Az írás 2001.09.16 (!) napján jelent meg.

 
Mottó :
"Ezek a terroristák nem emberi lények. Ezek állatok!"
[Shultz volt amerikai külügymi niszter.]

 

Casus Belli - America's new war.

Előveszik Bibi Netanjahu receptes könyvét ?


Az új háború kifejezés a régiekre utal. Az elsőről, az első világháborúról már szó esett. Arról jelesül, hogy Amerika hogyan "sodródott bele". [Lásd az erről szóló commentet az "archívumban".]

Most a WTC. tornyok kapcsán a Pearl Harbour-i "orvtámadást" emlegetik. Essék hát erről is szó - kissé másképpen.

[Az ezzel kapcsolatos idézetek Ránki György: "A második világháború" című könyvéből valók. Gondolat kiadó 1976.]

Az óriási japán flottának 2000 mérföldet [!] kellett megtennie ahhoz, hogy Pearl Harbor lőtávolságra kerüljön. Közismert, hogy mindenfajta katonai összpontosítás a támadó szándék jele. Az ellenséges felderítésnek már erre fel kell figyelnie. Amikor a karaván elindul, úti céljára még csak bizonytalanul lehet következtetni. Az előnyomulás közben a behatárolás egyre pontosabbá válik. Mivel a támadó flotta nem cikcakkban haladt az utolsó napokban már csak a hülye nem tudhatta, hogy az úti cél nem lehet más, mint a legnagyobb távol keleti támaszpont és flottabázis: Pearl Harbor ! Azazhogy valakiknél nem esett le a tantusz. Hogy kiknél? Nem fogják kitalálni! Az amerikai kormány zatnál és a vezérkarnál!

Idézetek a könyvből.

"Hogyan sikerülhetett 'meglepni' az amerikai flottát? A november 26-i amerikai jegyzék után nyilvánvalóvá vált, hogy napokon belül kitör a háború. Ilyen körülmények között a hadiflottát nem helyezni készültségbe, nem számolni a támadás lehetőségével, s nem tenni meg a szükséges védőintézkedéseket vagy vétkes katonai könnyelműség, vagy súlyos politikai vakság volt. Lehet hogy egyik sem, hanem tudatos számítás, amellyel Roosewelt a háborútól visszariadó közvéleményt kívánta maga mellé állítani […] Mi több, az amerikai elnököt azzal vádolták, hogy tudatosan közreműködött a Pearl Harbor-i pusztításban, hogy az amerikai népet háborús terveinek megnyerje." [133.o.]

Rooseweltnek tehát számot kellett vetnie azzal, hogy gyanútlan amerikaiak ezrei fognak elpusztulni a flotta hajóin és a haditengerészeti bázison.

Erre utal viselkedése azután, hogy a tragédia bekövetkezett. "A főnök
hangulata sokkal jobb - mondotta a kormány egyik tagja a támadás napján - mint hetek óta bármikor"
[134.o.]

Hát persze, hogy jó volt a hangulata, persze hogy dörzsölgette könyökig véres kezeit, hiszen joggal spekulálhatott arra, ami be is következett.
"Másnap a kongresszus 1 (azaz egy) ellenszavazattal határozatot fogadott el, mely szerint beállt a hadiállapot az USA és Japán között. […] Az európai hatalmak háborúja tényleges világháborúvá változott." [135.old.]

[Bölcsesség: jeles! Felelősségtudat: jeles! Humanizmus: jeles! Rulez Amerika!]

Churchill pedig egyenesen boldog volt!
"Most már mindannyian egy csónakban vagyunk - szavakkal erősítette meg a hírt. […] Másnap az ujjongó képviselőháznak jelentette be a Japán elleni hadüzenetet." [135.o.]

Egyre több jel utal arra, hogy Amerikát ismét "pearl harbouri módon" sikerült meglepni. Máris épületes hírecskék szállongnak erről. A következtetések levonásával azonban érdemes várni. Ezt teszem.

* * *

Ami a megdolgozást illeti, maximális fordulatszámon pörög a polgársokkoló, cukkoló propagandagépezet. Sőt annak csalhatatlan jelei mutatkoznak, hogy mesterségesen gerjesztik a rémületet a káoszt és az elégedetlenséget. Ennek és az oktalan tömeghisztériának a jelenségei máris szép számban mutatkoznak.

Hangulatképek az ÉS-ből [
Róna-Tas Ákos : "Az apokalipszis pilótái" (3.old.)]

Amerika lelkén lyukak támadtak, mint Dallas után. [Tényleg, miért ölték meg az amerikaiak saját elnöküket? Miért nem tudták máig sem kinyomozni, ki tette?]

A keleti parton nem mennek a buszok és a vonatok se. [Miért nem mennek? A sínekre zuhant valami?]

A múzeumok és a középületek becsuktak. A legtöbb bevásárlóközpont üres, a bejáratnál biztonsági emberek fordítják vissza a gyanútlan vásárlókat. [Mi a fenéért?]

A közeli Disneyland, Legoland és Sea World, a város nagy turista attrakciói bezártak. Az utakon gyéren folydogál a forgalom. [Hát persze, ha nem megy a vonat, az autóbusz, a repülőgép és zavarják a közúti járműforgalmat is, nincs turista.]

Az Állatkert nyitva maradt. [Ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy e racionálisnak látszó döntést a lakók, az állatok hozták. Ez viszont felháborító! Netán szabotálni akarják Amerika ujabb nagy keresztes háborúját?]

És aztán az ostobaság csúcsa. A biztonsági erők kiürítik a magasabb épületeket. [Ehhez egyszerűen nem tudok kommentárt fűzni, csak annyit, eláll a lélegzet, megáll az ész!]

Most arra lenne szükség, hogy összegyűjtsék és összehasonlítsák az első és második világháború előkészítésének propagandafogásait a jelenlegiekkel. Szent meggyőződésem ugyanazok az ócska trükkök alkalmaztattak akkor is, mint most. Persze a dizájn jócskán fejlődött közben.

     * * *


Ami a "new war-t illeti, a sebtében behívott [lúd]talpasok] nyilván nem az afganisztáni hegyek közé masíroznak Laden-vadászatra. Az amerikaiak az ilyesfajta küzdelmekben rendre alulmaradtak, még a másfél méteres negyven kilós "sárga majmokkal" szemben is [Vietnám].

Marad elsősorban a légi csapás. Ez nyilván elsöprő lesz azon "létesítmények", nyomorúságos hajlékok és kecske ólak vonatkozásában, amelyek háborúk ill. a polgárháborúk után megmaradtak, vagy "újjáépültek". Viszont ugyanolyan ártalmatlanok lesznek bin Ladennel szemben, mint az atombunkerbe tuszkolt amerikai alelnök esetében a "Centerről" lehulló törmelék. Igazán kár, hogy Laden vélt rejtekhelye közelében nincsenek milliós nagyvárosok. A levegőből vívott "new war" csak ilyen célpontok esetén mutathat fel látványos eredményeket.

[Most így utólag fortyanok fel egy hallott, olvasott kifejezésen: "gyáva gyilkosok". Ha kegyetlen gyilkosokat emlegetünk helyénvaló dolog. Ám gyáva inkább az, aki órákig kereng saját hazája légterében, mint a gólyafos. Már
elnézést a kifejezésért].

Persze van még egy lehetőség! Megidézni
McCarthy szellemét és megajándékozni Amerikát néhány "démoni évvel" [Egy könyv címére utalok - G.Jaszunski: "A démon évei" (Kossuth Könyvkiadó. 1972)]. Felállítani az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságokat és csúcsra járathatók lesznek a villamosszékek, gázkamrák és a méreg injekciós "ambulanciák". Most majd kapóra jön az elnök azon jó szokása, hogy nem ad kegyelmet.

 * * *

Napjaink igazi talánya most az, hogy Amerika adaptálja e az izraeli "békefenntartás" módszereit az egész világgal szemben.

A kérdés felvetése nem fölösleges. Az "INDEX"-en ma [szeptember 16án] ezt olvastam.

"Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter és elnöki tanácsadó [érdemeit lásd "Kambodzsa" címszó alatt is] pedig arra figyelmeztetett: tévhit azt gondolni, hogy egyetlen válaszcsapással, akár Oszama bin Laden megsem misítésével megoldható a világterrorizmus problémája. A CNN-ben vasárnap hajnalban sugárzott interjúban Kissinger szerint kivételes lépésként a terrorizmus elleni harc sikere érdekében megfontolás tárgyává lehetne tenni a titkosszolgálati tevékenységekre vonatkozó jogállami korlátozások felülvizsgálatát."

Körülbelül miről is van szó? Izrael volt miniszterelnöke
Benjamin ["Bibi"] Netanjahu már 1995-ben könyvet irt "Fighting terrorism" cimmel. Könyvét kiadták nálunk is [Alexandria Kiadó - a kiadás éve nincs feltűntetve.] "Harc a terrorizmus ellen. Hogyan lehet legyőzni a nemzetközi terrorizmust?" címmel.

Receptjét a világ összes államainak ajánlja, de Amerikának adresszálja. A könyv megjelenése óta igazolódott, ez a recept nem vált és egyre kevésbé válik be magában Izraelben és a kapcsolt részekben sem.

[Hogy is szól Madách Lucifere a VII. színben Konstantinnápoly piacán? "A bűnös önmaga a győzelem, mely szerteszór, száz érdeket növel. A vész, amely összehoz, mártírt teremt, erőt ád; ott van az eretnekekkel."]

Bibi szerint "Egyértelműen elérkezett az ideje, hogy az Egyesült Államok újra megvizsgálja, a
"szabadság mely fajtájának" védelmével érdemes foglalkozni." [55.old.]

Ez azt jelenti, hogy az emberi fajok, fajták esetében nem lehet differenciálni, de ez megtehető, sőt megteendő a "szabadságfajták" esetében. Ha Bibi írói módszereit a Nürnbergben kivégzett
Rosenberg módszereivel vetjük egybe úgy az a különbség tapasztalható, hogy utóbbi a "fajokat" szabatos módon igyekezett definiálni. Bibi szabadság fajta elmélete pedig rövid és zavaros.

Bibi
Joseph Bishopot a Yale Egyetem professzorát idézve kiemeli, hogy
"Az amerikai Egyetemes Jognyilatkozat [Bill of Rights] merev jogértelmezése ellenére a bíróságoknak mindig is megvolt a joguk, hogy a végrehajtó hatalom számára lehetővé tegyék a polgári szabadságjogok kurtítását, ha kétségbevonhatatlan bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy ezen jogok csorbításának elmaradása az Egyesült Államok biztonságát veszélyezteti." [57.old.]

Hát persze! A bíróságok sok mindent megtehetnek, ezt itthonról is tudjuk!

Méltatja, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság
"a japánok tömeges internálása ellen sem emelt kifogást" a második világháború idején." [57.old.]

Igen találó a következő megállapítás.
"A demokrácia érdekében történő felelősségvállalásra és a kemény döntések meghozatalára való készség az érett politikai kultúra próbaköve."

E minősítés alapján Izrael már érett politikai kultúrállam, Amerikának pedig azzá kell válnia. Hát most erre vettük az irányt, a jelek szerint.

Aztán.
"A nyugati demokráciákban hatalmas erő van, mégpedig pontosan azoknak a csaknem egyetemes ideológiai kötelékeknek köszönhetően, amelyek a demokratikus politizálás hangzavarán felülemelkedve szép csendben összetartják a népet".

[Ezt egyik költőnk úgy fejezte ki, hogy "fortélyos félelem igazgat minket" a másik pedig úgy, hogy "mindenki szem a láncban". De hát Bibi nem magyar irodalomtörténész. Költői, de legalábbis szépprózai vénája azonban van, kétségtelenül van. Ezt lentebb meglátjuk.]

"Egy hatalmas országban nem lehet kiterjedt biztonsági jogosítványokkal felruházni a rendvédelmi szervek munkatársait anélkül, hogy ne számolnánk vele, bizony néhány esetben vissza fognak ezzel élni. Míg ezek a visszaélések jelentéktelennek minősülnek háborús időszakban, illetve a terrorcselekmények feltartóztathatatlan elszaporodása idején, természetszerűleg a visszaélésekkel kapcsolatos esetek jelentősége ismét növekszik, ha a hatóságok már felülkerekedtek a nehézségeken, és a fenyegetettség szintje csökkent."

[Értsd, ez az állapot a Deir Jaszin-i, Katamon-i, Sabra-i és Satila-i "operációk" sikeres befejezését követően áll be. Addig pedig ...]

Erről a mondatról egyébként egy külön tanulmányt lehetne, kellene, illetve illene írni egy olyan remekjogásznak, mint mondjuk
Halmai Gábor. Én csupán arra utalnék, hogy hasonlóan érveltek többek között az ujvidéki "események" kapcsán Zöldy és Grassy, a sorozott Waffen SS legények a keleti fronton végrehajtott tisztogató hadműveletekkel kapcsolatban és hát voltaképp ez az elmélet igazolta és egyes magyar birákok szemében ma is igazolja az 56-os sortüzeket.

Az meg már valóságos szentségtörés számba megy, hogy Bibi nem átallja Spinoza szellemét is megidézni.
"Tagadhatatlan, hogy az állam tekintélyét legalább annyira meg lehet sérteni szavakkal, mint tettekkel; ezért a szólás szabadságának korlátlan engedélyezése rendkívül káros." Tehát, teszi hozzá Bibi, "Azokat a beszédeket nem szabad eltűrni, amelyek a (társadalmi) szerződés felrúgását szorgalmazzák."

Ah a gyűlöletbeszéd! Jut eszembe, Árpád bácsink is Spinozából meríthetett?

Ez implicite azt jelentené, hogy az Izraelben élő palesztinok is részesei egy társadalmi szerződésnek. A szerződés egyenjogú felek egyező akaratnyilatkozatát és annak kölcsönös betartását jelenti. Ezt a szerződést, ha létezik, nyilván a palesztinok rúghatták fel. Mert mi mással lenne magyarázható, hogy az idült alkoholizmus miatt nyugdíjazott rendőr őrmesterre emlékeztető [volt] amerikai külügyminiszter
Shultz behívatta Bibit a hivatalába és közölte vele
"Ezek a terroristák nem emberi lények. Ezek állatok." [82.old.]"

Ezzel visszaérkezünk egy kis időutazás révén a moszkvai szakszervezetek házába, ahol
Visinszkij közvádló is pontosan ugyanezeket mondta a koncepciós perek vádlottjairól. Igaz, hogy állatok helyett a "démonok" kitételt használta, mivel nem látszott alkoholistának.

Bibi szerény önérzettel számol be arról, hogy egy bizonyos
Jonathan Intézet munkásságát támogatva kötetbe rendezte az 1984 évi Washingtonban tartott második konferencia téziseit. Könyve "Terrorizmus; Hogyan győzhet a nyugat" címmel jelent meg. Ebben azzal érvelt, hogy közvetlen katonai fellépésre van szükség a terroristaállamok ellen. Ez, mint már tudjuk nagyrészben egyenlő a nem terrorista lakosság elleni tömeges "megtorlással".

És most következik a farba!
"A nemzetközi terrorizmus kiküszöbölésének a kulcsa, hogy az Egyesült Államok a küzdelem élére álljon, s az amerikaiak által megragadott kezdeményezés mögé felsorakoznak a szabad világ országai is [istenkém be' szépen cifrázza] úgy, mint egy erőtől duzzadó mozdony, amely magával vontatja a vasúti kocsikat." [79.old.] Ez nem vicc. Tényleg ezt írta, mielőtt miniszterelnök lett!

Nos a mozdony be van fűtve, immár harmadjára. Felfűtéséhez 1914-ben a Lusitania afférre, 1941-ben Pearl Harborra, 2001-ben pedig a World Trade Centerre volt szükség. Nagy kockázatok nagy áldozatok. Dehát
mások kockáztatása és feláldozása nélkül nincs nyereség.

Kérdés, hogy mit szólnak mindehhez a világ pályaudvarain a bakterek, a váltókezelők, a forgalomirányítók és az állomásfőnökök. Az erőtől duzzadó mozdony a hosszú repülőúttól a jelek szerint még kótyagos masiniszta vezetésével olyan sínpályán van, amely szakadék: a globális megsemmisülés szakadéka felé mutat. A globalizmus nem is tarthat más irányba. Kérdés azonban kik akarnak felszállni erre a szerelvényre?

2001.09.16

Sz.Gy.

Ugrás a folytatásra !