"A kor folyam, mely visz vagy elmerít,
Úszója, nem vezére, az egyén. -
Kiket nagyoknak mond a krónika,
Mind az, ki hat, megérté századát,
De nem szülé az új fogalmakat."

 

Frissítések: 1.)  2.) 3.)
Ugrás a hozzászólásokra!

    

Deutschland über alles?
 

A konnacionalizmus perspektívái

 

Nem tudom nézegették e már a TIME magazin "Az év emberei listáját ?" Ha nem, és ráérnek egy csöppet, tegyék meg. Tudni kell, hogy a listán szerepel Hitler (1938), Szálin (1939, 1942) és Putyin is (2007) Maga a "cím nem kitüntetés vagy elismerés: olyanok kapják, akik érdemben befolyásolják a világot. ... Putyin pl. nem demokrata, hanem a rend és stabilitás híve, akinek a szabadságjogoknál is fontosabb a stabil Oroszország." E "befolyásolókban" közös, hogy a listára életükben kerültek fel, valamilyen cselekedetük, eredményük alapján; amelynek hasznát, vagy éppen kárát látja az emberiség. Közös, hogy sokat írtak róluk mások, vagy épp ők önmagukról. Ha azonban - haláluk után - az emberek gondolkodására, ezáltal a világ fejlődésére gyakorolt "befolyásukat" mérlegeljük észre kell vennünk, hogy jelentőségük csökken - enyészik, ahogy időszerüségük múlik. Ebből a szempontból az "időtlenség" csak keveseknek adatik meg.

A leglényegesebb kérdés nem az, kik voltak az évek emberei, hanem az, ki volt a XX évszázad embere és ki lesz a XXI évszázad embere? Nos, találgassunk - tippelgessünk. [Az esszé műfajába belefér ez is...]

A nagy emberek tetteit megéneklik a költők. Arany pl. ódákat írt Széchenyiről, melyek egy
szöveggyüjteménybe kerültek. Ebben olvasható ez a strófa: "Lerázván, ami benne földi, Egy 'éltető eszmévé' fínomul, Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye, Amint időben, térben távozik." [Más kérdés, hogy akadnak zsidók, zsidócsahosok, akik eszelős dühvel pillanatok alatt képesek beszarozni Széchenyit és alkalmasint "felfedezik", hogy Arany is az illuminátusok ügynöke volt. Egy ilyesfajta undorító közjáték épp Honlapomon zajlott a minap, amíg elő nem vettem a seprőt és a lapátot...]

Persze egy zord politikust nem lehet úgy körbe lírázni, ahogy Arany tette Széchenyivel. A költői metaforák azonban lefordíthatók a köznyelv szavaira és akkor valahogy így hangzanak: olyat alkotott amely földi halálát túlélve ember milliárdok útját jelöli az élhető jövőbe. E mű egy vékonyka könyv és egy szociális gazdasági modell. Kifejezhetjük ezt úgy is, hogy "éltető eszme"? Talán. Talán járjuk körül a gondolatot, abból a szempontból, hogy az eszme az egészséges  társadalmi többséget, vagy a parazita kisebbséget élteti e? Ha valami nyilvánvaló ezen a kúrva világon, az nyilvánvaló, hogy a liberálkapitalizmus talaján a parazita kisebbség virít, mint a fagyöngy, és a fa - a világfa - pusztul. Az igazi humanizmus csak a fára és a vele szimbiózisban élő szervezetekre (az ágakra kúszó szőlőindákra, a madárfészkekre, stb.) vonatkozhat. A fát pusztító parazitára nem!

Sokan - sokat írtak már erről, jelentéktelen önmagamat is ideértve. Most azonban megragadott egy cikk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amelyet képként kivágtam és kissé "manipuláltam"; sűrü elnézést kérve ezúttal a gyatra minőségért, mivel nem vagyok foto grafikus. Ausztrália és Új-Zéland ugyan nem Ázsiában vannak, de - a cikk szerint - náluk is védőoltást kell alkal mazni nehogy kinője magát az "ikon". Már csak az a kérdés, hogy a milliárdnyi nebuló egy zsidó holo brossúrából, vagy a Mein Kampfból alakít e majd világnézetet?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.)
2012.01.25 - Diákfesztivál Thaiföldön.
Ajvé, vagy inkább oj oj? Hogy mi nem jut eszükbe a tahiföldi diáklányoknak! "Vicces" utcai felvonulást rendeznek hitler bajszos tamburmajorral, náci lobogóval, egyenruhákkal és arcfestéssel. A "baráti" nagykövetségek felhorgadnak. Irány a kormány, az iskolák - megindul az ismert óbéga tás. A thai flegma azonban kikezdhetetlen. A kis hülyék nem is tudják, mit csinálnak, meg hogy mit jelentenek ezek a kellékek. Hát persze. Mindenki gyagyás. Így a legjobb. Tudjuk milyen hülyék a diákgyere kek és tudjuk is "kezelni" az ilyen afférokat. Lám mikor Harry herceg náci egyenruhában jelent meg egy jelmezbálon nyomban felbődültek a kosszarvak. A Sófár ilyesmiket írt:
"Szokatlan egységbe forrtak ma reggel a brit, sőt az európai napilapok is, amennyiben, címlapon és a belső hasábok jórészén is Harry herceg baklövéséről olvashatunk.Mint ismeretes, Károly walesi herceg fiatalabbik fia, Harry, aki így harmadik a brit trón várományosai között, horogkeresztes karszalaggal díszített náci egyenruhában jelent meg egy jelmezbá lon." Sőt! "A botrányt követően Harry levelet írt a brit főrabbinak, Jonathan Sacksnak, melyben mélységes sajnálatának adott hangot sértő jelmezválasztása miatt. Később egyórás beszélgetésen is részt vett a tekintélyes egyházi vezetővel." Ez rendben is volna, dehát nincsnek minenütt rabbik, akik meggyóntatnák, penitenciában részesíte nék és esetleg feloldoznák a kótyagosokat... Hát akkor mi lesz? Hopp megvan! Sürgősen meg kell hívni Izraelbe a thai tanárokat is...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talán itt és most ne jósolgassak, nehogy kicsússzak a témából, amit olvasóimtól se veszek jó néven...

[A Hitler irodalom "virágzása" nem új jelenség. Írtam erről már 2009. december 27-i blogomban is.]

Előre jelzem, hogy Németország és Oroszország jövendőbeli kapcsolataival szeretnék foglalkozni, mégpedig ugyan úgy az esszé műfajában. ahogy eddigi cikkeim is íródtak, amely "... az agy gondolatainak szabad folyása; egyetlen, nyers mű, s nem szabályszerű, rendezett alkotás." 

E két nagy nép sokban hasonlit egymásra. Témám szempontjából a legfontosabb, hogy mindkét nép hajlandó, magát vezetői tekintélynek alávetve, dolgozni - ez úton keresve a nemzeti felemelkedés útját. Egyik nép sem jeleskedik a seftelésben. Mindkettő idegenkedik mindenfajta libero-anarchizmustól. Egyikük sem hires filoszemitizmusáról...

A nemzetközi zsidóság óriási "sikere", hogy ezt a két népet sikerült élethalálharcra kényszeríteniük, hogy nevető harma dikként leigázhassák mindkettőt. Ennek módszere abban állt, hogy segítették, ill. hagyták két diktátor "felemelkedését"
[The rise of Hitler - The rise of Stalin...]. A többit elvégezte a gyanakvás ördöge.

Ne találgassuk, hogy Sztálin hátbatámadta volna e Hitlert, ha végrehajtja a Seelöve hadmüveletet, azaz partraszáll Angli ában. Ne próbáljunk behatolni Hitler homloka mögé megtudandó, hogy miért kereste a német nép kenyerét a nagy orosz térségeken? Miért nem volt számára elegendő, hogy szétzúzza a vérszívó Angliát, hogy annak területéről, mint egy elsüllyeszthetetlen anyahajóról startolva, részben, vagy egészben, megszerezze annak gyarmatbirodalmát? Miért repült a hülye (?) Hess Angliába? Miért nem az angol flotta és miért az orosz tankok megsemmisítésé re koncentrálta a hadiipar óriási szellemi és anyagi kapacitását? Miért nem taszította le a gibraltári szikláról a Földközi tenger csodálatos medencéje fölé magasodó angol rablófészket? Miért parancsolt megálljt Dunkerquenél Guderian tankjainak, Göring Stukáinak és Dönitz tengeralattjáróinak? Félreismerte az angolokat? Ő aki annyira tájékozott volt, ne ismerte volna a "Perfide Albion = álnok Anglia" fogalmát, amelynek könyvtárnyi irodalma van?

Anglia [a cionizmus ügynöke] úgy zárta el Németországot a világtengerektől, hogy éppen Németország révén nyomta vissza még mélyebben az ázsiai steppékre Oroszországot. A két gigász egymást csaknem halálra sebezve került ki a II. Világháború vérzivatarából. Ezáltal megérett a helyzet mindkettőjük pénzügyi annektálására. Ez Németország esetében sikerült [a Szőke Trampli tartós ország lása ennek a jelképe], Oroszország vonatkozásában viszont kudarcot vallott! [Putyinról lentebb.] Már régen felfigyeltem arra, hogy a cion imperializmus Németországot aféle fejőstehénnek tekinti és vele fizetteti ki Európa tönkretett gazdasága inak szanálási költségeit. Erről szól
"A ti kutyátok kölyke - Hellasz" c. blogom. [2010. február 12]

Ez két évvel ezelőtt még nem volt olyan bosszantóan nyilvánvaló mint most. Aztán kinyilt a bicska a zsebemben, mikor Soros
"ultimátumát" olvastam. "
Soros György arra szólította fel Németországot, hogy vagy hagyja el az euróövezetet, vagy pedig vezető szerepéhez méltó módon segítse ki az euróövezet gyengébb tagjait a drámai mértékű eladósodás és a recesszió ördögi köréből." Persze aki azt hinné, hogy a zsidó pimaszságnak van határa, súlyosan téved. Soros ugyanis folytatta "... Egy Németország nélküli, francia vezetésű "latin euróövezet" sokkal versenyképesebb lenne és olcsóbban finanszíroz hatná az adósságát." Ha erre meg azt mondanók, hogy Soros nem lehet ennyire hülye, igazunk lenne, mert ez is a pimaszkodás része. Azt is szoktuk mondogatni, hogy a magyar bírka nép, amely mindent eltűr. Hát a német milyen néppé vált, hogy tűr, hallgat és fizet? Milyen lehet a rothadó, bűzös német mocsár melege, hogy az olyan alakok, mint Kertész és Konrád ott érzik jól magukat.

A német polgárok viszont egyre kevésbé (érzik jól magukat a bőrükben)... A "bizakodó"
jelentések szerint "
Jövőre lelassul a német gazdaság növeke dése, az idén [2012] várható 0,7 százalék után 2013-ban 0,4 százalékkal bővül a hazai össztermék (GDP) - írja ... havi jelen tésé ben a Bundesbank." Putyin pesszimistább volt, mint a gazdasági elemzéssel foglalkozó intézetek. "Az orosz kor mányfő [2013] január közepén némileg kisebb, 4,2 százalékos gazdaságnöveke désről beszélt. Akkor azt mondta, hogy ezzel a gazdaságnövekedési ütemmel Oroszország a harmadik helyezést érte el a világ vezető gazdaságai közül, csak Kína 9,5 százalékos, valamint India 7,8 százalékos GDP-növekedése volt nagyobb."

Ehhez a "gyatra" eredményhez nem feltétlenül szükséges, de érdemes némi magyarázatot fűzni. Talán emlékszünk még arra, hogy a Szovjetunió gazdaságát az USA a fegyverkezési verseny felsrófolásával tette tönkre. Már ott tartottak, hogy a Teller Ede nevével fémjelzett csillagháborús projekt keretében mintegy 1500 milliárd dollár befektetésével fenyegetőz tek, amikor ügynökük az áruló Gorbacsov bedobta a törölközőt.

A spirált most is müködtetik, de már nincs rogyasztó hatása. Hogy miért? Azért, mert a mai Oroszország egyre inkább kezd hasonlítani a "régi" nagy Németországra! [Miközben a mai Németország egyre kevésbé hasonlit egykori önma gára.] Persze itt közbevethető, hogy hasonlatokkal operálni veszélyes, mert minden hasonlat sántít. Ez igaz is, de nem mindegy hány lábára...

Oroszországnak a hadikiadásokra óriási összegeket kell költenie USRAEL szüntelen fenyegetése miatt. Bár ezek az eltörpülnek az amerikai hadikiadások mellett, Oroszország tudósai is képesek, amire a második világháború idején német "kollegáik" képesek voltak, azaz technikai csúcsfegyvereket alkotnak (1. hasonlóság). Ezt Oroszország úgy képes megoldani, hogy közben növekvő összegeket fordít a szociális alapokba (2. hasonlóság). A népjóléti program eredményeként - egyetlen "fehér" társadalomként - sikerült a népesedési trendet megfordítania. A népességszám az élveszületett kis orosz (!) krapekok révén növekszik! (3. hasonlóság). E széttartó "költekezés" anyagi fedezetét Oroszország úgy teremti elő, hogy - leszámolva az idegenszívü "komprádor" (zsidó) burzsoáziával - állami felügyelet alá vonta az orosz (!) tőkéseket és a tőlük elvont profitot a fenti célokra osztja vissza (4. hasonlóság). Megszüntette a spekulativ részvényforgalmazást. Ebbe bukott bele a Hodorkovszkij nevével fémjelezhető zsidó spekulánsok bűnszövetkezete (5. hasonlóság). Istenugyse tudnám még folytatni, de tán' unalmas lenne.

Következik ugyanis a különbségek különbsége: az állami költekezés hatása az államadósságra! Putyin ebben a vonatkozásban kénytelen volt
"beismerő vallomást"  tenni... "
Az IMF adatai szerint az államadósság a világ ban 2008-2011 között 14 százalékkal nőtt. Csak hogy érzékeljék mi történik: 90 százalékos az államadósság majdnem az egész eurózónában. USA-ban ez meghaladta a GDP 100 százalékát, Olaszországban 100 százalék, Japánnak 226 százalék. Még Kínában is 10 százalékot nőtt, és elérte a 27 százalékot. Oroszország államadóssága 10 százalék, és ebből csak 2 százalék (!) a külső államadósság. (…) E közben az ország nemzetközi tartalékai 2012. április 1-re számolva 513,9 milliárd dollár. Ez a világ harmadik legnagyobb aranytartaléka Kína és Japán után.” Ja! Pardon! Ez a különbség egyben hasonló ság is a III. Birodalommal! (6. hasonlóság) Sokan mondják, sajnos Mónus Áron is, hogy Hitler a Wall Street eszköze - ügynöke volt. De, kérdem én, mennyi államadóssága keletkezett Németországnak Amerikával szemben a háborúra való felkészülés és a háború éveiben? Hogy fizette azt vissza mint vesztes fél a háború után?

Szó sem volt adósságtörlesztésről, még kevésbé jóvátételről. Ellenkezőleg, Amerika a szarrá bombázott Nyugateurópa "segítségére sietett".
"
A Marshall terv keretében 1948. április 3. és 1952. június 30. között a tervben résztvevő 17 európai ország összesen 14 milliárd dollárnyi segélyt kapott, ami 2011 évi áron számolva kb. 600 milliárd USD. Ebből az NSZK  1472,6 Mrd dollárt, a segély 10.6 %át kapta. Csak a haver, a mindig korgó bendőjü büdös vén oroszlán kapott többet 3585,6 Mrd. dollárt, a segély 25,7 %-át. Nyugaterurópa felistápolásának a magyarázata az, hogy Amerika okkal tartott attól, hogy a nyomorgó Európa a Szovjetúnió prédájává válik és a Wehrmacht helyett a Vörös Hadsereg tisztjei kezdik távcsövezni Dover fehér szikláit.

Ha valakinek szemet szúr Putyin beszámolójából, hogy az amerikai FED nincs az első három között, az tájékozatlan a nemzetközi pénzügyekben és a zsidók kezének enyvességét illetően is. Amerika ugyanis nemhogy a dobogón nincs, de a fasorban sincs!
"
Az FSZB által, Putyin miniszterelnök részére készített jelentés szerint, a Nem zetközi Valutaalap (IMF) korábbi vezetője, Dominique Strauss-Kahnt azután vádolták és tartóz tatták le szexuális bűncselekményekért május 14-én, miután kiderítette, hogy az Egyesült Államok trezorjában, Fort Knoxban tartott összes arany eltűnt illetve ismeretlen helyen van” És ezek után ki szórja a mocskot tonnaszám Oroszországra és személyesen Putyinra? Hát természetesen a zsidó kézen levő mocsoksajtó. Dehát így kerek a világ, nemde?

Summa - summárum, a zsidótőke pár év alatt kicsinálja Németországot, ha hagyja, hogy a Wall Street sakterei elfolyas sák a vérét. A kérdés ennélfogva úgy vetődik fel: "quo vadis Deutschland", azaz merre merre tovább Németország? Úgy gondolom, ha Hitlert, eszméit, életművét lassan helyére teszi a világ, ennek előbb - utóbb meg kell történnie Németor szágban is. Oroszországban ez a folyamat meglehetősen előre haladott. Olyannyira hogy egyes zsidó varjak már Orosz ország fasizálódásáról kárognak. Egyikük Szemjon Reznyik az "Oroszország fasizálódása" c. könyvével. A könyv ismertetése nem célom. Egy tanulságos párbeszéd töredékét azonban ideillesztem. Az interju Alexandr Barkasovval készült annak apropóján, hogy az általa alapított szervezetbe, az RNA-ba, katonai és tengerészeti iskolák egész osztályai, valamint fiatal katonatisztek és ipari dolgozók tömegei kivánnak belépni. Barkasov tiltakozik az ellen, hogy fasisztának tekintsék. Kijelenti "...náci vagyok. A nácizmus a nemzeti felemelkedés és társadalmi felemelkedés ... Egyenruhám ujján nem stilizált, hanem valódi horogke reszt van. Hitlert a német nemzet és az egész fehér faj nagyszerü hősének tartom." [Id. mü. 215. old.] Ez az érem másik oldala. Az orosz utca orosz embere túlnézett, túllépett a barbár Barbarossa reinkarnációját megtestesitő Hitleren és felismerte benne azt ami túlmutat az "epizodikus" Hitleren. Putyin persze nem tesz kijelentése ket, nem visel jelvényeket, de nem csodálkoznék ha kiderülne: iróasztalában ott lapul a Mein Kampf és néha, suttyom ban, puskázik is belőle...

Egy másik "rusziszticum" Vlagyimir Zsirinovszkij, akit meg kell említenem. Róla azt mondják hülye, azt is rebesgetik, zsidó, egyszóval hülye zsidó. Lehet, de ő 
"...a
z oroszországi liberális-demokrata párt (LDPR) [Volt olyan választás, ahol ez a párt több mint 23 millió voksot szerzett...] és annak Duma-frakciójának vezetője, Vlagyimir Zsirinovszkij felszólította a Koreai Népi Demokratikus Köztár saságot, hogy lépjen be Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán vámuniójába. Azonkívül mielőbb meg kell valósítani az észak- és dél-koreai vasútvonalaknak az oroszországi transzszibériai vasútvo nallal való egybekötését, hogy teherszállítmányokat lehessen szállítani a Csendes-óceán felől Koreán és Oroszországon át az Európai Unió kikötővárosaiba – hangoztatta Vlagyimir Zsirinovszkij pénteken a KNDK nagykövetével, Kim Yono Jae-val rendezett találkozóján. Ennek olvastán jutott eszembe az "Oroszország sorsáról" 1993-ban írott könyve. Ennek tartalmából következtethetően tényleg gyagyás lehet, hisz csak a bolond meri megmondani az igazat, meri őszintén kifejteni gondolatait. "Itt hibáztak a mi 'demokratáink' Gorbacsov és Jelcin kész volt minden engedményt megadni a Nyugatnak, az Egyesült Államoknak, a CIA-nak, Izraelnek. és mit kaptak cserébe? Semmit!" [Id. mü. 205. old.] Gorbacsovnak arra a kiszólására, hogy "új gondolkodásra van szükség", azt válaszolja, hogy "Itt legalábbis egy 'planetáris' gondolkodásu emberre van szükség..." [U.o.] Azt hiszem, a minden hájjal megkent kágébés épp ilyen ember... Zsirinovszkj szerint ennek az embernek "geopolitikai relációkban" kell gondolkodnia, hogy a világ békében fennmaradhasson. "De mindez csak akkorv lehetséges, ha Oroszország megteszi az utolsó csapást délre és kijut az Indiai óceán partjáig ..." A világ népei "csak így szabadulnak meg az izraeli csapdától" [Csak nem a 'kígyóra' gondol?] "Amerika végre megnyugszik, megsza badulhat nagyzási mániájától, attól a kényszertől, hogy erővel tartsa fenn tekintélyét és az egyetlen szuperhatalom maradjon a világon" [U. ott. 195 old.]

A kérdés az, hogy a történelem utoléri e, igazolja e a Zsirinovszkij-félék látomásait? Úgy tűnik - igen!

Mint fentebb emlitettem, Németországot sikerült gyarmatositani. Ennek legfontosabb mutatója nem a GDP, ill. az állam adósság számadatainak alakulása, hanem a "természetes" népszaporulat (hiánya)! Az egykori német föld népessége örvendetesen gyarapszik... Csakhogy nem a német családok révén, hanem a sokmilliós muszlim közösségekben... A biológiailag tönkretett néproncs átengedi egykori hazája földjét egy erősebb fajnak. Jó ez nekik? Sajnos ezt a kérdést már fel se' lehet tenni, még kevésbé megválaszolni, mert rögtön lecsap a gondolatrendőrség és csakúgy röpködnek az 5 - 10 évek a "liberális demokrácia" dicsőségére... Ezt a trendet Németország nem tudja megfordítani - egyedül. Hát kivel? Hát Oroszországgal! Megbuggyantam tán'? Nem gondolnám...

Orwell híres könyvében  az "1984" - ben zseniálisan anticipálja (előre vetíti) a jövő világát, de kolosszá lisak melléfogásai is. A "trilaterális" világot képzeletében három államtömb alkotja majd "Óceánia a Brit Biro dalom és Nemzetközösség, az Amerikai Egyesült Államok és Latin-Amerika területeit fedi le; Keletázsia Kínának és Japánnak felel meg; Eurázsia pedig a Szovjetunió és a kontinentális Európa (!) területeire mutat." Ezekek szüntelenül háborúskodnak egymással. Itt az első melléfogás! Orwell nem számolt az atombom bákkal, amelyek kiiktatják a "háborús győzelem" kategóriáját, helyébe az "owerkill" (túlgyilkolás) fogalmát teszik, amely a győző és a győztes kölcsönös megsemmisülésének elvi mértékét érzékelteti csupán.
Orwell, a jövő sanda mészárosa, a szinpadot ugyan Angliába helyezi, de ott egy orosz (szovjet) dráma játszódik. Hogy is gondolhatta a jó úr, hogy a szerencsétlen világ "Nagy Testvére" a zsidóvezérelt Amerika lesz...

A "világháborúzás" tehát kimegy a dívatból. Helyette - a New World Order - keretében USRAEL "terroristákra" vadászik, többnyire a levegőből. Vadászterülete immár az egész világ, az egykori Amerika, földrajzilag még jelölt, területét is bele értve. [Seriff drónok Los Angeles fölött...]

A történelem minőségi ugrásai kivűlesnek a beláthatóság keretein, az atomkorszak tehát - mondjuk - nem volt évtize dekkel előre látható, de 1949-ben már jócskán benne voltunk az atomkorban. Orwell fantáziája tehát szegényesnek mondható. De a pénz, mint a háborúzás első, második és harmadik feltétele már évezredekkel korábban fel volt találva. Orwell hogy-hogy nem jött rá, hogy a háborúzás deficitessé is válhat? De ez még semmi! Hogy nem jöttek rá időben a cion bölcsei? Ebből a melléfogásból adódik az "Óceániát" sújtó csőd, amely csak azért nem világcsőd, mert nem sikerült "begyürűztetni" a fentebb említett, továbbra is "fejlődő" országokba", például "Keletázsiába"!

Ami viszont "Eurázsiát" illeti, témánkhoz érkeztünk. [Előbb - utóbb rá szoktam térni a lényegre...]

A Szovjetunió elmult. Örökösét Oroszországot pedig satuba szorították és szembefordították a kontinentális Európával, ideértve Németországot - látszólag örökre. Látszólag mondom, mert müködnek olyan "adhéziós erők" [hasonlóak a kontinenseket szaggató, vagy összeforrasztó földképző erőkhöz], amelyek rövidesen felülírják cion bölcsességét.

Leírhatnám, mire gondolok, de egyszer már leírtam
"Készül a harapófogó" c. írásomban és ha az olvasónak nem is, nekem kényelmesebb az írást idelinkelni. Az írás az Északi és a Déli áramlatról szól. Orbánra van ugyan kihegyezve, dehát ez nem magyar belügy. A két vezetéket egy harapófogó alsó és felső "állkapcsának" képzelve látható, hogy az "átölelt" terület középpontjában Németország helyezkedik el. Nos az északi rész már elkészült és gőzerővel épül a déli is. Kérdés, mi lesz a politikai ára Németország vonatkozásában annak a ténynek, hogy energia ellátását kénytelen lesz döntő mértékben Oroszországra alapozni?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itt jártam a cikk írásával [3013.01.23-án 15:00 órakor], mikor pihenés gyanánt elugrottam az "Oroszország Hangjára". Hát mit láttak káprázó szemeim, mint ezt a térképet és ezt a szöveget. "
Az orosz diplomácia tevékenységével kapcsolatos éves sajtótájékoztatón Szergej Lavrov elmondta: „Moszkvában a kormány vizsgálja egy közös gazdasági közösség létrehozását az Atlantitól a Csendes-óceánig. Ez teljes mértékben megvalósít ható feladat”. Az első kezdeményezést egy euroatlanti és eurázsiai gazdasági közösség létrehozására 2010 decemberében az asztanai EBESZ csúcstalál kozón vetették fel." Észre kell venni, hogy a térkép és a szöveg nem ugyanazt a területet jelöli. Azt mindenesetre jól tükrözi, min agyalnak az oroszok. Nyil vánvaló, hogy valamiféle "Eurázsiában" gondolkodnak, talán túlzott optimizmussal szemlélve ezt a nagyon nehéz ügyet....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Minden előre mozdulás feltétele ennek a nagy fene barátkozásnak véget vetni, pontosabban szólva a Merkel vircsafttal leszámolni. Ez teljes mértékben megvalósítható feladat lenne? Mutatkozik ugyanis egy apró bökkenő. Ha a Google-on a "Merkel népszerüsége" keresőszavakat beütjük 48.500 találatot kapunk, amelyek többnyire azt harsogják, hogy ez az izé a csúcson van, sőt az "egekbe emelkedik" . Van persze olyan értékelés is, hogy a népszerüség
zuhanórepülésbe kezdett. "
A kancellár, illetve a kormány megítélésének zuha násszerű romlásában közrejátszhatott a Görögország kisegítésében való német részvétel, a tervezett adócsökkentések elmaradása, illetve a nemrég bejelentett rekordméretű takarékossági program is." 

E témában a legfrissebb hír, hogy a szignifikáns alsó szászországi választásokon " meggyőző" vereséget szenvedett Merkel kedvence David McAllister a skót.

Semmi kétség sem támasztható az iránt, hogy a Németországot nyomasztó trendek tovább súlyosbodnak és véglege sen elsodorják a németek kapitalizmusba vetett dőre illúzióit. Esetleg eszükbe jut az is, hogy átverték őket, mint szart a palánkon (bocs).

Az európai egyesülés hajnalán a "Hazák Európája" volt a mézesmadzag. [Minő véletlen, hogy a Google erre a szópárra (fogalomra) nem ad egyetlen találatot sem...] Sebaj! Emlékeztem arra, hogy ezt az eszmét De Gaulle is megfogalmazta és erélyesen érvényesítette az álnok Angliával, illetve Amerikával szemben. De Gaulle már nem ismeretlen a Google számá ra (...) s' lám mit találtam. "De Gaulle 1959. november 23-án egy strasbourgi beszédében így fogalmazta meg Európával kapcsolatos elképzeléseit: Oui, c’est l’Europe, depuis l’Atlantique jusqu’à l’Oural, c’est toute l’Europe, qui décidera du destin du monde. ("Igen, Európa, az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő Európa, ami meg fogja határozni a világ sorsát Az általa használt kifejezés, „az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő Európa”, gyakran idézett fordulattá vált az európai integráció történetében. Elképzelése szemben állt az USA és Nagy-Britannia által képviselt „atlanti gondolattal”, és inkább egy önálló Európa pártján állt, amely harmadik pólust képezhet az Egyesült államok és a Szovjetunió között. Az elképzelésben az Urálnak, mint Európa részé nek megemlítése enyhülést jelentett a szovjetek felé, miközben a mondat másik fele úgy is magyarázható, mint Nagy-Britannia kizárása egy jövőbeli Európa fogalmából.  Nem kell magyarázgatni! Gaulle "1963-ban megvétózta a britek csatlakozását az Európai Gazdasági Közösséghez, mivel úgy vélte, hogy az Egyesült Királyságból hiányzik a szükséges politikai akarat, hogy egy erős Európa része legyen. Úgy tekintett Nagy- Britanniára, mint az USA "trójai falovára". Meggyőződése szerint a kontinentális és a brit gazdasági érdekek között összeegyeztethetetlen ellentétek feszültek." Hol van már a két bölcs öreg: Adenauer és Gaulle? Ki van, mi van helyettük? Anglia az USA trójai falova és Merkel, USRAEL "fa-tehene"...

Lám miként szemétkedik az álnok Albion napjainkban is! A HVG-n a következők
olvashatók "Az '1922 Bizottság' tavaly októberi felhívása szerint sok brit szemében az EU 'megszálló erő', amely korlátozza a szabadságjogokat, 'felforgatja kultúránkat és idegen adókat ró ki', emellett az unió a brit tagság nem egészen négy évtizede alatt 'rabszolgájává tette' Nagy-Britanniát, és 'felvizezte' a brit szuverenitást." Ha ezen valaki nem képes egy jót röhögni, annak nincs humorérzéke!

Mire idáig jutottunk, tulajdonképp kiderült ki a fehér faj közellensége? Anglia (!), amelyet nem egy keskeny csatorna, de egy egész világ választ el mindattól, ami igazán európai. Az első világháború végefelé az ágyúk dörgése, a géppuskák kelepelése, a haldoklók hörgése, az élvemaradottak bosszúordítása egy mondatot formált "Gott strafe England!", azaz "Isten büntesd Angliát!" Ma ez a "fohász" ugyanannyira időszerü mint 1916-ban volt. [Egy relikvia ebből a korból: egy
első világháborús (1916) német birodalmi kitűző „Gott strafe England”felirattal (elkelt a Vaterán 5000 Ft.-ért...)]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.)
12.01.26 "Englandról" sokminden eszébe jut az embernek...
Egy öreg zsidó boltos mondását emlegettek szüleim, ami kb. úgy szólt hogy a jóisten az észt osztotta el a legügyeseb ben, hisz minden ember azt hiszi eleget kapott... Én se lehetek kivétel... Ebben a körben gondolkodva jutottam arra a felismerésre, hogy az ember tán' annyira okos, amennyi eszébe jut (aszociáció) ha hall, vagy lát (olvas) valamit. Nahát, ha az Angliával kapcsolatos asszociációk mennyiségéről van (csak) szó, akkor én egy nagyon okos ember lehetek (?).

Sorosról és II. Erzsébet királynőről ugyanis eszembe jutott többek között az. u.n. EIR jelentés (1977-ből) ... Erről meg hogy melyik a legbirkább birka nép a világon? Megmondom - az angol! Furcsa felfedezés szentigaz, de bizonyítható!

Talán egy közleménnyel kezdeném.
"... Nyilvánosságra hozzuk az Orosz Federáció és miniszterelnökének Vladimir Putyinnak a közleményét: Nemzetközi elfogató parancs kibocsátást kértük a Soros György magyar deviza spekuláns, pénzügyi terrorista ellen. Az orosz titkosszolgálatok felfedezték, tetten érték, hogy dán derivatívák és más külföldi valuták által támadást kezdett az orosz valuta ellen a pénzpiacokon. Soros ezeket a Derivatívákat (származékos ügyletek) luxem burgi bankok segítségével használta fel, mely szigorúan tiltva van az EU államai által aláírt Bázel II szerződésben."
Ebből arra lehetne következtetni, hogy minden állam védeni igyekszik a pénzét a nemzetközi zsidó pénzügyi terroristák ellen. De nem, Anglia kivétel. Ott a királynő a terroristával seftel az Angol Font kárára. Az Executive Intelligence Rewiew (EIR) jelentése, amely természetesen angol nyelven íródott és természetesen Angliában is kiadásra került, számos pikáns állitást tesz, ill. bizonyit Második Erzsók és Schawartz Gyuri különleges kapcsolatairól. [A Jelentés angol nyelvü teljes anyaga a jobboldali képre, ill. ide kattintva elérhető!]
A Jelentés meglehetősen terjedelmes. Remélem sikerült belőle kiválasztanom a legjellemzőbb két (!) mondat töredéket.
"Az 1992-ben napvilágot látott összeesküvés záróaktusa - egy olyan összeesküvésé, amely Olaszország szétzúzására irányult, s rátette a kezét annak nemzeti vagyonára és iparára. ... Az anglo - holland pénzügyi cápák ... II. Erzsébet királynő jelenlétében, annak Britannia nevü jachtján titokban találkoztak az állami tulajdonban lévő olasz ipar vezetőivel és az olasz kormányzaton belüli államellenes csoporttal , hogy megter vezzék az állami szektor teljes privatizációját ... Nem meglepő, hogy ... II. Erzsé bet neve szerepel Soros területenkivüli séget  élvező, a Holland Antillákon székelő többmilliárd dolláros 'Quantum Alapitványa' kiemelt ügyfeleinek listáján..." Ez két okból sem minősíthető összeesküvés elméletnek. Először, mert valóság, másodszor pedig mert nincs az a zseniális konteo költő, aki egy ilyen mocskot ki tudna találni. Az EIR jelentést magyar nyelven is kiadták "Soros a gólem" cimmel. Megjegyzem, Soros kicsinálta az Angol Fontot is, de ez egy más és szintén hosszú történet és nincs is ilyen preciz jelentésbe kottázva...  Hogy ezek után a hülye angolok hogy nyalják ki királynőjüknek, a "szigeti klub" tiszteletbeli elnökének, Európa leggazdagabb magánzójának a seggét, legyen az ő konzervativ magánügyük... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.)
2013. 01. 28 Megint Soros a kertek alatt...
Mondhatnám, felejtsük el schwartzgyurit, de nem lehet. Nem hagyja magát. Úgy tünik, "bársonyos forradalmat" szervez az orbáni diktatúra ellen.
"A Magyar Nemzet birtokába került a Hallgatói Hálózat (HaHa) belső levelezése, amiből az derül ki, hogy az Egyesült Államokból érkezett közösségszervezők segítik a hálózat diákjait. A szakemberek a többi közt arra készítik fel a hallgatókat, miként gyakoroljanak hatékony nyomást a kormányra, vagy hogyan szerveződjenek. Az amerikai oktatók a Civil Kollégium Alapítvány szervezésében érkeztek Magyarországra, azonban a háttérben Soros György magyar származású üzletemberhez vezetnek a szálak. A diákok szombaton egy négyórás zártkörű tréningen vehettek részt." Állitólag középületek elfoglalása is tervbe van véve... Nagyon helyes! Szerintem még néhány drónt is be kell majd vetni a nagyobb nyomaték kedvéért. Jut eszembe: véletlenül nem Soros a zsidókirály akire annyira várunk? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ha Angliát gondolatban kihúzzuk az európai népek névsorából, a kontinens nyugati fertályán két dudás marad: Franciaország és Németország. Mint fentebb láttuk, a két nagy öreg már csaknem összehozta a két nációt. Témánk szempontjából azonban egy korábbi példa kivánkozik ide: a führerbunker védelme.

A kép szövegéhez az alábbi kiegészítő magya rázatokat fűzöm.

A kevés túlélő többsége sebesülten került fog ságba. A foglyokat kiadták a franciáknak, akik lemészárolták valamennyit. Érdekes, erről alig ugatnak a krónikák... Bezzeg a Malmédy-i mészárlásnál ott sem volt hős Joachim Peiper megkínzása és elitélése slágertéma volt évtizedekig. Dehát ez a "demokrácia!" Nemdebár?

Ez a példa csak látszólag nem illik ide. Ám ezzel akartam érzékeltetni, hogy Európa népei borzal mas sebeket ejtettek egymás testén [külön nem említem a németek és oroszok kölcsönös mészárlásait, közismertségük miatt], de most ahhoz, hogy az idegen hódítóval együtt (!)  szembe szállhassanak, el kell valamit fogadniuk közösnek.

És itt léptetem a képbe a "hülye Szálasit"...

Egy bizonyos Bakody Aurél szakértő úr Szálasi "A Cél" c.
könyvének szövege alapján elmeorvosi véleményt alkotott a megboldogult Nemzetvezetőről. A véleményt imigyen csócsálja a 168 Óra "A főorvos gazdagon idéz a szövegből: a feltűnéskeltő, furcsa, bizarr szavak és a különcködő mondatfüzérek rendre a skizofrén betegek kórképét juttatják eszébe. Ese tenként a logikus felépítés, máskor a tartalmi elemek hiányára hívja fel a figyelmet. Szálasinak a népek társközösségéről szóló eszmefuttatását ezzel a megjegyzéssel kommentálja: „én nem értem, hogy mi a társközösség, ennek használatát csak az igazolhatja, hogy igen bölcsen hangzik, bár nem az”. Ha a szakértő úr már a "társközösség" szót se érti, hogy értené a "konnacionalizmus" kifejezést, amelynek amugy terjedelmes irodalma van és a magunkfajták értik is.

Ami Szálasit illeti, így próbálta megérttetni a fogalmat. Nem világos? Vagy tán' tovább kéne magyarázkodni a "gyengébbek" kedvéért? Nem, ők le vannak szarva. (Bocs!)

A német nép múlt században lezaljott kétfelvonásos drámájából, valamint az orosz nép permanens, még napjainkban is zajló, drámájából a legfonto sabb következtetések máris levonhatók. Isten napja alatt csak azok az országok maradhatnak fent, amelyek tűzzel vassal megőrzik nemzeti önazonosságukat, szocialista módon gondoskodnak népeik jólétéről és a konnacionalizmus szellemében tanulnak egymással megférni az egyre szűkülő élettérben.

Ebben a kontextusban a "Deutschland über alles" már lejárt lemez. Ellenben a nemzeti szocializmusé most kezd forogni.

2013. 01,24

Sz. Gy.

 

Itt névtelenül is hozzászólhatsz, csak egy nicknevet kell beírnod. Meg kell jelölnöd, melyik cikkhez szólsz hozzá. A cikk témájától nem térhetsz el. Sértő, gúnyos, személyeskedő, vádaskodó kitételeket nem használhatsz. Ha hozzá szólásod nem jelenik meg, ellenőrizd megfelel e a fenti szerény elvárásoknak... Szerkesztő.

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

13.01.25

Cezarfi

A blog egyik kedvence, "Böbe Baba" G. Soros is Európában látja a jövô kulcsát. Igaz, ô valószínüleg legszivesebben zsebrevágná a kulcsot. Ô nyilt lázongásoktól és osztályháborútól fél az USA-ban, amit az euró összeomlása és Európának a káoszba és konfliktusokba való süllyedése válthat ki. www.tinyurl.com/6rdofr4 cezarfi Látod ez jellemző! Mára az amerikaiak talán el is hiszik, hogy a vál ság Európában keletkezett és hozzájuk csak begyürüzött... Sz. Gy. 

2

13.01.25

 HangOk

Soros felszólította Németországot, hogy segítsen a keleti államokat kihúzni az adósságcsapdából? Erre van megoldás: az Izlandi módszer! Még nem hajlandók a németek erre mozdulni, de nemsokára hajlandók lesznek. Erről a rothadó és kapzsi rendszer gondoskodni fog. HangOk A németek most jámborabb birkák nálunk is. Egyszerüen nem értem őket (?). Sz. Gy. 

 3

13.01.25

Jenő

A cikk első számú kiegészítése jól mutatja, hogy Angliában, vagy ha úgy tetszik, Nagy-Britanniában is ki az úr. Nagy-Britannia leginkább miattuk  olyan, amilyen...
Az egyik trónörökös(!), egy herceg(!), a királyi család leszármazottja(!) felvesz egy ruhát egy jelmezbálra. Szíve joga olyat felvenni, amilyen akar, nemdebár? Elvégre szabadság van, meg liberalizmus, meg demokrácia, meg önmegvalósítás. Nem mellesleg benne is van német vér... Ezek után az alattvalók, meg az alávaló sajtó elkezdenek problémázni. Hisztériázni! Mégis mi a fenét képzelnek ezek, kikkel beszélnek? Milyen jogon kifogásolják, hogy egy herceg mit vegyen fel? Próbált volna valaki az én családomban anno beleszólni abba, hogy Ferenc József vagy Ferenc Ferdinánd mit visel... A gyerek meg elkezd szabadkozni mindenféle jöttmenteknek. A családja kussol, őt meg szépen kioktatják arról, hogy mit kell neki csinálnia. Amikor ez a hír friss volt, én is elgondolkoztam, vajon milyen szándékkal vette fel azt a jelmezt Harry. Lehet hogy neki is, a család jának is meg van a véleménye ezekről a "túlélőkről". Ez az eset (is) nagyon szépen mutatja, mennyit is ér az a "királyi" család...  jenő
Ebben van valami irracionális, ami a tudatalattiból jön. Én saját szememmel láttam a Waffen SS bevonulását Nagyváradra. Hidd el, az ember képzelete nem tud egy ilyen látványtól szabadulni. Nézz csak rá Peiperre! Nem véletlenül biggyesztettem oda... Sz. Gy.

4

13.10.26

Gyöngyösi Zoltán

Barkasov tiltakozik az ellen, hogy fasisztának tekintsék. Kijelenti "...náci vagyok..." Vélem, Barkasov rossz úton jár... Na, nézzünk bele a Google-éba: Konrad Heiden (1901 augusztus 7 - 1966 június 18 ) németországi születésű zsidó újságíró, aki a "náci" szót kitalálta. Münchenben született, 1939-től az USA-ban élt. Gyakran használta a "Klaus Bredow." álnevet.
Mielőtt a "náci" szó létrejöttének lehetséges kézenfekvő magyarázatára rátérnék, felhívnám a figyel met arra, hogy a Föld legembertelenebb, az emberiséggel egyenesen szemben álló könyörtelen rasszizmust, a zsidóság képviseli! Vallási tételük szerint, TALMUD: "...a nem-zsidók közt EGY SINCS, ki embernek neveztetnék." Mégis, az "antirasszista" szervezetek élén meghatározóan a végtelen rasszizmust képviselő zsidók ügyködnek!
Soros is filantrópnak mondja magát... Mit vagy felhá borodva? Ez a gondos, kiművelt hozzáállás, hogy a saját emberiségellenes bűneiket az ártatlanok nyakába varrják, az élet minden megnyilvánulására kiterjed... Most ezt nem részletezem, egyébként is felsorolhatatlan, végtelen bűntett-sorozatról beszélünk...
Térjünk vissza a "náci" szóra, mit is takarhat, mit húztak rá Németországra. A "cionizmus" atyjának, létrehozójának Herzl Tivadart tekinthetjük, tekintjük, joggal. Minden bizonnyal a "cionizmus" szó létrejöttét a "nacionalizmus" szó inspirálta, kisajátítva, kiszakítva azt a közfelfogásból, mert a mindenekfelett álló, a legközönségesebb gengszterizmust vallássá emelő zsidóságot megilleti, az állati népektől megkülönböztető minőségi "cionista" kifejezés, hogy még ebben se közösködjenek állati létünkkel... Lehetséges, hogy erőltetettnek hat a levezetésem, de, ha leírjuk, hogy "NA-Cionis ta", csak eljutunk a "náci" szó lehetséges eredetéhez. Bizony-bizony a "NÁCI" szó a NAcionalista CIonistákat, a zsidóságot illeti, elnevezésben is, feltöltött tartalmával együtt is. A tökéletes "NÁCIZ MUS" megjelenítője, gyakorlója, ahogy mindig is volt, a zsidóság, illetve annak jelenlegi ideiglenes állami képződménye Izrael! Heiden volt az, ki "bölcs előrelátással" felismerve a "ná-ci" szóban rejlő lehetőségeket, veszélyeket, jó előre, a németek nyakába varrta. A jelenlegi helyzetben, s az elmúlt évszázadban tanúsítottak szerint is, eljött az ideje, hogy visszaszármaztassuk a "Náci" szót, a rendületlenül gyakorlóira, s egyedüli jogos birtokosaira, a zsidóságra! A világ nem lehet hálátlan a zsidóság következetes kitartásának, végtelen szorgalmának, hogy tökéletesen feleljenek meg, a "NÁCI" kifejezés jelentésének, tartamának! Gyöngyösi Zoltán
A név eredetét nem ismertem, de a "náci" szóról van egy emlékem 1944-ből (!). A Jenőnek írt válaszom folytatása egy futbalmeccs, amit a Waffen SS alkalmi válogatottja játszott a híres nagyváradi csapattal, melyenk mozaikneve NAC volt. A német riporter ezt úgy ejtette ki: "naci". Erre mindíg röhögés támadt, míg meg nem magyarázták neki, hogy ez a szó mit jelent nálunk. Akkor meg ők röhögtek egy jó nagyot, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem voltak érzékenyek erre a becenévre... Sz. Gy. 

5

13.10.26

Zoltán

Kedves Gyula! Meg kell valljam, nem igazán értem ezt a nemzeti körökben dívó orosz-ajnározást.  "Oroszország leszámolt az idegenszívű komprádor (zsidó) burzsoáziával"... Hát ja. Örül is ennek az orosz muzsik, bizonyára. Hogy a zsidó Hodorkovszkijt bebörtönözték. Helyette többek közt Putyin szeretett "fia", a "nemzeti" Roman Abramovics (aki szintén zsidó) lopja ki az orosz vagyont Angliába, és olyan társadalmilag hasznos dolgokra költi, mint a Chelsea F.C. nevű focicsapat. Bizony öröm- bódogság az orosz muzsik élete! Na meg ez a csodálatos nemzeti állam, amit Oroszországnak hívunk, kizárólag a gázeladásokból él, kb. ennyire futja nekik. Fegyvereken kívül az égegyadta világon semmit sem képes előállítani, amiért az egyszerű földi halandó pénzt kívánna adni. Főleg, mióta a szamovárra meg a matrjoska-babára sem mutatkozik túl nagy igény a világpiacon.
A magyar nacionalista valami furcsa jószág. Ha épp a ruszkik igája alatt nyögünk, a kapitalizmusba vágyik. Ha kapitalizmus van, a ruszkikat csodálja. Vagy éppen az egykori legfőbb mészárosainkkal: törökkel-tatárral "testvérkedik". Igaz, mikor épp minket irtanak, akkor a nyugatról várja a felmentő sereget. Valamiért a magyar nacionalizmus rendhagyó módon mindig a mások seggébe bújását jelentette, nem önálló gondolkodást. A zsidók utálják Iránt? Na akkor Irán a mi barátunk! Ja, hogy Irán legfőbb ellensége az azeri-török nacionalizmus, akik meg a mi testvéri rokonaink? Ja, hát öööö... sebaj. Éljen az turáni-orosz-iráni nép és a magyar nemzet közös testvérisége a balliberális nyugati zsidó komprádoristákok ellen!... Na kb. ennyi a magyar "nemzetiek" szellemi kapacitása. Nem sok, de legalább a miénk. Azt azért remélem legbelül mindenki érzi, hogy ezzel a szellemi kapacitással nemhogy a zsidóktól - a zsidó nacionalizmustól - nem fogjuk tudni megvédeni magunkat, de még egy ránk támadó aranyhörcsögtől is csak nehézkesen. Üdv. Zoltán
Mindíg örülök ha hozzászólsz, több okból. Az egyik ez enyémtől és a hozzászólók döntő többségétől eltérő beállítottság, látásmód. A másik, hogy hozzászólásod (épp emiatt) mindíg további hozzászólá sokat generál, amelyek némi él- és sarokcsiszolás után elősegítik a téma többszempontu kibontását.
[Én meg úgy örülök a sok hozzászólásnak, mint a hülyegyerek a szines kavicsoknak.]
Tartalmi kérdésekről szólván: használsz néhány "erős" kitételt (aláhuztam). Ha emiatt leosztanak, nem fogom gyomlálni a szövegeket...
Egy vonatkozásban nem világos a hozzászólásod. Miután megrajzolod a magyar nemzeti karaktert, a "miénk" kitételt használod. Ez azt jelenti, hogy írásod nem kritika, hanem önkritika? Kérlek, válaszolj erre. Azaz arra, hogy megállapításaidat csak olvasóimra és rám, avagy magadra is vonatkoztatod?
Ami az "ajnározott" Putyint illeti, látom készültél, de felkészülésed nem volt elég mélyen szántó. A Wikipédia szól belőled, amikor a Putyin - Abramovics viszonyt aposztrofálod. Ez így kevés, ill. hiányos információ... Régen olvastam az [origo]-n egy cikket, amely arról szól, hogy
"Abramovics cége Putyin kezébe került..." (Egy légitársaságról van szó.) Gondolom, olvastad a "Pál utcai fiúkat" és abból tudod, mi az "einstand". Ezt lehet, hogy tudod, de azt látom, nem tudod, hogy Putyin így - úgy - meg amúgy einstandolta az oligarchákat. Egy kis adalék erre... "Putyin, bár a mágnások hozták helyzetbe, a maga ura volt, és ezt gyorsan ki is fejezte ... A mágnások múltjában nem volt nehéz sötét foltokat találni, és Putyin számíthatott az orosz nép támogatására az oligarchákkal szemben: minden egyes gazdag üzletember eltávolítása csak tovább növelte a népszerűségét, miközben saját pozícióját is egyre inkább bebetonozta. Berezovszkij hamarosan elhagyta az országot, akárcsak Vlagyimir Guszinszkij televíziós mágnás, a következő célpont pedig Abramovics lett volna.... Mikor nyomozás indult a Szibnyefty ügyeivel kapcsolatban, a hallgatag oligarcha nem veszítette el a fejét ... Békét kötött Putyinnal. A közeledési szándékot azzal tette hangsúlyosabbá, hogy 'ajándékba' Putyinnak adta az ORT csatornát, mondván, 'állami kézben van a helye'. Ezenkívül bejelentette, hogy indulni kíván a távoli Csukotka kormányzói posztjáért, más szóval távol marad a moszkvai nagypolitikától. Meg az sem jut eszedbe, hogy vajon a zsidó-orosz Chelsea hány Angliában dolgozó "munkatársa" orosz kém? Egy ilyen focicsapat a legideálisabb kém-rezidentura, ami egyáltalán elképzelhető. Úgy gondolom, Abramovics tényleg kénytelen a Chelsea bevételét "hasznos dolgokra" költeni... Még emlékeztetlek, hogy Sztálin elvtárs, bár nem kedvelte tulzottan a zsidókat, a legkényesebb külföldi akciókat zsidókkal végeztette, többek között Trockij likvidálását is. Sz. Gy.

6

13.01.27

Jenő

Jómagam tudok egy keveset németül, az alapokat elég hamar megtanultam, ráéreztem dolgokra (nem kizárt, hogy a német géneknek köszönhetően...). Most is van egy német újság az ágyam mellett, amit olvasgatok. Én egy elég logikus, tanulható nyelvnek tartom, ellentétben pl. a volt osztálytársaimmal, barátaimmal. Ezek alapján a náci szó eredetét (lásd 4. hozzászólás) eléggé meredeknek találom. A német szereti a (pláne hosszú) szavait mozaikszavakba rövidíteni. Mondok pár példát: GeStaPo (Geheime Staatspolizei - Állami Titkosrendőség), StaSi (Staatssicherheitsdienst - Állambiztonsági Szolgálat), BuBa (Bundesbahnen - Szövetségi Vasutak). Ilyen szó a Nazi is, ami az akkori állampárt nevének (NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), vagy az ideológiának (Nationalsozialismus) a rövidítéséből származik. A nemzetiszocialista ideológia megalkotása előtt nem is tudok arról, hogy használták volna ezt a rövidítést, amikor pedig a cionizmus már bőven létezett.
A viszontválaszra reagálva: az irracionalitást úgy kellene értenem, hogy mit keres az egykor leigázandó, megbombázott ország egyik prominens személyiségén az ellenség jelképe? Peiperre ránézve egy tipikus német figurát látok, jómagam láthattam hasonlókat kiskoromban a családban, kicsit idősebb kiadásban. A németek a 2. világháborúban csak azt hozták, ami beléjük van/volt ivódva. Nekem semmi okom nincs szidni őket, nem ért engem közvetlenül (koromnál fogva se), se közvetetten (a családban) bántódás általuk. Számomra Harry herceg viselete egy lázadásnak tűnik. A távol-keleti felvonulások is hasonlók lehetnek. Lázadás 'ellenük'. Mivel lehet 'őket' felbosszantani a legjobban, ha nem ezzel? Nyilván azért, mert a jelenlegi rendszer fenntartása nem érdekük, ahogy nekünk sem.
Itt térek rá az 5. hozzászólásra. A mai magyar külpolitika nem a fent említett érdekeken alapszik, hanem csak egy ostoba bájolgás a világ előtt. Hátha ezáltal megússzuk a dolgokat. Nem fogjuk. Elég csak a térképre nézni. A II. világháborúban sem úsztuk meg, akkor is kénytelenek voltunk valahová besorolni. Most, amikor - még - nincsen háború, nem ártana ezeket a külügyi kapcsolatokat diverzi fikálni, ne legyen egyoldalú a függés. Józanul fel kell mérni, hogy kitől mit lehet várni.
Akár utóiratként is írhatnám az Abramovics-Chelsea kapcsolatról: nagyon perverz az a gondolat, hogy anno Litvinyenko likvidálásában szerepet játszott annak a klubnak pár "munkatársa" is? Íme egy példa,
hogy él(het) Putyin cár az adott lehetőségekkel... Na ezt kellene Orbánéknak az oroszoktól megtanulni. Erre azonban ők aligha képesek... jenő Kérdés, amire később válaszol a történelem: a "náci" jelképek fel-feltünedezése tinédzserek töketlenkedése, vagy több annál? Én is lázadásra tippelek... Orbán most megy Moszkvába, tanulni. Ennek nem akarok elébe vágni, de a híúz szemével, ill. fülével figyelem az eseményket. Már most megjósolhatom, Orbán olyan kicsi lesz Moszkvában, hogy állva el tud masírozni az asztal alatt... Ami a "Putyin szindrómát" illeti. Gorbacsovot és Jelcint kétségtelen a zsidó oligarchia irányította. Putyin részben elpusztította (!), részben meglovagolta (!) ezt az oligarchiát, amely tejel (!) és szolgál (!) neki. Ezért valóban mondhatjuk, hogy Putyin minden oroszok cárja a szó jó és rossz értelmében egyaránt! Talán nem a legkegyetlenebb, de minden esetre a legrafináltabb cár... Vesd csak össze "bonyolult személyiségét" a balfék II. Miklóséval. Sz. Gy.   

7

13.01.27

GyZoltán

Kedves Jenő! Fogalmam sincs, hogy milyen apropóból tulajdonítják a náci-zsidó Heidennek, ha-már zsidó, természetszerűleg náci is, a "NÁCI" szó kitalálását...Hitlerről írt negatív csúcs-könyve kapcsán kerestem rá...Így erről /sem/ tudok érdemi alapon véleményt nyilvánítani, a "náci" szó eredete vitatható... Ami viszont vitathatatlan, hogy a zsidó nép, faj, gengszter-vallási közösség az ki a "Náci" szóra, annak felruházott elembertelenedett kegyetlen tartalmára, degradált, felvállalt, emberiségellenességétől vezérelve, a leghatározottabban méltó! Ne vitassuk el tőlük, bár tartok tőle, elnézést is kérve, hogy e felfogásommal méltatlan helyzetbe hoztam azokat, kik mit-sem tudva a "náci" szó esetleges zsidó eredetéről, büszkén vállalják azt.Gyzoltán Azt hiszem, Barkasov a "náci" kifejezést azért használta (ha Reznyik nem hazudik...) mert évtizedekig ment a "fasisztázás", holott az olasz fasizmus egészen más, mint a német nemzeti szocializmus. Sz. Gy.

8

13.01.27

GyZoltán

"Englandról" sok-minden eszébe jut az embernek..."
Gyula! A 2. számú kiegészítéssel egészen levettél a lábamról... Egyfolytában álmélkodom, csodálkozom, hogy kifino mult ismereteid dacára, mily végtelen visszafogottsággal, magas-szintű eleganciával vagy képes kezelni a perfid Angliát, a hasonlóan perfid királyi családdal, az összes szennyel és mocsokkal amit Európára és a világra zúdítottak! Talán nagyon el sem maradnak a zsidóság utolérhetetlen bűnlajstromától... A zsenik sem tökéletesek, leszűrhetjük... Mily másképp alakulhatott volna a világ sorsa, amennyiben Hitlerben csak a töredéke meglett volna azoknak az ismereteknek, összefüggéseknek, amelyeket, az idő múlásával, mi már olyan világosan látunk... Meggyőződésem, hogy Hitler angol-mániáját, beütését az Első Világháború zsidó-poklában, a lövészárokban szerezte! Sok-minden valós szennyet és mocskot
fejére olvashatunk a perfid Angliának, de ténykérdés, hogy az angol gyalogsági egységek helytállása, tűzállósága, kitartása legendás volt, előtte is, a későbbiekben is... Ténykérdésként kezelem, hogy a kiváló katonaember Hitler, a kiválóan helytálló frontharcos, elismerően, megkoc káztatom, bajtársiasan viszonyult a szem ben-álló, egyébként ellenséges angol katonákhoz... Frontharcos voltát, bajtársiasságát Vezérként, kancellárként sem tudta felülírni... Sajnos! Gyzoltán  Valahol - valamikor olvastam, hogy Hitler kvázi árjákként tekintett az angolokra. Továbbá: szerfölött imponált neki, az a mód, hogy elenyésző erőkkel képesek voltak megszerezni és főleg összetartani, igazgatni egy világbirodalmat. El kell ismerni, hogy ez valóban imponáló teljesítmény volt. Azt már észrevehetted, hogy a zsidó bünöknél mindíg súlyosabban ítélem meg a "zsidós"  bűnöket. Erzsébet asszony ma is egy névleges világbirodalom, a Commonwealth koronás uralkodója, az angolok nagyság iránti nosztalgiájának tükre. Nézz csak a képre! [Ennek a sorozatnak egy képe van beillesztve a "Soros a gólem" c. könyvbe.] A nép, mert hülye, az uralkodóban erkölcsi szimbólumot is lát. Kiábrándító, ha egy királyi paraván mögött olyan bűnöző (!) rejtőzködik, aki a saját (!) népét károsítja meg. Sz. Gy.

9

 13.01.27

Cezarfi

A "náci" azaz "nazi" szó eredetével foglalkozó (angol nyelvû, etimológiai) rövid leírás. www.tinyurl.com/b4oo822  Meglepô megállapítással: az 1 V.H. alatt a németek a "nazi" megjelölés alatt a K.u.K. katonákat értették. cezarfi
Fura! Ezt is jó tudni. Kösz. Sz. Gy.

10

 13.01.28

            Cezarfi

Ma kaptam egy cikket. Abból akarok közzétenni néhány sort, ami jól mutatja, hogy milyen következményei lehetnek a nemzeti érdekekkel nem törôdô vezetôség tevékenységének. Hogy érzékeltessem, milyen szorosan kötődik a mi sorsunkhoz is az illluminátus családok "tevékenysége", milyen mértékben befolyásolják, határozzák meg a mi hétköznapi életünket, idézzük fel Antal József néhai miniszterelnök pénzügyminiszterének, Rabár Ferencnek a nyilatkozatát. Ebben beszámol arról a találkozóról, amelynek keretében egy hét fős csapat kiutazott Londonba, a világ pénzügyi fővárosába eladni az országot. A kétnapos tárgyalásra Soros György közvetítésével került sor, amelyen megkötötték az alkut a Rothschild és Warburg bankházakkal. ("Pénzügyi segítség helyett ígéretek kaptunk", Magyar Nemzet, l995. július 22.) Rabár így számolt be a történtekről: "Lesz Londonban egy tárgyalás, melyet Soros György szervez és témája a magyar adóssághiány lehetséges kezelési módja. A meghívót Soros György elküldte az akkor alakult pártok közgazdasági szakértőinek. Tardos Márton fogta össze az utazási ügyeket, s tőle kaptam egy előkészítő anyagot, amelyet tudomásom szerint Szalkai István, az MNB korábbi elnökhelyettese készített. Az írást áttanulmányoztam és konzul táltam róla Tardos Mártonnal. Ezután ment ki a csapat Londonba. A látogatás magánjellegű volt, noha azon az akkori kormány néhány szakértője is részt vett. Az angol fővárosba Tardos Márton, Surányi György, Csillag István, Szalkai István, valamint jómagam utaztunk el, és Antall József kérésére csatlakoztak hozzánk az ő külföldi szakértői: Tarr Pál és Osváth György. Az 1990-es választások előtt esélyesnek tekintett pártok képviselőiből, és a velük már kapcsolatban álló kormányzati szakértőkből tevődött össze a csoport. Vagyis mi történt valójában? A bankárok biztosítani akarták magukat az MDF választási győzelme esetére, ezért magyarországi vezérképviselőjük, Soros György, és az általa protezsált Tardos Márton útján meghívták az oroszlánbarlangba az esélyes miniszterelnök jelölt hozzájuk egyébként is közel álló, és megfelelően előkészített anyaggal már előzőleg agymosott közgazdasági szakértőit, hogy őket az akkori kommunista kormány küldötteivel egyetemben meggyúrják, és a leendő Antal kormány gazdaságpolitikájának irányelveit előre lefektessék. A Rabár vallomásból az is kitűnik, hogy a bankárokat elsősorban a magyar nemzeti vagyon megkaparintása érdekelte. Ezért volt a megbeszélés fő témaköre az államadósságnak állami tulajdonnal való megváltása, majd amikor ez gyakorlatilag kivihetetlennek bizonyult, a bankárok hunyorítottak egyet, hogy "sebaj fiúk, majd megszerezzük más úton, - de az adósságot pontosan fizessétek!" intéssel útjára bocsátották az Antall csapatot. A helyzet tehát az, hogy a Kék Szalag bizottság által megszervezett és semmiféle alkotmányos felhatalmazással nem rendelkező, tárgyalásainak tartalmát mindeddig szigorúan homályban tartó csoport megbeszéléseinek folytán alakultak ki a rendszerváltás utáni magyar gazdaság legfontosabb alapelvei." (Endrey Antal: A disznófejű nagyúr) A három legbefolyásosabb illuminátus család: Rothschild, Windsor, Romanov. Amint az előzőekből kivehető, hazánk a Rothschild család befolyása alatt lévő övezet ben helyezkedik el." cezarfi Értjük... (Tardos jól mutat a kokárdával...) A fizetésre Antall már korábban elkötelezte magát Newyorkban! Ő az újkor legnagyobb magyar hazaárulója. Még valami, a fentebb emlitett EIR jelentés, mint megtörtént tényről beszél a Rózsadombi Paktumról. Sz. Gy.

11

13.01.28

HangOk

Igen. Jenő jól mondja. De a Focicsapat és környéki ügynökök biztos nem játszottak a Litvinyenko ügyben! Házinyúlra nem lövünk - főleg, ha ott kell élnie az ügynöknek a továbbiakban is a helyszínen. Ilyenkor "vendégjátékosok" játszanak. Ezért jó észben tartani, hogy ma már nem lehet nemzeti titkosszolgálatokról beszélni és helyesebb nemzetközi disznóólnak nevezni ezt a milliőt, mert az. Egy bizonyos szinten felül, csak bérgyilkosok vannak, meg megrendelők és kapzsi érdekek. A CIA kölcsönkéri a SIS ügynökét vagy épp a már nem létező KGB-től kér valakit és fordítva. Persze azért vannak becsületes emberek is a játszmákban, de ők hamar kihullanak. HangOk

12

13.01.29

id. Kiss László

Kedves Gyula-bácsi. Nagyon jól és értelmesen összehoztad ezen írásod - bizony a a társközösség, amit nem kell magyarázni, mert a spartakusz - azaz értelmezésemben a modern - rabszolgák közössége az egész Földre szól, és globálisan kell lépni a rabtartók ellen. idézem magam egy oldalról: László Kiss · Bázakerettye, Zala, Hungary Kedves Gróf úr - magamat Magúrnak nevezvén emlékeztetni kívánnám a teremtésre, melyet önöknek a gilgames-eposzban hagytunk hátra - ha teremtünk azt miért tesszük, az utolsó vízözön leírásában írjuk 12000 évvel ezelőtt önöknek.... tessék elolvasni és alkalmazni..." becsülettel,hittel és egy kis tudással - tapasztalattal: id. kiss laszlo
ui: tegnap voltam volt kollégám temetésén 73 éves volt - volt munkahelyén senki nem búszusztattá el - kísérte el utolsó útjára a rendőrség részéről - ennyit érünk nekik! 

13

13.01.29

Érdemes

Köszönöm, érdemes volt elolvasnom. Kellene még egyre töb ilyen cikk.  Nagy a sötétség még a fejekben.

14

13.01.29

Cezarfi

A cikk címét képezô "Deutschland über alles?" végére tehetnénk egy még nagyobb kérdôjelet. Ma már úgy néz ki, hogy a kivállasztott elit kivállasztott kápói könnyedén adnak "lábhoz" parancsot bármelyik EU tagállamnak. a Spiegel cikke www.tinyurl.com/akyrxb6 szerint a legfrissebb mentôöv a ciprusi bankoknak kellene. Mivel ott állítólag rengeteg eldu gott, fekete orosz pénz van, a német pénzûgyminiszter Schäuble megkérdôjelezte volna ezt a mentôcsomagot, amit ismét a német adófizetôk kellene, hogy kifizessenek. Az ECB fôkápó Draghi rögtön rá is csapott, hogy kuss, elvégre az alattvalói birkanyáj egymásközt bégethet, de a kiválasztottak forgatókônyvébe nem köhöghet senki bele. Vajjon van-e még valaki aki (mint az izlandiak) vissza mer harapni és nem csak behúzott farokkal lapít? cezarfi

15

13.01.29

 Zoltán

Kedves Gyula! Azt írod: "Egy vonatkozásban nem világos a hozzászólásod. Miután megrajzolod a magyar nemzeti karaktert, a 'miénk' kitételt használod. Ez azt jelenti, hogy írásod nem kritika, hanem   önkritika?"   Nyilvánvaló, hogy önkritikai is. Mert az én hibám is, hogy ez a nyomorult ország ide jutott. Nem tettem eleget ellene. Bár voltak zsákutcás próbálkozásaim. Nem egy "nemzeti" szervezetnek próbáltam segíteni, de ez nem volt hosszú életű. Egyszerűen elborzasztott az a mérhetetlen butaság, szellemi sivárság, ami ezekből az emberekből, szervezetekből áradt. Sőt, azt kell mondjam, minél feljebb volt a ranglétrán a illető a saját szervezetében, annál ostobább és bunkóbb volt, emberileg pedig meg sem közelítették egy mezei baloldali honpolgár szintjét. Eleinte szinte sokkoló volt számomra ez a tapasz talat. Kellett egy kis idő, amíg rájöttem, hogy Magyarországon a nemzeti politika nem azt jelenti, amit én elképzeltem. Nem valamiféle különleges minőséget, hanem kizárólag földbuta, önmagáért való hőbörgést, önző megélhetési politi zálást. Ez pedig az idő előrehaladtával egyre inkább csak fokozódott. Pont a normális, jóravaló emberek kopnak ki, és a nagypofájú szélhámosok  nyernek teret. De arra legalább jó volt ez az időszak, hogy most már kilométerekről kiszago lom azokat, akikkel érdemes foglalkozni, és akikkel nem. Ez pedig a jövőre nézvést igen hasznos tapasztalat. Nagyon komoly dolgok előtt állunk, olyan idők előtt ahol elválik a szar a májtól. Nincs már bennem illúzió sem az emberekről, sem a nagypofájú, zászlólengető, kokárdás "nemzetiekről", sem másról. És ez így van jól. Az illúziókkal való leszámolás volt a kulcsa annak, hogy ideológiailag és emberileg is egyről a kettőre tudjak lépni. Üdv. Zoltán Ezek szerint magadat már nem sorolod a "nemzetiek" közé. És engem hova sorolsz? Ne kimélj! Csak nyugodtan... Sz. Gy.

 16

13.01.30

Zoltán

Kedves Gyula! Mint írod: "Ezek szerint magadat már nem sorolod a 'nemzetiek' közé. És engem hova sorolsz?"
Én magamat nemzetinek tartom. Pontosan ezért állok szemben azzal az irányvonallal, amit ma nemzetinek neveznek. Hogy egy ismert, és mindkettőnk számára fontos szerzőt idézzek, mai áthallással, először is mintha csak a mai nemzeti radikálisainkról írna: "Jellemző ezekre az alakokra, hogy folytonosan ősgermán hősiességről, ősidőkről, kőtáblákról, dárdáról és pajzsról áradoznak, a valóságban pedig az elképzelhető leggyávább emberek. Mert ugyanazok, akik ősnémet utánzatú bádogkardokkal hadonásznak, és bikaszarvú, kikészített medvebőrt öltenek szakállas fejükre, a jelenben csak szellemi fegyverekkel hajlandók harcolni, és minden gumibotos kommunista elől megfutamodnak. Saját 'hősiességük' nemigen fogja az utókort új hősköltemény megírására serkenteni.Nagyon jól megismertem ezeket az embereket. A nagy tömegre nevetségesen hatnak, és a zsidóságnak minden oka megvan arra, hogy kímélje, sőt az eljövendő német állam előharcosainak tüntesse fel ezeket a népi komédiásokat. Emellett hihetetlenül beképzeltek ezek az emberek tehetetlenségük kétségtelen bizonyítékai dacára , mindenhez jobban értenek, s a legnagyobb gyötrelmet jelentik az egyenes, becsületes harcosok számára, akik nemcsak a múlt hősiességét tisztelik, hanem maguk is hasonló hősiességgel akarják az utókor megbecsülését kiérdemelni."
Na ezért nem vagyok én már a mai értelemben vett nemzeti. Mert viszolygok ezektől a díszmagyaros, hangoskodó, magamutogató alakoktól. A másik réteg, amivel Hitler talán nem is találkozott Németországban, igazi hazai hungaricum. Ez a főként értelmiségiekből álló (már ha nem képzavar ezeket együtt emlegetni az "értelemmel") úgynevezett polgári-keresztény nemzeti vonal. Ez a magát értelmiségnek gondoló, nulla teljesítményt nyújtó, de annál fellegzősebb és nagyobb pofájúbb réteg. Ez a réteg, ami száz éve nem képes semmi pozitív dolgot felmutatni, csak másokat vádolni, zsidót, cigányt, hol a nyugatot, hol a keletet, hol a parasztot, hol a munkást. De megénekelte már ezt a réteget nem egy írónk és költőnk, úgyhogy nem is mennék bele különösen a jellemzésükbe. Röviden tehát nemzeti vagyok. Éppen ezért állok szembe mindazzal, amit ma Magyarországon nemzetinek neveznek. Mert ez nem nemzeti politika, hanem egy vicc. Egy sehová nem vezető, önmagáért való hőbörgés, zászlólengetés, a pozitív előrelépés legkisebb reménye nélkül. Ez nem a jövő, hanem kolonc, ami visszahúz minket a nagy büdös semmibe. Magyaror szágon sohasem volt a jövő felé tekintő nemzeti mozgalom. Mert a jövőbe menetelni, oda önbizalom kell, tehetség, akarat, kalandvágy. Az meg ugye mindig - vagy legalábbis jó száz éve - hiánycikk nálunk. Mennyivel könnyebb díszmagyarban feszíteni, Kárpátia koncerten tökrészegen "vesszen Trianon"-ozni, vagy valami értelmiségi asztaltársaságban zsidózni, aztán másnap reggel a munkahelyen nyalni a zsidó főnök seggét egy kis béremelés reményében. A jövő valódi nemzeti mozgalma ott kezdődik, ahol ezek véget érnek. Én ebben hiszek. Egy új minőségben, ami még soha nem volt. Mert csak ennek van értelme. Arra a kérdésedre pedig, Gyula bátyám, hogy: "És engem hova sorolsz?" azt tudom, mondani, hogy írásaid közel állnak hozzám. Ezért is olvasom szívesen őket. Ha mindenáron kategorizálni kell, akkor egyfajta nemzetiszocialistának mondanálak. Nagyjából oda sorollak, ahová magamat is. Üdv. Zoltán
Ládd é', nem csak a mondatok, de a szavak, pontok, vesszők és az idézőjelek is fontosak! A "nemzeti" kifejezést (idézőjellel vagy anélkül) én is pontatlannak tartottam már régebben is. Ezért volt az, hogy amikor az "Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyülésben" átvette a hatalmat a zsidó Drábik és zsidó csapata, én - mint elnökhelyettes - létrehoztam az "Árpád csoportot" és azt úgy definiáltam, hogy érzületünket tekintve nacionalisták, politikai irányultságunkat tekintve pedig nemzeti-szocialisták vagyunk. Csakhogy ez 2004 (!) nyarán volt, nem ma, amikorra ezek a fogalmak "divatosakká" váltak. A "sztoriról" itt olvashatsz. Marha nagy csattanás volt: kizárás, bírósági feljelentés etcetera. Ami nálad homályos (volt), az a nemzeti szó használata idézőjellel is, meg anélkül is.
Te tulajdonképp a zömében nemzetietlen magyar(nyelvü) értelmiségről beszélsz (!), amely többségében gyáva "zsidó- befogadó", a kisebbség pedig nyilt "zsidócsahos". A "kirekesztők": Prohászka, Szabó Dezső és a többiek már a mult században kihaltak... [Ha ezekről saját neved alatt, a telefonszám, mailcím , megadásával csak feleannyit akarsz írni, mint én írtam eddig, lassan hozzá kell kezdened...] Ha most azt kérded, hogy a "befogadókat", vagy a "csahosokat" utálom jobban megfogtál, mert nem tudom. [Talán mégis az "otthonzsidózókat" utálom jobban...]  "Kórleírásod" egyébként kisértetiesen passzol a "befogadókra", akik - ismétlem - nemzetietlenek. Őket tehát "nemzeti", vagy simán nemzeti jelzővel aposztrofálni nem volt helyes, mert félreérthetik azok, akik 2004-ben - hozzám hasonlósan -  még nem deklarálták, hogy nacionalisták plusz nemzeti-szocialisták. Sz. Gy.

17

13.01.30

 Gyzoltán

Kedves Zoltán! Bár átérzem hozzászólásod nagyfokú igazságát, mégis kénytelen vagyok ellentmondani! Először is szóvá teszem, apró, de kellő mélységű, jól elhelyezett reklám-propaganda szándékodat: "...emberileg pedig meg sem közelítették egy mezei baloldali honpolgár szintjét." Szemléleteddel a bajok itt kezdődnek! Amúgy is elég baja van Magyarországnak az egyéb megosztási törekvésekkel, de Te magad is ezt látszol erősíteni. Antallt is beleértve (főleg!), ki semmivel sem maradt el például a szélsőjobboldali Medgyesitől, majd az azt követő szélsőjobboldali Gyurcsánytól, Bajnaitól, a teljesen hasonló beállítottságú Orbántól! Ha beledöglik is Magyarország, a magyarság, akkor is maximálisan védjük a sárga-csillagos bankok érdekeit, a sárga-csillagos uzsorások, "beruházók" extra profitját, amint tapasztalhatod a leszűrt gyakorlatukból! Ennyit a "mezei baloldalról"! Tovább is fokozhatom; csak szíveskedj végiggondolni a több évtizedes zsidó-liberális-szociális-kommunista ismeret elvonást, agymosási tevékenységet, amivel persze nincs szándékomban semmiféle felmentést nyújtani, az előző érák, rendszerek elkövetett hibáira, bűneire!
Amivel viszont nincs mit vitatkozni: "Egyszerűen elborzasztott az a mérhetetlen butaság, szellemi sivárság, ami ezekből az emberekből, szervezetekből áradt." Igen vannak ilyenek, bár inkább egyedi esetekről, egyéni hangadókról beszélhetünk. Egyes idétlen idióták, felvértezve több évtizedes felhalmozott ismerethiányukkal, rendező elv híján, szabályosan belezavarodnak az Internet által rájuk-zúdított hamis, vagy valós ismeretekbe, s saját vélemény hiányában, reménytelenül vagdalkozva, videók és linkek tömegével kísérlik meg terhelni a jobb sorsra érdemes olvasókat!
Ugyanakkor az imént írtak kapcsán fel kell tennem feléd, felétek, a tudomány legfelsőbb ultra-régióiba tartozó költői kérdést: mond kedves Zoltán, tudomással bírsz e róla, hogy az elvetett krumplinak illik György-napig a földbe kerülnie?
Tudta-e ezt, az általam is tisztelt, elismert Széchenyi? Magamnak is visszakérdezve: miért? Kellett volna tudni?
Polarizált világunk válasza: nem kell tudnotok! De szót emelek érte, s kötelezőnek tartom, a más-irányú TUDÁS elismerését, annak érvényesülését, művelői életbiztonságát! A felháborodás legmagasabb szintjén tudok csak a maffia-kormányzatok, a mindenkori parlamenti csőcselék felelősségére, és felelősségre vonására gondolni, ahogy az évszázados műszaki tudást, gyakorlatilag a folytatási lehetőség kizárásával, felszámolták, megsemmisítették! Ganz-Mávag, Láng-gépgyár, Csepel, MOM, végtelen a sor, s nem csak Budapesten, hanem országosan! Iszonyú! S ezek az országellenség sárga-csillagos, sárga-csekkes, szélsőjobboldali bűnözők, továbbra is ott dagonyáznak a kormányzatban, a parlament padsoraiban!
S amiben megint egyetértek: "Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekre néz" írta Vörösmarty. Valóban, ábrándok, illúziók kergetésével előbbre nem léphetünk. A könyörtelen, helyes diagnosztika, a helytálló kórisme megállapítása nélkül nincs, nem lehet gyógyulásra reményünk!
Nézzünk szembe a tényekkel: a politikai maffia-bűnözők minden jobbító szándék elé, a legtökéletesebb "A 22-es csapdája"-ját állították fel! A hatalmi érvényesülést, a lakosság, a nép, érdekérvényesítését a megosztó, és egyszándékú, több-pártrendszer áthághatatlan gátjai közé szorították, kényszeríthették, megtévesztéssel, a hazugságok áradatával, melynek hű közvetítője a kisajátított sárga-csillagos média! A dühítő rafinéria ott jelentkezik, hogy a regnáló meghatározó pártok domináns maffia-bűnözői tevékenységükkel tudatosan, s lehet, hogy végzetesen, minden lehetséges bizalom elvonásával, ismétlem, tudatosan, járatták le a pártrendszert a bebetonozás szándékával! A hatalmi monopólium mindenek előtt!
Nos, ez a 22-es csapdája! Érdekérvényesítés csakis pártrendszeren keresztül, akkor, mikor a gondos, kiszámított országellenes tevékenységükkel sikeresen elvonták a bizalmat minden pártképződménytől!
Ez volt a cél, még a reményt is elvonni, kilátástalanná tenni helyzetünket! Vicces lenne, ha nem lenne tragikus, hogy ahhoz hogy változtassunk, hogy esélyt nyerjünk, csakis az elítélt pártrendszer felé fordulhatunk, kényszerülünk fordulni! Reménytelenek lennének a kilátások?
Állítom, hogy van remény!
Amennyiben képesek vagyunk a bizalmatlanságunkat felváltani bizalommal, a reménytelenségünket reménnyel, úgy van esélyünk! Ehhez az is szükséges, hogy a reánk kényszerített könyörtelen élet, hasonló könyörtelenségével számoljuk fel a hatalmi mámorban tévelygő, mocskot és szennyet árasztó pártokhoz fűződő illúzióinkat! Mi van helyette? Van helyette más? Van más lehetőség?
Igennel kell felelnem! Igennel kell felelnem, mert nincs más lehetőség…
A jelen pillanatban a maffia nemzetközi jellegére tekintettel, forradalomnak, fegyveres harcnak nincs esélye!
Marad, a reménytelen, megvetett, lenézett megosztó, de bizalmi akaratunkból egyesítő pártrendszer! Első lépésként el kell dobni ezeket az alkalmatlanságukat, ellenséges voltukat százszorosan, ezerszeresen bizonyított pártokat!
Felejtsük el a Ron Weber, Gyurcsány, Orbán, Bajnai, Kuncze, Demszky féle a banki maffiát kiszolgáló, nemzetvesztőket!
Legyen bizalmunk felvállalni a kényszerhelyzetet, tudomásul véve, egy új, a rendszerváltást meghirdető, azt programjába illesztő mozgalmat, pártot felkarolni, melyet Kásler Árpád neve fémjelez, aki mostanában minden lejárató jelzőt birtokol a hiteltelen pártok, pártvezetők elítélendő tevékenysége jóvoltából! További tájékozódás honlapjáról:
http://kaslerarpad.hu/
Mielőtt bárki felháborodna ajánlásomon, felhívnám szíves figyelmeteket, hogy az égvilágon semmi, de semmi vesztenivalónk már nem lehet, hisz „Lisszabon” kapcsán országos jogainkat, jellegünket is elvesztve, tartományi szintre süllyesztettek!
Bizalmunk kinyilvánítása esetén szereplésének csakis pozitív hozadéka lehetséges! Közös akarattal kavarjunk bele a politikai, banki, gazdasági maffia aljas terveibe! Adjuk meg személyén és alakuló pártján keresztül azt a cselekvésre buzdító bizalmat, amiben a politikai gazemberek oly sokat vétkeztek!
E bizalommal, a többéves személyes ismeretség, életének és tevékenységének ismeretében rendelkezem, s azt felé ki is nyilvánítottam! Erre kérlek benneteket is, melyet honlapján követhettek el!
Kérlek benneteket, írásomat ne értékeljétek valamiféle jól-rosszul megszerkesztett reklámnak, propagandának! Belátásotokhoz, az országunkért felelősséget érzőkhöz fordulok segítségért, támogatásért!
Létünkért, életünkért, fennmaradásunkért! Gyöngyösi Zoltán
Ui: Gyula! Kivételesen kérhetném a bekezdések megtartását? -és K.Á. honlap címének pontosítását? Azt már nem is nagyon merem kérni megjelentetés esetén, hogy tényleg kivételezz velem, és az esetleges véleményezésedre, állásfog lalásodra csak az írás végén kerüljön sor... Köszönettel Gyz

18

13.01.30

Anonymus Sietős

Ha valakinek kétségei lennének: Nemzetközi Pikler intézet egyik vezetője Diana hercegnő testvérének felesége. Egy hosszúra sikerült összeállítás, de hasznos rövidítve? (...) Anonymus sietős Az írás nem kapcsolódik s cikk témájához. Terjedelme miatt önálló írásként lenne megjelentethető egy olyan honlapon, amely befogadja. Ehhez azonban meg kellene szerkeszteni, mert jelenlegi formájában megjelentetésre nem alkalmas. Elnézést. Sz. Gy.

19

13.01.31

 Csaba

Kedves Szeszák Úr és Zoltán! A "nemzeti" oldal említett gyenge teljesítményét én is fájlalom és nem értem okát. De olyan fontos kérdésnek érzem, hogy bár a cikkhez nem kapcsolódik, megragadnám az alkalmat, hogy gondolataimat én is itt felvessem.
Általában úgy gondoljuk, hogy az értelemre hallgató tettrekészség teszi eredményessé a harcot, de a dolog másként lehet. Nietzsche fogalmazott így: "előbb a tett aztán a gondolat". Ennek értelmezését nem szabad elsietni. Arra jutottam, hogy az erős ösztön megcselekszi amit cselekednie kell és ezt az elme aztán "racionalizálja". Szóval a cselekedet "irracionális" és a hatékonysága is ebben van.
És a szellemiek? A kelet a bölcselet legmagasabb és legerőteljesebb fokának a "cselekvés nélküli cselekvést" (wei wu wei) tekinti. Állítólag az ókori görögök a sarkcsillagból, a világ tengelyéből, a szintén mozdulatlan mozgatóból eredeztették népüket. Az egyiptomi obeliszkek is tengelyek, jutott belőlük Londonba, Párizsba és Washingtonba is.
Nekünk, kiavatottaknak, idegen és okkult gondolat, hogy egy nehéz problémát igazán, cselekvés nélkül kellene megoldanunk, vagy legalább is törekedni kellene rá. A beavatottak, köztük a fekete mágusok, viszont ezt teszik. Például a mai kor wunderwafféi, a kereskedelmi tévék eléggé semlegesek politikailag, mintha nem is érdekelné őket más, csak a (borzalmas) szórakoztatás. És nem is ellenségeink intézik el, szorítják ki legjobbjainkat, hanem mi magunk. Ellenségeink közben oly emberiek! Aggódnak a kivert állatokért, beteg gyerekekért, sőt még értünk is, "fogy a magyar", és mi azt mondjuk, hogy képmutatók, mert így legalább felháborodhatunk, és az értés illúziójával és az ítélkezés bűnével a tehetetlenségbe ringathatjuk magunkat. Csak a lényeget nem vettük: ők mágiát gyakorolnak, belépnek a "világ tengelyébe" ahol lehetnek emberiek, tisztakezű - cselekvés nélküli cselekvők. Ez nem egyszerű képmutatás, hanem évezredek feljegyzett és szimbólumok sokaságával elmesélt tudás alkalmazása. Mágia. Vagy csak képzelem?
Ha igen, akkor valaki megválaszolhatná nekem, például, azt az alapfokú kérdést, hogy mire gondolhatott Platón avval, hogy a "tanulás emlékezés". Mi az ellenkezőjét mondanánk. Mi tudjuk jobban? Egy ősi kínai mondás szerint a legnagyobb varázslat, ha nincs varázslat. A "nemzeti" oldal "látja mi folyik itt és kik a felelősök", számára nincs itt semmi varázslat. Őt magát varázsolták el. Tudjuk kikkel állunk szemben? Csaba
Az elsődleges válaszolást átengedném Zoltánnak. Elöljáróban annyit, az én földhözragadt szemléletemnek kissé elvont a fejtegetés. Sz. Gy. 

20

13.02.01 

HangOk

Kásler is óriási hibát vét és felismerhető a gondolatmenetének egy jellegzetes sémája: Kell egy vezér! Ez bukta már az első pillanattól kezdve. Ez a gondolkodásmód kiveszi az emberek fejéből a gondolkodás felelősségét. És ez az egyik alapja annak, hogy ott tart ez a nép ahol tart. Az elnyomás logikája ez. Kell egy vezér (akit mi irányítunk persze) és a többinek meg kuss. Kövessék őt és pofa be. Nos Kásler ezt viszi tovább, az első pillanattól kezdve. Amit véghezvitt a devizahitelesek ügyében az nagyszerű és megérdemli a tiszteletet. A további terveivel kapcsolatban az alapoknál elvéti az irányt. A helyes irány pedig az emberek felébresztése és ösztönzése a valóság meglátására és a fizikai, szellemi ellenállásra bátorságra. Ehhez átgondoltabb felhívás kell. És olyan csapat, akik közösen értik és meg tudják tervezni a "kommunikációt". Természetesen ez csak akkor fog működni ha a valódi célok és a "kommunikált" célok fedik egymást 100%-ban. Ehhez pedig szükség van külső szemekre, akik nincsenek napi kapcsolatban a BÁÉSZ-al és a RVMP-el - mert úgy kívülről látják a "kommunikációt" és csak abból (meg a tettekből) szűrik le, hogy mi a valódi célja ennek a tömörülésnek. Azért a magyar ember nem teljesen hülye. Nagyon jók az antennái ilyen szempontból. Ha az értelmük meg is "vezethető", átlátnak a szitán. Ezért is van az emberek többsége kiábrándulva a politikából. HangOk UI: Csuhások tudjátok, hol a határ! Nektek is be kell tartani a szabályokat!

21

13.02.01  

A.G.

Rendben, akkor jó dühöngést: http://www.kitalaltujkor.blogspot.hu/2013/01/kiddush-hashem-holokauszt-zsido-receptje.html
Kiddush Hashem - a Holokauszt zsidó receptje - I. Rész  Hitler, a cionista báb.
A készülő második rész a Holocaust zsidó vallási okait tárja fel. Előzetesen csak annyit, hogy nem volt olyan német (vagy magyar) vallási hagyomány, ami alapján zsidók megölése kultikus cselekedetnek minősült volna, ellenben volt ilyen zsidó hagyomány. AG

22

13.02.02

Gyöngyösi Zoltán

Gyula! A tét nagysága felülírja a személyeskedésre vonatkozó intelmeidet... Mindent felülmúlóan kedves HangOk! Csakis hasra-esve tudok nagyságodhoz közelíteni, melyet nem csekély önérzettel adsz elő:
"Ezt azért mondom, mert én stratégiai tervezőként és elemzőként nemzetközi szinten is legtetején próbáltam meg valami megoldást kieszelni ezekre a gondokra. Akik tudják ki mondja ezt azok azt is tudják, hogy nem a levegőbe beszélek. A többi meg élve rohad el úgyis. Értelmet nem tudok adni senkinek. Jó elemző vagyok, de nincs hatalmam minden felett. Főleg nem az ostoba ember elméje felett... HangOk"
Persze, a legtetején! Amint most is! Idézet a 2. hsz.-ből: "Erre van megoldás: az Izlandi módszer! Még nem hajlan dók..."  Tudod kedves HangOk, én aztán végképp nem vagyok stratégiai tervező a legtetején, de az események forgatagában, évekkel ezelőtt, a kétharmados eufória közepette fordultam a második ciklusát megkezdő Orbánhoz, hogy használja ki az ölébe hullott történelmi lehetőséget, s válassza az "Izlandi Utat", ne a "Görög-úton" bukdá csoljon... 2010.-ben a "választás" után/ Akkor volt rá lehetősége megtenni, ma is ez a véleményem! Udvarias, de üres, formai válaszban részesítettek...
HangOk! Kinek ágálsz, kiknek tervezel? Te lennél Ron Werbel? Avagy más sárga-csillagos nagyság? -mert akkor még a siker sem került el... Kásler vonatkozásában racionálisan vázoltam fel a lehetséges esélyeket! Súly-nélküli  társadalmi szervezet van, mint égen a sárga-csillag! Tetszik, nem tetszik; párt-világ van... Pártrendszer, melyet tudatosan, gondosan lejárattak, hogy az embereknek ne legyen bizalmuk pártba tömörülni, ugyanakkor.., már leírtam, ha képtelen voltál felfogni, megérteni, sajnálom, hogy csak ennyire telik részedről... Viszont, mérhetetlenül felháborít, hogy egy stratégiai legfelsőbb szintű tervezőtől mindössze a legprimitívebb megfogalmazású, csakis érzelmekre játszó, nyerőnek gondolt formulával élsz! Idézlek: ["Azért a magyar ember nem teljesen hülye. Nagyon jók az antennái ilyen szempontból. Ha az értelmük meg is 'vezethető', átlátnak a szitán. Ezért is van az emberek többsége kiábrándulva a politikából. HangOk] Mondd, milyen mélyre szándékozol még süllyedni? A tagadással, a nem-cselekvéssel sehová sem fogunk eljutni! Ez a célod? Gyöngyösi Zoltán

  23

13.02.02 

Okolonia

"Kásler is óriási hibát vét és felismerhető a gondolatmenetének egy jellegzetes sémája: Kell egy vezér! Ez bukta már az első pillanattól kezdve." Fenti idézet HangOk-tól. Kedves HangOk! Már majd' azt írtam, hogy magyar betegség, de észbekapva: "magyarnyelvű betegség\" a helyes kifejezés. Mire is gondolok? Nos, amikor végre van valaki, aki a tespedés mocsarából,a kilátástalanság okozta keserűségből -megcsömörlve attól- TESZ VALAMIT!!!!, azonnal pofán vágják valami kúrva nagy FELISMERÉS-sel. ["Ennél a kondérnál nem kell őröket állítani, itt visszahúzzák egymást".] Gondolom ismerős a pokolbéli vicc poénja/ és kioktatják "profi" megmondóként tetszelegve.Na, ettől óvott drága jó apám (1929-1999)! Pontosabban az ilyen profiktól.Ezért is nem állhattam meg szónélkül. Üdv OKOLONIA

  24

  13.02.02 

Okolonia

A 20. hsz-hez szeretném még kiegészítésként odafűzni az alábbit: Start-Change- Stop.Elindulás- változtatás-lezárás. Gondolkodni-cselekedni-pontot tenni az i-re. Kitalálni-megvalósítani-hasznosítani. Nem mindegy, hogy az embernek fia/lánya/ melyik fázisban tud kibontakozni.A társadalom akkor lesz képes fejlődni/fennmaradni/, ha helyén tudja kezelni a fennti hármasságot és rendszerben tudja  kezelni.Alapfeltétel, hogy legalább kettőben legyünk jók, mint egyének és tiszteljük azokat, akik a harmadikban kiegészítenek bennünket! OKOLONIA

  25

  13.02.02

Szerkesztő

A 20, 22,23, 24 sz. hozzászólásokra együtt válaszolok. A 20 sz. hozzászólás a "vezér"  okán (vagy ürügyén) eltért a cikk témájától. Azért nem "archiváltam" rögtön, mert épp Kásler Árpádról szól, aki - lehet ezt nem  mindenki tudja - személyes jóbarátom is. Reagálni pedig azért nem reagáltam nyomban, mert Árpád "vezér koncepciójával"  magam sem értek egyet. Először a Facebook oldalamon láttam a közleményt, hogy "kell egy vezér"  továbbá  azt, hogy önmagát véli alkal masnak és ajánlja (?) erre a "posztra". Nyomban válaszoltam, de mindössze annyit, hogy a vezért nálunk nem így választják... [Nem akartam tehát a témát ragozni, de lenyelni sem.] Ezt a felajánlkozást marhaságnak tartom, anélkül, hogy megfeledkeznék Árpád kimagasló "emberi" telkesítményeiről, amelyeket HangOk is hangoztat. Ami pedig Árpád "jogászi"  teljesitményeit illeti, csupán annyit, hogy ő maga nem jogász. Ezért kikérte jogi véleményemet, amit végülis nem tett magáévá. [Árpád ebben a vonatkozásban tipikus politikus. Van egy laikus koncepciója és ehhez keres jogászt, hogy azt megénekelje, jogi koncepcióvá konvertálja. Ha viszont azt hallja, hogy ez nem  megy, félreteszi - a jogászt...] Árpád frontális támadása a bankárhatalom ellen nem járt, nem járhatott sikerrel, de hervadhatatlan érdeme, hogy ezt megpróbálta. Méltán aratja le az így szerzett népszerüség babérjait, csak az a kérdés, mit kezd vele.
A vice - versa hozzászólások mindegyike tartalmaz igazság-elemeket, tehát nem tehetem, hogy az egyik oldalt ledo rongolom, a másikat pedig feldícsérem. Most azt kellene tennetek, együtt (!) hogy hasznos tanácsokkal segítsétek Árpádot "a politikust", hogy behozhassa a réven, amit elveszített a vámon.
Ez a hozzászólási rovat sok örömöt és bosszúságot okozott már nekem. Most egy új vonását kezdem felismerni: aféle "érzékelőként" szuperál, ha gáz vagy füst van. A riasztónak azonban nem kell csörömpölnie, azaz a sértő jelzőket továbbra is kerülnötök kell. Ezt akinek inge vegye magára, hogy ne kelljen elővennem a cenzori ollót. Ja' Árpád szokta olvasgatni a honlapomat. Azért óvatosságból írok neki az itt kibontakozó (?) vitáról. Még annyit: gondolkodom azon, hogy csináljak egy új rovatot, amelynek nincs kötött témája és az olvasóim nem hozzá(m) szólnak, hanem felvetnek valamit, amit fontosnak vélnek. E felvetésekből is születhetnek írások. Mit szóltok ehhez? Sz. Gy. 

  26

  13.02.02 

OKOLONIA

Nem tartom jó ötletnek. Mderben kell tartani az adott témákról alkototott véleményeket, hogy valódi vélemény csere és ne személyeskedés legyen a vége. Még így sem kerülhető el teljesen. OKOLONIA Hát igen, ha HangOk-ra gondolunk, véleményed érthető is. Én megindokoltam, miért adtam helyt HangOk "témakerülésének". Sz. Gy.

  27

  13.02.02

HangOk

Örülök, hogy Gyula bátyám érti a leírt mondatokat és nem félre érti. A vezetés és a félrevezetés között is csak ennyi a különbség. Okoloniának meg annyit tudok mondani, hogy nekem nem kell bizonygatnom semmit. Akiknek tudniuk kell azok tudják ki vagyok. Te meg úgy értesz félre bármit ahogy neked jólesik. Ez a taktikája itt a legtöbb felforgatónak. Aki nem bírja az építő kritikát az ne olvassa el amit írok. Olyan hibára hívtam fel a figyelmét Káslernek amibe bele fog bukni - feltéve, hogy nem saját pecsenyéjét sütögeti, mert akkor komly retorziók lesznek a kedélyek felkorbácsoltsága miatt. De ahogy nézem jó irányba mozdult: kezd a probléma gyökere felé ásni és szélesebb nézőpontból szemléli a "devizahitel" gondját. Ez azért is jó, mert egyre többen tudnak kapcsolódni az ügyhöz és így e probléma mentén egyre több embert lehet megmozgatni, a gondolkodás felé vonzani. Újabb adu egyébként az is, hogy sok önkormányzat is felvette a devi zahitelt, aminek a "költségeit" nem csak azok fizetik meg akik felvették, hanem mindenki.Egyébiránt miért baj az, ha egy cikk elindít egy beszélgetést a leglényegesebb kérdések mentén? Ezek a problémák szorosan kapcsolódnak szerintem egymáshoz. A cikk és ami itthon történik.HangOk A Kaslernek adresszált megjegyzéseidet nem tartottam sem sértőnek, sem rosszindulatúnak. Ellenkező esetben elsüllyesztettem volna a hozzászólásodat. Ugyanezt tettem volna, ha "bajnak" tartom a kezdeményezést. A témakövetésre persze ügyelni fogok. Sz. Gy.

 28

13.02.02

Zoltán

 Kedves Gyula, és "olvtársaim"! A hozzászólásokból is csak azt tudom leszűrni, amit a mindennapi életben. A nemzeti oldalon teljes káosz van. Ennek pedig az az oka, hogy hiányzik a NEMZETI IDEOLÓGIA. Hiányzik a nagy terv, a nagy cél, a nagy idea. Enélkül pedig egy nagy kalap szart ér az egész nemzetieskedés. (Elnézést Gyula, de kénytelen vagyok ilyen durván fogalmazni, mert a helyzet is durva) Idea, a mai kort meghaladni kívánó ideológia nélkül nincs életképes nemzeti mozgalom. Akár tetszik, akár nem! Van nekünk ilyen? Na persze ehhez az kéne, hogy gondolatban legalább alapdolgokig eljussunk. Mondjuk olyan "apróságok" tisztázásáig, hogy egyáltalán mi a fenét akarunk? Valami világraszólót alkotni, mint anno a nemzeti szocializmus, fasizmus, kommunizmus, Napoleon, Nagy Sándor, a mi honfoglalóink, a keresztény- és iszlám hódítók? Egy új világot akarunk teremteni? Vagy csak azt akarjuk, hogy "ne az emberek fizessék meg", kevesebb legyen a gázdíj, ne kelljen 300 forintot fizetni az orvosnál, a bank nem vigye el az adós házát, és a világ hagyjon már békén minket itt csendben főni a saját levünkben. Mert bizony nagyon nem mindegy! Mert az első egy győztes, győzelemre törő lelkületű nép életfelfogása. A második pedig egy dögrováson lévő vesztes közösség halálhörgése. Én a nemzeti oldalon kizárólag ezt a halálhörgést hallom. Nem a győzteseket akarjuk meghaladni, hanem a vesztesekhez húzunk. Lélekben ott vagyunk a kődobáló palesztinnal, és mi is jól megdobáljuk a zsidó tankot. Lélekben a kirgíz sztyeppén lovagolunk a türk-magyar testvériség jegyében. Mert már a lelkünk is vesztes. Nem jobb tankot akarunk tervezni mint a zsidók, és azzal visszalőni - mint ahogy ezt az egészséges lelkület diktálná. Nem. Mi meg akarjuk alakítani a Világ Legszánalmasabb Balfékjeinek Szövetségét, ahol minden vesztes balfék összejö het, és együtt rázhatja az öklét a győztesekre. És ez itt a probléma. Ha egy népben, csoportban, de az egyes emberben nincs meg a győzelem, a hódítás igénye, vágya, az vesztes marad. Mert nincs középút! Nincs olyan, ami a magyar nemzetiek vágyálma, hogy "hagyjanak már minket békén". Ilyen nincs. Győztesek vannak és vesztesek. Urak és rabszolgák. A győztesek és az urak élete csupa harc és tanulás. Fejlesztés innováció, hogy előrébb járjon, mint a másik. Hogy győzzön. Vesztesnek lenni pedig kényelmes. Ugyanis semmit sem kell csinálni érte.A magyar nemzeti egyén és társaság furcsa szülemény. Képletesen szólva a tornácon akar pipázgatni, jókat zabálni, de legfőképpen azt akarja, hogy ezt a kis világát ne zavarja meg senki. Aztán elkerekedett szemmel veszi tudomásul, mikor a tornáca előtt ott az orosz páncélos, a vagyonából kiforgatta a rafinált zsidó, vagy már a hálószobájában is kénytelen amcsi propaganda filmeket nézni, amin a csillagos-sávos lobogó alatt az amerikai hazafi épp megmenti a világot az ufóktól.
Röviden utat tévesztettünk, kedves barátaim! A kommunizmus után itt volt a lehetőség, hogy egy mai kornak és a jövő kihívásainak megfelelő nacionalizmusunk legyen. De ne ez lett. Azt a lábszagú, már a maga korában is vesztes nacionalizmust élesztettük újjá, amit a két világháború közti gagyi Horthy-rendszerbéli propagandafilmek sugalltak. Ami hangsúlyozom, már a maga idejében is egy nevetséges zárvány volt Európa közepén. Egy befelé forduló, külvi lágtól rettegő, bezárkózó nacionalizmus. Ez pedig soha semmilyen körülmények között nem lehet sikeres. Mert a győzelemre törő nacionalista szellemű népek a hálószobájáig fogják üldözni, és ott legyőzni a bezárkózó nacionalizmust valló népet.Tehát az elő lépés: eldönteni mit akarunk, mindenkinek magában. Azt ami ma folyik, magunkra csapni az ajtót, és megideologizálni, hogy miért jó vesztesnek lenni. Utálni a győzteseket, és a hasonló vesztes balfékek társasá gát keresni, mint amilyenek mi vagyunk. Vagy felnőni a feladathoz, visszavinni a jelmezkölcsönzőbe a huszármentét meg az ősmagyar csőrkucsmát, nem félni a külvilágtól, hanem tanulni a győztesektől, és arra vágyni hogy felvegyük velük a versenyt, sőt feléjük nőjünk. Ez a második verzió kétség kívül nehezebb út. Tele veszéllyel, harccal, megpró báltatással. Viszont csak ennek van értelme. Mert ez a valódi nacionalizmus, nemzeti gondolat. Az előbbi meg csak egy szánalmas vicc. Hónaljszagú nemzetieskedés, hőbörgő magyarkodás. Melyiket válasszuk? Üdv. Zoltán
Észre kell vennem, formában voltál, amikor ezt a hozzászólást írtad. Ha paranoiás lennék, azt gondolnám, beosontál a számító gépembe és kilested, milyen cikket írok - mivel foglalkozom - épp most. Nos, arról van szó, hogy egy tervezeten dolgozom, amelynek címe az "Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt - EMNSZP programja"  Holnap már elérhető lesz a honlapomon. Persze mondhatnám azt is, rokonlelkek vagyunk. De ez csak akkor fog kiderülni, ha látom, hozol e valamit a közös konyhára. A tervezetet ugyanis kollektív szerkesztésbe vonom és mindenkienk módot nyujtok arra, hogy helysbítse amit rosszul írtam, ill. betoldja amit kihagytam. Előzetesnek csak annyit, a virtuális párt virtuális zászlaja Árpád fejedelem vörös zászlója lesz a rúd végén a turullal... A többit meglátjuk holnaptól. Sz. Gy.

  29

 12.02.03

             Istóczy

Kasler most volt az Echo TV-ben a (disz)zsidó Vámos műsorában. A lényeget elmondta: közönséges csalássorozat volt a devizahitel a bankok részéről és ehhez bizony az előző és a mostani kormány is csak aszisztál. Kasler legalább kimondhatta valahol a lényeget. A nemzeti, vagy nem nemzeti (kinek mi tetszik) átlagpolgár sehol az égvilágon nem tudja nyilvánosságra hozni bánatát, fájdalmát, vagy elképzeléseit.Nincs Hyde Park, marad a kocsma, vagy az otthoni zsidóutálat a kannás bor mellett. Hiába szidjátok a pártokráciát, jelenleg ez az egyetlen  lehetséges rendszer a változ tatáshoz. Nincs más, mert bármi más megoldhatatlan. A Molotov koktél csak nagy számban hasznos, de ki meri eldobni és kire? A háttérhatalom láthatatlan és ha elindulna valami hasznos, sikerrel kecsegtető akció, a Hatalom azonnal lecsap. Elég csak a Magyar Gárda történetéről beszélni. Bizony kell egy vezér, de szerintem sem önkéntes alapon jelentkezzen valaki. Árpi egy Petőfi szerű lángoló honfi, de túl becsületes. Főzni abból lehet, ami van és mi van most??
Lassan husz éve, hogy Csurka mellett kötöttem ki sokadmagammal együtt és mi lett a vége? Husz elfecsérelt év. Persze minderre utólag jön rá az ember. Izzik a parázs mindenhol és dőlni látszik ez a világot átfogó terrorrendszer. Kérdés, hogy mit ránt majd magával és hogy kerülünk ki az összeomlásból, mert hogy ez a birodalom a végóráit éli, az látható.
Nagyitóval sem látható olyan összefogás, ami hadrafogható lenne, esetleg készülne forgatókönyv a túlélésre. Vannak kis csoportocskák, ahol legalább megtanitanek pár fiatalt, melyik a puska eleje és vége, de a többségnek fogalma sincs a fegyverről. A többség pedig a billentyűvel harcol a fotelból, és ez odáig vezet, hogy vitatkozhatunk azon, ki a hazafi , ki a nemzeti, vagy a honfi Most volt 80 éve, hogy hatalomra került szerintem a világ legnagyobb eddigi államférfia, aki tetteivel és cselekedeteivel méltán lett sokmillió ember példaképe. Na...egy ilyen VEZÉR kellene a mai inséges időben.
Lesz e ilyen? Istóczy
A fenti bejegyzésekből láthatod, hogy a "pártokrácia" kérdése nálam is napirendre került. Egyelőre billenytüvel harcolok a fotelből. Most húzattam át... Ami az izzást illeti a cion bölcsei most a zsidóégetés nélküli világégés megoldásán fáradoznak. Ez nem fog menni. sz. Gy.

 30

12.02.03 

OKOLONIA

Idézet HangOktól: "Okoloniának meg annyit tudok mondani, hogy nekem nem kell bizonygatnom semmit. Akiknek tudniuk kell azok tudják ki vagyok. Te meg úgy értesz félre bármit ahogy neked jólesik. Ez a taktikája itt a legtöbb felforgatónak." - Válasz HangOknak: felforgató a körösztanyád térde! OKOLONIA Páros csörtétek ezzel zárul (nálam). Sz. Gy.

31

12.02.03 

GyZoltán

Előre jelzem: a szerkesztői észrevételeket néha a szövegtestbe, néha a hozzászólás végére célszerü illeszteni az áttekinthetőség, vagyis az olvasó (!) kedvéért. Én kombinálom ezeket a módszereket, a te írásaid esetében is, szíves elnézésedet kérve. Ha viszont úgy érzed, bezárlak a honlap börtönébe, vándorolj ki, mint Kertész Ákos...
Gyula! Marhaság az lenne, ha belenyugodnánk ennek, a tulajdonképpen józan ésszel fel sem fogható ember- és emberi ségellenes rendszernek a fennmaradásához!
"Na és..?" felelőtlen, rendszertelen, szétesett rendszerünk viszonylatában végre van aki mögé oda lehet állni, aki mögé minden bajban lévőnek, minden gondolkodó embernek oda kell állni, mert a "nem-cselekvéssel" halálos ítéletünket hagyjuk jóvá! E vonatkozásban teljesen jogos "Zoltán" felháborodása. 
HangOk megint a legtetején: "Aki nem bírja az építő kritikát az ne olvassa el amit írok." Stratégiailag kifogástalan újabb 22-es! Sajnos előbb elolvasni kell, hogy tudjuk, hogy nem kellett volna elolvasni! Az meg egyenesen rémületes lehet, ha éppen nem "építő" kritikát írsz.., csípem a pozitív hozzáállásod…
Ami miatt
most hozzászólásra jelentkezem, annak oka „Arma Gedeon” jó-szándékúnak minősített tanulmánya…
Kimunkált, nagy gondossággal  kivitelezett írás, mely lekötött, s fokozott érdeklődéssel olvastam el, a háttér anyagokba is bele-bele nézve… Sajnálom, hogy idő és energiahiány végett igazán elmélyedni nem tudtam írásodban, így észrevéte leimet az elsődleges reakcióim alapján teszem   meg…
Ami utal arra, hogy értékítéleted megkérdőjelezhető az a csoportosított formában feltett kérdéseidben rejlik:
„Néhány fontosabb
adalék a különféle cikkek, blogbejegyzések által felsorolt érthetetlen "hibák" sorából, melyek viszont racionálisak, ha Hitlert nem a németség érdekéért élő-haló vezetőnek, hanem a cionizmust irányítók ügynökének tekintjük:
    Hitler megengedte a Dunkerque-nél bekerített brit-francia csapatok evakuációját
    Miért nem  vette kézbe Hitler a francia flottát?
    Miért nem  zárta le Hitler a Gibraltári szorost (a rendelkezésére álló francia flottával)?
    Miért folytatta Hitler az Angliai Csatát a siker esélyét kizáró módon?
    Miért kezdett kétfrontos háborút?
    Miért osztotta meg csapatait a Szovjetunió területén?
    Miért tiltotta meg a visszavonulást a vesztésre álló csatákban, pl. Moszkva és Sztálingrád?
    Tudta, hogy a siker esélye nélkül támad Kurszknál, mégis feláldozta páncélosai felét.
    Hitler elutasította a szovjetekkel a különbéke tárgyalásokat, ahogy korábban Sztálin szövetségi ajánlatát is a Nyugat     ellen.
(Lehet, hogy ezt a szövetséget Sztálin komolyan gondolta? Lehet...)
    Hitler feleslegesen ment Afrikába, de ha már ott volt, miért nem adott Rommelnek időben elég forrást a győzelemhez.     Több katonát vesztett ott, mint Sztálingrádnál!
    Értelmetlenül üzent hadat az USÁ-nak (ettől még a háború köztük elkerülhetetlen volt).
    Hitler akkor rendelte el a zsidók tömeges megsemmisítését, amikor már világos volt, hogy a háborút Németország nem     nyerheti meg. Szándékosan növelte az ellenség bosszúvágyát és bosszú-indokát, kiszolgáltatva nekik a német     népet.”
(Eichmann révén a III. Birodalom  - Hitler - együttmüködött a cionistákkal már a háború előtt is. Lehetséges
    hogy ez az együttmüködés folytatódott a kapitulációig? Lehetséges...) --------------------------------------------------------
A.G., aki mindenkin elveri a port, köteles elviselni, hogy őt is kiporolják. Lássuk hát, mit írsz...

Nos,  Hitler és politikája csak Rudolf Hess személyén, kapcsolatukon keresztül lesz érthető, világos és hiteles!
Hitler világképe az angol-német szövetségre épült, épülhetett volna…. Az angolok felé az elkötelezettsége közismert, fentebb említettem is, amit aztán Hess repülése messzemenően igazolt is…
Hess szerepét nem lehet túlértékelni.., nem véletlenül tartották Spandauban a világtól teljesen elzárva…
Persze fel is akaszthatták volna, de akkor kipofázhatott volna egyet - mást Nürnbergben. Jegelni kellett hát, de ilyen hosszú ideig?
Kérdéssorod felvetései érthetően, logikusan megválaszolhatóak, bár nem vállalkozom rá!
Pedig nem ártana, ha hozzászólásodat egyben recenziónak szánod. A francia flotta birtokba-vétele hiteltelenítette volna Hitler Angliával kapcsolatos elképzeléseit, békekötési szándékait… Ezek katonapolitikai stratégiai kérdések, s mind hosszabb fejtegetést igényelne. Igényelne! Például kíséreld meg elfogadni, hogy Moszkvánál Hitlernek igaza volt, Sztálingrádnál nem..., de nem indokolom! A kinyilatkoztatások pótolhatják a tényeket, érveket? Hibának, tévedésnek vélem az egész kérdéssor felvetését is, értelmét nem látom, hogy hosszas fejtegetésbe bonyolódjak végettük.. (???)
Lényegesebb, meghatározóbb az egész írásra vonatkozó, adható válaszom.
Az emberek tudatában a „Nemzeti Szocializmus” egyenlő Hitler személyével! Hitler személyének minden eszközzel történő lejáratása az ellen a Nemzeti Szocializmus ellen irányul, mely rendszer bebizonyította működőképességét még különösen nehéz, túlzás nélkül állíthatjuk, még lehetetlen körülmények közepette is! Minden Hitlerre hordott mocsok és szenny arra irányul, hogy gyengítsék a Hitler mítoszt, mert onnan már csak egy hajszál a jelen gazdasági, társadalmi kihívásáraira választ adó Nemzeti Szocializmus, ami nem éppen a zsidó globalizációs világuralmi terveket szolgálja!
Ezzel együtt is szívesen olvastalak! Gyzoltán
Jó nagyot kerültél mielőtt ráütöttél a szög fejére! A.G. tulajdonképp elcsúsztatta a vita síkjait. Én lényegében azzal foglalkoztam, hogy a hitleri nemzeti szocialista ideológia, ill. társadalmi gazdasági modell miért és  mennyiben élte, éli túl Hitlert. Az erre vonatkozó tényállításokat nem volt módja cáfolni, így Hitlert kezdte csépelni. Ha netán valaki arról mer írni, hogy a magyar reformkorra és azon belül a nyelvújításra szükség volt, nyomban előrántja Kazinczy szabadkőműves indíttatására vonatkozó írásait és újabb adalékokat kotor össze, majd azzal kólint főbe...  Én ezt nem kárhoztatom. [Csak akkor vettem elő az ollót, mikor egy továbbí sikot próbált nyitni: a személyeskedés, a sértegetés mezejére lépett, Ezt szerencsére abbahagyta (?), így szent a béke és a tolerancia.] Sz. Gy.

32

12.02.03 

A.G.

GyZoltánnak! Mintha nem tűnt volna fel neked, hogy az én bejegyzésem főiránya, mivel a Holokauszt emléknapon kezdtem írni, hogy a kis zsidók irtását a nagyzsidók szervezték meg, mert beleillett a terveikbe. A nemzetiszocialista ideológiával és gazdasági, stb. programmal nem foglalkoztam. Bármi is volt e program, bármennyi önmagában helyes elem is került bele, tény, hogy az ilyen programelemeket őszintén kidolgozó embereket a hitleri rezsim csak felhasználta egy időre, nem egyet közülük eltett láb alól és sok ilyen később nagyon elégedetlen volt Hitler irányvonalával. A helyes elemek a tömegek ámítására szolgáltak és Hitler a cionista globális vezérkar terveit szolgálta ki, feláldozva közben Németországot. A folytatásban a zsidóirtás judaista vallási alapjait mutatom be neves izraeli és más zsidó származású kutatók művei alapján, akiket e tények kifecsegéséért támadtak, támadnak is a cionisták.
Furcsa, hogy nem haraptatok rá főtémámra, ugyanis abból az következik (ha helyes az elméletem, illetve forrásaimé), hogy se a németek, se a magyarok nem bűnösek a Holokausztért, a főbűnösök zsidó származású globalista bankárok. Tessék tőlük kárpótlást kérni.
Ehhez hasonló vélekedéseimről én is írtam már, csak nem ilyen kidolgozott formában. A zsidó (ön)irtás "hitelvi  alapjainak" kidolgozása és hozzáférhetővé tétele értékes hozzájárulás a honlaptartalom "gazdagításához". Kösz. Ezt hamarabb is megtehettem volna...
Gyula, igaz a hír, hogy Lavros (nagyon zsidóképű!) orosz külügyminiszter fogadta a szír ellenzék vezetőjét? Akkor most anticionisták Putyinék, vagy nem? AG
Te nagyon is jól tudod mi a hír... Gondolom azt is tudod, hogy egységes ellenzék - mint olyan - nem létezik. Kérdésed tehát maliciózus, de ez belefér kapcsolatunkba. Egyébként naponta "levelezek" Lavrovval. Látogass el a Fafebook oldalamra. Sz. Gy.

33

12.02.03  

Cezarfi

“Szíria válasza az országot ért legutóbbi cionista (izráeli) agresszíóra, kómába fogja kényszeríteni Izraelt” mondta szombaton az iráni Fegyveres Erôk Vezérkarának elnökhelyettese Brigádgenerális Masoud Jazayeri. Hozzá tette, hogy a muzulmán anti-Izraeli ellenállási mozgalom szemmel kíséri az izraeli aggresszióra adott válaszlépéseket.
www.tinyurl.com/a2xsqkl cezarfi Én nem vagyok ilyen vérszomjas, mint a brigádgenerálisod. Szelid lelkem nyugalmát maradéktalanul biztosítaná ha csak a frontállamok légterébe behatoló izraeli gépeket tudnák lelőni az orosz, vagy iráni fegyverekkel. Erről részletesen írtam Lavrovnak... Te is nézd meg a Facebookomat! Gy.

34

12.02.03  

Gyzoltán

"A kinyilatkoztatások pótolhatják a tényeket, érveket." Kérdésed, felvetésed ugyan teljesen jogos, aminek csak az mond ellent, hogy a II. Világháborút is sok-ezerszeresen feldolgozták, s nem csak a hivatásosok, hanem az amatőrök is... Épp ezért volt fölösleges A.G. szövegeit becitálnod a hozzászólásba....
Azt a tényt, hogy Moszkvánál, Moszkva alatt, megjelentek, megjelenhettek az orosz  szibériai hadosztályok, önmagá ban feltételez olyan háttérismereteket, melynek magyarázata visszanyúlik Port Artrig, Csuzimáig, az orosz bénító traumáig, majd az ezen traumát oldó Hasszán-tó, Halhin-gol folyó melletti eseményekre.., s ez szinte csak egy mellék szál... Miért volt igaza Hitlernek Moszkva vonatkozásában? Leginkább; csak! -mert igaza volt! Tényleg nem tekinthetem feladatomnak, hogy kimerítő értekezést készítsek akár az időjárásról, a hadosztályok leharcolt állapotáról, mozgás képességükről, mobilitásuk hiányáról, fegyvereik, felszerelésük állapotáról, ellátásuk, utánpótlásuk, üzemanyag lehetőségeiről, egészségügyi kritikus helyzetükről, s nem utolsó sorban morális állapotukról! Megtették ezt szakemberek sok százan, sok ezren. Amit hozzátehetek a kérdéshez az minimális: az elvesztett moszkvai csata, morális, erkölcsi, lelki német győzelemmel végződött! A lehetetlent produkálva, teljesítve, egy moráljában megerősödött, sziklaszilárd jellemű, a bajtársiasságot magas-szinten művelő, öntudatában megerősödött hadsereg kovácsolódott össze, mely aztán visszahatott a teljes német haderőre is, mely a háború végéig is kitartott... "Jaj a legyőzöttnek!" Ez a háború még ma is folytatódik! A zsidó mocsok-szenny kovász ma is, s egyre gátlástalanabbul tevékenykedik, működik, elnyomni akarva minden objektív gondolatot, értékelést! A kérdés csak arra szorítkozhat, hogy ezt egyesek tudatosan művelik e, avagy ismerethiányra, tudattalanságra vezethető-e vissza. Tisztelettel kérem igazoló jelentésem elfogadását. Gyzoltán
Csak azt akartam kifejezni, hogy nem voltál csúcsformában, amikor a fineszes A.G.-nak válaszolni - akartál... Ezt meg te is tudod. Spongyát erre is. [Nem szeretném ha Kertész után emigrálnál bánatodban...] Sz. Gy.

35

13.02.04

Idéző

 A 25. hsz-ból idézném a szerkesztő urat.
"Ezt a felajánlkozást marhaságnak tartom, anélkül, hogy megfeledkeznék Árpád kimagasló 'emberi'" teljesítményeiről, amelyeket HangOk is hangoztat. Ami pedig Árpád "jogászi"  teljesitményeit illeti, csupán annyit, hogy ő maga nem jogász. Ezért kikérte jogi véleményemet, amit végülis nem  tett magáévá. [Árpád ebben a vonatkozásban tipikus politikus. Van egy laikus koncepciója és ehhez keres jogászt, hogy azt megénekelje, jogi koncepcióvá konvertálja. Ha viszont azt hallja, hogy ez nem  megy, félreteszi - a jogászt...] Árpád frontális támadása a bankárhatalom ellen nem járt, nem járhatott sikerrel, de hervadhatatlan érdeme, hogy ezt megpróbálta. Méltán aratja le az így szerzett népszerüség babérjait, csak az a kérdés, mit kezd vele."
A Vezér mint feladat éppen úgy létező, szükséges, reális, mint a vízvezetékszerelő, a szülész-nőgyógyász, az ügyész, a patikus és sorolhatnám. Az, hogy kevesebb kell belőle, tény.
(Tán egy is elég?) Az, hogy minden feladat elvégzése, a megbízatás előtt megmérettetés van, szakmai-emberi, ez is tény. Az, hogy nincs ország, ahol ne lenne Vezér, legyen a név más, ez is tény. Az, hogy vannak rendkívüli helyzetek , amelyek kialakulásában éppen az országok Vezére és Vezérkara is jelentős szerepet játszik-ez is tény. Az, hogy rendkívüli állapot esetén nem szokványos a választás, ez is tény.
Akkor mi a kérdés még? Az, hogy ha valaki nem jogász, de van normális esze, és azt mondja, hogy nem várom meg őket, hátha nem tesznek semmit, megpróbálok a magam, a családom és mások érdekében tenni. Mert "A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól"-ezt aztán nagytudásúak könnyen a fejünkhöz vágják nekünk, nem jogászoknak, ez is tény. De már bocsásson meg a világ: ha ebben az országban csak végzett jogász, esetleg ügyvéd, bíró vagy ügyész az, aki szakmaiságában is megkérdőjelezhetetlen büntető feljelentést tud írni, DE NEM AKAR, akkor nekünk meg kell esetleg dögleni? Nem, kérem szépen. Továbbá kijelentem, eléggé megy vagyok arról győződve, hogy nem pusztán azért nem tettek kellően szakmai büntető feljelentést a felsorolt urak-hölgyek, mert a perek tengerében akarnak lubickolni, az anyagi javakat remélve, HANEM AZÉRT, MERT HOZZÁ SE TUDNAK SZAGOLNI .
Mert ez az ügy annál komplexebb jóval, mint amit megszoktak, ugyanakkor szemérmetlenül egyszerű, és pallérozott jogi ismeretekkel hitetlenkedve állnak a megoldás előtt akkor is, ha látják. Mindenkinek van laikus koncepciója. Mert kell, hogy legyen. Máskülönben hogyan tudná kiválasztani a segítő szakembert? Nem zsákbamacskát húz az ember, amikor ügyvédet választ. Szóval. Kell egy Vezér. Egy másik.
Ez biztos illik valakikre. Rám talán nem mindenben (?). Árpáddal barátilag beszélgettünk, a piszkos anyagiak tudatalattimban sem motoszkáltak. Ha nem féltem a Parlamentben a legfőbb ügyészt bűnpártolónak nevezni, miért féltem volna egy bankot beperelni, vagy egy feljelentést megírni? Ami a SZAGLÁST illeti, igazad is lehet.  Más kérdés, hogy egy "lakikus koncepció"  árt e vagy használ, ha a realitásokkal szembesítik. Sz. Gy.

36

13.02.04 

Töviskesné
Dsupin Judit

Töviskesné Dsupin Judit vagyok, a 35.számú hsz.-t én írtam. Nem tudom, a név miért nem ment át (talán oda kellett volna írni), de azt gondoltam, az eddigi egyszeri hozzászólásom miatt benne leszek a rendszerben. Szintén a 25. számú hsz-hoz, hogy a bankárhatalommal szemben indított frontális támadás sikeres  lesz-e, még mindig kérdés, hiszen a meccs még nincs lefújva, de ezt a meccset nem is lehet kívülről lefújni. Minden tiszteletem az Ügyész úré, a hozzászó lásomat fenntartva.Nehéz dolgok ezek. Mert a jogi szakma rendkívül sajátos minden többihez képest, hiszen az ember napról napra ki van annak téve, hogy az igazságszolgáltatás által a cselekedeteit megmérhetik, és nem is sejti még, hogy egy ártatlan, rosszakaratot nélkülöző cselekedete miatt az egész élete zátonyra futhat, ha valaki(k) azt akarják. Mert nem kell a szakmát gyakorolni, mégis belekeveredünk az igazságszolgáltatás hálójába, pusztán azért, mert élni próbálunk. Mindeközben sok okos ember utólag (!) arról beszélget, hogy amikor cselekedni kellett, ami a mi dolgunk volt,mert az élet már csak ilyen, mit kellett volna tenni.  Nem volt a hónunk alatt a Ptk. meg a Btk. És nekünk laikus szemmel kellett mindenben dönteni. Jól. Kedves Judit! Én is fenntartom  amit a 35-ös hozzászóláshoz írtam, kivéve a tegező hangnemet. A férfiakat tegezem  80 évem jogán. Ha valaki öregebb nálam és sérti a tegezés, majd szól. A hölgyeket viszont természetesen magázom. Ami a névbeírást illeti, az egész program lényege, hogy nem azonosítja a hozzászólót. Ezért kell(ene) beírni a nicknevet... Ami a "meccset" illeti: higyje el, önöknek drukkolok. Sz. Gy.

 37

13.02.04

GyZoltán

Gyula! Sejtésed, Káslert illetően, megerősítve! Ő nagyon jól eltalálva, időszerűen, megkockáztatom, elrendelés szerűen jelent meg, hogy misszióját teljesítse! Lejáratására, ledarálására, a politikát kisajátító pénzügyi, gazdasági maffia, mindent el fog követni! Nem tekintem véletlennek, hogy újabb pártok és pártocskák alakulnak, továbbiak is várhatók, kik akármely irányzatot, programot magukévá tesznek, csak azért, hogy megosszanak! A tucatpártocskák jelentkezésé vel az alapvetően tájékozatlan közönség alapvetően manipulálható! Most kötelező felismerni, hogy Kásler Árpád rendszerváltó mozgalmával, pártjával a valós, a valódi, a tényleges rendszerváltásért tesz, és keserves évek bizonyítják, hogy nem egy megalkuvó fajta... Ezért nem tartom időszerűnek témafelvetésed, mert alkalmasnak látom az elterelésre, kényes volta miatt alkalmas lehet rosszindulatú áthallásokra...
Azt Te is láthatod, beláthatod, hogy mennyire is időszerű, hogy valakit tényleg pajzsra emeljünk! Ennek érdekében a kormányzati és parlamenti csőcselék teszi akaratán kívül a legjobb szolgálatot.., gondolhatunk az autósokra, a mezőgazdasági munkagépekre, az elképesztően magas üzemanyag árakkal, vagy most éppen a kiskertek kapcsán száz- meg százezer ember fordul szembe az esztelen hatalombitorlókkal! Most arra is szükség van, hogy a közönség, NE UGYAN AZOKAT HÚZZA ELŐ A KALAPBÓL, KIK MÁR SZINTÉN EZERSZERESEN BIZONYÍTOTTÁK ALKALMATLANSÁ GUKAT, PONTOSABBAN ELLENSÉGES VOLTUKAT!
Egyébként is veszélyes a téma... Magadra húzol olyan elmélyült gondolkodókat, akik, talán diótörésre se alkalmas fejecskéjükkel igyekeznek majd beletenyerelni a témába. Előző blogodban nem véletlenül értettem egyet "Zoltán" kirohanásával, mikor csatlakoztam véleményéhez. "Egyes idétlen idióták, felvértezve több évtizedes felhalmozott ismerethiányukkal, rendező elv híján, szabályosan belezavarodnak az Internet által rájuk-zúdított hamis, vagy valós ismeretekbe, s saját vélemény hiányában, reménytelenül vagdalkozva, videók és linkek tömegével kísérlik meg terhelni a jobb sorsra érdemes olvasókat!" Várhatóan ez fog bekövetkezni, hacsak soraim nem váltanak ki némi visszafogottsá got... Gyzoltán
Nem tartom melegen Kásler Árpád témáját. Ha elfogynak a hozzászólások - vége. Sz. Gy.