Az elleplező leleplező

A csodák könyve

Hetek óta olvasok egy könyvet - sóhajtozva, átkozódva - ébren és félálomban, ágyon, asztal mellett, budiban és vonaton.

Igen, a Mester újabb sikerkönyvéről van szó.

A 486 oldalnyi (2699 Ft.) mű ismét nem nyerte meg tetszésemet, miként a szerző korábbi alkotásai sem. Ráadásul a sorok felgyorsult szklerózisra utalnak, tekintettel a rengeteg ismétlésre, a cím és a téma egyezőségének hiányára, a helyenként pongyola fogalmazásra, stb. A könyv mégis igazi drábiki alkotás abban az értelemben, hogy a túltengő szószártyáskodás célja ezúttal is az olvasó félretájékoztatása.

János bátyánk ezúttal a putyini politikát próbálja tisztára nyalni. Szükségképp sikertelenül, mert mire - házatlan csigaként - végig siklik a portrén nem tünnek el róla az erkölcsi hullafoltok, csak egy csillogó nyál
/takony bevonat keletkezik rajtuk, amitől még undorítóbbak.

Ott kezdem, hogy a könyv sokmindenről szól, az ukrán tragédiáról a legkevésbé. Ha ugyanis arra gondolunk, amit ő ukrán tragédiának vél és mond, arról kiderül, hogy orosz (!) tragédia. 

De menjünk sorjában.

Ha valaki politikatörténetet ír, általában idősorrendet követ, mert ez felel meg az okok és okozatok természetes összefüggéseinek. Persze bő lére eresztve csócsálja a dolgok eredőjét a Majdani zsidópuccsot is, de egészen a 446 oldalig kell eljutni, hogy a következőket olvashassa az eddigre idegbeteggé vált olvasó.

"A (Majdanon) tüntetők ... felkészültek a feloszlatásra és ma sem értik, hogy az miért nem történt meg. ... A hadsereg, amely felesküdött az alkotmányra, lényegében megszegte az esküjét és passziv maradt. ... A hadsereg árulása mellett nem kisebb szerepet játszott a belügyi szervek 'kivárása',  amelybe az 'is' beletartozott, hogy szemet hunytak banderisták egész (!) országra kiterjedő illegális felfegyverzése felett."

Ennyi! És ezt se Drábik mondja, hanem egy ukrán elemző, bizonyos Rosztyiszlav Iscsenko, akit csupán idéz. Ezzel kapcsolatban amondó lennék, hogy aki az "ukrán drámáról" nem restell 486 oldalt írni (pénzért), annak tanulmányoznia kellene (kellett volna) a "majdani puccs" kötetnyi irodalmát és az idézetek mellett, azok alapján, meg kellett volna fogalmaznia saját álláspontját is.

[Egyébként
Iscsenko, a kijevi Rendszerszerű- és Prognózis Kutatási Központ elnöke, "2015. április 22-én átfogóan elemezve Oroszország geostratégiai pozícióját,. Arra az eredményre jutott, hogy ez a konfliktus nem Ukrajnáról szól, hanem egész bolygónk sorsáról. Éppen ezért nincs „novorosszijai”, vagy „ukrajnai” megoldás a válságra. Valójában az Egyesült Államok és Oroszország folytat életre-halálra szóló küzdelmet, amelynek a kimenetele az egész emberiség sorsára ki fog hatni." Ha viszont ennyire nem babra megy a játék Iscsenko sem írhatott volna olyan marhaságokat, amelyeket fentebb idéz tem.

Ma már nem összeesküvés elmélet, hanem történelmileg bizonyított tény, hogy Putyin - a háttérhatalom "orosz felelőse" - átjátszotta (!) Ukrajnát a Nyugatnak, folytatva Gorbacsov és Jelcin árulását. Ezt igazolja minden, amit a puccs előtt, alatt és után tett, ill. nem tett. Ezt a témát itt nem akarom boncolgatni. Több kommentárban foglalkoztam vele, ugyanezen a honlapon.

Egyébként Drábik - máshol - belterjesen foglalkozik az ukrán SBU elfertőződésével (CIA kapcsolatok). De nem taglalja, mit tett a "nagy testvér", az orosz FSZB, mikor a folyamat már észlelhető volt? Megmondom. Befogta a pofáját és behúzta a farkát, mert ezt kívánta tőle a főnökök főnöke [capo di tuti capi] Putyin elnök úr...

Az elnök úr - közjogi értelemben - a mai napig sem tisztázta Oroszország viszonyát a puccshoz és a puccsisták törvénytelen kormányához. Ebből "logikusan" következik, hogy nem tisztázta Janukovics közjogi státusát sem. Janukovicstól tudjuk, hogy szóba se állt vele a puccs óta.

Köztudott, hogy Putyin a "polgárháború" kitörése előtt korlátlan (!) felhatalmazást kapott a Dumától az "ukrán dráma" rendezésére, de azt gyáva és aljas módon visszaadta és szabad folyást engedett a kelet ukrajnai országrész ellen indított megtorló, népírtó háborúnak, amelyet az ukrán "hadviselő fél" tiltott, tömegpusztító fegyverekkel vív a lakosság (!) ellen.

Putyin mérhetetlen aljasságát bizonyítja a két kis köztársaság sorsának "intézése", ill. a minszki "békerendszer" létrehozása és fenntartása is. A minszki szégyennel, különös tekintettel a Minszk-2 "megállapodásra", foglalkozik a Könyv is, megemlítve [455.old.], hogy a [szemétláda] "normandiai négyek" 2015.02.12-én tizennyolc óra vita után olyan megállapodást kötöttek, többek között mintegy tizmillió Kelet Ukrajnába szorult orosz bőrére, amelyet egyikük sem írt alá. [Az aláírásokat utólag az. u.n. "kontakt csoport", egy kupaktanács eszközölte.]

Ilyen "egyezmény" aligha volt a diplomácia történetében. Mi sem természetesebb, hogy a szadista zsidó disznó Porosenko azt egy pillanatra sem igyekezett betartani. Jani bá' meg is állapítja [461 old.]
"... Bombázták a polgári lakosságot. nemcsak a középületeket és a közműveket rombolták le, de tömegesen bombázták szét az iskolákat, kórházakat, és a lekásokat is. ... Megtervezett módon a XXI század eddig legnagyobb méretü etnika tisztogatását hajtották végre. A szülőföldjükről elűzött orosz lakosság létszáma már [2015 elején] eléri a másfél milliót. Mit szól mindezekhez Putyin? Semmit! És mit szól mindezekhez és a putyini hallgatás hoz Drábik a jogász, a politológus, a közíró, a magyar zsidó, vagy zsidó magyar?

"... A lakosság elsöprő többsége kiáll Putyin elnök és kormányzata mellett. Sok híresztelés kavarog a 'milliárdos' Putyinról, mégis erősödött a szolidaritás a megtámadott vezetővelés népszerüsége hónapok óta eléri a 80 %-ot."

Hogy miért hagyja lemészárolni övéit? Erre Drábiknak kézenfekvő magyarázata van [448.old.]  
"Moszkva egyelőre a Nyugat feltartóztatása mellett döntött (?). Ennek részét képezi, hogy támogatást (?) nyújt a két délkelet ukrajnai tartománynak. Novorosszia lakói ezzal valószínüleg nincsenek megelégedve. Moszkvának azonban - eddig folytatott reálpolitikájához (?) híven - a lehetségesnek és nem a kivánatosnak kell elsőbbséget adnia. ... Akik ki akarják kényszeríteni az ukrán válság 'katonai megoldását', valójában a Nyugatot segítik ..."
E sorok híven tükrözik Drábik - általam útált - konfúzus zsidó észjárását. Ukrajnában nem válság van, hanem háború, népírtó háború, "katonai háború"! Mi egy ilyen "válságnak" a "nem katonai" megoldása? Mit szeretne Drábik velünk - hülyének nézett olvasóinak - beadni?

Kimondom, Drábik mint Putyin fogadatlan prókátora csúfosan felsült abeli lihegő törekvésével, hogy Putyint felelős reálpolitikusként mutassa be, ill. fogadtassa el. Ezért kár volt ezt a vastag könyvet kiízzadnia.

Most pedig a könyvnek azokra a bővítményeire akarok kitérni, amelyeknek közvetlenül semmi közük a könyv címe által választott témához. Drábik ugyanis nem kevesebbre vállalkozott, minthogy megalkossa a "drábiki világképet". [Itt sürűsödnek a szklerózisra utaló tületek.]

A dolog azzal kezdődik, hogy Drábik - megirígyelve Micsurin babérjait - papiron egy képzeletbeli szörnyeteget alkotott a kínai sárkány és az orosz medve keresztezése útján. Ez még nem lenne aggasztó, hisz a fastők ceruzája - ecsetje alól is kikerülnek bohókás vázlatok. Drábik azonban nem látványtervet készített, hanem létezőként tárgyalja egy olyan államegyesülés célkitűzéseit, működését, amely nem jött létre... Sebaj! Drábik megállapítja, a papír pedig elbírja
"... A medve és a sárkány egymásra találásával 1914-ben megszületett (!?) a világtörténelem legerősebb birodalma (!?) ..." [406. old.] Gonosz erők ugyan bele akartak ebbe kapcáskodni. "Meg akarták akadályozni az eurázsiai szuperbirodalom létrejöttét, de valójában felgyorsították azt." [407. old.]

Hát a gyógyszer tényleg elgurul néha. Sajnos attól kell tartani, ha meg is találná, vagy valaki odaadná neki, nem tudna mit kezdeni vele, mert már elfelejtette mire való...

Ezt az izét "kettős csavarnak" nevezi [414. old.] és működését a dezoxiribonukleinsav molekula [DNS] működéséhez hasonlítja. [Eddig a biológia területén még nem voltak felfedezései, most vannak...]

Idézi is Putyin szoksásos blöffjei közül a következőt. "... A két ország között megkötött nagyszabásu kereskedelmi megállapdások és közös hadgya korlatok lényegesen nagyobb jelentőségüek, mint a szokásos kereskedelmi és együttműködési kapcsolatok... Ez a viszony már a világhelyzet egészére döntően kihat, A két ország ellenállási frontot hozott létre a káosz egypólusú világrendjének fegyveres destabilizációjával szemben." [415. old.]

A 2015.május 9-i moszkvai dísszemlét kommentáltam korábban. Félelmetes erődemonstráció lehetett volna a két moloch részéről. Erről szó sem volt. A közös nyilakozat pedig szánalmas általánosságokat tartalmazt csupán. Szóval, jobb ha hagyjuk a fegyvereket.

Kezeljük jóindulattal hogy kissé odább már ezt írja. "Nincs szó formális egyesülésről ... Két szuverén állam és nemzet él és cselekszik szimbiózisban." Jó vicc ez a szimbiózis ... Egyenesen röhejes, ha belegondolunk, hogy egy kommunista és egy gengszter-kapitalista államról van szó. [Kínában pl. kiír tották azt a "komprádor burzsoáziát", amely a putyini rendszer támasza és talpköve.

Aztán mikor azt olvassa az ember, hogy ...
 "a Medve és a Sárkány szimbiózisából született új államszövetség nem fegyveres erővel fog érvényesülni, s nem lesz célja a világuralom megszerzése. Visszatér majd az univerzális erkölcs érvényesítéséhez mind gazdasági és pénzügyi viszonyokban, mind a világkereskedelemben." [434 old.] ... akkor behugyozik a röhögéstől.

Van azonban másik front is: a pénzügyi hadviselés a dollár ellen. Ennek egyik fejezete, hogy a zseniális Putyin kinyitja a BrettonWoods-i pénzügyi rendszer becsukott "aranyablakát" és "... Lényegében felvásárolja a Nyugat természetes aranyát." [435. old.] Az ám, de hol a francban van a Nyugat "természetes aranya"? Jesszusom! Csak nem a FED Fort Knoxban, ill. másutt tárolt aranyára gondol a Jani bácsi? A kérdés e kérdés kapcsán úgy vetődik fel, hogy játssza, vagy velünk akarja eljátszatni a hülyét, vagy ő maga a ....?

Gerard Celente világtrend kutató erről így
nyilatkozott  nemrég  „Nemcsak Németország aranya hiányzik. Az Egyesült Államokkal (!!!) és az összes többi országgal is ugyanez a helyzet. Senki sem tudja mi van Fort Knox-ban. Senkit nem engednek be. Hol van az Egyesült Államok aranykészlete? Hogy lehet, hogy senki sem léphet be Fort Knox-ba, hogy megnézze?” „Miért nem lehet ellenőrizni vagy megszámolni? Miért nem nézhetjük meg, mi van ott? Hogyan lehetséges, hogy még a politikusok sem léphetnek be oda? Az az arany nem létezik. Ez az egész csak arra jó, hogy még inkább meggyőzze az embereket: a királynak nincs aranya. Ez az egyik oka annak, hogy mindent megtesznek az arany árfolyamának alacsony szinten tartása érdekében. Őszintén szólva nem érzem magam jól a Drábik óvodában és felháborít, hogy ez milyen sokba kerül nekem.

Aztán emlékszünk még, hogy nem kisebb ember, mint Dominique Strauss Kahn az IMF elnöke (!) próbált szaglászni az elillant arany után. Nem volt szerencséje. Ez a kérdés nem publikus Amerikában. Nota bene az ukrán aranytartalékot, potom 36 tonnát, is benyelte valamelyik amerikai, vagy inkább zsidó trezor...

A könyv legundorítóbb része (fejezete) a putyini "maszkirovka" drábiki méltatása. Egy terjedelmes kommentárt szántam ennek a témának. A cikk tárgya Putyinnak, a háttérhatalom oroszországi megbízottjának, bemutatása. A cikk írásakor több tény, ill. összefüggés még nem volt felismerhető. Azóta okosabbak lettünk...

Könyvnek van egy furcsa fejezete, amely a budapesti "bunraku"-ról szól. Nem értem, hogy ezt a témába nem illő fejezetet Drábik miért suszterolta be a könyvbe és számomra az is telljesen érthetetlen, hogy a fejezet milyen magyarországi eseményre utal.

A "bunraku" egyébként a bábjáték egy különleges formáját jelenti, amit a Könyv így határoz meg. "A bunraku a japán bábművészet egyik ősi formája. Abban különbözik e művészet nyugati vőltozatától, hogy abábokat mozgató művészek jelen vannak a szinpadon, feketébe vannak öltözve, hogy a z előadás közönség azt képzelje, nem látja őket.A nézők, miközben azt színlelik, hogy nem tudják, kik mozgatják a bábokat, valójában az egész előadás alatt látják őket. Ilyen nemzetközi bunraku bábszínháznak lehetett tanúja az emberiség Egyiptomban, Libanonban, Szíriában és legutóbb Ukrajnában is. Most a magyarokra került sor (?)." [464 old.]

Amint e "szellemes" sorokat olvastam, rögtön arra gondoltam, túl magas labdákkal játszol vén fasz! [Bocs.!!!]

Mire is gondoltam?

Régóta motoszkál bennem az a felismerés, hogy a zsidók most indított új világháborúja a káosz háborúja. Lényege az emberi agyban levő "barát - ellenség felismerő rendszer" megzavarása és ezáltal a védekezés megbénítása. Tipikus példája ennek épp Ukrajnában a zsidó gyilkosok "fasiszta" mezbe öltöztetése.

De a legjobb példa a fekete hacukában gyilkoló "iszlám"  hadsereg, az Isis tevékenysége. Tudjuk, hogy az Isist Izrael és ZsidóAmerika találta fel és Szaúd Arábiában ringott a bölcsője. A kis patkányok innen indultak és Törökország is segített nekik, hogy célhoz érjenek.

De mi köze Putyinnak az Isishez? Türelem, mindjárt kiderül....

Putyin az u.n.  Valdai Klub 2014-ben Szocsiban tartott ülésén jétszotta el - sokadszor - a bazári majmot.  Drábik itt nem sajnálta a papirt, oldalakon keresztül idézi a hazug tirádákat. Ebben nem követhetem. Csak a legpofátlanabb putyini hazudozásokat tálalom.

"Obama egyik fenyegetésként az Iszlám államot említette. De ki segítette felfegyverezni azokat, akik Aszad ellen harcolnak Szíriában? ... A fegyveresek többsége zsoldos ... Odamennek, elfoglalják az olajmezőket Irakban és Szíriában. Mások pedig megveszik, elszállítják és eladják. ... Az Egyesült Államok nem tudja, ki a felelős? Ezeket a fejleményeket előre (!) lehetett volna látni, így megelőzni..." [330 old.]

Dehát ki volt Szíra szövetségese? Kinek az érdekében "rombolódott" a földig a hajdan gyönyörű Szíria. Ki miatt tengődik a léthatáron négy - ötmillió szírai menekült és ki miatt halt, ill. sebesült meg félmillió ember? Oroszország aljas Putyinja miatt. Az ürügy, a tartuszi orosz haditengerlszeti bázis szóba se jöhet, hisz Oroszország rég feladta - eladta közlekeleti érdekeltségeit és tétlenül hagyta Irak, Líbia és Szíria lerombolását. [Az interjúban maga is elismeri, hogy "hozzájárultak" Szíria lebombázásához, ezáltal Kadhafi meggyilkolásához és Líbia lerombolásá hoz.]
Ha így van, miért Obamán a gyilkos nigger kanmajmon keresi a Közelkelet békéjét?

A "bunraku" egyik, talán legveszélyesebb, fekete figurája tehát maga Putyin. Ha ez az eddigiekből nem lenne világos, kiegészíthetem a következőkkel. A "Szörnyeteg portréja" c.
írásomban méltattam azt a tényt, hogy Oroszország szerződést kötött az Isis gyámjával Szaúd Arábiával a szaúdi atomipar felépítésére. Az iszlám sííta ágát és Iránt tehát nem ZsidóAmerika, nem is Izrael fogja elpusztitani, hanem Szaúd Arábia Oroszország segítségével. Azóta villámgyorsan fejlődnek az orosz - szaúdi kapcsolatok, de ezek méltatása most nem téma.

Putyin a fórumot arra is felhasználta, hogy üzenjen a "pénzhatalmi világelitnek". A nyolcpontos üzenetben Zsidóamerikát a
"káosz birodalmának" titulálja [332 old.],
azaz mint bagoly nagyfejűnek mondja a verebet.

Ennek merőben ellentéte a BRICS szövetség tétova csigalassúsága.

Itt és most érkeztem oda, hogy "méltassam" Drábik primitiv ravaszkodását, amely teljességgel méltatlan minden olvasó számára aki leszurkolja a fércmű borsos árát.

Drábik, miközben az orosz - kínai kettős spirál miatt lelkendezik. teljességgel elnagyolja annak a kérdésnek az elemzését, hogy miként fogják meg ők ketten, meg a BRICS,  ZsidóAmerika pénzügyi ultiját, azaz hogyan teszik taccsra a papirdollárt.

Mindenekelőtt - teljesen felelőtlenül - azt állítja, "az egész nyugati gazdaság olyan 'kártyavárhoz' hasonló pénzrendszeren nyugszik, amely bármikor összedőlhet" [439 old.] Egy ilyen marhaság miatt egy elsőéves közgazdász hallgató is megbukna a vizsgán.

Aztán óvatosra veszi a figurát és arról lamentál, hogy
"Oroszország, Kína és a BRICS országok 'fokozatosan' lépnek ki a dollár rendszerből..."  [439 old.] A tétova tökölést persze fokozatosságnak is lehet becézni. Amit Drábik a továbbiakban mondani tud nem más, mint bamba ill. jámbor óhaj, valahogy így. "A keleti értékteremtő munkára és reálgazdaságra épülő világpénzt 'mielőbb' létre kell hozni ... A világbéke megteremtésének előfeltétele a visszetérés az univerzális erkölcshöz ... A világbéke biztosítása is megköveteli, hogy Oroszország és Kína 'minél előbb' kiépítse közös bank és pénzrendszerét..." [438 old.] 

Nem, Drábik papa! A világ nem ilyen. Nem így működik. Itt olyan "kártyavárról" van szó, amelynek minden lapja szilárdan zsidókézben van. A leosztáso kat ők végzik. Mindenki más csak kibicel, Obama is, Putyin is, Merkel is és a többi szemétláda is. Minden folyamatot a zsidóság indít és vezérel. Övék a kezdeményezés.

Drábik idézi egy bizonyos Paul Craig Roberts ajánlásait ... "Oroszországnak és Kínának nem kell előre figyelmeztetést adnia. Nekik csak cselekedniük kell. A lépésről lépésre történő cselekvés helyett Oroszország és Kína együtt alkalmazhatják az ellenintézkedéseket. Ha egyszerre lépnének fel négy amerikai bankkal szemben ... az így bekövetkező pénzügyi robbanás egy nukleáris bomba felrobbanásához lenne hasonló. Ez földre kényszerítené az USA-t és Európát és a világ meg lenne mentve." [441 old.]
Hülye amerikai tojásfejüt minden nézet hírdetéséere lehet találni, de ez nem válik a Szerző dícséretére.

Mondják, az alvó felébred ha keze a bilibe ér. Vajon Drábik meddig alszik még?

De nem ez az igazán izgalmas kérdés, hanem az, meddig írsogál még?

2015.08.16

Sz. Gy.

 

          Megosztás