A tömeg a végzet arra ítélt állata,
Mely minden rendnek malmán húzni fog,
Mert arra van teremtve. Már ma mentsd fel:
Amit te eldobsz, ő meg nem nyeri,
És új urat keres holnap magának.
Vagy azt hiszed, hogy ülhetnél nyakán,
Ha a gazdának szükségét nem érzi?
Ha kebelében öntudat lakik?

 

 Debreceni 'walk' show

Van e a kákán csomó?

 

Mi tűrés - tagadás május elsején a stadion árnyékában arra kellett rádöbbennem, hogy Orbán és Kósa ismét maguk mögé sorakoztatták azt a kritikátlan tömeget, amely hajlandó rendjük malmán húzni és eltűrni, hogy szíjat hasítsanak a hátából. Ez óhatatlanul együtt jár mindenfajta erkölcsi norma és társadalmi szolidaritás kiiktatásával.

Ezért volt eleve elhibázott az az ellenzéki tatktika, amely a kormányszövetség erkölcsi kilengéseit pécézve akart támogatókra szert tenni. A tömeg mára képetelenné vált megkülönböztetni a jogost a jogtalantól, a jót a rossztól. Emlékezete képtelen rögzíteni a nagy disznóságo kat. Ki tud mára valamit is a vad és szelid prtivatizációról, a "giliszta" ügyről, a Baumag ügyről és ki érti, érzi át a devizahitelesek sorsát?

Akinek érzékeit rabul ejtik a stadion fényei, a dübörgő zene és a lacikonyhák kolbászillata képtelen ezektől elvonatkoztatni. Nem gondol gyermekéhezésre, az étkezési, gyógyszer és fűtési költségek között egyensúlyozó nyugdíjasokra, a gyógyintézetek folyosóin sóhajtozó betegekre, a mütétre várakozókra és a közülük elhaltakra, a didergő - koldúló hajléktalanokra, stb. És főleg eszébe se jut, hogy a milliók nyomora, meg a stadionná formázott beton, acél és üveg horrorisztikus ára között egyenes okozati összefüggés van: a nemzeti jövede lem egyenlőtlen elosztása, a "bandita redisztribúció".

Nos május elsején sétára indultam (walk). Ennek élményeit tükrözi ez az írás (show).

Síetek előre bocsátani, nem alakult ki közlekedési káosz, jóllehet a több mint huszonkétezer jegy elkelt. [Sokan az Internetről igényelték és töltötték le, nyomtatták ki a belépti jegyet.] Isten bizony még üres parkoló is akadt a stadion körül. Az új puccos villamosokon pedig űlőhely is volt meccskezdet előtt.

A szalonnafőváros tehát nem fuldoklott a benzingőzben. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy Orbán és Kósa "ökológiai
"lábnyomai" nem károsítják a Nagyerdőt. ["A hagyományos közgazdasági mutatók, például a GDP nem adnak képet arról, hogy tevé kenységeink milyen hatást gyakorolnak a környezetre. Ezért bevezettek egy új mutatót, az 'ökológiai lábnyomot' (ecological  foodprint).  A karbon lábnyom azt mutatja meg, hogy tevékenységeinkkel mennyi üvegházhatású gáz kibocsátásához járulunk hozzá széndioxid egyen értékben meghatározva (t CO2e)."] 

Tulajdonképp a tájépítészet terén [A tájépítészet fiatal, interdiszciplináris, sokfajta tudásbázisra (természettudományok, társadalomtudomá nyok, mérnöki tudományok) épülő szakma. Művelői a legszélesebb értelemben vett (humán- és természet-) ökológiai összefüggések elemzésének (és az ezek által a tájra gyakorolt hatásoknak) a szemszögéből közelítik meg az emberi alkotás problémáját és célját. A tájépítészet tájfogalma már önmaga tükrözi művelői szemléletét: egyezményes véleményük szerint a táj nem más, mint a kultivált (művelt) és humanizált (emberarcúvá alakított) természet.]  is jelesre vizsgáztak, azaz "debreceni ember arcúvá" varázsolták a Nagyerdőnek ezt a háromszögét. Ez úgy sikerült, hogy a város Főterének a Kossuth térnek a mangalica, pulyka, sör és egyéb fesztiválos milliőjét telepí tették a stadion köré - lacikonyhák, sörpavilonok, főtt és pattogatott kukorica, vattacukor és luftballon árúsok, stb. formájában. A közönség változatlan formában élvezhette mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek a közeli Vidámpark és Állatkert megszokott kapunk kivüli hétvégi kínálatához tartoznak.

Talán ennek is tulajdonítható, hogy a nyitófesztivál határozottan családias jellegű volt. Az átlagos család kb. így festett.

Tényfeltáró utamat az olvasó a fentebb már közzétett google térkép segítségével követheti, amelynek kissé megnagyított változatát megint ide teszem. Lépteimet a Simonyi -  Pallagi ut, Vigadó tér - Ady E. út felé vettem. A Sikmonyi u. Nagyerdei krt. kereszteződésében továbbra nem mutatott semmiféle tábla a stadion irányába. Helye sen, mert az Ady u. torkolata le volt zárva, ott csak egy bohóc "őrködött".

Tovább haladva az Állatkert magas ságában a jólismert kép, a bodega sor fogadott. Istenem hányszor cipeltem én is a gyerekeimet ezen az úton az Állatkertbe, a Vidámparkba. Hány vattacukrot, főtt ill. pattogatott kukoricát, luftbalont, stb. vettem.

Ebben nem volt semmi új, semmi szokatlan. Nem jóindulatu pillantá som egy kicsiny táblán akadt meg: a rokkantkocsik parkolóját jelző táblán. Lám Orbán és Kósa ezt se felejtették el. Más kérdés, hogy a stadion csodá latos szerkezete milyen opciókat biztosit a rokkantkocsisok számára a meccsnézéshez. [A VIP részére luxus kivitelü belső liftet beszerel tek.]

Körutamat nagyjából a főbejárat magasságában megszakitom és átadom a szót testvéröcsémnek Dr. Szeszák Ferencnek, hogy nézőtéri élményeiről beszámolhasson.

Írását eltérő karaterszínekkel illesztem be.

Feleségemmel együtt azért is mentünk a stadion avatására, mivel fiunk a stadion felső díszvilágításának projekt vezetője volt .

Az újdonság erejével hatott, hogy belépőjegyünk elektronikus ellenőrzés alapjául szolgál, amit később tovább fokozott, hogy kijönni sem lehetett volna nélküle...

Figyelmemet felkeltette a beléptető forgóajtó. Amennyire szemmértékemben bízhatok, úgy tűnik, hogy egy 175 cm. ill. 100 kg. feletti embert tolni, vagy belülről húzni kell ahhoz, hogy átférjen rajta. Szerencsére én és házastársam nem ütjük meg ezt a mértéket...  [Itt nem válik be az a magyar trükk, hogy egy rekesszel előbb szállok ki a forgóajtóból, mint ahová beszálltam. Lehet, ezért is szabták ekkorára a nyílást...]

A legnagyobb hatást a hangosítás gyakorolta ránk. Feleségem végig úgy ült, hogy mindkét fülét teljesen befogta, hogy a hangszórók bömbölése miatt ki tudjon venni valamennyit pl. az Orbán Viktor beszédéből. A zenei aláfestésekből keletkezett őrült hangzavarból nehézségek árán tudtam kihámozni, hogy az énekesek melyik dalt is éneklik, ezt is főleg azért, mert már ismertem azokat.

A legmegrendítőbb viszont az volt, hogy a zeneszámok alatt egy mély basszushangnak megfelelő frekvenciával rezgett alattunk a tribün (D3-ban ültünk az 5. sorban). Vizsgálgattam, hogyan, honnan kapjuk ezt a hangot/remegést? A zene dallamával nem volt összefüggésben. Erőssége nem volt egyenletes, de gyakorlatilag folyamatos. A hátam mögött húzódó acélcsövet megmarkolva azt nem éreztem a forrásnak. Alulról jött. Hátsómon és a térdemre fektetett irattárcán is világosan éreztem tenyeremmel.

Lehet, hogy a focirajongóknak fel sem tűnt, de egy díszesnek szánt nyitóünnepségen igen zavarónak hatott, hogy az énekeseket, táncosokat és Orbán Viktort is csak rácson keresztül láthattuk. (Ki melyik oldalon érzi magát?)

A kivetítőket – ahogy számolom – kb. 140 m-ről láthattuk. Legalább kétszer olyan nagyokra lenne szükség.

Mindez odavezetett, hogy a Tóth Vera száma után felálltunk és haza indultunk.
Kifelé jövet kb. 10 kapuőrt/ellenőrt/felügyelőt kérdeztünk meg, hogy mikor fogják bekapcsolni a tetővilágítást. Senki semmit nem tudott. Végül egy 2 m-es, 160 kg-s, fényesen kopasz főfelügyelő azt mondta, hogy kb. 11-kor lesz tűzijáték és valószínű, hogy majd az után. Kvázi nem láttuk, amiért mentünk.

A TV-t rögtön bekapcsoltuk. Se helyszíni közvetítés, se az esti hírekben egyetlen szó sem esett a nyitóünnepségről egyetlen magyar TV csatornán sem. Mert mégis, a miniszterelnök…
 Mindkét debreceni adón a könyörtelen hirdetés folyam. Ma, 2-án a DTV-n volt egy össze foglaló. Ezen a helyszínen nyomasztó hangzavarnak nem volt semmi nyoma. Igaz arról nem esett egy szó sem, hogy egyáltalán lett volna bármilyen zenés műsor is. Se Tankcsapda, se Tóth Vera, se Király Viktor. A DTV-nek hogy sincs erre ideje?

A rendezők helyett nem nagyon tudtam volna okos lenni, de mint néző úgy érzem, valahogy meg kellett volna emlékezni a halálos balesetet szenvedett munkásról. Pl. a főpapok rebeghettek volna valami felemelő ökumenikus fohászt.

Javaslataim.

Ezzel a hangosító berendezéssel semmiképpen ne próbáljanak koncertet szervezni. A tribün rezgését pedig vizsgálják meg, mert ez magában rejti ugyanazt a veszélyt, amiért a katonáknak a hidakon tilos díszlépést vezényelni. Laikusként úgy vélem,
a zajszintet nemcsak lehetséges, de kötelező is mérni egy ilyen létesitményben, ilyen "terhelési főpróba" alkalmával. Szerintem olyan határérték nem létezhet, aminek ez a tegnapi ne esett volna fölé!

Dr. Szeszák Ferenc

Én pedig baktatok tovább az Ady u. -  Nagyerdei körút kereszteződése felé. Naná, hogy ebből az irányból le van zárva. De nini, az Ady u. kereszteződésen túli szakaszán a temetőig vígan parkolnak a gépkocsik, a fűvön (!) ami a halottak napján és egyébként szigorúan tilos.

Lássuk, mi a helyzet ha balra fordulok a Nagyerdei körút irányába? A Nagyerdei körut szintén lezárva a gépkocsik elől.

Én azonban tovább ballaghatok rajta a Pallagi útkereszteződés felé. Ezen a végén is le van zárva. Így a Nagyerdei krt. ezen szakaszán azok az ottrekedt jármüvek parkolhatnak, amelyeket már 28-án láttam.

Pallagi úton, Pallag felől (!) Debrecen  irányába viszont szabad a pálya. A Stadion felé balra bekanyarodni nem, de leparkolni lehet. [Itt láttam üres (!) partkolóhelyeket...] A Pallagi út aztán hazavezet a Simonyi út felé, ahol rövidesen hazaérek az üdítő és tanulságos séta után, miközben rám esteledett és kissé meg is áztam.

Én kések kissé a posztkommenttel, a Népszabadság viszont nem késett. Már másnap leokádta a stadiont, Orbánt és Kósát, de főleg a két utóbbit, mégis leginkább Kósát... Na erre írtam fentebb, hogy semmi értelme. Idézet a cikkből.
"Merthogy Debrecenben tegnap nem pusztán egy húszezres stadiont avattak föl, hanem pazar ajándékot adtak át. Orbán  ... kormánya a mi pénzünkből megajándékozta érdemeiért a hű cívis lovagot, Kósa Lajost, a vitéz fegyvertársat, a kitartó bajtárst. A kormányfő militáns, hűbéruras gondolkodását ismerve másról nem lehet szó: a főnökök főnökének kegyéből az egyik alvezér megkapta jutalmát az elmúlt huszonöt esztendőben végzett szolgálataiért. Legyen ez intő jel a feltörekvők előtt: ha jól szolgálod az uradat, s nem fordulsz vele szembe még akkor sem, ha tökéletesen ismered a bűnlajstromát, akkor jutalomban részesülsz.A Debrecen éléről idén ősszel távozó Kósa Lajos ugyanis azon kevesek egyike, aki jól ismeri a főnökök főnökének titkolt szennyesét: elvégre évek óta közelről szagolja. Ha van valaki a 'maffiaállamban', aki tisztában van Orbán Viktornak a Fidesz és a Fidesz-frakció ellen elkövetett disznóságaival, az Kósa Lajos. ... A hallgatásért cserébe most megkapta a jutalmát: tegnap felavatták végre a stadionját, amellyel beírhatja nevét a debreceni helytörténetbe. A kegyúr ajándéka egyúttal azt jelenti, hogy a polgármester idén ősszel bántódás nélkül elvonulhat a debreceni fellegvár ból. A búcsúzó menetet gazdagon megrakott szekerek kísérik majd, de a málha élén haladó Kósa lovag soha többé nem lehet benne biztos, hogy a zsákmány vajon biztonságban van-e. Orbán Viktor bajtársaként neki is meg kellett tanulnia, hogy már régen nem a barátai lovagolnak mögötte, hanem üzlettársak. Nekik pedig nem tanácsos hátat fordítania."

Ha valakinek, a Népszabadságnak tudnia kellene, hogy a "rendszerváltás" zsiványai nem osztják újra, még kevésbé rabolják vissza egymástól a csalárdul szerzett vagyonokat. Tudnia kell, hogy Orbánról és Kósáról minden lepereg, lévén abszolut pofátlanok mindketten. Szerintem még hízeleg is hiúságuknak az ilyen szidás.

A baloldal egyáltalán nem érti, vagy úgy tesz, mintha nem értené a 'maffiaállam' müködését. Orbán nem magától lett egy maffiabirodalom keresztapája. Orbánt "megcsinálták" Soros és a mögötte álló zsidó körök csinálták meg. Most is ők egyengetik lépteit. Orbán "szembehelyezkedése" a Nyugattal a legócskább ripacskodás. A választások utáni első kijelentése az volt, hogy a magyar nép szentesítette a kormány Európa politikáját.

Ma Magyarország az a rablóállam, amely Amerika, Izrael és az EU elvárásainak, biztonsági garanciáinak leginkább megfelel. Ez a terror állam ma Európában az amerikai normákkal leginkább kompatibilis állami formáció. Európa legforróbb zónáját, az izraeli bevándorlás és államalapítás hídfőállását, az Orbán rezsim sokkal jobban biztosítja, mint a marakodó "baloldal" lenne képes biztosítani.

Nem véletlen, hogy az utóbbi évek legjelentősebb zsidó világtanácskozásainak Magyarország adott "otthont", úgymond az erősödő ma gyarországi antiszemitizmus miatt. Dehát mi az antiszemitizmus bázisa a mai Magyarországon? A Fidesz kormány, vagy az orbán-párt? Mindkettő a zsidók eldorádója. Izraelt kivéve egyetlen országban sem olyan magas a számarányuk, mint náluk. Az egyházaktól félnek? A zsidó Erdő Péter által vezetett katolikus, vagy a mostmár igazoltan háromperhármas által vezetett reormátus egyháztól? Netán a szélsőjobboldalt rendkivül rosszul alakító, zsidók által uralt, Jobbiktól?

Nevetséges az egész. Orbán és bandája egy hétig sem maradhatna felszínen és egyetlen garast se rabolhatna, ha mindez nem a zsidó érdekekkel teljes összhangban történne.

Orbánról és Kósa stadionépítő "mániája" teljességgel érthető, de nem egy hanem több okból. A kiméletlen nagyzási hóbort a legkisebb rossz ebben a pakliban. Kósát Debrecenben szinte mindenki "húsz-százalékosnak" tartja, bár ez perrendszerüen nincs bizonyítva. Ki bizonyítaná? Orbán Polt Pétere, vagy Pintér Sándora? Ugyan! De abban bízvást megállapodhatunk, hogy az ilyesfajta beruházásokban a vezetők nem ellenérdekeltek, anyagilag sem.

Stadion nyitó beszédében (speech) Orbán a következőt mondta. “Ma ismét közelebb kerültünk egy stadionnal a világ élvonalához” Ez igaz, de milyen értelemben?

Már nem ködös összeesküvés elmélet, hanem napihír, hogy pl. Ameri kában egyes stadionokat FEMA táborokká, azaz koncentrációs táborokká
alakítanak át, mint pl. a Los Angelesi Dodger stadiont (2011-ben).

Badarság, álhír mondhatnánk erre. Csakhogy... Több mint napihír, történelmi tény, hogy Chilében a CIA ügynöke Pinochet tábornok is stadionokba "koncentrálta" Salvator Allen de híveit, akik közül sokakat elhurcoltak és meggyilkoltak. [A nem túl jó minőségü képen nagyjából látható, hogy a "közönség", ahogy illik, a lelátókon foglalt helyet, így a "mezőny" jól  áttekinthető volt a "rendezők" számára.

Szubjektív megítélés dolga, hogy Orbán, ill. Kósa felhasználnák e Európa legszebbnek kikiáltott stadionját stadionját erre a "szent" célra. Az igenlő választ talán nem alapozná meg az a köztu dott tény, hogy Orbán gátlástalan (moral insanity) és nem is teljesen komplett.

Engem - talán furcsa módon - egy gépjármü beszerzés győzött meg. A TEK BTR80-asairól van szó. Nem fáma ami következik.
 „Van olyan szituáció, amikor meg kell közelíteni egy épületet, de úgy, hogy a rendőrök védve legyenek. Erre jó a BTR, és minden komolyabb rendőri egységnek, az amerikai elit kommandónak, a SWAT-nak is van ilyen szállító harci járműve. Groznijban például az oroszok ezzel gyűrték le a csecseneket azokon a területeken, ahol a tankok elakadtak, magyarázza egy Pakisztánt is megjárt volt rendőr, mire is jó egy BTR-80-as.

A TEK-et Orbán magánrendőrségének tartják. Vajon mire képes használni megánrendőrségét egy olyan "politikus", akinek legkedvesebb kifejezése a "harc". Annyira kedves, hogy rendszeresen használja olyan szövegkörnyezetben is, amibe nem illik bele.

Nos rövidesen elválik, mi mindenre lesz alkalmas a nagyerdei stadion, hisz a labda is kerek...

2014.05.05


Sz. Gy.
 

 

Megosztás