Kósaváros Colosseuma

 


Aki azt gondolná, hogy valami maffia história következik Orbán és Kósa főszereplésével, téved. Az írás arról a tömegről szól (proles), amely a merényletet tűrte, és amely magafeledten ordítozik és tapsikol majd a május elsejei megnyitón.

Merénylet?

Igen, sokszoros merénylet az emberi egészség, a harmonikus városi környezet, a közlekedés, a takarékosság, a józan ész, az ízlés, a "demokrácia", stb. rovására - egyszerre.

Engem személy szerint az döbbent meg, hogy milyen buta, gyáva és tehetetlen az az ember massza, amely a cívisváros polgárának, cívisnek tartja magát.

Magam is tagja voltam egy parányi, értelmiségiekből verbuválódott, csoportnak amelyet közösségnek véltem, de aztán rá kellett jönnöm, hogy csupán egy laza asztaltársaság. Kiábrándulásaimnak kétszer is hangot adtam "Csendes cívisek" és "Panem et circenses" c. írásaimban.

Dehát a kutya ugat, a karaván meg halad, és lám a
"mű" eljutott ünnepélyes megnyitójáig. Így már csak azt vehetjük szerbe - számba, mit hagytak, hagynak figyelmen kivül a stadion létrehozói, a cívisek és az ünneplő közönség.

Kósáék azt hangoztatják a létesítmény és annak elhelyezése mindenben megfelel a FIFA és az UEFA előírásainak. [Az ezzel kapcsolatos dokumentációt hozta meg külföldről az egyik cívis. Egy másik cívisnek azonban nem füllött a foga ahhoz, hogy az angol szöveg idevágó részeit magyarra fordítsa és közzétegye.]

Most, hogy post festam vagyunk kérdés, érdemes e bármit írni a stadionügyben. Igen, érdemes. A dolognak mindenképp lesz hátulütője és nem árt most szerbe - számba venni, miért.

A debreceni stadion gonosztevők, vagy elmebetegek műve. Én az előbbiekre gondolok, lássuk milyen jogon. Vessenek mindenekelőtt egy pillantást a stadionra és környezetére, különös tekintettel a "megközelítési útvonalakra". [Lásd a cikk "frontképét".]

Az urbanizáció, sportrendezvények és a motorizáció összekapcsolódó fogalmak. Egymás ellen hatnak. Harmonizálásuk létfontossá gú lenne, Debrecenben is, ha a harácsolási ösztön nem írná felül az egészet.

A stadionokat úgy kell(ene) megépíteni, hogy az autók gyorsan elérhessék, ill. elhagyhassák a parkolókat. Ha ennek feltételei nem adottak, bekövetkezik a torlódás, a parkolót kereső keringés és a be- ill. ki-parkolási mutatványok. Az a jármű, amely ilyen rendellenes mozgásra kényszerül falja az üzemanyagot és okádja a káros-anyagokat. Ez akkor is rossz ha a stadion a város szélén, tágas térségen áll, de a debreceni stadion a város tüdejébe, a nagyerdőbe épült és tőszomszédja lett a város "előkelő" negyedének a Simonyi útnak, a tudomány egyetemnek, az orvosegyetemnek a diákszállóknak, sőt a nagyerdei klinikáknak, ideértve a tüdőklinikát is...

Mellesleg az öregek otthona is itt van, de ezt csak mellékesen említem, hisz kit érdekelnek az öregek? A fideszes új burzsoáziát, helye sebben új-oligarchiát, semmiképp.

Hogy a debreceni stadion - koncepció mennyire ellentétes a nyugateurópai megoldásokkal, a müncheni "Allianz" stadion példájával szem léltetem (l. lentebb). A létesítmény München északkeleti csücskében épült egy autópálya csomópont mellett. A stadionban 66.000 néző fér el. Mellette 10.500 (!) parkolóhely van. Viszont nincs alatta "mélygarázs"... A parkolók száma a nézők számának 16 %-a. Közvetlen közelé ben nincs iskola, szociális, gyógyító intézmény, stb.

Ezzel szemben a 22.000 férőhelyes debreceni stadion alatt egy 200, azaz kettőszáz, férőhelyes mélygarázs és egy 150, azaz egyszázötven, férőhelyes felszíni VIP. parkoló van, vagyis a
"hozzárendelt" gépkocsi "férőhelyek" száma - mondd és írd - 350, azaz háromszázötven. A parkolók száma a nézőszám 1.75 %-a! Hajrá Orbán, vivát Kósa! A debreceni 1.75 % a müncheni 16 %-nak 11%-a. Ez pedig műszaki bravúr, akárhonnan is nézzük...

Legalábbis ezt gondoltam április 27-én.

Aztán ma, 28-án kikarikáztam a stadionhoz. Arról akartam magamnak képet alkotni, hogy a Simonyi u. 32 sz. alatti lakásomról hogy jutok gépkocsival a stadionhoz.

Az Ady E. utca felől gondoltam megközelíteni a létesítményt. (A továbbiakhoz lásd a műholdas térképet lentebb.]

A Simonyi út végén jelzőtábla van, csöppet sem hivalkodó, de nem egyenesen a stadion, hanem jobbra a sportcentrum felé mutat. Az meg más...

Mindegy, én úgyis egyenesen mentem tovább, mert emlékeztem, hogy a régi stadion, amit úgymond csak felújítottak (rekonstruáltak), arra fekszik. Az egyébként kúrva keskeny (!) utca torkolatánál tiltó tábla van, amit figyelmen kivűl hagytam, mert olybá vettem, hogy célforgalomban haladok a stadion erányába.

Az Ady u. torkolatában megpillantva a 200 férőhelyes mélygarázst arra gondoltam, hogy fogok én ide három nap múlva behajtani? A fényképen ugyanis jól látszik, hogy úgyszólván csak az utolsó ecsetvonások vannak hátra, pl. a lejáró rámpa még nem készült el... Aztán megnyugtattam magam, ha Orbán úgy akarja, nincs lehetetlen.

Az Ady utca egyenes mint a nyíl és a végén a krematórium látszik. Erre meg a krematóriumhoz tartozó temetőre mindjárt visszatérek, a közelség és bizonyos logikai összefüggések okán.

Az Ady utca kiépített útburkolata keskeny, de az útpadkák mindkét oldalon szélesek, viszont füvesítve vannak. Fűre lépni és pláne oda parkolni pedig köztudottan tilos. Olyannyira tilos, hogy a halottak napja körül a rendőrség a temető környékéről is kitíltja a járműveket. Egy "minta-tilalom" így szól.

"Október 31-én 12 órától előreláthatólag november 3-án 19 óráig ideiglenes forgalom korlátozás lép életbe. A Benczúr Gyula utcán – a Hadházi úttól a Köztemető II. bejáratáig – tilos lesz járműforgalom, a tiltás alól kizárólag a tömegközlekedési eszközök, a taxik, valamint virágáru sításra engedéllyel rendelkező járművek mentesülnek. A Benczúr Gyula utca korlátozással érintett területén, az út egyik oldalán sem lehet majd megállni. A tilalom az útpadkára is vonatko zik. Ugyanúgy forgalomkorlátozással kell majd számoljanak az autósok az Ady Endre sugárút Nagyerdei körút és a Köztemető II. bejárata közötti szakaszán, ott is csak gyalogosan lehet majd közlekedni.A Benczúr Gyula utca a Pallagi út felől – a Köztemető II. bejáratáig – egyirányúvá válik, a korlátozás sal érintett szakaszon az út egyik oldalán sem lehet megállni autóval.A 4-es főút 228 kilomé terszelvényében – a Debreceni Köztemető melletti útszakaszon – is korlátozást vezetnek be, mindkét oldalon tilos lesz a megállás, s olyan kiegészítő táblát is kihelyeznek majd, ami megtiltja az autósoknak, hogy az útpadkán parkoljanak."

Na' most arra leszek kiváncsi hogy a meccs közönségére is vonatkozik e majd az a tilalom, ami rám feltétlenül vonatkozik, ha egy csokrot akarok vinni a nagyanyám sírjára halottak napján, ill. akörül.

Amint a jobboldali műholdtér képen látható, a stadion egy "Bermuda háromszögben" van, amelyet a Pallagi út, az Ady út és a Nagyerdei körút határolnak. A Pallagi út is szerfölött keskeny és az is a halottak-napi tilalmi zónába esik. A Nagyerdei körút ugyan jó széles, csakhogy  a parkoló helyek szimpla meccsmentes hétköz napokon is tele vannak. Vajh mi lesz, ha a 22.000 loki szurkoló (egy része), mondjuk 4000 gépkocsival, befut (?). [Persze a parkolót karhtalmilag ki lehet üríteni.]

A felszini VIP parkolót egyfős brigád építette ottjártamkor. Sebaj, elsejére biztos kész lesz. A viájpik-nak nem kell aggódniuk. Nekik mindíg, mindenütt jut hely, legalábbis addig amíg Orbán lesz a miniszerelnök.

A stadion keleti oldala lenyűgöző látványt nyújt. Én azonban nem erre voltam kíváncsi, hanem az északi oldalra, mert ott volt a régi nagyerdei stadion főbejárata és mert ugyebár arról volt szó, hogy világért se építünk új stadiont, csak a régit kissé átpofozzuk (rekon struáljuk).

Mellesleg a régi stadion
befogadóképessége összesen: 10.000 néző volt, ezen belül ülőhely 5.600,- abból fedett 600,- állóhely 4.400 fő részére volt biztosítva. Világítás nem volt. A létesitmény 1934-re készült el. Igaz kritikus helyen, de vajon hány gépkocsival parkoltak akkor a Nagyerdőben?

Szóval az északi oldalon kerestem a régi bejárati kaput, mert - úgymond - ahhoz építették az új stadiont. Amint épp megcéloztam az objektumot elém állt egy fecsegő vénember, aki miatt elcsesztem a felvételt. [Már nem volt kanalam visszabiciklizni.] Az öreg arról is pöszmögött valamit, hogy a régi kaput is újra cserélték. Egymás mellé helyezve a régi és az új kapu képeit...


  

 

 

 

... valóban az a gyanú támad, hogy legfeljebb a két kaputorony eredeti, de az eredetileg elegáns objektumból egy jegyárusító (?) bodegafélét csináltak, csiszlik módon; ami úgy Orbánra, mint Kósára mélységesen jellemző. [A stílus maga az ember...]

A látottak alapján elmerenghetnék azon, hogy ha a stadion valóban megtelik a megnyitóra, a nézők hány gépkocsival fogják "megroha mozni" a boldogtalan, jobb sorsra érdemes Nagyerdőt és milyen jelenetek adódnak a parkolásnál. Nem merengek, mert nem vagyok
madárjós. De majd meglátom, mert szombat este ott leszek, persze gyalog...

----------------------------------------

És most hadd térjek vissza "Allianz" stadion példájára, amelyet a képek alkalmasak leginkább szemléltetni. A baloldali képen az autópálya csomópont és a stadion közelsége, a közúti és a stadion körüli úthálózat sűrűsége látható.

Maga a stadion pedig így néz ki. Laikusnak is feltűnik, hogy milyen utak és milyen terek szolgálnak a gépkocsival történő gyors, akadály mentes megközelítésre, a leparkolásra majd a parkolók ugyanilyen módon történő elhagyására.  

 

 

A közlekedés gyorsasága - mint fentebb említve volt - fordítottan arányos a jármüvek által előidézett környezetterheléssel.

Ezek után más csak azt kell megérteni, milyen (piszkos) érdek fűződik a Nagyerdő további tönkretételéhez? A válasz nem tárgya ennek az írásnak. Debrecen és környéke úthálózati térképe fölött azonban érdemes kissé elmerengeni. [A nyugati oldalt vágtam ide, mert a régi 4-es főutvonal jelentőségét erősen lecsökkentette, az hogy a Budapest - Nyíregyháza Zá hony közötti forgalom is átterelődik a régi 4-es főútvonalról az M35-ös autó pályára, részben legalábbis.]

A térkép láttán az a kérdés vetődik fel: miért nem lehetett a stadiont a város délnyugati oldalán megépíteni?

A fenti két cikket úgy írtam, hogy nem néztem körül, mit írnak a többi "stadi on - szkeptikusok" a témáról. Akkori mulasztásomat most szerettem volna pótolni, de nagyon meglepődtem, mert a Google - mintha meghülyült volna - a legrafináltabb keresőszavakra se ad találatot (?).

Azaz mégis adott - egyet... "A Hajdú Online (haon.hu) arról számolt be, hogy Kováts Ákos, a cívisváros főépítésze a közelmúltban csaknem egy tucat európai létesítményt tanulmányozott a helyszíneken, s egy holland stadi onban találta meg azt a modellt, amely mintájául szolgálhat a Nagyerdei Stadion 'helyén épülő új arénának'. Tanulmánytervei értelmében az építmény a jelenlegi alapterületének csak bizonyos részét foglalná el (?), így jutna hely parkolóknak (?) is." [ 2010. nov.]

Ez azt jelenti, hogy a cívisváros lakossága ugyanúgy hallgatott a stadion ügyben, mint a fentebb aposztrofált értelmiségi asztaltársaság.

Erről jut eszembe egy Apámtól hallott régi történet.

Hajdúböszörmény város magisztrátusa úgy szabta meg a polgármester járműhasználati jogosultságát, hogy Debrecenbe és Debrecenből utaztában a város fogatát jogosult igénybevenni az állomás és a lakása közötti útviszonylatban. Egyszer azonban az történt, hogy Debre cenben összetalálkozott a Balatonról hazatérő hites feleségével. A böszörményi állomáson ezért úgy alakult a dolog, hogy a tekintetes asszony is felült a kocsira.

Lett ebből óriási haddelhadd. Még  néhányszor megválasztották ugyan Szálkai 
"naccságos urat" polgármesternek, de sohasem maradt el a következő klauzula: "de oszt' máskor ne ültesse a felesígit a város fogatára!"

Ennyi!

2014.04.28

Sz. Gy.

 

Megosztás