vajákos is tudja, hogy a szervezeten eluralkodó "halálos kór" számtalan tényező együttes következménye (pl. a rák). Éppen ezért semmiféle kór nem gyógyítható semmiféle csodaszerrel. Takács csodaszerrel házal. Biztonsággal jósolható: nem fog csodákat tenni! Mellékhatása viszont lesz...  Azért nem írom ki a teljes nevet, mert a „szabadság” minden magyar számára a küzdés lényegét jelenti, a „demokrácia” a népfelség elvét, és a „szövetség” meg az erőt. Ezeket a szavakat az SZDSZ átértelmezte az elmúlt húsz év során. De Takács! Hát nem a FIDESZ volt az SZDSZ ifjúsági élcsapata? Ök kígyóztak át a szélsőliberális baloldalról a "mérsékelt" (a Vatikánban is szalonképes) jobboldali konzervativizmus kellős közepébe. Közben levedlették narancssárga bőrüket és már ott volt alatta a nemzetiszín. A rajkózenekar repertoárját a kisprímás teljesen átalakította. Más lett a dallam, más a szöveg. Magyar módra húzzák a talp alá valót, az EU-ba vezető úton. (Auschwitzban is volt tábori zenekar.) A „szabadságból” szabadosság, a „demokráciából” pártokrácia, a „szövetségből” maffia-klán lett, ahol a pénz az egyedüli érték. Ah! A kleptokrácia. Mondd Takács: a fideszeseket kisorolod közülük? Meg kell mondanom, mint politikus a félszegúszó halra emlékeztetsz leginkább. Annál a jámbornál genetikai adottságról van szó, de minek nézzünk téged?

1983-ban kerültem kapcsolatba a majdani SZDSZ kemény magjával, Haraszti Miklóssal, Kiss Jánossal, Demszky Gáborral, az úgymond „demokratikus ellenzékkel”. Amikor a BESZÉLŐ 7-es számában megjelent a „A munkások történelmi hagyományainak sorvadása” című írásom, nem gondoltam volna, hogy olyan súlyos kijelentésekre kell ragadtatnom magam, hogy Magyarország elsőszámú közellenségének az SZDSZ-t kell tekinteni. De most már összeállt a kép. Nagy vonalakban felidézném azokat az eseményeket, amiknek kulcsszereplője az SZDSZ agytrösztje volt. Milyen útkereszteződések jelzik azt az utat, ahol irányt váltva a nemzeti radikális csoport, végül nemzetáruló Vehetjük olybá, az SZDSZ idegen elem. Betörhet sorainkba. Ronthatja azokat. Nemzetet árúlni viszont csak a nemzet soraiba férkőzve; háromszin zászlók alatt, a "szent jobb" mögött menetelve,- tömjénfüsbe burkolózva, máriás énekeket gajdolva lehetséges, mert ez kápráztatja el a népet.  SZDSZ -é vált?

A nyolcvankilencet megelőző években fokozatosan csökkent a demokratikus ellenzék politikai üldözése, majd egyik pillanatról a másikra meghatározói lettek a politikai folyamatoknak úgy, hogy a Hazafias Népfront segítségével parlamenti képviselethez jutottak az utolsó szocialista parlamentben, ami csak az MSZP jóváhagyásával válhatott lehetségessé. Ez az a pont, ahol a politikai konspiráció, a kollaboráns szellem először érhető tetten.

Ma már senki nem gondolhatja komolyan, hogy a rendszerváltást az SZDSZ erőszakolta ki, vagy az ő érdeme lenne. Éppenséggel az SZDSZ segítségével vált lehetővé úgy megrendezni az egész „rendszerváltást”, hogy a lényeg elfedhetővé váljon, hogy a régi elit átmenthesse magát, és a társadalmi tulajdon elprivatizálható legyen a társadalom kizárásával. A Rózsadombi-paktum megtörténtét az elmúlt időszak igazolja, aminek gyakorlati megvalósításában tevékenyen részt vett és vesz az SZDSZ.  A rózsadombi mocskos paktum legenda is lehet. Ennél mocskosabb az a, nem legendáris, paktum, amit Antall, épp az SZDSZ-el, kötött. E piszkos ügyletnél nem ítélhetjük meg egyformán a feleket. Az egyik oldalon zsidók. Szatócsok, deportáltak, muszosok, ávósok vagy ezek kölkei. Úgy jártak el, ahogy tőlük elvárható volt. A másik oldalon viszont egy jó családból való, makulátlan (...) jelle
mű, keresztény úriember. Tőle senki se' várta volna amit tett. Pont ezért lett belőle miniszterelnök... Nota bene! Mikor Antall kibújt a lyukból, ahol évtizedekig "bekkelt", először Newyorkba utazott és a Zsidó Világkongresszus megbízottaival tárgyalt. Vajon miről? (A "megzsarolással" kapcsolatos hülyeségre lentebb térek vissza.)

Ennek a folyamatnak az elindítója a Németh-kormány által meghozott „átalakulási-törvény” volt, aminek politikai legitimációját az Ellenzéki Kerekasztal adta meg, azzal, hogy elfogadta tárgyalási feltételként az MSZMP elvi álláspontját, miszerint a politikai hatalom megosztásáról tárgyalhatunk, de a gazdaságiról nem. Ekkor állt fel a tárgyalóasztal mellől Nagy Sándor, SZOT főtitkár, vezetésével a civil oldal. Ez súlyos hiba volt, vagy csak egy taktikai húzás, nem tudni. De egy biztos, azóta is ki van rekesztve a társadalom a politikai, gazdasági folyamatok döntései
ből.
És kinek a lieblingje volt volt, (a parlamenti leszavazások számát tekintve guiness-rekorder) a "mélypillantású" privatizációs miniszter? Ki mellett állt ki elvtelen, sőt totális - morális insaniát tükröző vaskövetkezetességgel az a miniszterelnök, aki másik miniszterét, úgyszólván egy rosszalló köhintés miatt, két lábbal rugta ki? Nyilván kitaláltad: Szabó Tamásról és Antall Józsefről beszélek.

A másik ilyen lényeges kérdés volt a négy igenes népszavazás, ahol alávaló módon leszavaztatták a köztársasági elnök nép által történő megválasztását. Az egész népszavazási komédiának ez volt a lényege. Tudod, hogy a négy igenes népszavazásban milyen "taktikát" alkalmazott Antall és az MDF? Ha tudod, miért hallgatsz róla? Ha nem tudod, miért nem nézel utána?

Az első szabad választás nem várt eredményt hozott az SZDSZ számára. Elvesztették a ’90-es választást, ami agresszívvé tette őket. Háttérben a nemzetközi nagytőke támogatásával, vagy épp annak elvárásait teljesítve, megzsarolta Nos,
művedben ez a legnagyobb hülyeségek egyike.
az Antall-kormányt, hogy kiviszik az országból az amúgy is szűkös valutatartalékot. Antall ekkor követte el a legnagyobb történelmi tévedését, de mondhatjuk bűnnek is, hogy nem fordult a néphez, nem hozta nyilvánosságra a zsarolást, s ha úgy adódik, akár a lemondását is felajánlhatta volna a népnek. Mint tudjuk Antall a paktumot, saját pártja háta mögött, néhány cinkosával hajtotta végre. Amikor a dolog kitudódott nemhogy a lemondást fontolgatta volna, ellenben csalárdúl lemondással fenyegetőzve zsarolta ki a annak utólagos tudomásúl vételét a választott vezető testület részéről. De nem tette! Ennek lett egyenes következménye a taxis-blokád, amibe először morálisan, majd ténylegesen belerokkant a kormány. Végül is ezek akadályozták meg az úgynevezett „tavaszi nagytakarítást.” És ki ajánlotta be az elnöki székbe a kegyes nagyapót, Árpi bácsit, aki közkegyelmet gyakorolt a blokád-banditákkal szemben.

A tényleges rendszerváltást valójában az SZDSZ szabotázsa, Antall gyáva árúlása és az MDF pipogyasága akadályozta meg! Az 1994-es választási eredmény az „M”SZP-t nem várt győzelemhez juttatta. Amit az „M”SZP, SZDSZ koalíciója még inkább űberelt. Kormányzási szempontból nem az „M”SZP-nek volt szüksége az SZDSZ-re, hanem fordítva. De valamilyen megfoghatatlan érdek mentén a szocialisták belementek a koalícióba. Az SZDSZ és az általuk kormányzati képviselethez jutott nemzetközi nagytőke belülről akarta ellenőrizni a kormányt, nehogy előtörjenek belőle a nemzeti, baloldali értékek. Ekkor vált világossá, legalábbis azok számára, akik figyelemmel kisérték a magyar politika alakulását, Orbán Viktor szavaival élve, összenő, ami összetartozik. Orbánt már úgyszólván "klasszikusként" idézed. Bravó! És tudod ki, mi nőtt valójában össze? A pénzhatalom honi ügynöksége (komédiás csapata) a parlamenti kupola alatt. Konkrétabban megfogalmazva:

- Az SZDSZ és azt megelőző politikai formáció a kommunista hatalom kreációja, A pénzügyi - politikai hatalom sohasem egy pártot kreál, hanem egy szisztémát. Ha úgy tetszik egy bonyolult politikai struktúrát, egy afféle játékgépet, amely folyamatosan nyeli a pénzt. Ebben a szerkentyűben ugyanolyan kellék a "nemzeti", mint a szocialista, vagy a liberális csavar. Fő hogy a fogaskerekek fennakadás nélkül forogjanak. Nos, a "parlamentarizmus" hibátlanúl működik! úgymond, őfelsége ellenzéke volt.

- AZ SZDSZ adta meg a rendszerváltás politikai felhangját, társadalmi legitimitását, miközben a háttéralkuk mentén a kommunista elit hatalomátmentésének a technikáját és lehetőségét teremtette meg, egyben kiszolgálva másik megbízójukat És azt ki mondta az elégedetlen talpasoknak: "hja, tetszettek volna forradalmat csinálni?" is, a nemzetközi nagytőkét és bankoligarchiát.

- Az Antall-kormány folyamatos zsarolása és nyomás alatt való tartásával az SZDSZ nem engedte a nemzeti érdekek érvényre jutását. Marhaság! Lásd fent.

A balliberális koalíció megszületésével gátlástalan méreteket öltött az ország kirablása, a nemzeti érdek és tudat elsorvasztása. Nem volt véletlen, hogy az SZDSZ semmi olyan kezdeményezést nem támogatott, és meg is akadályozott, ami a nemzet önérzetét erősíthette volna (világkiállítás, foci EB, olimpia, stb.). Szabadossága állami szintre emelkedett, erkölcs- és nemzettudat-rombolás állami feladattá vált.

Az SZDSZ-nek nincs igazi beágyazottsága a magyar társadalomba. Fején találtad a szöget. Ezért van szükség egy olyan "nemzeti oldalra" amelyben egymást öleli a felcsúti (vagy alcsúti) roma párttitkár ivadék, a raccsoló Habsburg, a zsidó-szabadkőmüves főpap, stb. Szép kis vircsaft ez is. Nem látod? Na látod! Valódi erejét a nemzetidegen nagytőke biztosítja a megvásárolt médiákon keresztül, a hozzá kötődő egzisztenciák és környezete, illetve azok a kettős identitású személyek, akik sem nemiségükben, sem a haza vonatkozásában nem rendelkeznek stabil alapokkal. Szavazóbázisát ezek az intellektuális gyüttmentek alkotják, akik abban érdekeltek, hogy a Kárpát- medencében megszűnjön a magyar nemzet, az a kulturális és társadalmi szemlélet, ami ezer éven keresztül biztosította a keresztény erkölcsön alapuló állameszmény  Legalább ezt ne írtad volna! Csak nem a "szentistváni" eszményekre és intézményekre gondolsz? Fáy Árpád barátodtól sohasem hallottad az Árpád nélküli Árpád-ház épűletes történetét? A tőrrel, vadkan-agyarral, kötéllel, méreggel űzött udvari "csínyeket", amelyek mellett eltörpülnek VI. Sándor, a Borgia pápa, és szépreményű fia Caesare Borgia viselt dolgai. Mit gondolsz, ha Machiavelli az árpádok házában szerzett tapasztalatait transzformálja állambölcseletté, olyan hitvány kis füzetecskét irsogált volna össze, mint az Il Princzipe? Nem! Egy könyvtárat, barátom, egy könyvtárat! fennmaradását.

Nem a liberalizmus lényegével van itt baj, hanem azzal, hogy az SZDSZ politikájával kiüresítette, társadalmi szinten kilúgozta, értéktelenné, nemzetietlenné tette azt az eszmét, amit Kossuth Lajos is magáénak vallott.

Érdemes megfigyelni, hogy az SZDSZ-propaganda gyárosai Persze mennyivel különbek a párttitkárból lett bányatulajdonosok. Igaz, ők máshova bújnak, pl. a papok csuhája mögé és más helyekre, amelyeket most nem részletezek. mennyire igyekeznek a liberalizmus mögé bújni, és feltüntetni magukat annak, amik nem is valójában. Ők a szabadság eszméjét a maguk szabadságában képesek csak értelmezni. Másnak nem jár az a szabadság, ami nekik. Ők az anarchia, a züllés, az elfojtott gyűlölet, az Antikrisztus prófétái. Ezek is csak annyira undorítóak, mint a Krisztust körülvevő júdások és farizeusok.

Nem buták! Remek vitapartnerek! Nagyon is okosak, csak végtelenül aljasak - tisztelet a kivételnek, aki még elhiszi azt, amit mondanak, de nem látja tetteik valódi mozgatórugóját - mindenhol ott vannak, ahol a döntések születnek, és mindenről tudnak.

Emlékszem, még ’95-ben parlamenti szakértő koromban történt, amikor a Kisgazdáknál épp az volt a feladatom, hogy próbáljam összehozni, hogy az ellenzék állíttasson fel egy ellenőrző bizottságot az energiaszektor privatizálásának kivizsgálására, a terv az MDF és a Fidesz tartózkodása miatt nem sikerült. Akkor a parlament folyosóján találkoztam Haraszti Miklóssal, és megpróbáltam vele beszélgetni, de amikor szóbahoztam a kezdeményezést, akkor csak ennyit mondott: „Nem kéne neked politizálnod!” Miért?- kérdeztem. A válasz: „Foglalkozz a családoddal!” Kétértelműen elmosolyodott, majd elment.

Nem hiszem, hogy túlzásba esek, amikor azt mondom az SZDSZ-ről, hogy a nemzetrombolás pártja. Ha csak azt nézzük, ami láthatóvá vált irányítói tevékenységük során, már akkor igazoltam állításom. Az oktatás terén maradandó károkat okoztak, még azt is tönkretették, ami a szocializmusban jól működött. Fokozatosan kigyomlálják a tananyagokból a magyarságtudatra nevelő ismereteket. Köztéri alkotásaik, a Lágymányosi híd vagy a Lehel piac, Bezzeg a Nemzeti! Az már döfi! az ízlésficam mintapéldái. Ami a Rajk-féle piackialakítást illeti, az a Noé bárkájának a rokokóba hajló giccsorgiája. Ha valaki funkcionális és szakmai szemmel megvizsgálja azt a tákolmányt, akkor a pazarlás iskolapéldájának lehet tanúja.

Ez a stílus annyira idegen a magyar lélektől, hogy azon csodálkozom, még meg
tűrjük a helyén.
De ennél sokkal fontosabb jelenségre világított rá a népszavazás. Egyrészt arra, hogy a nemzetpolitikát – már ha egyáltalán annak lehet nevezni a kormány politikáját, akkor azt az SZDSZ diktálja. Ennek jellegzetes példája volt, hogy az újsütetű „M”SZP elnök Hiller István az SZDSZ-el való egyeztetés után, az SZDSZ székházban jelentette ki november 2-án, hogy Ők együtt a két nem mellett állnak ki. Ezt legalább áperté jelentették ki és nem últek más fogatára, hogy annak révén 2006-ban befutók legyenek. Anélkül, hogy előzetes vizsgálatot, vagy elemzést közzétettek volna. – Most nem kívánok kitérni azokra az álságos érvekre és
kettős mércére, ami a kampányukat meghatározta, csak arra, hogy mennyire képes az SZDSZ a szocialisták belső és külső politikáját, személyi döntéseit befolyásolni. Mert az már nyílt titok, hogy a Gyurcsány-Hiller páros az SZDSZ kreatúrája.
Ne irígyeld őket! Hátha az SZDSZ is úgy bánik majd el velük, mint Orbán a szövetségeseivel. Akkor aztán megnézhetik magukat. Te meg úgy érezheted, hájjal kenegetik azt a hazafias hátadat.

De az is érdekes, hogy milyen rafinált módon osztoztak meg a feladatokon, a választók felé történő kommunikációban. Hát persze hogy rafináltak! De mondd csak: Orbán miért nem áll ki Gyurcsánnyal egy nyilvános tévé-vitára? Megmondom. Attól tart, hogy intellektuális szempontból alúlmarad; továbbá hogy a jupiter lámpák keltette hő megolvasztja a fején a vajat. 

Az SZDSZ a liberális értelmiség, a köztisztviselői kar, a nagyvállalkozói kör felé politizál, míg az „M”SZP az alsóbb, az osztálytudatát vesztett munkásság és nyugdíjas réteg felé. Ez a stratégia mindaddig működőképes volt, amíg nem találta szembe magát olyan súlyos kérdéssel, mint az egészségügy privatizációja és a kedvezményes állampolgárságnak a megszerzésére vonatkozó népszavazási kezdeményezés.

Egyrészt azért, mert az egészségügy állami kézben történő tartása kimondottan baloldali érték és követelmény, aminek megtagadása az egész baloldaliság nyilvános megtagadását jelenti. A szocialisták lelepleződtek a valódi baloldal előtt.

Az SZDSZ vonatkozásában már összetettebb a kép. A kettős állampolgárság kérdése egyenesen szembe ment azzal a nemzetpolitikával, amit a liberálisok folytattak fű alatt. Egy kötelező érvényű népszavazás nemcsak elvi kérdésként, de törvényhozói feladattá emelte volna a magyarság és az állampolgárság viszonyának a kérdését. Államelméleti szempontból megkerülhetetlenné vált volna az államalkotó nép és népek viszonya a jelenlegi anyaországhoz, illetve az államalkotó néppel együtt élő nemzetek sorsának alakulása. Hiszen olyan elvi problémát vet fel, amit politikai szlogen szinten így fogalmaztak meg: Magyarország a magyaroké! De szépen dalolsz! Nyilván ezt rikácsolják majd a FIDESZ képviselők az EU-néppárti padsorokban, helyeikről felugrálva, vagy lábaikkal dobogva, ill. a padot verve (alkalmasint cipőjükkel, mint Hruscsov az ENSZ-ben). Mi meg majd rágjuk a körmünket a tévé előtt, mint egy világbajnoki boxmeccsen, ahol magyar is van a ringben. Kinek a felelőssége Magyarország jövőjének az alakítása? A nemzettudattal rendelkező „őslakosoké”, vagy a gazdasági és médiahatalommal rendelkező beszivárgóké-e? A rosszul értelmezett egyenjogúság teremthet-e olyan helyzetet egy nép, egy ország életében, hogy egy ezer éve fennálló keresztény erkölcsi alapon működő államrendet Há' épp az a baj, hogy nálunk csak akkor működött az erkölcs, mikor a sanyargatottak fellázadtak az erkölcstelen "államrend" ellen. Koppány kezdte. Mekkorára nőtt azóta az áldozatok sora? merőben más, tőle idegen értékek, és érdekek alapján átalakítson. A szentistváni életműről beszélsz? Ő, felvételt nyervén a német lovagrendbe, annak segítségével írtotta a fajtáját. A Habsburgok az oláhokat uszították ránk, majd a cári csapatokat hívták ellenünk. Mit vársz Róth Manó rokonságától? Manó tizenhat évet űlt fegyházban. Éppen lehetett durcás. És mennyit űlt Antall?  Megengedhetjük-e, hogy az indiánok sorsára jussunk? Az indiánok harcoltak. Sorsuk emiatt méltánytalan volt. Mi nem megyünk még szavazni sem. Sorsunkat megérdemeljük.

Továbbá kérdésessé válhatott volna az is, hogy az egyik réteghez sem tartozó itt élő népek területileg meg nem határozható, de létszámában és társadalmi befolyását illetően is meghatározó jelenlétének a problémája. Nevezetesen a cigányok Az Orbán családot hova sorolod? Csak úgy, a rend kedvéért, kérdem., a zsidók, újabban a kínaiak és egyéb nemzetiségek döntéshozó szerepének felértékelődése az őslakossággal szemben. Ezek a népcsoportok nem sorolhatok a magyar államszerveződés alapítói közé, de vele együtt élő népei közé sem. Mivel a velünk együtt élő népek, mint közösség nyert államilag befogadást, de csak úgy, ha tiszteletben tartják azokat az erkölcsi, jogi alapokat, amik meghatározzák Magyarország államiságát. És nem lényegtelen, hogy a Szent Koronára kellett felesküdniük. Most elég, ha a sztálini alkotmányra tesznek fogadalmat.

De sokkal gyakorlatiasabb szempontok is meghatározták az SZDSZ, de a frontvonalra előrelökött szocialisták nemzettagadó kampányát. Ez pedig a kettős állampolgárság kedvezményes megadásának a hatása a választások eredményére. Erre vonatkozóan Eörsy Mátyás és Gyurcsány Ferenc is utaltak nyilatkozataikban. A veszélyt abban látták, hogy addig, amíg ma az állampolgárság megszerzése pénz és idő kérdése, és bárki nemzeti identitás nélkül, csak egy állandó lakcím birtokában szavazhat, vagy nem szavazhat, mindenesetre jogosultságával befolyásolja a választások eredményét. Addig egy „nemzetliberalizálás” - pozitív diszkrimináció a nemzet államalapító népei felé - eredményességében módosíthatja a már jól bevált választási technikát. Felborulhat az a balliberális választási stratégia, ami így fogalmazható meg: minél kevesebben szavaznak, annál biztosabb a győzelmünk. December ötödikén a szadeszesek ragasztottak vagy ötmillió magyart a söröskriglik és a húsleves mellé? Vagy rájuk zárták tán' a házat, hogy ne menjenek szavazni?

Ismert, hogy 2002-ben charter járatokat indítottak a kettős állampolgársággal rendelkező, életvitelszerűen máshol élő polgárok leszavaztatásához. - Most már ezt a költségigényes megoldást is sikerült kiküszöbölniük.

Ha csak 100-200 ezer, a környező országokban élő magyar a nemzeti oldalra szavazhatna, már akkor kikerülne az SZDSZ a parlamentből. Ezt nem akarja sem az SZDSZ, sem az „M”SZP. Ezért van az, hogy egy magyarul alig beszélő kínai előbb megkapja az állampolgárságot, Én nyomoztattam már főügyész koromban korrupt rendőrtiszt ellen, aki pénzért árúlta a tartózkodási engedélyeket. Kergetőztem olajosokkal a debreceni repülőtéren és a tiszacsegei határban. És kik gyaláztak a Kossuth Egyetemen: a fideszesek. És ki nyugdíjazott csúfos körúlmények között? Antall kedvence, az ELTE volt párttitkára, a legfőbb ügyész. Ő hírdette meg a megnövekedett búnözéssel való együttélés doktrináját, mint a legfőbb bűnüldö
ző. Nos már együttélünk. És a kínai pénznek sincs szaga. Mit tehetünk? Már úgyszólván semmit.
mint egy külhoni magyar.

Az államalapító népek tudatosan el vannak vágva az anyaország jövőjét formáló politikai döntésektől. Ez csak részben a Trianon okozta geopolitikai állapot eredménye. Ez a magyarsággal szembeni internacionalista, globalista világstratégia a magyarság felszámolására, a magyar állampolgárságot nyert bolsevik-liberális kiszolgálók közreműködésével. Miért? Mi lehet az, ami ennyire kapóssá teszi hazánkat? Földrajzi fekvésünk (felmelegedés)! Éghajlatunk és termőföldünk! Vízkészletünk! Geopolitikai elhelyezkedésünk! Mindehhez hozzájárul az az állameszmény, ami minket egy mintaállammá tett ezer éven keresztül, aminek még az emlékét is ki kell irtani. Ez pedig az isteni igazságokon, vagy ha tetszik, akkor a természetjogon alapuló állam újjáéledésének a lehetőségének megakadályozása. Az Antikrisztus feladatává tette a balliberális vezéreknek a magyar tudat és Magyarország felszámolását. De András! Ezt nem neked, hanem Orbánnak kellene elmondani, egy nagy téren, félmillió ember előtt. És nem azzal kellene
őket elereszteni: "nem vagyunk úgy öltözve", már minthogy hogy a pofázáson kivűl tegyünk is valamit. Legalább azt kellene mondania, fogjuk meg és vigyétek. De Orbán ilyet sose fog mondani, mert nem engedi sorosi jólneveltsége.

Ami pedig téged illet: nem válik becsületedre, hogy miközben egy kutyába rugsz, a másik ebet simogatod. 

A világ beteg! Magyarország is beteg! Mi még meggyógyulhatunk! Csak ki kell vágnunk a testünkből a kórokozókat, az SZDSZ-t, meg a Fideszt! Ámen.

Budapest. 2005. január. 2.
Debrecen, 2005. január 3.

Sz. Gy.