Ugrás a hozzászólásokra!
Hozzáírások:
1) 2.) 3.)

Mottó
Áder: "Schweitzer inzultálása
támadás a
magyarok ellen !"

 

 Canossajárás

Magyarország feladása

 

Ádernek sikerült! Sikerült rekordidőn belül alulmulnia elődeit, Göncz Árpádot, Mádl Ferencet, Sólyom Lászlót, sőt Schmitt Pált is, szolgalelkű ségben, gyávaságban, a nemzettel szembeni hűtlenségben, tudatlan ságban és neveletlenségben egyaránt! Tette ezt a legrosszabb helyen a legrosszabbkor.

Az alap (rém)történet ismert. Schweitzer ex főrabbi "a lakásához közeledve a budapesti Károly körúton haladt, amikor, egy hozzá lépő személy szidalmazni kezdte, és azt mondta: utálok minden zsidót". A sajtó inzultust ordít. [Valójában "verbális" inzultusról van szó.] Emiatt sajnálhatunk egy öregembert. De nem erről van szó, hanem arról, hogy egy zsidó, pláne egy zsidó rabbi, szent és sérthetetlen Magyarországon, ill. Budapesten, mint a tehén Indiában. És ha ezt a státust magyar állam nem tudja garantálni, nyomban harsogni kezd a világsajtó és elárasztja szennyel és fenyegetésekkel a "bűnös" nemzetet, ahogy ezt a Dreyfus per, ill. a tisza-eszlári "vérvádper" esetén láttuk. Ez, pláne napjainkban, nyílt megkülönböztetés, hisz a bűn mocskában fetrengő "magyar állam" a magyarok biztonsá gát sem képes garantálni, és nemcsak a verbális bűncselekményekkel, de az élet elleni legszörnyűbb bűntettekkel szemben sem.

Mielőtt elkezdenénk sajnálni Schweitzer urat, idézzük emlékezetébe, emlékezetünkbe (!) a közelmult néhány epizódját, amelyek zsidó honfitársaink iránti érzelmeinket alakitják, instállom alássan kedves ex-főrabbi úr.

 

 


A zsidó Fok Balázs március 15-i ünnepségen ököllel egy tizenhárom éves magyar kislány  arcába vág, mert az nemzetiszín kokárdát visel.

 

 

 


A zsidó Heuduska úr egy tüntetésen a "rendfenntartók" által terelt csoport tagjai közül egy magyar kislányt hátulról durván megtaszít.

 

 

 

Egy tüntetésen jelenleg még ismeretlen zsidó ököllel egy hetvenéves magyar nő arcába üt.

 

 

 

 
A zsidó Dániel Péter vörös festékkel önti le a magyar Horthy Miklós szobrát. Cselekedetét filmre veszi. A képen a szobor mellett pózol. [Nem tehetek róla, de engem a zsidó Szamuely Tiborra emlékeztet...]

 

 


Rabbi leben! Hitsorsosai csak nem nyughatnak. Legutóbb
zsidó katonák bántal maztak egy kilencéves palesztin kisfiút Hebronban. Értse meg, értsék meg végre: a "világnemzet" minden egyes tagja felel azért, amit fajtestvérei szerte a világban elkövettek, elkövetnek. Jusson ez eszébe, ha Budapest utcáin kóricál. A mi Budapestünk már nem az önök Judapestje!

Betoldás.

A cikket Fórizs Eszter feltette levelező listájára. A témához Radics Géza észrevételt fűzött. Megírta az előz mények előzményeit  
"Hogyan is kezdődött" címen. Az írás több mint értékes, izgalmas! Javaslom az olvasónak, hogy mielőtt folytatná ugorjon át Radics cikkére! Ha ezt megteszi, a folytatást is jobban fogja érteni.

Nos ezek az előzményei az önt ért szóbeli (!) inzultusnak. És mit tett ebben az helyzetben az ország "első közjogi méltósága"? Elrohant az ön lakására alázkodni és a nemzetet simfelni. Ehhez a baromsághoz képest a Schmitt Pál "hejesírása" és plágium ügye smafu! [És még egy kis kosher szilvóriummal sem kínálták meg... Hát itt tartunk!]

Ezután pedig az elnök úr elkezd pofázni. [Tudom én, a kifejezés erős, de hiába keresgéltem a szinoníma szótárban, nem találtam ideillőbb kifejezést.]
"Ez az inzultus bár Schweitzer professzor urat érte, mégis önbecsülésünkben támadott meg minket, magyarokat. Az elkövető hiába magányos és ismeretlen, az ilyen és ehhez hasonló, nemzetünk bármely tagját, értékét támadó tettek szé gyenével nekünk, mindannyi unknak kell szembenéznünk - hang súlyozta az államfő, hozzátéve, hogy nem elég tiltakozni, nincs más választásunk: mások mocskát most nekünk kell eltakarítanunk".

Most tessen mondani aranyos rabbi úr: az önök önbecsülését nem sérti hitsorsosaik barbár viselkedése? Nem érzik indíttatva magukat, hogy a sértetteket lakásaikon felkeressék, miként önt az Áder úr? Nem érzik annak szükségességét, hogy felemeljék szavukat a hazánkban fokozódó "antimagyarizmus" ellen? Önöknek csak az antiszemitizmus fáj? Miért? Nem tartanak attól, hogy az önök mocskát majd nekünk kell eltakarítanunk és ez esetleg bizonyos kockázatokat jelenthet önökre nézve. Bölcs rabbi, miért hallgat hitsorsosai bűneiről?

Visszatérve a jó Áder úrra, ez a "mocsoktakarítás" egy utcaseprőhöz méltó magasröptű gondolat (hasonlat). Nota bene jó tíz éve, hogy szovjetúnióbeli élményeim kapcsán beszámoltam az "utca antiszemitizmusáról" és amondó voltam, a honi zsidóknak nem kéne naponta odahatniuk, hogy nálunk is legyen, ami még nincs. Mostmár van! Nincs vele mit csinálni! Minden lezsidózott zsidó miatt nem lehet országos kázust támasztani. Persze van megoldás. Hozzá lehet kezdeni a falépítéshez mint Palesztinában. Előbb - utóbb úgyis szükség lesz rá, kár hezitálni. [A cikket majd előkotrom és beillesztem.]

Úgy tűnik Ádernek sikerülni fog amire a hungarofób zsidó "elit" legjobbjai, Kertész, Konrád és a hasonszőrüek hiába törekszenek: letéphetetlen lelkiismereti béklyót vetni a magyar népre a zsidókat ért sérelmek miatt? Egy fenét fog sikerülni! Különben is ezek az urak a Holoka uszttal manipulálnak, ami sokunk lelkét valóban megfekszi, viszont Áder, a túlbuzgó Orbán - káder, egy valóságos bolhát próbál virtuális elefánttá felfújni.
 
Hogy miért történik ez a legrosszabbkor? Megmondom. Épp most bontakozik ki egy immár leplezetlen cionista terrortámadás a magyar állam szuverenitása ellen. A főcsapás célpontja  a Nemzeti Alaptanterv. Az ultra liberális Mandíner Blog szerint
"Zsidó szervezetek felszólították (!) a kormányt, hogy vizsgálja felül a Nemzeti Alaptantervet és mellőzze abból az általuk antiszemitának tartott Nyirő Józsefet, Sinka Istvánt, Szabó Dezsőt és Wass Albertet. Véleményük szerint a négy író a „gyűlölet, az antiszemitizmus mételyét” terjesztette, és terjeszti ma is, ezért nem fogadható el, hogy a magyar ifjúság oktatásának szerves részét képezzék”. Tetszenek érteni? Amikor a kormány sorra hozza ezreket, százezreket megnyomorító intézkedéseit, akkor az érdekeltek petíciókat írsogálnak. Az emancipált (egyenjogúsított) zsidók viszont felszólítanak!

Tegyük hozzá, hogy az Alaptanterv nevezettek életművét csupán ajánlott ismeretanyagként említi.

A "gyülölet mételye" kapcsán gondolkodjunk el kissé a szépen gyarapodó zsidó oktatási intézményekről, a Jesivákról. Közülük a Budapesti Jesiva igen "előkelő" oktatási intézmény. A 2008-ban készült osztály tablón láthatók Jonas Metzger jelenlegi izraeli főrabbi és Köves Slomo a hiperaktív magyar törpe rabbi.  

A Nemzeti Alaptanterv, a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény szerint, szigorúan nyilvános. Tartalmába tehát belekapcáskodhat bárki. De mit tanítanak kötelező tantárgyként a Jesivákban? Ehhez a magyar államnak, a többségi magyar társadalomnak persze semmi köze, még csak az kéne!

Nos a jesiva másnéven talmudiskola! Ezt egy rabbi Dr. Domán István Ph.D.
tanulmányából veszem. A Talmuddal nekünk jámbor gójoknak az a bajunk, hogy - szerény ismereteink szerint - a Talmud a nemzsidó emberiség gyűlölet általi leigázásának tudomá nya. Tudjuk persze, hogy a Talmudnak a zsidók által elismert hiteles fordítása nem létezik. Nem is létezhet, hisz a zsidók szerint a Talmudot nem lehet, ill. nem szabad más nyelvre lefordítani. Már az is halálos bűn egy gój részéről, ha a Talmud tartalmát meg akarja ismerni, meg akarja érteni. Voltak persze szentségtörők. Közülük Luzsénszky Alfonz talmudfordítása vált ismertté. Én is foglalkoztam vele "Hamisítják a Talmudot?", ill. "Mégsem hamisítják a Talmudot?"  c. írásaimban. Az egésznek az a lényege, hogy "A szerző ellen bünvádi eljárást kezdeményeztek. A a jogi bér-zsonglőröknek ezúttal nem volt szerencséjük. A Királyi Törvényszék ugyanis megállapította, hogy a Luzsénszky Alfonz fordításában található ocsmányságok kivétel nélkűl benne vannak a Talmudban. Fordítása pontos, minthogy a Talmudban előfordúló mondatokat valóságos értelmüknek megfelelően adja vissza. A pórúljárt vádaskodók természe tesen fellebbeztek. A Királyi Kúria azonban a fellebbezést elutasította, kimondván, hogy a vádlott könyvének tartalmát az általánosan használatos, soha semmiféle rendelkezéssel el nem tiltott és 'mindenki által megvásárolható' Talmudból ültette át." A perek 1920-ban a "Horthy fasizmus" idején zajlottak. Lehet, hogy Dániel Péter emiatt is öntözte a vörös festéket a Horthy szoborra?

A Talmud 1922-ben kiadott 17-ik (!) fordítása itt elérhető! Az olvasó ebből képet alkothat a jesivák "tananyagáról".

Szerencsére nem kell teljesen Luzsénszkyra hagyatkoznunk. Jeles talmud tudósok mérhetetlen gőgjükben, ill. elbizakodottságukban megszólalnak és elköpnek egyet - mást a Talmudról és a talmudista gondolkodásról. Így tett Ovádjá ex-főrabbi is, aki rólunk gójokról a következőket mondta, nagy nyilvánosság előtt persze. "Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhas sák a zsidókat. Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elve szítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.” E kijelentések némi feltünést keltettek. A jó úr azonban egyáltalán nem tartotta szükségesnek, hogy magyarázkodjon. Pontosan ugyanúgy járt el, mint lelki gyermeke Simon Perez, aki befejezett tényként közölte, hogy Izrael felvásárolta (!) Magyarországot. Ez a kijelentés tökéletesen fedi a valóságot, ha a "magyar" politikusokra, politikai pártokra, történelmi egyházakat értette Magyarország alatt. Ami viszont bennünket szamarakat illet, egyre "rugósabbak" leszünk...

1.) Még egy fontos következtetési alap a Talmud tartalmára és a társadalmak életében beöltött szolgálati szerepére. Amerika történetében George W. Bush volt az első amerikai elnök, aki fenntartás nélkül és nyiltan szakított az erkölcsi és jogi normákkal és ugyanilyen módon szövetkezett a zsidósággal. Erre való hajlandóságát viszonylag korán észrevettem. Egy 2004-ben írott cikkem tanúskodik erről, amelyben szót ejtettem arról, hogy az elnök Bush ellen tobb mint kétszáz eljárás volt (akkor) folyamatban köztörvényi bűncselekmények alapos gyanúja alapján. Amerikában könyv(ek)et is írtak erről. Busht teljesen hidegen hagyták az ilyesfajta könyvek, hisz ő a könyvek - könyvét a Talmudot szorította a hóna alá. Nem gondolom, hogy a dislexiás Bush a könyvet akár eredetiben, akár fordításban olvasgatta volna. Annak mérge azonban beszívódott az agyába. Gondolom, esetleg a feje alá tette éjszakára... Bush és a neokon amerikai "elit" gondolkodásmódjáról könyveket írtak, Magyarországon is egyet. A könyv ismertetése nem témája e cikknek. Elég annyi, hogy embermilliók szenvedésével és halálával kapcsolatos "részletkérdések" figyelembe vétele teljesen idegen ettől a gondolkodás módtól.

Azon túl, hogy mit oktatnak, további izgalmas kérdés, hogyan oktatnak a jesivákban? A fent már említett rabbi tanulmányában a következők olvashatók.

A kis talmudiskolában" hajnaltól késő estig az iskola vezetője maga felügyelt a tanulókra, akik 12-15 év közöttiek voltak, de előfordult néha 16, sőt 7 éves is közöttük. Az utóbbiak rendszerint nagyvárosi fiuk voltak, akik a négy középiskola elvégzése után 14-15 éves korukban kezdtek foglalkozni intenzívebben a héber tárgyakkal. Míg a falusi és kisvárosi ortodox zsidó fiuk már 3 éves koruktól ismerkedtek a héber betűkkel, 4 éves kortól a Tóra szövegét is tanulták. Jiddisre fordították a héber szöveget). Hét évesen pedig már a könnyebb Talmud szövegekkel is megismerkedtek. 10 éves koruktól ugyanúgy tanulmányozták a Talmudot, Rási és a Toszáfot magyarázataival mint a jesivában. Mindez még a "héder"-ben történt.

A "jesiva kötánó"-ba került 12 éves gyerekeknek reggel 1/2 6-kor kellett kelni hétköznaponként. Legkésőbb 1/2 7-kor imádkoztak közösen a tanházban, ami fél óráig tartott. 7-kor már a rebe megkezdte a Talmud oktatását. 1/2 9-kor reggelizhettek, 9-kor már ismét tanulták a Talmudot. Ez szünet nélkül tartott 12 óráig. Akkor ebédelhettek. ...
Az ebédidő kb. egy órából állt. A rebe sokszor nem ment haza, hanem odahozták neki az ebédet a tanházba és ott fogyasztotta el. Télen egy órától délután négyig tanultak. Tekintve, hogy korán sötétedett a délutáni imát már akkor el kellett mondani, amit összekötötték az esti imával. A két ima kb. egy félórát tartott. Utána folytatták a tanulást 8-ig, vagy 1/2 9-ig is, ha nem tudtak egy részt időben befejezni.

A hét öt napja alatt két és fél lap (öt oldal) Talmudot kellett megtanulniuk a bocheroknak, a lapon található két magyarázattal együtt. Pénteken reggel és ima után ismételték a már átvett talmudi szöveget egész délig. A rebe nem tartott vizsgát hetente, mert együtt volt hajnaltól estig a tanítványaival, így tisztában volt vele, hogy mit tudnak. Addig rendszerint nem is haladt tovább a tanítványaival, amíg mindegyik jól fel nem fogta az előírt anyagot.

Mindez  így nem nevelés sem a szó pedagógiai sem erkölcsi értelmében. Mivel a pedagógia nem erősségem, forrást kerestem és találtam is Dr. Fodor László: "A negatív irányultságú nevelés alapvető válfajai" c. írásában. Ebből idézek néhány passzust.

"A nevelés szociális és morális szempontok alapján elfogadható, humánközpontú, a demokrácia szellemiségétől áthatott  kulturális értékek megteremtője, közvetítője és terjesztője.

Amennyiben valamilyen hatásgyakorló tevékenység nem így jár el, vagy ha negatív értéktartalmakkal operál, azt nem lehet tényleges nevelésnek nevezni.

Az idomításban megtestesülő torz és mechanikus nevelési forma az engedelmes, kritikátlan, dependens, szolgalelkű egyének kinevelését tűzi ki célul. Valamilyen okok miatt az idomító nevelők a gyermekből olyan lényt akarnak kialakítani, aki szinte gépiesen, a körülmények és a kontextuális feltételek tudatos felmérésének hiányában, úgymond gondolkodás nélkül, csupán a merev beidegződések alapján ... cselekedik.

"A viselkedés nem tud ténylegesen függetlenedni a külső kontrolltól, illetve a külső normák nem válnak belső meggyőződésekké), akkor már minden bizonnyal tényleges idomításról, egyfajta 'dresszúrapedagógiáról'  van szó,

Mögöttes célja a gyermeki tudat kényszeres befolyásolása, egyes fogalmak, ismeretek, attitűdök, nézetek, meggyőződések, felfogások, de mindenekelőtt doktrínák átadása, átörökítése. Ez a nyomásgyakorlásban testet öltő groteszk nevelési gyakorlat mellőzi a tanulók szükségleteit, kizárja egyetértésüket és beleegyezésüket, nem számol azok alapvető szabadságjogaival, sem pedig személyiségük ép és harmonikus fejlődésével. Úgy próbál valamilyen ismeretek, hitek, értékek, felfogások vagy ideológiák iránt elkötelezettségeket kialakítani, hogy elnyomja a tanulók kritikai gondolkodását és szabad akaratát, figyelmen kívül hagyja azok alapvető érdekeit és megengedhetetlenül visszaél szabadságjogaikkal. Központi célja minden áron elfogadtatni és elhitetni a növendékekkel, hogy a nevelő által tanított ismeretek és nézetek, valamint a terjesztett, eszmék, tételek, doktrínák, előírások, érték- vagy szokásrendek vonatkozásában nincs semmilyen más mûködõ képes alternatíva, még abban az esetben sem, amikor azok racionálisan nem bizonyítottak, láthatóan hibásak vagy hamisak."

Mindez talán rendben is lenne, ha az újdonsült rabbikat a Jesiva exportálná. De sajnos az a helyzet, hogy ezek a "friss diplomások" - legalábbis egy részük - rászabadulnak a magyar társadalomra és mint "magyarok" megszállják az összes irányítási pontokat, ahol a Talmud gondolkodási és viselkedési normáit érvényesítik a többségi társadalommal szemben. Eklatáns példa erre a minirabbi Köves Slomo. Mint az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija (!) nyomban felült a schweitzer ügy lovára. Nyilatkozgat és mintha a kanti "kategórikus imperatívusz" tolmá csolója lenne, így fogalmazza meg követeléseit Magyarországgal szemben. "... A történelmi keresztény egyházi vezetők részéről tapasztalhatók szimbolikus gesztusok, amelyekben jelzik, hogy az antiszemitizmus nem egyeztethető össze vallásuk tanításával. Nézete szerint biztatni kell a zsidó közösség tagjait, hogy legyenek büszkék az identitásukra. Kitért arra is, hogy 'hihetetlen' lemaradás (!) tapasztalható a zsidóságról szóló tananyagban." Hogy lehet ezt érteni? Sehogy másképp, minthogy a keresztény egyházi és a világi oktatást [Nemzeti Alaptanterv] úgy kell átformálni, hogy e keretekben csak a zsidóság hódolata jelenhessen meg.

Nem, kedves Schweitzer papa és Köves Slomóka, ennek megvalósításához önöknek zsidóknak nincs hatalmuk, még a szolga-kormány segítségével sem. Nemzetrontó terveik roncsai viszont a fejeikre fognak visszahullani.

Meglepő, sőt megdöbbentő, mennyire nem tudják önmagukat, szavaikat és cselekedeteiket nemzetközi kontextusban elképzelni, pláne elhelyezni. Az antiszemitizmus nem kicsiny, jelentéktelen, önök által tönkretett, hazánk specialitása, azaz nem hungarikum! Az antiszemitizmus világjelenség, amely egyre félelmetesebb méreteket, megnyílvánulási formákat ölt. Bocsássák kissé szabadon fantáziájukat és próbálják magukat beleképzelni egy palesztin lelkivilágába, akinek gyermekeit izraeli nemzettestvéreik foszforbombái égettek halálra. A globalizálódó világ már túl kicsiny arra, hogy a zsidóság, mint "világnemzet" viselt dolgait elrejtse. Számítsanak arra, hogy az önök által olyannyira megvetett gójok milliárdjai is világnemzetté egyesülnek előbb - utóbb, önökkel szemben, önök ellen. Persze senki sem számít arra, hogy önök az utolsó pillanatban észhez térnek, hisz erre ötezeréves történelmük során sohasem voltak képesek. Magukra vessenek hát!

2012.07.01

Sz. Gy.

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása! A beírás közvetlenül az ablakba történik. Regisztráció nem szükséges. A hozzászólások levélformában egy olyan szerverre kerülnek, amely az IP címeket nem azonositja! A hozzászólást részemre ugyancsak levélformában küldi meg úgy, hogy a feladó levélcímét nem láthatom. A hozzászólást jogomban áll a cikk alján közzétenni (esetleg észrevételezni), vagy közlését mellőzni. Akik hozzászólásukat nem találják a várt helyen a magyarázatért olvassák el a "Szer kesztői üzenetekben" a 2011.11.16-i bejegyzést! Akik feltüntetik nevüket (becenevüket), ill. levélcímüket, egy partnerlistába kerülnek és a továbbiakban megkapják hírleveleimet. Kérem szíveskedjenek feltüntetni annak a cíkknek a címét (cím-részletét) amihez hozzászólnak!!!

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

 1

2012.07.01

Anonym

Jó az írás.Sőt nagyon jó.Egyetlen egy magyarázat hiányzik,hogy a Magyar kormány miért is fekszik le nekik.Tudjuk,hogy ki dirigál kinek.Ezt Putyin is világosan megfogalmazta ,azért is ment Izraelbe leckéztetni mert tudja, hogy fejétől büdösödik a hal. Meg is volt a foganantja egyenlőre.Félnek is azóta az Oroszoktól de majd kitalálnak valamit.Ne feledjük,hogy rafinált, csavaros , hitszegő kazárokról van szó.Tulajdonképpen még csak nem is zsidók.De a legnagyobb szarkeverő népség az biztos. A vezetőik megszédültek a látszathatalomtól és bármire képesek. A Magyar kormány is tudja,hogy ők dirigálnak. Annyira,hogy túllicitálnak szinte mindenkit a seggnyalásban.Na ez az ami nem fér bele a mi felfogásunkba. Azért is nem, mert eközben aljasabbnál aljasabb dolgokat művelnek a néppel.Ez pedig megengedhetetlen. Mert létezik más politika is. Ez pedig a megtévesztés.Úgy teszünk mintha.Nem kell diplomákat kergetni ahhoz,hogy ezt megtegyük. Azonkívül akinek van egy kis önbecsülése annak tudnia kéne,hogy van egy határ amit nem ildomos átlépni.Mert a közmondás még igaz,hogy a fagyi visszanyal. Ismétlem. a zsidóknál nem fog bekövet kezni a tudati feltisztulás, amig az izraeli hadsereg el nem szenvedi első meggyőző (!) vereségét. Ezt ők is tudják, ezért fenyegetőznek és szítják a politikai feszültséget. Kutyával tettem kisérletet e lélektani jelenség megértéséhez. Ugatott és csaknem  megrágta a kerítés rácsát. Ekkor kinyitottam az ajtót. Nem  jött ki.... Sz. Gy.

 2

2012.07.01

Anonym

Gyula! A talmud forditasanak linkje nem  mukodik. Nalam legalabbis Not Found. Így szokott "működni", ha a fájlnévben ékezetes karaktar van... Már nincs! Sz. Gy. 

 3

 2012.07.02

 Anonym

A Canossajarashoz lenne egy ici-pici kerdesem.A Luzsenszky Alfonz mikent tehetett szert olyan nyelvi tudasra, melynek alapjan tokeletes formaban igyekszik elenktarni egy teljesen mas kultura sajatossagait? Mindez a Drabik munkassaga kapcsan jutott eszembe.Ja,es megvalami!A korulmeteles szertartasaval kapcsolatban! Tudnak arrol a polgartarsak,hogy a muszlimok is korulmeteltetik himnemu utodaikat? Jo lenne ezt is szemmel tartani,amikor a Talmudot olvassuk! Hát Kőrösi Csoma Sándor hogy tett szert "olyan" nyelvi tudásra? Sz. Gy.

 4

2012.07.02 

 Jenő

Ez a nagyon demokrata Áder elmagyarázhatná, hogy az, ha egy szerencsétlen tudatzavaros jöttmentet az utcán inzultálnak, az nekem miért fáj? Hol fáj? Jelentkezzen már az, akinek még fájt. Nekem nem fájt. A környezetemben senkinek sem fájt. Az a nap nekem csak egy átlagos napom volt az életemben. Nem tudnak vele olyat csinálni, ami nekem fájna. De ezzel nem hinném, hogy csak én vagyok így. Látszik, nincs benned empátia. Én legalább az öreg embert sajnáltam benne. Igaz, most töltöttem be a nyolcvanadikat. Majd megvénülsz még te is... Sz. Gy.

5

2012.07.02

Gyöngyösi Zoltán

Egyetértek! Gyöngyösi Zoltán

6

 2012.07.02

 Jenő

Viszontválasz. Én azokat az öregembereket sajnálom, akikre rágyújtják a házukat, mert egyeseknek kell a telek. Azokat sajnálom, akik egyedül élnek vidéken, attól rettegve, hogy kirabolják a házukat és őket megölik. Azokat sajnálom, akiket kirabolnak az utcán, elvéve tőlük még azt a kevés pénzt is, amit nyugdíjnak neveznek. És még sorolhatnám... Mert az én környezetemben is vannak ilyen emberek, akik potenciális áldozatok. A gyűlölet gyűlöletet szül, alighanem a rabbi is hallotta már ezt a magyar mondást. Jenő Lehet, 88 hogy hallotta, de csak később fogja megérteni. Akkor, amikor majd valóban olyan lesz az antiszemitizmus nálunk, amilyennek ma ábrázolják... Oroszországi élményem a hatvanas évekből a következő. A Moszkvai Ügyvédi Prezidium elnökével találkoztam. Az utcán adott randit. Úgy állapodtunk meg, hogy taxival megyünk egy étterembe. Akkor még a cirkáló taxizás dívott Moszkvában. Öt taxit kellett leintenie, mert az első négy taxis - mikor észrevette, hogy vendéglátóm zsidó - köpött, mutogatott vagy káromkodott és otthagyott bennünket. Ez az "utca antiszemitizmusa" amivel a zsidók nem tudnak mit kezdeni. Sz. Gy.

7

2012.07.03

Anonym

Jarjuk tovabb a Canossat! Ebben az irasban a zsidosag vadolva vagyon azzal , hogy "mint magyarok, megszalljak az osszes iranyitasi pontokat, ahol a Talmud gondolkodasi es viselkedesi normait ervenyesitik a tobbsegi tarsadalommal szemben." A tobbsegi tarsadalom termeszetesen az a magyarnak nevezett  populacio, amit mar regota csak a tovabbadott kultura es elsosorban a nyelv megorzese jellemez. Igy badarsag nemzetrol papolni, amikor kizarolag kulturalis szalak kotik ossze a "tarsadalom" egyedeit, akiknek legfontosabb celja az onzo eletmod es a masok altal letrehozott javak megszerzese.
Vegyuk eszre, magyar nemzet es kifejezetten magyar kultura mar abban az idoben elsorvadt, amikor elkezdodott a genetikai felhigulas, melynek kovetkezteben fokozatosan megvaltoztak az egyutteles szabalyai.Napjainkban ezek elsosorban a penzkozpontu, haszonorientalt kapcsolatokban mutatkoznak meg,es minden szabaly felulrol lefele fejti ki a hatasat,kotelezo ervennyel a tarsadalmi piramis also fokan allokra nezve, akiknek egyetlen eszkoz az ellenallas,az ellenszegules lehetosege marad. Ha ezt a piramist idegenek iranyitjak,es celjukka valik az adott tarsadalom elpusz titasa,valoszinuleg a tudatlan, elbutitott tomegeket celozzak meg az elegedetlensegi hullam kieszkozolesere, mivel minden mocskos munkat az iranyithato emberek tomkelegevel vegeztetnek el, lefolozve az ezutan keletkezo hasznot.Vagyis, a tarsadalmi piramis alulrol torteno fokozatos felszamolasa valik lehetove,mert a "goj" tomegek onkent megvalositjak az iranyitok elkepzeleseit,ha megelhetesi korulmenyeik negativ ertelemben valtoznak.Ez egy egyszeru fizikai torveny, ugy hivjak,hogy feszultseg!
A feszultseg pedig belathatatlan kovetkezmenyeket gerjeszthet, mint pl. az elmult evszazad vilaghaborui!
Es legvegul a kijozanodas! Az egesz rendszerben a legfajobb pont! Vegyetek mar eszre vegre, hogy mindent annak koszonhettek, amikor masokat megbiztok erdekeitek ervenyesitesere.Tehat, ne mas kultura gyakorloi ellen vegyuk fel a kuzdelmet, hanem igyekezzunk a sajatunk megorzesere es tovabbadasara.
Gyula! Az osszes iranyitasi pont megszerzeset csak kizarolag magunknak koszonhetjuk! A gojok milliardjait ugyanugy iranyitjak, a globalizalt konzumidiotak nem fognak megvaltozni, mert nem ertik a lenyeget! Epp ezert sosem fognak az altalad beharangozott vilagnemzette szervezodni, mert hianyzik beloluk a tudas. Bar a kozmondas szerint "sok lud disznot gyoz".
Nezzuk meg egy kicsiket vallasugyi szempontbol a helyzetet! Az okkult, vagy titkos hagyomanyok szerint, a kozmosz jelkepe a kozmikus ember, akit ezek a tanok Adam Kadmon neven szemelyesitenek meg. Ez a jelkepes szemely testesiti meg a ferfi nem altal elsodleges, azaz patriarchalis berendezkedesu vilagrend totalis hatalmanak eljovetelet, amely vegsosoron jelentheti a nemek eltorleset is. Es ennel a pontnal felvetodhet ... Úgy tünik, a mondanivaló nincs befejezve. Az írás érdekes, de akkor reagálnék rá, ha a folytatást is látom. Sz. Gy.

8

2012.07.03

Anonym

Huliganthropus barátunk P.I. oldaláról írt egy értékes hozzászólást, ami erre a témakörre abszolult idevág. [Utólagos engedelmével közzétenném..]
A mi mai világunk kettős, azaz dualista. Egyik, kisebbik része szemita, másik antiszemita. A szó jelentése szoros értelmében az, hogy a szemita zsidót jelent mind vallási, mind faji értelemben, míg az antiszemita minden más emberfajt, és minden a zsidó vallástól különböző vallást jelent. A mennyiségi eltérés kifejezésére a "nagyságrenbeli különbség" jelző alig megfelelő.

Antiszemitának vallani magunkat nemzsidókat azonban azt jelenti, hogy hozzájuk képest határozzuk meg magunkat, vagy hagyjuk, hogy ők így határozzanak meg bennünket. Ezzel az "antiszemitázással" akarják a cionisták reaktiválni a zsidó identitásukról már tudomást sem vevő, esetleg kikeresztelkedett fajtársaikat. Szorongást, félelmet keltve bennük újra a gyűlölet népévé
[L.: Ákos "A bosszú népe" a You Tube-on] kovácsolva a világ zsidóit. E globális összefogásukkal egyre nagyobb hatalmat szereznek, mert a becsapott emberek nem látják a parazitát bennük, ahogyan nem látja az áldozat sem ragadozóját, talán ha az utolsó pillanatban, utolsó villanásként, mikor már életének menthetetlenül vége.
Hogy ezt az állati sorsot, mit nekünk szántak a zsidó-ragadozók elkerülhessük, tudatosítanunk kell magunkban, gyermekeinkben, ismerőseinkben, hogy NEM-szemitának, azaz antiszemitának lenni nem bűn, hanem éppenhogy erény, de ez a kifejezés nem zsidógyűlöletet takar, hanem ellenkezőleg, UNDORT! ZSIDÓFÓBIÁT!
A gyűlölködés nem vezet eredményre, ezzel szemben az undor érzése, s annak kinyilatkoztatása sokkal inkább. Ha teszem azt valaki zsidófóbiás (mely nem betegség, csak utálat), és ennek okán látványosan kerüli a zsidókat, mint régen a leprást, vagy kiabálni kezd, ha zsidót lát az utcán figyelmeztetve embertársait saját undorérzésének tárgyára, a zsidó-jelenlétre, majd ezt követően, ennek hatására az embersereg szétválik körülöttük, az nem minősül semmilyen attrocitásra sem faji, sem vallási minőségben, ugyanis a mentális tisztaságérzet -mely nem lehet soha a zsidó sajátja- feljogosítja erre minden olyan embert a világban, akiket a zsidók "goj"-ként neveznek meg. Ezt a módszert kell elsajátítanunk, megtanulnunk, mert az emberek hajlamosak követni vészhelyzetben a veszélyre figyelmeztetőt, s a veszélyzónától akaratlanul távolabb húzódnak. Tudatosan pedig nem fognak hozzájuk közeledni. A zsidók ezt ténylegesen undornak, és nem gyűlöletként, NEM TÁMADÁSKÉNT fogják megélni, ennek hatására újra REJTŐZŐ-zsidókká válnak, nem fogják nyíltan megmutatni, hogy ők zsidók, sőt előbb-utóbb saját magukra is, mint betegség-terjesztőkre fognak gondolni.
Ne a félelmet, az aggodalmat, a mondvacsinált kiválasztatlanságunkat érezzék rajtunk, hanem az utálatunkat, az undorunkat, a megvetésünket!
Nem véletlenül nevezik magukat a zsidók kiválasztott népnek -ugyan fogalmuk arról, hogy mire választották ki őket, nincs-, de istenük egyedüli és saját népeként az EMBER fölé helyezik magukat. Mivel istenük különbözik az embertől, ők is legalább ennyire különböznek tőlünk a hitviláguk szerint. Mivel isten nem gonosz és nem jó, ezért ők sem erkölcsösek az EMBEREKKEL, tiszteletet, becsületességet, szeretetet szándékosan nem tanúsítanak felénk. E perverzió eleve genetikájukba épült, s ezért nem lehet valaki félzsidó, esetleg szemita-barát. Ilyen egyszerűen nem létezik, csak a két élesen elkülönülő véglet, a szemita, és az antiszemita vonulat.
A szemita-antiszemita vita lezárásának egyik (békés) útja MEGHALADNI A ZSIDÓT! Túllépni, átlépni, átnézni rajtuk, figyelmen kívül hagyni minden megnyilvánulásukat. Eddig ezt az utat jártuk, s mára kiderült, sikertelenül. A zsidók kezdenek egyre agresszívebbek lenni, előbújni eddigi rejtekeikből, s így ezt a helyzetet már nem lehet békés szavakkal, valódi pofonok nélkül megoldani. A világot zsidó-parazita-mentesíteni kell!
Hiper érzékenységük közben fokozódik az őket ért vélt, vagy valós sérelmek kapcsán, legyenek azok mégoly jelentéktelenek is.
De addig is fogjunk össze, vigyük hírét annak, hogy minden NEM-szemitának távolságot kell tartania a zsidóktól, hogy a zsidók mint Káin-származékok, az eredendően bűnös és ezáltal megjelölt faj nehogy megfertőzze a tiszta-embert. Figyeljétek meg, hogyan érvel a zsidó a Biblián keresztül felénk. Alapigazságnak hangzik, de ne dőljünk be minden zsidó-ármánynak. A ROSSZ egyenértékű a BŰN-nel, bűnössel; a JÓ pedig azonos a MEGBOCSÁTÁS képességével. [Szerintük.] Minket rossznak mondanak, holott ők a bűnösök, s mivel rosszak vagyunk, nem lehetünk jók, de azért legyünk megbocsátók velük, bűnösökkel szemben. De mivel ők nem rosszak, jóknak tartják magukat, minket pedig bűnösöknek, mivel rossz és bűnös ugyanaz.
[A rossz egyfajta tudatos akarat, egoista, hódító, ezért konstruktív, és ön-megerősítő. ...A rossz az egyetemes akarat fölé kerekedő saját akarat uralma. A rossz ily módon a természetben jelenlévő alapelv tudatos áttételeként jelenik meg, mint valamennyi életforma egymás közötti versengésére és ön-kitörésére irányuló törekvés az élők teljességének legnagyobb "javára\"... (antidogma.hu)] A zsidók célja a világ történetének, az egyes népek történelmének meghamisításán túl a TÖRTÉNELEM megállítása, egy zsidók által kreált állapot megtartása, folyamatos fenntartása.
No így hirtelen ennyi mára, meg már késő is van (egy pohár vörösbor után) tovább filozofálni. Azért a tanácsot, ha tehetitek fogadjátok meg, s kiáltsatok fennhangon, ha zsidót láttok.... :) Vigyázzatok zsidók! Vagy kissé fenyegetőb ben: VIGYÁZZATOK ZSIDÓK!
A zsidóság több évezredes története azt bizonyítja, hogy a népharag fenyegető mora ját sohasem  akarta meghallani. A katasztrófák túlélői pedig sérelmeik hangoztatásával próbálnak "erkölcsi" alapot teremteni a befogadó népek terrorizálásához és a "jóvátételi parazitizmus" eltűréséhez. A zsidóság helyzete kezd tarthatatlanná válni az egész világon. Most abban reménykednek, hogy ha "jelképes" kígyójuknak sikerül benyelnie Európát, minden megváltozik. Ez azonban dőre tévhit, mivel a civilizációk háborújában Európa az iszlám szempont jából is fontos hadszintér, amelyen nem engedik a zsidó terroristákat grasszálni. A világ egy "világ polgárháború" irányába sodródik. Egy polgárháborús helyzetben a pénz devalválódik és a cca. hétmilliárd goj és a tizenötmillió zsidó létszámkülönbségét már nem tudja kiegyenlíteni. A kígyó gyűrűi, avagy a polip csápjai elerőtlenednek. Sz. Gy.

 9

2012.07.04

Anonym

 Nagyon jó összefoglalás, köszönöm. Kár, hogy nem terjed elég széles körben, s az emberek jelentős része nem is olvassa végig. Nem is beszélve az érdeklődésük hiányáról illetve a félretájékoztatásról, félrenevelésről.

10

2012.07.04 

 Anonym

Folytatnam a 7.sorszamu hozzaszolast, es varom a reagalast. Es ennel a pontnal felvetodhet annak lehetosege,hogy megtudhassuk, miert vannak haboruk a Foldon emberemlekezet ota. Az okkult irodalomba egyebkent azert merultem bele ,mert erdekel a vallasok eredete, amik mindig meghatarozo szerepet jatszottak az emberiseg sorsanak alakitasaban.Megfigyelheto,hogy a nagy vilagvallasok a ferfi nem nyomulasat segitik elo, a nok egyre jobban hatterbe szorulnak, feladatukka valik az "ur" kiszolgalasa es vegsosoron feltetel nelkuli engedelmesseggel tartoznak parancsolojuknak. Ez a nyomulas hazankban a keresztenyseg felvetelevel kezdodott meg, a szentkiraly torvenyei kozott nem egy paragrafus szol arrol,hogy a nok hatranyos megkulonboztetese is bevonult a jogalkotasba.
A mar emlitett Adam Kadmon, a kitart karu ember a kozmoszt jelkepezi, vagyis ez az alak lehet Jahve, Allah es a kereszteny atya. Ez lehet az osszekoto kapocs az O, es ujszovetseg kozott,de magyarazhatja az iszlam eredetet is. A taltosok azt tartottak,hogy a zsido,kereszteny es mohamedan vallas egyazon sivatagi tuskes bozot harom aga. Lehet,hogy igazuk van?
Es meg szot ejtenek a biologiai osszefuggesekrol is. Az orvostudomany fejlodese kovetkezteben egyre jobban megismerheto az ember agyanak mukodese,ezen belul erdekes lehet szamunkra a tobozmirigy mukodese, annal is inkabb  mert, mint a
vilagbiztonsag.hun olvastam, a solyom latoaggyal rendelkezik,ez megmagyarazza a turulmadar eredetet,egyenesen visszavezeti azt az osi egyiptomi kulturaba.
www.vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?album=75&p
Es ebben az egeszben az a legmeglepobb momentum,hogy a solyom jelkepezi az emberi agynak csak nemreg megismert teruletet, ki tudja hany evezred ota! A tobozmirigy elkorcsosulasa okozta az okkult tudomanyok szerint a harmadik szem becsukodasat, melyet kulonbozo praktikakkal ujra tudtak eleszteni.
A szoszaporitas helyett engedelmeddel,Gyula, ajanlanam Wiktor Charon: "A misztikus ut", "Az uj eon tudomanya" es az "Atlantiszi magia" cimu konyveit, a neten megtalalhatoak. Mielott barki hulyesegnek tartana az ezzel valo idotoltest, abbol kell kiindulni,hogy az agyban talalhatoak magneses tulajdonsaggal biro reszecskek,es ez ravilagithatna arra, mikent lehet iranyitani az embert, totalis kontroll ala vonassal az agyan keresztul. De arra is adna magyarazatot,hogy a valamikor sokkal fejlettebb civilizaciok mikent pusztultak el. Az okkultistak eloadasai szerint olyan korulmenyek jatsszhattak kozre a pusztulasban,ami napjainkra igencsak jellemzo!Igy meg kell vizsgalni azt is,hogy ki a felelos a vilag mai allapotaert, mert a ma torteneseibol kovetkeztetni lehet a multbeli esemenyekre is. "A tortenelem ismetli onmagat".
Az állítások és felvetések rendkivül érdekesek, de az érdemi válaszhoz hozzá kell tanulnom... Sz. Gy.

 11

 2012.07.04

 Anonym

Érdekes volt az egyik utóbbi fidesz oldali könyv: "Kik támadják Magyarországot és miért?" Az érdekessége minden mellett számomra abban volt, hogy Tóth Gy.László végre nagy nyilvánosság előtt leirta, végre fel kellene hagyni az ország vezetésének a transzatlanti-cionista külpolitikával... Hááááát... épp itt lenne az ideje.Azért rögtön ne kezdjünk oroszul tanulni, (bár érdemes valamicskét feleleveníteni) mert az oroszok jól beszélnek angolul... Hogy mennyire nincs vége, látni fogod a következő cikkből... Sz. Gy.

 12

2012.07.04

Anonym

Anonym 8-as hozzaszolasahoz, amely Huliganthropus szavait teszi kozze.
A mai vilagunk alapvetoen patriarchalis, a nemek kozotti viszony kezd vegzetesen eltolodni a ferfikozpontusag fele, a noi nem egyre inkabb alarendelodik.Sokkal jobban tesszuk, ha a dualizmust a ket nem egyenjogu es a teremtesben egymassal egyuttmukodo szerepvallalasaval jellemezzuk, ahol egyik sincs a masiknak alarendelve,es akaratukat nem kenyszeritik a masikra.A szemita es antiszemita reszre osztas ertelmetlenne valik,mintahogy a zsidozas is,ha tudjuk, kik valljak magukat a semita fajhoz tartozonak.
A 7-es hozzaszolasban megtudhatjuk,kit tartanak Uruknak a zsido,a kereszteny es a mohamedan vallas kovetoi. Azzal semmi baj sincsen, amikor valaki hisz valamiben,a gondok akkor kezdodnek,amikor valaki vagy valakik eroszakkal terjesztik a hituket,es ezt kegyetlen eszkozok igenybevetelevel hajtjak vegre. A makro es mikrokozmosz torvenye azonos,igy a mukodesuk sem kulonbozo. "Ahogy fent,ugy lent".
A felfele mutato haromszog a magasabb rendu dolgok betujele a regmult kulturaiban,a piramisok a felfele torekves,az istenseg jelkepei. A tarsadalmi piramis felulrol iranyitva mukodik,de valoszinuleg rosszul, mert az embertomegek elettere fokozatosan szukulni fog az elkovetkezo idokben, amint a mukodteto energia egyre kevesebb lesz. Az energia boseg hatasara, a rosszul, de valoszinuleg szandekosan megtervezett kapitalista, ongerjeszto gazdasag elterjedese kovetkezteben felduzzadt az emberiseg lelekszama. A fosszilis energiahordozok fokozatos eltunese pedig hatalmas feszultseget fog generalni az emberek csoportjai kozott. A jelenlegi gazdasagi modell eletkeptelenne valik sajat magatol, nincs szukseg semmilyen eroszakos beavatkozasra.Barmilyen furcsan hangzik is,a jelenlegi ellenseg nem merheto tomegben, mert nem fizikai, hanem gondolati sikon mukodtetik a "nagy kereket", melynek tovabb forgasat kell megakadalyozni. Ez egy nagy szellemi vetelkedo,fizikai eszkozok igenybe vetele eseten ujra fordul,es minden kezdodik elolrol. Ha a kor bezarul, hatalmas vizozon es ujabb jegkorszak kovetkezik.
Az emberek valodi egyuttmukodesere lenne szukseg, mindenekelott az anyag rabsagatol kellene megszabadulni, ami mindenki szamara nehez feladatnak tunik, de mar a birtoklasi vagy visszaszoritasa is eredmenyes lehet.
Az egyuttmukodes celja az eletben maradas, mint kiderult mar, a genek sem egymas elpusztitasara toreksze nek,hanem segitik egymast.Semmilyen vallas,semmilyen part, vagy azokhoz hasonlo szervezodes sem vezethet eredmenyre, mert a hatalom  minden archaikusan mukodo csoportot kepes pillanatok alatt behalozni, s katonait a vezeto pozicioba helyezve, elteriti a kezdemenyezoket az eredeti celjuktol.
Tehat a megvaltast mindenkinek egyenileg kell vegrehajtani, ne varjuk, hogy a sult galamb berepul a szankba,vagy jon valaki, aki helyettunk, onmagat felaldozva, megoldja a problemainkat.
A gorog valasztasok megmutattak, hogy a hatalom  mindent elkovet a rendszer eletben tartasara, nem riad vissza a csalastol sem. A valasztasok ertelmetlenekke valtak attol a pillanattol kezdve, amikor egy nepcsoport tagjai ket iranyba, a szethuzo eroknek engedelmeskedve, partoskodni kezdenek,mert innentol kezdve ezek az erok egyre jobban szetforgacsolodnak, es a hatoero sosem juthat el az eredeti cel megvalosulasahoz, mert ellentetesen mukodnek."Legrovidebb ut az egyenes",tartja egyik kozmondasunk.Az egyenes vonal azon erok jelkepe, melyek akadalytalanul haladnak a kituzott cel fele.
Az okkultistak szerint "az elet alaptorvenye az ellenpolusok allando kolcsonos egymasra hatasa".Az egyenes vonalban halado erok celhoz jutasat a vele ellentetes elmozdulas akadalyozza, igy a fenti alaptorveny nem lehet igaz, a fentrol lefele es balrol jobbra halado erok egymast szinten akadalyozva, mivel ellentetes torekves koti ossze, (ez a kereszt, ami a keresztenyseg jelkepe is egyben )ismet csak hamisan cseng. A keresztnek van mas jelentese is,ez pedig az ervenytelenites, a megsemmisites, melyben felismerheto a karma megsemmisitesenek kulcsa is.
Osszefoglalva a fentieket,az emberiseg keresztre van feszitve!
Hamis vallasi ideologiak alapjan szetforgacsoltak eroit, elvesztve ezaltal a termeszethez fuzodo, az onfenntartasra nevelo kapcsolatait.Ebben a szetforgacsolasban vesznek reszt a mar emlitett vilagvallasok, igy vilagossa valik,hogy az igazi fejlodes helyett, "egy cel,egy akarat", mikent pusztithato el barmilyen fejlett kultura. A pusztitasnak legaprobb reszletei akkor nyilvanulnak meg, amikor egyik embert a masik fole helyezunk, elojogokat biztositva szamara, a kulturak kulonbozosege pedig tovabb fokozza a megsemmisites erejet. Ez ervenyes a nemek kozti kapcso latokra is, az itt hato erok sem lehetnek ellentetes iranyuak, mert kozos celjuk van, es ez a teremtes. Nem termeszetes az egymas feletti uralkodas sem, mert ellentetet szul.
Álláspontjához az alábbiakat kapcsolom. Aki valamely emberi közösségben azt hirdeti, "az én istenem az egyetlen, az igazi isten"; és még azt is megkockáztatja, hogy "ezen isten kiválsztottja vagyok", annak nyomban el kell vágni a torkát (!), mert ez az ember rosszabb a legrosszab gonosztevőnél! Hogy miért? Mert a gonosztevő nem operál a méregnél is ártalmasabb ideológiával. Remélem, a világ ennek az egyszerű igazságnak a felismerése és alkalmazása (!) irányába halad. Hisz az ember alapvető joga, hogy saját képmá sára istent, vagy isteneket alkosson magának! Csak magának és nem  másoknak. Sz. Gy.

 13

2012.07.05

 Anonym

Gyula! Nagyon orulok a kiegeszitesnek, amit a hozzaszolashoz irtal, kulonosen az idezet tetszik, "az en istenem az egyetlen,az igaz isten". Egyebirant a mohamedanok is ugyanezt valljak, es a keresztenyseg terjedese,az eroszakos hitterites is ezt a gondolatot tamasztja ala.Ezek szerint nagyon sokan megerettek a torokvagasra.
Az emberek tobbsege azonban nincs tisztaban a rajuk leselkedo veszellyel, a mindennapi megelhetesi szuksegletek eloteremtese az egyetlen gondjuk (par evvel ezelott meg en is kozejuk tartoztam), de a paraszti szarmazast ezutan sem fogom  megtagadni. A paraszt a sakktablan amugyis csak azert van, hogy elore menjen, mint az okor a szantasban,de a tisztek vedelmet megiscsak ezek a babok hajtjak vegre,mar amig vannak. Viszont paraszt nelkul mar a tiszturak sem fognak letezni, mert nem lesz kit maguk elott tolni. Es ez a parasztirtas igencsak regota folyik a Karpatok gyurujeben, de meg azt megelozoen a szelrozsa minden iranyaban is. A magyar,vagy mag-ar sosem akart harcolni, nem voltunk eroszakos teruletfoglalok,mint a szkitak. A jegkorszakot kovetoen ketkezi munkaval terjesztettuk el a bekesseg kulturajat. Mindig egyuttmukodve igyekeztunk ugymond gyarapodni, es megtartani azt a szabadsagot, amit ma vegervenyesen igyekeznek elvenni tolunk.Hogy mi erre a bizonyitek? A parvalasztasban a ma fejletlennek titulalt matriarchatus dominalt, belaktuk az egesz foldet, nem volt tulszaporodas, mert a nok joga volt eldonteni,mikor es hany gyermek vilagrahozatalat vallaltak, a szaporodas zaloga egymas kolcsonos megbecsulese volt, a ferfinak ki kellett erdemelnie a not. Az eroszakoskodo elemeket egyszeruen kikozositettek,ezaltal azok a tovabbiakban nem rugtak labdaba. Ez volt a paradicsomi allapot.Hasonlo lehetett a parvalasztasi procedura ahhoz, amikor a galambok part valasztanak. Megfigyelheto es rendkivul erdekes az egesz ceremonia, a him szines tollazatat felturbozva,ugra-bugral a tojo elott, fejet hajtva elotte, es varja,hogy kivalasztott statusba kerulhessen, azaz a csokolodzas utan vegrehajthassa a nemi aktust.Tudunk, mi emberek errol,hogy a galambok ugymondd smarolnak? Az emberi faj viszonylataban ez a jelenseg egyre kevesbe jellemzo. Amig a galamboknal a tojo donti el,hogy kit enged dominans allapotba,az embernel ma mar a ferfi dontheti el,tarsadalmi poziciojanak ismereteben, hogy akar tobb "tojora" is szert tehessen.Bocsanat a hasonlatert,de nem talaltam jobbat.De egyben utalast is jelenthet a hasonlat arra vonatkozoan,hogy a galambok is kulonbek nalunk.
Ha a galambok meg tudjak oldani a nemek kozotti viszony kerdeset, mi emberek vajon miert nem? Miert van az, hogy a hangyak szintjere sullyedtunk,ugyanis ez az egyetlen masik faj van a Foldon, amelyik kimelet nelkul kepes egymas kiirtasara.
A galambok eletmodja hasonlatos azon szoke es kekszemu menekultekere, akik az atlantiszi atomhaborut megelozoen a mai Europaba menekultek.Ok is csak annyi utodot vallaltak, ahany felnevelesere elegsegek voltak a termeszet altal adott korulmenyek. Az atomhaboru kovetkezmenyekent fellepo jegkorszak embertelen korulmenyeket eredmenyezett. A genetikusok szerint az emberiseg lelekszama kb.60-80 000 evel ezelott mintegy tizedere zsugo rodott. Ha ezt a tudomanyos megallapitast osszevetjuk a kulonbozo tudomanyok eredmenyeivel,megallapithato,hogy az atomhaboruk kb.70 000 evvel ezelott tortentek,ez az egyetlen fix pont, amire hagyatkozhatunk a mult torteneseit illetoen,a tudomany megallapitasait tiszteletben tartva. JO SZERENCSET!
A mohamedán és a zsidó egyistenhit között több a különbözőség, mint az azonosság. Az Iszlám vallási alapon befogadó. A judaizmusn faji alapon kirekesztő. Az Iszlám  vallási és területi hódításainak nem célja, de nem is eszköze a befogadottak kizsákmányolása. A judaizmus lényege a kirekesztettek kiszipolyozása. A Korán egy nyitott könyv  mindenki számára. A Tóra csupán fedele a Talmudnak, amely a gójok számára tiltott, megismerése halálos bűnnek számít. Az iszlám hívő nem lesz kiválasztottá, hisz a hívők táborához számos nemzet tarrtozik, tartozhat. A zsidó viszont egyetlen kiválasztott népnek, fajnak minősíti önmagát, melynek isteni küldetése (zsarnoki módon) uralkodni a világ más népei (a gójok) felett. Az Iszlám  a  megtértet egyenjogúsítja. A judaizmus a megtérés lehetőségét eleve kizárja, hisz a ki8váltságos néphez tartozás alapja a zsidó leszármazás. És a mi a lényeg: a judaizmus a nemzsidót egyszerüen állatnak, mégpedig haszonállatnak tekinti. Erről szól a cikk. Fentebb azt írtam: annak kell átvágni a torkát, aki magáról azt is állítja, egy isten kiválasztottja. Ezt az Iszlám hívei nem  állítják magukról. "Tézisem" ezzel a pontositással helyes és azokra vonatkoztatandó akikre pontosan (!) ráillik. Sz. Gy.

 14

2012.04.06

Arma Gedeon

Egy nagyon eredeti és találó szempont volt idehozni a jesivák világát! Ezek lényegében biorobotok, akiket néha 3 éves koruktól kezdve (!) arra idomítanak, agymosnak, hogy kórokozóként viselkedjenek a gazdatársadalomban! Gratulálok az összképet nagyon jól megvilágító kulcsfontosságú részlet reflektorfénybe helyezéséért!
Ha szabad idéznem, talán passzol ide egy korábbi leletem egy bennfentestől, egy zsidónak tűnő okkult nagymester től:
kitalaltujkor.blogspot.com/2011/09/gettokapuk-belulrol-zarasanak.html "A gettókapuk belülről zárásának technikájáról".
A zsidó identitás eleve ilyen céllal lett megalkotva, hogy akik ebbe az identitásba vannak bezárva (ez az igazi börtön, nem a magyar, vagy más nyelv,
A célzás egy korábbi, Kertész Ákosról szóló, cikkre vonatkozik "Ideges zsidó a magyar anyanyelv börtönében."  Kertész végülis levonta a konzekvenciákat és megfosztott minket megtisztelő jelenlététől. Kertészből sajnos nem lehet etalon, mert a Fidesz zsidói és a  Jobbik zsidói most jobboldalosdit, ill. szélsőjobboldalosdit játszanak és eszük ágában sincs megsértődve megpattanni... Sz. Gy.  a Galutban élő diaszpóra-zsidó ideiglenes állomáshelyén!), azok ne érezzenek vágyat a körülöttük élő többséghez való asszimilálódásra, a nemzettel, néppel, lakossággal stb. való érzelmi azonosulásra.
"Miért más ez az éj minden más éjtől (?”) kérdi a Pészah rituáléja; a szabadon interpretált válasz az, hogy megtestesíti a zsidó nép különleges történelmi tapasztalatainak egyikét, a szimbólumok és szertartások nagyhatású eszközeit felhasználva az asszimiláció és beolvadás erői ellen. etnikai vallássá vált, a kívülállókat karnyújtásnyi távolságban tartva a szokások és tabuk elrettentő fala által."
Greer, a beavatott "fődruida" itt kikotyogta, hogy a már az ókorban hihetetlen társadalom-mérnöki tudással rendelkező gonosz okkult körök a legtudatosabban állítottak elő egy olyan kollektív identitást és az azzal rabságban tartott, tudatmódosított populációt, a zsidóságot, amit eleven, kollektív bombaként, ha kell, öngyilkos terroristaként, kórokozóként vetnek be folyamatosan, évezredeken át az emberi társadalom szétzüllesztése céljából. Pokoli banda...
A Talmud-fordítások egy külön téma. Valóban mindegyiket vitatja valaki. A valóságban a Talmudtól a Kabbalán át a vérvádig minden témában vannak zsidó szerzők, akik vagy kikotyogják, vagy becsületes figyelmeztetésből elárulják embertársaiknak, hogy milyen aljas emberiségellenes művek és rituálék ezek. Nem kell aggódni, mivel a zsidók emberi lények, mindig akadnak köztük becsületesek, akikre nem hat az agymosás és elsősorban embernek érzik magukat, nem emberiségellenes bombának, ezért leleplezik a gonosz titkokat. 
A kórokozó kitenyésztőinek tudását, ravaszságát látva én újra óva intek a naív ábrándozástól, hogy ezek könnyedén legyőzhetők holmi zsidóirtó népfekűlkelés-félével. EZEK ezt is régóta betervezték és eszközként használják. Soha nem sikerült a kóriokozókat kiirtani, csak erősíti a rombolóképességüket. Látjuk, milyen hatásos harci fegyver a kezükben a Holokauszt is. A minimum, hogy minél mélyebben meg kell értenünk a tervezett vírus működését. Arma Gedeon

 15

2012.04.06

Arma Gedeon

Radics Géza kiváló cikkében felveti a Gorbacsov-rejtály kérdését. Hogyan lett Gorbacsov alatt a két szuperhatalom egyikéből rövidesen kifosztott pária, ahol évtizedekkel zuhant az várható élettartam? Szerintem a tökéletes, meggyőző, hiteles válasz ez: kitalaltujkor.blogspot.com/2010/12/kitalalt-tortenelem-kommunizmus.html
"A Szovláger számára pusztító hatású peresztrojka atyja nem a globalizáció jelenlegi szentje, az akkori SZKP  főtitkár, Mihail Gorbacsov volt, hanem  Jurij Andropov, a KGB főnöke, később az SZKP főtitkára. Andropov zsidó származásáról már a 90-es évek ben írtak egyes orosz szerzők, de 2006 június 13-ig kellett várnunk, hogy ennek hivatalos bizonyítékához jussunk a KGB archívuma alapján az orosz Ltogi tv-csatorna adásában. Andropov 1914 június 15-én született Moszkvában Grigorij Feinstein, vagy Flekensteinnéven. A Lubjanka részletes archívumában fennmaradt 1929-ben elhunyt  "mameléje" fényképe. Apja gazdag finnországi bevándorló, már akkor gazdag gyémántkereskedő. 1919-ben halt meg a cári fehérgárdisták oldalán a bolsevikok elleni harcokban. Andropov életrajzát négyszer írták át, de bizonyára egyik változat se adja vissza a teljes igazságot a globális zsidóság e "Konrad Wallenrod"-jának a szovjet hatalom csúcsain töltött életéről. Ezeket az átalakításokat a 30-as években végezték egyre újabb dokumentumok előállításával. Hivatalos életrajza szerint Andropov egy Vlagyimir nevű oszét nemzetiségű vasutas fia  a sztavropoli kormányzóságból. A világ zsidósága azonban karrierje kezdete óta tudott Andropov zsidó származásáról és kora ifjúkora óta módszeresen "befektetett" a személyébe, éppúgy, mint ahogy korábban befektettek több száz egyéb néptársukba, akiket a szovjet Gulág kormányzása céljából építettek fel..
Ha a pofáját leközölted volna, magadat egy fáradtságos bizonyítástól megkimélhetted volna.... Sz. Gy.
Később ilyen, Andropov által felépített kreatúrának bizonyult tanítványa, Gorbacsov, akit diszkréten protezsáltak azzal a feladattal, hogy a halálos csapást mérje apáik generációja zsidóinak bolsevik zabigyerekére. Titokzatos módon, akárcsak később Gorbacsov esetében, a szovjet Politikai Bizottság máskor egymás között veszettül marakodó martalócbandája "egyhangúlag" választotta meg Andropovot az SZKP főtitkárának. Andropov karrierje még a hagyományos séma és időrend szerint zajlott, azonban Gorbacsov karrierje űrhajóként startolt."
"Most, negyedszázaddal e sakkhúzások után már okosabbak vagyunk e tények ügyében, de akkor a helyes értelmezésük a szovjet politikai színpad kivételes ismeretét követelte meg. Andropovnak távoli és helyi protektorai a hihetetlen erejű gigantikus légkalapács szerepét szánták a moszkvai sziklák szétmorzsolásához.  Lényeges, hogy Andropov teljes tudatában volt ennek a történelmi feladatnak, küldetésnek és hasonlóan teljes tudással rendelkezett a mechanizmusokról, melyek a hagyományos háromszög: a párt-hadsereg-KGB csúcsára emelték.
A "peresztrojka" hívévé vált  a zsidó származású Markus Wolff, az NDK hírszerzés (HVA) vezetője is. 1989-ben Wolff önként otthagyta a HVA-t és csendben átment az NDK "reformista" táborába. Mint később megírta "emlékirataiban": hirtelen beleszeretett a valódi szabadság, egyenlőség, testvériség eszméibe. Néptársa, Andropov már öt éve a sírban volt, lelke meg a pokolban, de e Wolff (Farkas) báránykává változásának jóval korábban kellett kezdődnie. Az NDK hírszerzésének 30 évnyi irányítása után ősei országában, Izraelben telepedett le."Valójában a választás csak formális megpecsételése volt Gorbacsov jelöltségének. Az idézett "Moszkvai per" c. könyv disszidens szerzője, Bukovszkij, ironikus kétkedéssel írva Gorbacsovról Andropovot jelöli meg nagy protektoraként. Kiemeli Andropov virtuozitását a peresztrojka mítoszának felépítésében, de disszidenshez illően egy szóval se emljti azokat az erőket, amelyek magát Andropovot segítették: az USA és Nyugat-Európa cion-globalista köreit és az orosz zsidókat. Gorbacsov, Andropov bizalmasa rakta le hirtelen lavinaszerűen lezajló peresztrojka alapjait, ennek kivitelezőjévé pedig Andropov tette meg őt.
Ez volt a történelem során a Nyugat legnagyobb sikere az 1917-es zsidóbolsevik forradalom fékezhetetlen szörnyetegével való konfrontációban. Nem sokkal később a Gorbacsov és Jelcin által protezsált zsidók: Berezovszkij, Hodorkovszkij, Gusinszkij, Potanyin, Vekszelberg, Abramovics, Aven, Lifsic és tucatnyi más oligarcha engedélyt kapott az orosz nemzeti vagyon totális szétlopására. Így törlesztettek a Nyugat zsidóságának a sokoldalú támogatásért, pontosan úgy, ahogy Lenin törlesztette kamatostól a Kuhn & Loeb banknak az összes hitelt, amik nélkül Bolsevikia első éveiben csődbement volna. Támogatóinak 600 millió akkori dollár értéket fizetett ki aranyban. A cári Oroszország maradék aranyát egyénileg lopták szét.
E groteszk peresztrojka kulisszák mögötti titkai az egyetlen kulcsot jelentik a szovjetek összeomlása titkos mechanizmusainak megértéséhez, ezen keresztül pedig annak megértéséhez, hogy a Nyugat hogyan tudta olyan könnyedén, vértelenül meghódítani a posztszovjet Oroszországot, Lengyelországot és a többi szocialista országot 1990 után."
Vegyük észre, milyen kemény ellenfél egy ilyen pokoli erő, amely évtizedekre előre képes tervezni és szjnjátékot játszatni biorobotjaival! Gorbacsovtól Jelcinen át egyenes a hatalom átadása Putyinig, aki szintén zsidó származású (?) volt KGB-s!!!
Abban a kérdésben, ki a zsidó, számomra a Metapédia jelenti a hiteles forrást. A M. egy szót sem említ arról, hogy Putyin zsidó lenne, ellenkezőleg a következő tetteit énekli meg. 1999 augusztus 16. óta miniszterelnök. Első tevékenysége az volt, hogy a zsidó oligarchákat Vladimir Guszinszkijt és Borisz Berezovszkijt eltávolította a médiák éléről és ellenük csalás miatt eljárást indított. 2003-ban Mihail Hodorkovszkij zsidó olajmágnást tartóztatta le adóvisszatartás miatt. Hodorkovszkij 2005-ben 8 év börtönt kapott. A volt zsidó sakkvilágbajnok, Garri Kaszparov szervezkedett ellene, de pártját nem  engedték résztvenni a választáson, mert azt nem jelentették be időben. Azt, hogy a cifferblattja mennyire nem zsidós, akkor látod, ha egy zsidó társaságában van... Ergo, szerintem  melléfogtál.  Az nem a "Nincs kiút\" defetizmusa, ha felszóltok a józanságra és a feladat nagyságának felfogására, a naív illúziók elkerülésére! Pont az a zsidó háttérhatalom taktikája a tisztességes hazfiakkal szemben, hogy beterelik őket ilyen csapdákba, mint pl. Putyin éltetése, vagy a zsidó vezetésű Jobbikra szavazás...Arma Gedeon

 16

2012.04.06

Anonym

Áder Herceg Géza alkotmánybíró  veje. H.G. önmaga igazi régi szabadkőműves háttérrel rendelkezik. Kapcsolatban is állt/állhat néhány előző  államelnökkel, jogászok sorban: Mádl F. (vő szintén, Dalma néni a kulcs), Sólyom pécsi egyetem (unoka és vő egyben). Többjük felmenői Felvidék felől érkeztek, a családok nagyon összetartóak mind a mai napig, maradtak a hatalomban 1945 után is.

17

2012.04.06

Anonym

 Kedves Szeszák Úr! Kérem, véleményezze az alábbi megdöbbentő cikket és videókat! (E cikkhez, de még számtalan hoz is kapcsolódhatnak) Nagyon-nagyon várom véleményét, mert a nemzetközi események értelmezési keretéül eddig Szeszák Úr értelmezését fogadtam el, ezek a mellékelt dolgok azonban most megingatták azt és teljesen tanácstalan vagyok... Ha így áll a helyzet, akkor nem igen van semmi kilátás... nem tudom www-vel megnyitja-e majd őket, vagy csak a h t t p vel, de úgy meg nem fogadja el a honlap a hozzászólást. www.poiskpravdy.wordpress.com/2009/12/18/putmed/
www.youtube.com/watch?v=S9EILCXcq1k   (ennek még további 3 része van) Értékelését, értelmezését előre is köszönöm! Kedves olvasó! Mindenekelőtt kérem, ne aggódjon. A levelébe illesztett linkek kifogástalanul müködnek, ide a honlapba beágyazva is. Ami viszont engem illet, egyelőre csak hápogni tudok a látottak fölött. Mint látja, épp a 15. sorsz. feljegyzésben vontam kétségbe Arma Gedeon barátunk Putyin zsidó származására vonatkozó állítását...
Zavarom  másik oka, hogy - bár szabályos államvizsgám van orosz nyelvből - jószerint a bötűket se' ismerem  (már). Sokat segítene ön, vagy más olvasó is, ha a közlemények legfontosabb szövegrészeit lefordítaná. Ezzel nagyban hozzásegítene a dolgok értékeléséhez, értelmezéséhez. Az is bánt, hogy Arma Gedeon, aki egy kis rosszmájúságért nem  megy a szomszédba, most hátradől a székén és csak annyit mond: "lám - lám"...
--------------------------------------------------------------
Más! Utólag nagyon örülök annak, hogy ezt a hozzászólási lehetőséget az olvasók számára biztosítottam. Olyan bejegyzéseket olvashatok napról - napra, amelyek értékes kiegészítéseket tartalmaznak és természetesen az én ismeret anyagomat is bővítik. Ha sokat olvas az ember, akkor látja milyen szűk az agya és a látóköre.
Még valamit. A fenti kezdeti sikereken felbuzdulva most azt tervezem: felkérem olvasóimat, hogy tudósítsák a honlapot az általuk megismert és fontosnak tartott eseményekről. Épp most "alkudtam  meg" egy Svédországban élő távolsági barátommal. A tudósító adhatja nevét és arcát tudósításaihoz, de használhat nicknevet is. Ez esetben egy képzelt arc profilt illesztek a név mellé. A tudósítói részvétel több formában képzelhető el. Ha az illető cikk-szerüen kidolgoz egy témát, azt mint társ - szer kesztői írást teszem közzé. Ha csak egy hírt közvetit, azt a "Hírek - tudósítóktól" rovatban teszem közzé és vagy írok hozzá kommentárt, vagy nem, attól függően, mennyire győzöm cérnával. Ezt a témát most csak bedobtam. Majd egy külön felhívást írok a szerkesztői üzenetek rovatban, de nagyon örülnék, ha előre véleményeznék vázlatos elképzeléseimet. Sz. Gy.

18

 2012.07.07

Arma Gedeon

 Nade Gyula! :-) Nem vagyok kárörvendő, de annak örülök, ha másoknak is felnyílik a szeme. Arma Gedeon

19

 2012.07.07

Arma Gedeon

Egy érdekes cikk az izraeli Háárec c. lapból Medvegyev elnökké választása előttről:
www.haaretz.com/news/rumors-that-putin-s-successor-is-jewish-has-community-worried-1.239874
"A pletykák, hogy Putyin utóda zsidó, aggasztják a(z oroszországi zsidó) közösséget."
A cikk ismerteti, hogy egész Oroszország tele van a híreszteléssel, amelyet gonosz nacionalisták, antiszemiták a jelölt lejáratására használnak fel. Pár  sokat mondó részt idézek, főleg a cikk zárása mellbevágó, nekem nem annyira, de a reményüket Putyinékba vetőknek nyilván:
"Medvegyev, aki nemrég elmondta egy orosz hetilapnak, hogy 23 éves korában keresztelték meg az orosz ortodox egyház hívének, nem kommentálta a híresztelést. De azorosz Internet tele van feltételezett zsidó gyökerei hírével. A pletykák részben azon a tényen alapulnak, hogy anyai nagyapja előneve Venjamin, hasonló a héber Benjáminhoz, családi neve, a Saposnyikov pedig előfordul, mint zsidó családi név."
"Medvegyev decemberben a Hanukka ünnep idején meglátogatta a moszkvai Zsidó Közösségi Központot, mindössze három nappal azelőtt, hogy Putyin megnevezte volna kívánt utódjaként. Így a vélelmezett trónörököst bemutató összes TV-riport tartalmazott felvételeket róla, amin a zsidó közösség vezetői veszik körül hanukkagyertyákkal és Tórákkal a háttérben. (...) Medvegyev csodálatos lesz a zsidók számára, akárcsak Putyin volt - nyilatkozta Lev Leviev izraeli-orosz üzletember, az Oroszországi Zsidó Közösségek Szövetségének vezetője."
A kérdést Medvegyev állítólagos judaizmusáról nem akarták kommentálni, azon túl, hogy megemlítették, hogy ő magát orosz ortodox kereszténynek deklarálja. Egyikük ezt mondta:"'Ironikus, hogy mi minden lehetségeset megteszünk, hogy a zsidókat visszahozzuk a judaizmusba, de ebben a konkrét esetben, amely a következő elnököt érinti, jobb lenne a zsidó közösségnek, ha ő nem  mutatná  
[Az oroszok ez úgy mondják: "maszkirovka"] magát zsidónak, hogy nehogy támadásokat vonzzon." Ezzel ér véget a cikk, sok kommentár nem kell, az orosz külügy nem kért helyreigazítást, a cikk angolul máig olvasható a lap weboldalán. Mindig számíthatunk a zsidók hihetetlen pletykálkodási hajlamára, sose bírják magukban tartani a büszkeséget, hogyha egy fontos vezető fajtájukbéli. Arma Gedeon Sajnos, itt jóval többről van szó mint pletykálkodásról. Simon Peresz "felvásárlási nyilatkozatát" említem példának. A zsidók úgy vélik, hogy már megengedhetik maguknak az őszinteséget kifelé is. Ez tulajdonképp a gój társadalom tudatos sokkolása (!). Lám, Peresz sem tartotta szükségesnek cáfolni, amit pl. Magyarország felvásár lásáról  mondott. Történelmük csaknem hatezer éve viszont azt is igazolja, hogy amikor a vígasság az egekbe csap, a nagy jajveszékelés követi. Sz. Gy.

20

 2012.07.07

Anonym

Gyula! A hitvilagok hasonlosaga vagy kulonbsege lenyegtelenne valhat,ha az alapokbol indulunk ki. Az Iszlam eroszakos volta nem lehet ketseges, ha visszatekintunk a torok idokre Magyarorszagon. Nem veletlenul neveznek minket hitetlen gyauroknak.Nem tudom mar merre, de valahol olvastam egy olyan megjegyzest,hogy napjainkban az iszlam terhoditasa szinte akadalytalanna valik,nem kell hozza fegyver sem,mert onkent adunk fel mindent. A mohamedan vallasi torvenyek az emberi egyenjogusagot mar a kezdet kezdeten megsertik,de ez vonatkozik mas gyulekezetek szokasjogaira is.Elsosorban a sariarol kell beszelnunk,es az ugynevezett becsuletgyilkossagokrol. A nok jogfosztott allapotban elnek, a parvalasztas kerdeseben semmilyen dontesi poziciojuk nincs.
Eletuk vegeig engedelmesseggel tartoznak uruknak es parancsoloiknak,ha ellenszegulnek, arra a sorsra jutnak,mint nemreg azok a noi csaladtagok,akiket sajat "uraik" folytottak a vizbe,mert a kislany randevuzni mereszelt.Bepakoltak oket egy autoba,es sutty, be a vizbe. Aztan egy masik kep.A "bunos noszemely" ott all a kiasott godor szelen a ferfinepseg itelkezesere varva, mert kihagast kovet el a torvenyek ellen. Az iszlam terjedesetol ma mar jobban kellene tartani, mint akarmelyik mas vallasi forma terhoditasatol.Ugyanolyan alattomos modszereik vannak,mint az altalad ostorozott judaizmusnak es keresztenysegnek. "Elobb-utobb osszeno, ami osszetartozik".Csakhogy ezek mar a kezdet kezdeten ossze voltak nove, mert kozos a gyokeruk. Amikor kialakitunk egy nezopontot emberek cselekedetenek vizsgalatakor,nem tehetjuk meg,hogy egyesek felett palcat torunk, masok felett meg nem.Es ezek a vallasi csoportok kivetel nelkul ferfikozpontuak,cselekedeteik alapjan egyforman kell megitelni oket, igy megallapithatjuk,hogy  "egyik sem kulonb a Deakne vasznanal".Az en kiindulopontom ebben a kerdesben az ,hogy a nemek kozti kapcsolatok teren az iszlam a legeroszakosabb, mar a csaladjogi intezmenyrendszer serti az emberi jogokat. De a terhoditasuk megvalosulasa is alapveto vizsgalatott igenyel, a modszereik megismerese alapvetoen fontos kellene,hogy legyen az europaiak szamara.Az iszlam sem tur meg maga mellett mas nezetet,s ha fegyverrel nem sikerul,kepes a kivaras taktikajat alkalmazni,es az elozoleg mar katonailag megrogyasztott aldozatot vallasilag beolvasztani.Ezt az 1400-as evektol kezdve kell figyelni egeszen mostanaig.Europa napjainkra demografiai osszeroppanas allapotaba kerult,ennek megvalosulasa azonban nem csak a jelenkor folyamatainak koszonheto. A keresztenyseg felveteletol kezdodoen,de szerintem az azt megelozo idoszakban is,minden europaban kirobbantott haboru nemcsak a magyar,hanem az osszeuropai nepesseg demografiai megrogyasztasat celozta. A vegjatek a szemunk elott zajlik. Pokol Bela "Europa vegnapjai" c. konyve felelmetes jovot vazol fel az europai oslakossag szamara.Ez egy megtervezett jovo, amit penzugyi eszkozok segitsegevel fejeznek be.Nyugaton terjed az iszlam,, beolvasztasuk lehetetlenne valik a szuletesi rata miatt,de a torvenyek is ugyanugy a "nemzeti kisebbsegek\" szaporodasat segitik elo. Egyre jobban novekszik a kepzetlenek aranya,csakugy, mint nalunk.Munkalehetoseguk folyamatosan csokken, megis egyre tobben lesznek. A reszmunkaidos foglalkoztatas elterjedese meggatolja ugyan a szocialis joletuk,elsosorban a vegleges letelepedeshez elengedhetetlenul szukseges lakashozjutas lehetoseget, de egy olyan nagyletszamu, novekvo tomeget alkothatnak, amely egy vilaggazdasagi krizis,osszeroppanas kovetkezteben az oslakossagot egyszeruen felkoncolja. Az energia es foleg az elelmiszerellatas akadozasa vagy leallasa (vagy szandekos leallitasa!!!) vegzetes kovetkezmenyekkel jarhat az oslakossag szamara.Kelet-Europa elmuszlimosodasa egyenlore tavolabbi idopontra varhato, itt a szinten kepzetlen, de sokkal agresszivabb "nemzeti kisebbseg" hodit teret maganak,s igy varhatoan ok lesznek majd azok,akik "palesztin" sorsra fognak jutni.Oket,mint alapvetoen antiszocialis elemeket,halomra fogjak loni azok a lassan betelepulo "magyarok", ha a vilagpolitikai dominans helyzetuk megvalosul. Mondhatjuk,ezek orultsegek!
Vegezetul alljon itt egy mondat,ami egy hithu muzulman szajabol hangzott el! Onnan tudom,mert nekem mondta, a sajat fulembe,amikor vallasi dolgokrol beszelgettunk!  "Azt mondja a Koran, hogy a muszlim vallas lesz az egyeduli a vilagon\". Ez nem jelenthet mast magyarul,minthogy a muszlim vallas fog uralkodni a Foldon.Hogy ez milyen kovetkezmenyekkel jar mindannyiunk szamara,dontse el ki-ki sajat maga!Nekem ez a jovo nem hianyzik,de azt sem szeretnem,ha az utodaink szamara valosulna meg. Kik tartjak magukat Abraham utodainak?
Az általad vázolt "iszlám opciót" én is ismerem és én sem vagyok tőle elragadtatva. Ami a nők helyzetét illeti, erről élmény szintű ismereteim is vannak, mivel unokám egy muszlimhoz ment férjhez és heti gyakoriságú Skype összeköttetésben vagyunk, amelynek főleg muszlim (...) dédunokám  miatt örülök...
Ami politikai világképemet illeti, azt nem írhatom le minden kommentárben, mégcsak nem is vázolhatom. De ha már válaszolnom kell, vagy illik, olvasói felvetésre, a következőket rögzítem.
Az "Iszlám Európát" is a zsidóságnak köszönhetjük. A zsidóknak egy gazdaságilag és biológiailag (!) tönkretett Európára lett volna szükségük. De kivel, mivel fognak találkozni a mocskos zsidó hordák, amikor megkezdik Európa elözönlését? Európai szolganépekkel? Nem! Kőkemény iszlám közösségekkel! Ennyit ér cion bölcseinek bölcsessége...
Állandóan hangoztatom, hogy a kapitalista pokol egyetlen alternatívája a nemzeti szocialiszmus, úgy ahogy Hitler elképzelte és nagyrészt meg is valósította. Mi ennek a rendszernek a legfonto sabb eleme? Betéve tudjuk, de az ismétlés sosem  árt. A lényeg a biológiailag egészséges, egészségesen szaporodó nemzet - társadalom! Egy ilyen népközösségben nem jöhetnek létre olyan "közösségek" amelyek érdekei a nemzetével ellentétesek, legyenek azok iszlám, vagy pláne zsidó közösségek. Az "iszlám veszélyt" csak akkor lehet kezelni, ha a zsidókérdés megoldódott [endlösung]. Sz. Gy.

21

 12.07.08

Anonym

Gratulalok a dedunokahoz. Amit meg el kell mondanom,az a kovetkezo. Az eddig altalam irottak nem iranyulnak szemelyek ellen,sem csoportok vallasi beidegzodese vagy meggyozodese ellen,legalabbis nem ezzel a szandekkal fogalmazodtak meg. Ilyesmi bennem fel sem  merült.
Azt kellene sokunknak megerteni, hogy a tortenelem folyaman szinte megallas nelkul dultak a haboruk, es ennek bizony oka vagyon. Az evolucio folyamata nem a fajokon beluli harcot jelenti, hanem az adott termeszeti viszonyokhoz torteno genetikai alkalmazkodast, es ezt az az Isten iranyitja, akit senki sem tud maganak kisajatitani,es foleg a sajat maga kepere formalni. "A megszemelyesitett Isten" jelenti a lehetoseget egyes csoportok szamara,hogy masok fole emelkedjen,ezaltal jogot formalva arra, hogy megvaltoztassa kulturajat,de ami meg fontosabb,genetikai hatast tudjon gyakorolni mas csoportok biologiai sajatossagainak megvaltoztatasa erdekeben.
A világról már kapiskáljuk, hogy valami egészen más. Nem olyan amilyennek a sivatagban kóborlók csipás szemei látták és "leírták" a Tórában . Igaz, hogy istent megszemélyesíteni aazaz saját ocsmány képünkre formálni, legnagyobb ostobaság, a legsötétebb gaztett a viágon. Miben különbözik a zsidók "egy" istene a legvéresebb bálványtól?  Gonoszabb... Hangsulyozom, addig a pillanatig semmi gond, amig a bekes egymas mellett eles torvenye ervenyesul,de amikor vallasi meggyozodesbol, masok akarata ellenere tortenik mindez,bizony serulnek az Isten altal adott jogok.Es itt a teremto ertelemre gondolok,nem az egyesek szerint valasztott mindenhatora. Nagyon fontos lenne azt egyszer elerni, hogy nem egymas kihasznalasara,hanem egymas segitesere teremtettunk,es ezek ertelmezese,valamint megtartasa alapjan szuksegtelenne valnak onmagunk altal alkotott torvenyek, melyek csupan masok kihasznalasara keszulnek. Való, hogy az ember legtaljasabb tulajdonsága a más emberen való élősködés. Ez az élősködés a zsidóság legsajátabb sajátossága, lételeme.  Az egben nincs isten, viszont van lent a Fold nevu bolygon ket megszemelyesitett isten, az egyiket himnek, a masikat pedig nostenynek hivjuk. Jelen pillanatban ezek nincsenek egyensulyban, mert a him, fizikai erofolenyet es sajnos a bolygo eroforrasait is a vegletekig kihasznalva,evolucios harcot viv az emberi fajon belul.Pedig az egyensuly marhara fontos lenne vegre mar,ha tovabb akarunk keringeni a nap korul.Egyebkent sincs szukseg az eletben harcra,kuzdelemre, ha nem akarjuk. Az elet nem a harcok,hanem a kornyezethez valo alkalmazkodas gyumolcse. Helyben is vagyunk. A természet szabályozza az oroszlánok létszámát és étvágyát, mert ha túl sok gazellát falnak fel, éhezni és pusztulni kezdenek, amíg a "modus vivendi" helyre nem áll. Jól látod, hogy maga az ember, és főleg a zsidó, tagadása az evolúció természetes rendjének. Mérhetetlen szenvedésre kárhoztatja önmagát és "mellesleg" elpusztítja saját létezésének feltételeit. De - mondd csak - tudsz olyan emberi formációt, ahol ezek a tendenciák olyan jellegzetesek lettek volna, mint a kapitalizmusban? És mit gondolsz: a kapitalizmus az egész emberiség természetének felel meg, vagy csak egy emberi fajtáénak, amely megalkotta a bosszúálló istent? Ennek a folyamatnak a jelkepes megfeleloje nem a kereszt, hanem az egyenloseg jele, az egymassal parhuzamosan futo vonalak osszessege. Ez a megallapitas csak minalunk a Foldon ervenyes,ezert mindenkinek le kene mar allnia a talpara,hogy megtapasztalhassa, miert szuletett meg.Mert,ha mindannyian foldet fognank,meglathatnank, hogy itt bizony egyikunk sem all a masik felett.Az osok tanitasai szerint eselyegyenloseget kell mindenki szamara biztositani, ami a nemek kozti feszultsegek es a ma fennallo tarsadalmi kulonbsegek eltorlese reven valosulhat meg.
Mas. Dr.Szeszak Ferenc ezen a honlapon olvashato tanulmanya nagy segitseget adott kutatasaimhoz, ezert koszonet erte.Rendkivul fontos informaciot kaptam az emberi faj eredetevel kapcsolatban, foleg a kezdetek,az emberiseg kialakulasanak korulmenyei segitettek sokat.Az emberi faj,ugy ahogy van, nem illik bele az evolucios folyamatba.A ma elo emberiseg az emlosok csoportjaba van sorolva,de a kezdetek utalnak szarazfoldi es vizi megjelenesere is.Ha kijottunk a vizbol, bizonyara at kellett vennunk a termeszet altal diktalt alkalmazkodasi folyamatok torvenyszeruseget, alkalmazkodva ahhoz.Latszolag nem ide tartozik,de azert van osszefugges.Az en teoriam szerint lehetseges,hogy foldonkivuliek beavatkozasa kovetkezteben valtunk egymast elpusztito fajja.Egyik oldalrol vizi, masik oldalrol szarazfoldi eloleny kivalasztasa miatt valtunk ilyenne, amilyenek ma vagyunk.A genetikai beavatkozas kovetkezteben az ujonnan letrehozott fajok egymas rivalisava valtak.Ez a felteves megmagyarazna a haboruk eredetet is.Minden jot!
Nem tudom igaz e, hogy már több fejlett civilizáció keletkezett és pusztult el a föld történelme során. Azt azonban az általunk megismerhető történelem is demonstrálja, hogy ha a város és az erdő ellenségeivé lesznek egymásnak, a város elpusztul és az erdő visszahódítja birodalmát. Persze - és ez világszemléletem lényege - nekünk embereknek, azaz gójoknak nem kell türelmesen, lehajtott fejjel várnunk, míg a hiénák annyit falnak belőlünk, hogy maguk is beledöglenek. Észre kell vennünk, hogy a világban egy sajátos verseny folyik. A cél: csordává formálni a tömegeket. A módszerek két nagy csoportba sorolhatók 1.) zsidó módszer, 2.) iszlám módszer. Aligha vitatható, hogy az Iszlám módszerei ereményesebbek, nem generálnak olyan súlyos feszültségeket, mint a zsidó módszerek. Dédunokám esetleg nem lesz maradéktalanul boldog, de szexrabszolgának sem fogják eladni, mint a szakosodott zsidó maffiák, milliószámra, a gój lányokat, gyermekeket Sz. Gy. 

22

 12.07.09

Anonym

Gyula! A valaha letezett fejlett civilizaciok emlekei azok a gigantikus koepitmenyek, melyeket bunkosbottal nem lehet felepiteni.Egyszer volt szerencsem eljutni Kairoba. A nemzeti muzeumban olyan hatalmas koszobrokat lehet latni, melyeket ugy vontattak oda a helyszinre, majd tetoszerkezetet emeltek foleje.Ezek az egyetlen darabbol faragott szobrok tobbemeletnyi magasak. A you tube-on erdemes nezelodni.Nemregen vizalatti varos maradvanyat talaltak meg Nyugat-India partjainak kozeleben. A video cime: Dwarka found. Abban egyetertunk,hogy a kapitalista formacio a legkegyetlenebb gazdasagi rendszer, mindent kepes bedaralni.Csakhogy ezt a rendszert kozosen mukodtetjuk.
Ha valakit beszerveznek,tobbe nincs lehetoseg kiugrani belole. Igy jartunk mi is a rendszervaltaskor.  Jobban akartunk elni,hittunk a szabadsag csalfa eszmejeben,megvalasztott kepviseloinket mi,sajat magunk biztuk meg,hogy elhozzak a joletet.Ki a hibas mindezert? Tan a zsidok? Hat nem!
Azert kerultunk ilyen helyzetbe, mert hagytuk magunkat megosztani.Az emberek jol akartak elni,de mint tudjuk,a jolet nem szelekcios tenyezo, megis korberakjuk magunkat hasznosnak velt dolgokkal,amikre sokszor szuksegunk sem volna. Elvesztettuk a merteket,es barmi aron novekedni akarunk birtoklasi vagyunk kielegitese erdekeben. A csillogo kacatok megszerzesere forditjuk energiank nagy reszet, az olcso,egyszeru eletmod ma mar nem divat. Es sajnos nem kell ahhoz zsidonak lenni, hogy a masikat szemrebbenes nelkul kihasznaljuk,a nyomorba taszitsuk. Mindenfele bunbakot keresunk, pedig elsosorban nekunk kene megvaltoztatni az eletfelfogasunkat. A fogyasztoi tarsadalom altal "kimuvelt" egyedeket mar lehetetlen meggyozni szokasaik megvaltoztatasanak szuksegessegerol,ok belecsoppentek egy mar kialakult eletvitelbe,aminek a fentartasahoz koromszakadtaig ragaszkodnak.Termeszetes szamukra,hogy a penz az egyeduli ertekmero, ami onmagaban meg nem lenne baj,de sajnos a megtobb penzhez jutas lehetosege elveszi a maradek eszuket, s onkent belemennek a penzintezetek altal felkinalt,sokszor igazsagtalannak tuno uzletbe. Erre persze mar csak masok penzenek elkoltese utan dobbennek ra,amikor nem teljesitheto az adossag torlesztese.Es akkor elkezdenek zsidozni,kulakozni.
Ilyen esetekben a felelosseg kizarolag egyeni, hiszen nem kotelezo a joletunk novelese erdekeben felelotlenul hitelt felvenni. Az allamadossag kerdese ennel sokkal bonyolultabb,de ebben az esetben is-sajnos-felmerul az egyeni felelosseg. Ez meg akkor is igy van,ha bizonyithato az allam hivatalnokainak visszaelese.
Ugyanis ezeket a kepviseloket minden alkalommal az egyenek ultettek abba a szekbe valasztasok utjan,ahonnan azutan onzo erdekeiket eloterbe helyezve,eltunt a nemzeti vagyon,eltunt a hazank.Kik ezert a bunosok?A zsidok?
Igaz,hogy toluk van a penz,de a jogi procedurat kovetve,az adossagot megiscsak a sajat valasztasunk kovetkezteben,onmagunk kepviseletevel ellatott szemelyek vettek fel.Magyar allampolgarok mindannyian,s a felelosseg nem vallasi kerdes,hanem jogszabalyi.Ki? Mikor? Mit vetett a fennallo torvenyek ellen!
Jelentem,en is bevallom bunossegemet! Az en egyeni felelossegem abban all,hogy olyan sokszor hagytam magam megvezetni,es ujbol meg ujbol elmentem szavazni.
Tudatlan voltam es nem tanultam az elozoleg elkovetett hibakbol,mert jol akartam elni.De megigerem,hogy soha tobbe nem valasztok meg senkit sem,hanem mindenhol ellatom sajat magam kepviseletet.Es nem erdekelnek a masok altal felallitott szabalyok,azokat ervenytelennek tekintem a jovoben. A fizikai letszukseglet miatt kenytelen leszek a masok altal alkotott szabalyok szerint elni,de a szellemi szabadsagom tudataban ezek a szabalyok kozombosek lesznek. A politikai feszultseg kialakitasahoz egyebkent szinten mi,valasztopolgarok adjuk a polusokat,es minel tobb polus alakul ki, annal gyorsabban forog a daralo.

23

 2012.07.09

 Gyöngyösi Zoltán

A 22. hozzászóláshoz: "Ilyen esetekben a felelosseg kizarolag egyeni, hiszen nem kotelezo a joletunk novelese erdekeben felelotlenul hitelt felvenni."
Bár külön kérés hangzott el, hogy ne személyeskedjünk, ezt esetedben nehéz megállni., végtelenül nehéz tolerálni...Ezért, elzárkózva a végtelen vita lehetőségétől, arra kérlek, hogy szemléleted érettebbé tétele érdekében, talán több időt is áldozz ismeret szerzésre...
Nincs jogom ítéletet alkotni, de az itt olvasókat feltétlenül meg kívánom óvni az ilyen hiteltelen kijelentésektől...
Kásler Árpád honlapján olvastam adatot róla, hogy a fizetésképtelenné váltak közül több mint háromezren lettek öngyilkosok, mert tájékozatlanságuk okán, az egyéni felelősségüket helyezték előtérbe, holott a maffiaalapokon működő bankszféra, a maffiaalapokon működő állam, a maffiaalapokon működő hatalombitorlók felelőssége lemosha tatlan! Gyöngyösi Zoltán
Zoltán hozzászólását mindenki úgy értse, hogy mindannyiunk (!) ismeretei fogyatékosak ezért törekednünk kell azok bővítésére. Megdöbbentő új adat a becsapott öngyilkosok nagy száma. Ezek valóban levonták a következtetéseket... A 22 sz. bejegyzés felelősség elméletével magam sem értek egyet. A "svájci frank alapu krízis" c. írásomban megpróbáltam bizonyítani (grafikonok segítségével is), hogy a frankcsalás a legördögibb gazdasági gaztettek egyike volt. A Svájci Frank árfolyama, szemben minden más valutával, hosszú évekig alig változott. Ez a "szinten tartás" része lehetett a hadműveletnek. Majd amikor megtörténtek a sokmilliós frankhitel lekötések, Svájci Frank nélkül (!), az árfolyam nyomban meredeken emelkedni kezdett. Ez az emelés biztosan része volt a hadműveletnek! A 22 hozzászóló véleményét azért vagyok kénytelen részben elfogadni, mert tagadhatatlan, hogy a hitelvállalás az adósok többsége részéről akkor is könnyelműségnek bizonyult volna, ha a frank megtartja árfolyamát. Ehhez azonban hozzá kell tennünk valamit. Ez a mentalitás része a fogyasztói társadalomban élő "hitelpolgári" mentalitásnak. Az emberi jellem, ill. belátási képesség mesterséges lerombolásának egyik eredménye. A ma embere nem homo sapiens; nem is homo oeconomicus (azaz nem gazdálkodó ember, aki saját érdekeit követi), hanem ostoba "creditman"  akinek belátási képessége nincs, pontosabban elveszítette, elvették tőle. Most együtt hajtsunk fejet az áldozatok előtt és a honlapon ne oktassuk, hanem tanítsuk egymást. Sz. Gy.

 24

 2012.07.12

 Vagabond

Jó ideje olvasom a blogot, Gyula bátyám mindenképp elismerés illet érte. Nem tagadom, rengeteg információra tettem itt szert. A hozzászólások legalább olyan jó és érdekes információ források mint a cikkek maguk, de ezúttal nem bírom megállni, hogy ne szóljak hozzá. Csatlakozom Gyöngyösi Zoltán véleményéhez, a 22-es hozzászólást illetően. Lovas nemzet lévén nyilvánvaló, hogy manapság inkább átugorjuk a lovat, mintsem felülünk rá. Ne vigyük túlzásba az önmagunk hibáztatását. A golflabda is joggal hiheti magáról, hogy szerencsétlen, össze-vissza pofozzák, aztán még ráadásul mindig beesik egy lyukba. Ha valaki távolabbról nézi a játékot annak persze feltűnik. hogy nem rendezetlen ütések érik a labdát, hanem nagyon is célirányosak. Ha egyszer a cél a lyuk, akkor természetes, hogy előbb-utóbb a pofozgatás, ütögetés eléri a célját, erről azonban a labda nyilvánvalóan semmit sem tudhat.
Ma az információ korát érjük. Elképesztő mennyiségű információ érhető el, csak össze kell szedni. Megfelelő módon rendezve látszólag össze nem illő részek is képesek egy kerek egészet alkotni.
Nos Gyula bátyám, emlékszel-e arra az időszakra, úgy 2000 körül, esetleg még néhány évvel előtte, hogy furcsaságok voltak a valuta piacon. Mintha a Csehek hisztiztek volna, hogy a forintnak túlságosan magas az átváltási ára. 1 korona kb: 5-6 forint körül volt. Szerintük jóval többet ért az ő pénzük, de valahogy akkor sem sikerült a magasabb átváltási arányt elérni, ha osztrák valután keresztül próbálták konvertálni. Ez okozott némi vigyorgást Magyarországon, de nem tartott sokáig. Ügy emlékszem, nemigen sajnáltuk a cseheket. Vagy fél évvel  később itt-ott lehetett hallani, hogy a forint "felülreprezentált". Az ország teljesítőképessége semmiképp nem magyarázza, hogy ilyen jó az átváltás más devizák felé. Szakértők magyarázták, hogy ez "így helyes", "nem helyes\", "rendben van", "nincs rendben", "szokatlan, de megmagyarázható", "nincs mit rajta csodálkozni" stb. Tulajdonképpen végül is ez akkor senkinek nem okozott nagy megrázkódtatást, így hát eléggé hamar napirendre tértünk a dolog fölött, bár úgy emlékszem, hogy a jelenség mintha hosszú ideig tartott volna.
Mára cseppet jobban érthető a kép. Akkoriban néhány pénzes csoport összeállhatott, hogy egy kicsit befektettek, hogy a forint jobban szerepeljen. Gondolom az ilyen tőzsdei manipulációkhoz sok pénz kell, még akkor is, ha a megtámadott valuta semmit sem sejt az egészből. Talán ezért is kellett oly sokáig elhúzni.
Tagadhatatlan, hogy azokban az időkben én magam is eljátszottam a gondolattal, hogy felveszek némi pénzt, aztán beteszem valahová 4-5 %-al magasabban, és ingyen nyerek egy csomó pénzt. Persze nem csináltam meg, mert én egyszerűen nem vagyok ilyen. Valami visszatartott. Igaz, én elvből nem nézek tévét, tehát senki és semmi nem tudott rábeszélni. Mások viszont sejtésem szerint egymást győzték meg arról, hogy tiszta a dolog, gyanítom a média igen kifinomult módszereket alkalmazott. Na most, ha a szakmájuk szerint hozzáértőknek sem esett le a tantusz, vagyis a bennfenteseken kívül nemigen jött rá a dologra senki, akkor kár hibáztatnunk magunkat, mert ez a meccs nemigen volt kivédhető. Nyilván akik hitelt vettek fel, nem számítottak ekkora átverésre. Pedig ez az volt, akárhogy is magyarázza a 22-es számú hozzászóló.
Van egy Artúr Healey nevezetű író, aki több meglehetősen olvasmányos könyvet írt, méghozzá egy-egy speciális témáról. Érdemes akármelyiket elolvasni, ide a "Bankemberek\ című illik. Semmi közgazdaságtan, ez egy jó regény. Szerepel benne egy szimpatikus bankár, aki azért választotta a bankár szakmát, mert az apját egy kölcsön tette tönkre. Nem tudta ugyanis fizetni a részleteket, ezért a bank mindenét elvette. A mi hősünk akkor elhatározta, ha törvényszerű, hogy egy bank kifosszon embereket, akkor ő inkább a bank oldalán akar állni. Elég életszerű nem?
Nos azóta én ahhoz tartom magam, hogy ami olyan jól hangzik, hogy szinte nem is igaz, az többnyire nem igaz. De a csalás ettől még csalás, akárki akárhogy magyarázza. Valószínűleg nehéz lesz a csalást bebizonyítani, de nekem ezzel csak annyi bajom van, hogy ha én kereshetnék ilyen módon rengeteg pénzt, én nekem az nem kéne. Nyilván nem vagyok elég jó "üzletember", de aki ily módon keres pénzt, az szerintem hullarablással foglalkozik.
Még annyit, hogy jártam vagy 40 országban. Akikkel együtt dolgoztam nem bámultak rám   mint egy kétfejű borjúra, vagyis ahogy én/mi gondolkodunk, az a normális.
Gyula bátyám, a 19-es hozzászólás végére azt írtad: "Történelmük csaknem hatezer éve viszont azt is igazolja, hogy amikor a vígasság az egekbe csap, a nagy jajveszékelés követi." Úgy legyen. Amen. (Vagabond)
A pogrom nem olyan, mint a földrengés, ill. az azt követő cunami. A társadalmi rengések jóelőre érzékelhetők. A zsidók genetikai kódjából azonban hiányzik az érzékelés képessége. Nem hiszem, hogy minden pogromot a zsidó rabbik szervezné nek, abból a célból, hogy a népet tömörítsék, ill. mozgósítsák valamilyen célra. Ha a zsidóknak volna lelki tükrük, hogy abban lássák önmagukat, mit látnának? Azt, hogy a krematóriumokat maguk építik maguknak, kőről kőre, az emberi lelkekben  (!). Az a fázis, amikor a brzezinkai (birkenaui) lapályon megtörténik az első kapavágás, a dolgok második fázisa. Sz. Gy.

 25

 2012.07.12

Szerkesztő

Végre visszatérhetek a 17 sz. bejegyzésre! Körbejártam a Putyin témát. Kikértem többek véleményét, köztük Mónus Áronét is. Ez így hangzik.
Kedves Gyula! Véleményem Vlagyimír Putyint illetően, Oroszországra való tekintettel, nem  változott. Vlagyimír Putyin észt származású. Nagy szerencséje van Oroszországnak, hogy megtalálta hazafias vezetőjét, Vlagyimír Putyint. Tisztelettel: Mónus Áron Számomra ez a verdikt. Sz. Gy.

 26

2012.07.12

 Anonym

A Canossajaras irashoz 25.sorszamon hozzaszolonak. Az az igazsag,hogy az olyan, mint igazsag reges regen elveszett.Csak kapisgaljuk a politikai esemenyek forgatagaban,vajon kinel van az igazsag.Csakhogy, ami elveszett, az nincs, meg kene ujra talalni.A vilag mai allasa szerint pedig ez a lehetetlenseggel egyenlo.
Szeszak Ur sokszor feszegette mar, hogy egy ordogi korben vagyunk, amelybol nem lehet szabadulni.Ez igy igaz,ugy mukodik a kor, mint egy szelkerek. A sok jogtalansagot, amit az emberek ellen elkovetnek,nem lehet kontrollalni, mert egyik szabaly uti a masikat, az erosebb kutya izel minden esetben.De nem volt am ez mindig igy! Az emberek regebben valasztottak birot maguknak, a torveny es a rend megtartasa erdekeben,ezt neveztek torvenytudonak. Ennek az embernek,ahhoz, hogy tokeletes es mindenki altal elfogadott rend legyen,volt egy nagyon fontos kotelme. Nem szabadott neki hazudnia, mindig igazat kellett mondania,kulonben alkalmatlanna valt a tisztseg betoltesere. Azonban -amint azt a viking legendak elbeszelik- a torveny megtartasa lehetetlenne valik mindaddig, amig a bosszuvagy felulkerekedik az igazsagossag eszmejenek szem elott tartasan. Az elso gyilkossag ota az igazsag elveszett, az eroszak, a fegyverek ereje pusztitotta el. A pusztitas mindaddig folytatodni fog, amig csak a fegyverek erejere fegyverrel valaszolunk, amig nem pusztitunk el minden fegyvert a foldon. Mindaddig nem beszelhetunk igazsagrol, csak szolgaltatasrol, ami ertelmetlen jogszabalyok halmaza,de nincs olyan fuggetlen szemely, aki partatlanul szemleli az esemenyeket es vedene a legfobb torvenyt,az igazsagot.Ha akadna is ilyen nagytudasu ember, aki megvalositana ezt az eszmet, a "szent kard" segitsegevel eltuntetnek az utbol. Itt kapcsolodik a mondanivalohoz az Attila es Buda kozti ellentet,az "isten kardja" mondakor. Vajon milyen Isten az, aki egy orult ember kezebe kardot ad,hogy azzal tegyen igazsagot?
Ugyanis a magar, vagy magus Buda eletet azert oltotta ki a "nagykiraly",hogy o lehessen az uralkodo. Nem a hunok voltak azok a magus nepek, akik a torveny tiszteleteben a bekes egymas mellett elest valasztottak, mint a fennmaradt dokumentumok is bizonyitjak,hanem a magyarok, de inkabb magusok. Ezeknek az utodait neveztek a kozepkorban samanoknak,vagy taltosoknak,de inkabb ok voltak a tudos "birak" maradekai.Feher M Jeno rosszul forditotta a latin szoveget,tevesen samannak, a valojaban magus szot.
Milyen erdekes, amikor a genetikusok elmagyarazzak, hogy a rasszok kialakulasa nem genetikai folyamat, es valoszinuleg rasszizmussal vadoljak azt, aki feketen-feheren szol. Csakhogy pont ok azok, akik tudomanyos munkajukkal nepek,etnikumok kapcsolatat,eredetet vizsgaljak. Az igazsag azonban ki fog derulni,ha helyesen rakunk ossze minden mozzanatot. Az europai magus nepeknel legutoljara Izlandon leptek meg a "szent kard" opciot,a vikingek vittek az "igazsagot" az izlandi oslakosoknak.

 27

2012.07.13

 22-Anonim

23-as es 24-es hozzaszolonak. Mar bocsanat,de erre a kovetkezot kell valaszolnom roviden, elzarkozva a tenyleg felesleges vitatol. Remelem  megjelenik a valaszom. Kedves honfitarsak! Amikor egyenileg adossa valik az ember, termeszetesen kereshetunk az adoson kivul is felelosoket, ha kiderul, hogy magyaran atvertek az ugyfelet. Ebben az esetben a vizes lepedot ra lehet huzni a csalora, ha rabizonyitjak a vetkesseget. Ha azonban allandoan azt hallani, hogy a gaz zsido, meg a zsido mindenhol csalo, akkor ez egy altalanositas, meg akkor is,ha azt mondom, hogy en nem ugy gondoltam. Ezt a vilagot mi emberek epitettuk ilyenne, amilyen. Kozosen vagyunk felelosek mindenert. Azokert a szerencsetlenekert, akik ongyilkossagot kovettek el senki sem tett semmit sem, meg a feher kemenyseprok sem. Kulonben meg ma is elhetnenek. Az adossag allami vonatkozasaban pedig: azokat az embereket mi valasztottuk meg, akik szabalyos szerzodes kereteben hiteleket vettek fel. Ezek, kerem szepen sajnos keseru tenyek. Minden jogszabalyi keretek kozott tortenik,s ha felelost keresunk, ne a zsidozassal talaljuk meg a bunost. Mert ha mindenhonnan, meg a csapbol is ez folyik, akkor fennall egy nep fasizalodasanak lehetosege Europa sziveben. Es ezert nem a kisember lesz a felelos, hanem az irastudok. Viszont a levet mindig a koznep issza meg. Vagy talan erre megy a jatek?  22.hozzaszolo Minthogy válaszod senkit sem sért, miért ne jelenne meg? A hitelszerződések nem "szabályosak", hanem  mint jóer kölcsbe ütköző szerződések semmisek. Más kérdés, hogy a "leggonoszabb kaszt" tagjai, a bírák, ezt nem hajlandók kimondani. Írtam erről. Úgy látszik, nem olvastad el, vagy nem győzött meg. A "zsidózást" magam is elítélem, de a zsidóság szerepét a pénzügyi műveletekben nem vagyok hajlandó bagatellizálni, még kevésbé nem létezőnek tekin teni. Teljesen világos, hogy Európa "fasizálódását" senki sem óhajtja, mert ennek a fogalomnak nincs értelmes tartalma. Európának a nemzeti szocialista államok Európájává kell válnia. Ezekben az államokban a zsidóság valóban nem játszhat kettős szerepet, azaz nem lehet pl. mint "német" az uralkodó osztály tagja és ugyanakkor nemzetek fölötti kiválasztott nemzet tagja. A leendő nemzeti szocialista államokban a nemzeti kisebbségek jogai fogják megilletni, előjogok nélkül. Ha ez a státus számukra nem  megfelelő, választhatják a Kertész Ákos, vagy Dániel Péter által választott utat, azaz fel is út - le is út. Akik nem hajlandók igazodni, de mégis maradni akarnának, azok útilaput kapnak majd. Sz. Gy.

28

2012.07.13

 Gyöngyösi Zoltán

22. illetve 27 .hozzaszólásokhoz! Ami a zsidókat illeti, elenyésző hibaszázalékkal általánosíthatsz! Mivel követ kezetesen szembemennek az egész emberiséggel, elkerülhetetlen az állandó ütközés, az állandó konfliktus helyzet! A faji degeneráció, a rabbik által beléjük táplált, vallásnak nevezett, téves ideológia következtében, képtelenek felismerni helyzetüket, mivel azt meg is ideologizálták, kijelentvén, hogy mindenki más közlekedik fordítva a sztrádán, egyedül az ő irányuk a helyes, Talmud: "...a nem-zsidók közt egy sincs, ki embernek neveztetnék."! Nos, ennyit a fasizmusról! Egyetlen zsidónak sincs megalapozott joga, kritika alá vonni a fasizmust! Tanulmányozd az 1933 év előtti németországi gazdasági viszonyokat, a nyomort, megtalálhatod a mai magyarországi előképet, mert nálunk is, az egész magyar országi tartomány, a zsidóság javára robotol, már aki még megteheti..! Ideje lenne, ha tárgyilagosan, elfogultság, előítélet nélkül értékelni az eseményeket, a jelenségeket! Gy. Z.. Gy.Z.. bejegyzése kiváltott egy asszociációt! A zsidók állandóan tárgyalni akarnak a palesztinokkal, de nincs tárgyalási alap, mert a palesztinok nem fogadhatják el azt a "feltételt", hogy teljesen kiszorítsák őket hazájukból Palesztinából. Az emberiség egészének sincs mit tárgyalni a zsidókkal, hisz itt meg az lenne a "tárgyalási alap", hogy a 6 - 7 milliárdnyi goj állat és szerepe csupán az, hogy a zsidónak szolgáljon, amíg meg nem döglik. Madách után szabadon: "Miért él a gój? A gúlához követ hord a zsidónak, s állítván utódot jármába, meghal."  Ez nem  az én világképem, hanem Ovádjá főrabbié. Megírtam, miket mondott. Csak el kéne olvasni. Ha valaki a zsidók kirekesztésén sajnálkozik és nem hajlandó észrevenni, hogy ők rekesztik ki az emberek köréből az embermilliádokat, azzal nincs mit vitatkozni. Véleményét közzéteszem (22 sorsz.) és nem kom mentálom, mert önmagáért beszél. A goj - zsidó problémának, tárgyalási alap híján, nincs  mert nem lehet konszen zusos megoldása. Hogy mi következik ebből, ezen a zsidóknak kéne elgondolkodniuk, de erre képtelenek. Ám lássák! Sz. Gy.

29

 2012.07.14

Anonym

A 28-ra. Kedves Zoltan!Hidd el,a velemenyem megalkotasakor tortenelmi osszefuggesek ismerete jatssza a fo szerepet.Csakhogy! Ahhoz,hogy igazan megallapithassuk, mi folyik kornyezetunkben,nem elegseges visszamenni a II.vilaghaboru esemenyeihez.
Ennel sokkal tobb kell, hogy megertsuk az osszefuggeseket.Rendkivul nehez kibogozni az osszekuszalt szalakat,sokszor eltevedhetunk, amikor visszafele hajokazunk a tortenelem tengeren.Nem veletlenul tuntettek el a mult bizonyitekait, mert akkor sosem derulhet ki az igazsag, gondoljak OK.
Ahhoz,hogy a kodos fatyolon atlathassunk,a kepkockakat helyesen ossze lehessen rakni,vissza kell jutnunk gondolatban ahhoz a bizonyos bunbeeseshez ,amikor Eva leszakitotta a tiltott almat, es belehara pott.Szerintetek,kedves hozzaszolok, mi lehet annak a hattere,hogy az utokor szamara ez a cselekedet jelentette az elso vetket, az elso bunbeesest? Aztan kesobb megtortent az elso gyilkossag, amikoris a hagyomany szerint Kain megolte occset, Abelt. Elso lepeskent meg kellene tudni allapitani, melyikuk volt az elsoszulott, mert ugye,ha a gyilkos szemszogebol nezzuk az esemenyeket, a nyomokat bizonyara igyekszik eltuntetni az utokor szamara. Az emberek kozotti versengesnek es haboruskodasnak ez az igazi oka.Innen kell kiindulni,hogy megerkezhessunk a jelenbe. A nyelveszek es torteneszek a hun szo eredetet nagyon helyesen allapitottak meg, one, uno,stb. Ebbol a megallapitasbol kovetkeztethetunk arra, hogy Kain-bar a testverek ikrek voltak-latta meg elsokent a napvilagot. A hun-magyar mondavilagban Nemerenek,vagy Nimrodnak ket aranyhaju gyermeke szuletett,csakhogy valojaban egyikuk borszine kisse barnabb volt.
Ok Kain nemzetsege, a masik a magyar ag pedig Abele. Benne van a neveben a bore szine, azaz feher! Abel nevebol ered a szlav beloe szo is. Aki tud oroszul, az tudja, hogy a beloe feheret jelent.Ebbol szarmazik a Bela nevszo is.
A Csendes-ocean oslakosainak teremtes mondaiban napjainkig fennmaradt a Kain-Abel konfliktus, akiknek szuloanyja,Evi. Kain nemzetsege a kesobbiek folyaman mindig es mindenhol Abel utodainak az eletere tort, hogy a gyilkossagot eltussolja.Napjainkban is ugyanez tortenik, amikor a feher faj pusztulasat latjuk.
A "szent kard", mint szimbolum sok nep mondajaban szerepel,de ideologiai vonatkozasban nem mas, mint a "szent haboru" testet oltese.Kain nemzetsege kepes sajat fajtajat minduntalan felaldozni a cel eleresenek az erdekeben.
Nyugodtan kijelenthetjuk, hogy minden haborus konfliktus sajat lelkiismeretuk megnyugtatasaert teremtodik, es ez egy kivalo, fondorlatos eszkoze a masik nepcsoport feletti uralom eleresenek, majd genetikai megsemmisitesenek.
Jol maradt meg a taltosok vagy tudok emlekezeteben a magyarok eredete, es nem vetheto a szemukre, hogy az esemenyek sokkal regebbre tehetoek, mint azt az osszekuszalt tortenelmi adatok elenk tarjak.
Nem elegendo az allaspontunk kialakitasahoz egy-egy tortenelmi szakasz kivalo ismerete, vagy maskent kifejezve a kor-jatek kisebb szakaszainak tudasa. Az elso lepeskent a matriarchatus es a patriarchatus valtakozasat kell tudni felismerni,aztan johet a "nagy kerek" mukodesenek vizsgalata. A Foldon regota folyik egy periodikusan ismetlodo rendszer, melynek lenyege a valtakozo forgomozgas.
Ezt a forgast nem lehet fizikailag megallitani, mert eredete a gondolat dimenziojaba vezet vissza.Ugy is mondhatnank, az emberi lelek fertozodott meg,es ezt a betegseget lehetetlen fizikai uton eltavolitani. Korulbelul ugy terjedhet,mint a hires "Alien" sorozat filmjeiben.
Kizarolag genetikai uton lehet eltavolitani,megpedig a szeretet altali termeszetes kivalasztodas segitsegevel.Ennek elerese csakis bekes uton lehetseges, a megfelelo torvenyek megalkotasaval. Ember nem lehet embernek farkasa!Es a barany nem cserelheto le farkasra! Nem hazudhatunk tobbe egymasnak,mintahogyan azt valoszinuleg Kain is tette,amikor azt hazudta,"Nem en kezdtem,hanem O!"
Vissza kell terni a legfontosabb torvenyhez, ami le vagyon irva, de megsem tartjuk be. Ez pedig az,hogy ne olj! Es az okozott kart teritsd meg! Ez a karterites eloszor anyagiakban valosult meg, a verbosszu napjainkra csucsosodott ki igazan,es ugyanazt kovetjuk akkor, ha gyuloletet szitunk mas nepcsoportok ellen. Igazsagot csak bekes eszkozokkel lehet tenni, felszolitva a gyilkosokat az okozott kar megteritesere. Ha nem teszik meg, marad a termeszet altal biztositott lehetoseg,a kivetes! Ha valaki kivancsi ra, elmagyarazom, mit jelent a termeszetes kivetes! Nem kell hozza eroszak!
Lásd a 31 alattit. Sz. Gy.

30

 2012.07.14

Gyöngyösi Zoltán

Kedves Anonim 29! Megnyilvánulásoddal azt a látszatot keltetted, hogy rengeteg ráérő időd van! Nekem nincs! A legkevésbé tekintem szentírásnak, mikor a zsidó Jákobok báránybőrt húzva magukra hirdetik ordas eszméiket, hogy a vakokat megtévesszék.!
Merengj a bizonytalan régmúlton, hiányolom, hogy Móricz János Ecuadorban folytatott kutatási eredményeiről egy szót sem szólsz, hiányolom a boszniai 34 ezer évesre becsült "Nap" piramis folyosóin talált székely-magyar rovásírás említését, bár amit, s ahogy felhoztál az is sok nekem.... Mondd, nehéz felfogni, hogy háború folyik Magyarország, a magyarság ellen? Offenzíva, egyenlőre fegyverek nélkül! Így is ezrek halnak bele, százezrek, milliók vannak ellehetetlenítve, kilátástalanságba taszítva! Reménykedem, hogy báránybőr egyenruhás vagy, s nem vak honfitársam!
Visszatérően, sokadszor teszem fel az alábbiakat: Az Alliance Israelitée felhívása: "Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradoz zatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket rendez, és az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok, és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek."
[Russischen Invaliden (1910. dec. 30., 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet magyar lapok is közöltek.] Amennyiben ez sem elég, tarthatok Talmud ismertetést, vagy kitárgyalhatjuk a gyakorlat által messzemenően igazolt "Sión Bölcseinek Jegyzőkönyveit"! Kérlek, kímélj meg a válaszodtól, ajánlanám magam helyett vitapartnernek Simon Perezt, meg az Ő ominózus nyilatkozatát! Gyöngyösi Zoltán

 31

 2012.07.14

Szerkesztő

A jövőre vonatkozólag írom. Zavarban vagyok atekintetben, hogy a 7, 8, 13, 20, 21, 22, 26, 27 és 29-es bejegyzések szerzője azonos személy e. Ha igen, mély szomoruságot érzek. A hozzászólási rovat (felfogásom szerint) elsőd legesen arra szolgál, hogy  az olvasók az  adott commenttel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat nyilvánosan megfogalmazzák. A másodlagos "hozadék" az, hogy a hozzászóló nem a cikkhez, hanem  más hozzászáshoz kapcsolódik. A hangsúly tehát a kapcsolódáson van. Ezzel szemben azt kell konstatálnom, hogy a felsorolt hozzászólások szerzője nem ezt a (logikus és természetes) módszert követi, hanem a következőt. "Kényes" témákra nem reagál, azaz nem "kapcsolódik", hanem  beilleszt a témához nem tartozó, nem is mindíg világos, és forrás megjelölésekkel sem támogatott "anyagokat", amelyek egy célt szolgálnak, ill. egyfajta hatást eredményeznek: elterelik az olvasó figyelmét a cikk és a vita tárgyáról és megzavarják a véleményalkotásban. A módszer ügyes. Szomoru pedig azért vagyok, mert ilyen későn vettem észre. Konklúzió: kedves Anonym kénytelen leszel tovább állni, és ott ügyeskedni, ahol még nem ismernek. [Belegabalyodtál ebbe az Ézsau - Jákob példázatba. Nálad is más a hang, és más a kéz.]
Még valamit. Mától azt kérem, hogy a hozzászóló maga választotta (!) becenévvel "azonosítsa" önnmagát és ne bízza szegényes fantáziámra, hogy az ézsauk szőrzetét és a jákobok hangját a szövegek alapján felismerjem. Sorry! Sz. Gy.

32

2012.0.7.15

 Vagabond

Kedves 22-es hozászóló! Járjuk kissé körbe a témakört!
1.)  Ezt az országot megtámadták. Nem csak külföldről, hanem belföldről is. Az a 3000 öngyilkos eléggé bizonyítja ezt. Ha jól tudom, ez az ikertornyok emberveszteségével egy nagyságrendbe esik, és ezt amerika casus belli -ként használja fel az egész világgal szemben. (2976 áldozat) Állítom, hogy ezeket az embereket megölték. Nem vagyok jogász, de szerintem nem csak fegyverrel lehet gyilkosságot elkövetni.
www.hu.wikipedia.org/wiki/2001._szeptember_11-ei_terrort%C3%A1mad%C3%A1sok
Kedves 22-es, ezt tetszett írni:  "Azokert a szerencsetlenekert, akik ongyilkossagot kovettek el senki sem tett semmit sem, meg a feher kemenyseprok sem." Sajnos igaz. A történet viszont folytatódik, félek, hogy fog még ez a szám nőni. Épp ideje, hogy a bűnösök és a cinkosaik is megbűnhődjenek, tekintet nélkül fajra vagy vallásra.
2.)  Amennyiben kettős mércét találunk, úgy ennek a kettős mércének az emberiség nevében el kell tünnie. Stohl Buciért rengetegen küzdöttek, és nem is eredménytelenül.
www.blikk.hu/blikk_sztarvilag/szineszlegendak-harcolnak-stohlert-2055805 Damu Roland nyilván nem ugyanolyan celeb mint a Buci, de engem zavar ez a nagy különbség, főleg, hogy mindketten visszaesők.
www.velvet.hu/blogok/gumicukor/2012/07/09/damu_roland_mellett_csak_az_apja_all/ Az a híres összetartás úgy tűnik, csak a Buciért működik. Talán rosszul tudom, de a megvert hölgy maga sem épp az ártatlanság mintaképe épp fel van függesztve, tehát legalábbis érdekes az eset.
www.hir24.hu/szines/2011/05/25/masodfokon-is-ket-ev-felfuggesztettet-kapott-
További érdekesség, hogy Stohlt a szabadulása után már nem érdeklik a drogos fiatalok, de ezért senki sem hívja fel a figyelmét a helyes viselkedésre.
www.mosaiconline.hu/online/stohlt-mar-nem-erdeklik-a-drogos-fiatalok/
Nyilván a többség minden népcsoportban becsületes, tisztességes. Annyiban azonban ezek a tisztességes emberek is (érthetően) aktívak, hogy összetartanak. Nekem is természetes, hogy kiállnak az egyes ügyek védelmében, de ez csak a saját embereikre igaz, miközben más kisebbségekre, vagy többségre érzéketlenek. Valóban helyes Bucinak 4 hónap, Damu Rolandnak 4 év??? És a sokaságban nem csak ismeretlenek vannak:
www.realjewnews.com/?p=520 Ha az amerikai kongresszusban ennyien vannak, soha egyik sem tenne meg egy kis szívességet saját népcsoportjáért? Meg lennék lepve, ha ilyen soha nem fordult volna elő.
3.)  Kedves 22-es azt tetszett írni: "Minden jogszabalyi keretek kozott tortenik,s ha felelost keresunk, ne a zsidozassal talaljuk meg a bunost."  Teljesen egyetértek. Bölcs gondolat. Sajnos Magyarországos sincs igazságszolgáltatás, csak jogszolgáltatás. Ha a jog nem teszi lehetővé az emberiség elleni vétség büntetését akkor fussanak a bűnösök? Mi a helyzet a tízparancsolattal? - "Ne lopj." -  "Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálónõjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!" Ez mindjárt 2 parancsolat. Amerikában a jelzálog elvétele után semmit nem követelhet a bank. Érdekes módon Magyarországon, ha egy jelzálogot elvisz a bank, és bagóért értékesíti, akkor a hitel törlesztése nem szűnik meg.
www.hvg.hu/itthon/20110412_lakashitel_arverezes 2,5 millióért jutott a bank a 154 milliós ingatlanhoz, érdemes elolvasni. A kölcsön viszont tovább ketyeg, az adősok nem szabadultak meg a tartozástól, pedig 45 millióból 33-at régesrég törlesztettek.
www.azingatlanmaffia.blogspot.hu/2010/05/77-ezer-forintos-adossaga-miatt.html Ez is egy szép történet. 77ezer forint adósság miatt elárvereztek egy 9 milliót érő házat. Kedves 22-es ha nincs jog, akkor lesz jog. Tessék ezt elolvasni:
www.hvg.hu/vilag/20120704_karlsruhe_tuszdrama#rss Ha ez kell, akkor ez lesz. Tudja mi lesz akkor, ha kiderül, hogy a bankok előre megfontolt szándékból több százezer hitel felvevőt vertek át? Márpedig eléggé úgy tűnik, hogy ha valaki ért a valuta piacok mozgásához, akkor előnyben van azokkal szemben akik nem értenek hozzá. Úgy tudom a pénzpiacok mozgását 10-20 évre modellezik előre. Rettentó összegeket költenek számítógépes modellezésekre a multik. Épp a bankok ne tennének ilyesmit? Mi van a jegybankokkal, akiknek épp ez a feladatuk, ráadásul szakértőjük, pénzük és idejük, és technikájuk is van elég. Egy jegybanknak 24 órán belül is meg kell tudnia ilyen észrevételt tenni, ehhez MINDEN eszköze megvan. Mellesleg 2005-ben az Osztrák jegybank ezt jelezte is. Sőt! Meg is tiltotta Auszt riában az ilyen kölcsönöket. Érdekes módon Magyarországon ez az info valahogy nem jött le a nép közé. Amikor lesz néhány olyan személy, akik felelősek voltak ebben a csalásban, régi, jól beidegződött szokásukhoz híven el fognak bújni a saját kisebbségük mögé. Megpróbálják majd megvédeni őket. És az rengeteg következménnyel fog járni. A halottak vére visszahull azokra, akik a halálba hajszolták őket. Azokra is, akik védik őket. Akármilyen nemzetségűek. Akkor is, ha Magyarok, akkor is, ha nem.
4.)  A 29-es hozzászólásban nagyon sok bölcsesség van. Isten a hibáival együtt teremtette az emberiséget. Megtehette volna, hogy hibátlan, bűntelen emberiséget alkot. Isten választott népe a Zsidó nép. Legalábbis folyton ez a mondat kerül elő több témakörben is. Ha aműgy is Ők a választott nép, Vajon miért nem bocsát meg a választott nép a második világháború embertelenségeiért. Sokan úgy gondolják, hogy az eltelt idő elég kellett, hogy legyen a továbblépésre. Akkor vajon miért van beperelve a Magyar Állam és a MÁV most, ennyi idő után? Miért fenyeget börtön, ha ebben a témakörben vizsgálódás történik? Kik tartják még mindig napirenden a borzalmakat? Kik nem akarnak megbocsátani? Miért nevezik a külföldi űjságok a magyarokat nácinak, fasisztának? Miért nem vonják felelőségre Dániel Pétert, aki provokál, és viszályt szít? Saját kisebbségének miért nem tűnik fel, hogy ez szemét provokáció, amivel mindenkinek kárt okoznak? Miért nem találja a szobor rongálóját a rendőrség? Lehet, hogy nem keresi olyan nagyon mint a gárdistákat? Hogyan lehetséges az, hogy Magyarországon van a legnagyobb zsidó kissebség Európában, és mégis a magyarok a legnagyobb antiszemiták? Kedves 22-es hozzászóló, szeretném Önt meggyőzni, hogy a Magyarok NEM genetikusan antiszemiták. Ha mégis antiszemiták, akkor ez nyilván reakció valamilyen megelőző szemitizmusra. A Magyarok szeretnének békében élni az országukban, CSAK NEM LEHET. Él ebben az országban vagy 25 féle eredetű nép, és csak 2-vel van baj. De ezzel a 2-vel a világ összes országának baja volt és van. A magyarországi problémák a világ szinte összes országában hasonlóak, csak senki nem mer beszélni, mert aki megszólal, az piszokul meg lesz támadva. Kirúgják, lecsukják, fasisztának, nácinak, antiszemitának lesz nyilvánítva. Őn szerint ez puszta szeretettel megváltoztatható? Nem vagyok történelemtudós, de hallottam egy emberről, akinek épp a zsidókkal volt baja. Beszélt eleget a szeretetről. Minden cselekedetében megnyilvánult a végtelen szeretet, sőt meg is halt mindnyájunkért. Amennyire én tudom, a zsidókat ez sem hatotta meg, csak kigúnyolták érte. El tudom képzelni, hogy nincs meg minden emberben ez a végtelen hit, és nem akar meghalni a szeretet nevében. Ha az a 3000 öngyilkos, akit már eddig a halálba kergettek nem éleszthető fel a szeretet nevében, (vagy csak a feltámdás napján) akkor Önnek nagyon jó megoldása kell legyen erre a problémára. Amennyiben Szeszák úr megengedi ezt a kissé off típusú folytatást én tisztelettel meg kérném rá Őnt, hogy magyarázza el, hogyan lehet rendet tenni, még mielőtt eljön egy újabb világégés. (Mert a jelek sajnos eléggé arra mutatnak.) Vagabond
Megjegyzés, kizárólag a blog szerkesztőjének. Kedves Gyula bátyám. Végigolvasva ezt a h.sz.-t reménytelennek látom, talán felesleges is beletenni a blogba. Mert hiába mondom a farkasnak, a \"Pater noster-t\", ha ő azt mondja \"bárányláb\". Ennélfogva kérlek csak akkor tedd be a blogba, ha látsz esélyt a józan észre, mert én nem látok, annak dacára sem, hogy mindezt leírtam. Természetesen e megjegyzés nélkül. Köszönettel: Vagabond

33

2012.0.7.15 

Gőgös István

Szeszák Úr! Az Ön kétségei egyben válaszok is, és nem csak ennek az ügynek kapcsán. Ma Magyarországot a Felkai maffia  irányítja, amelyet nyilván Ön is olyan jól tud mint én, de nem beszélhet róla, mert addig élt. 1981. óta vizsgálom ezt a társaságot, és gyűjtök adatokat róluk. Pert nyertem velük szemben Strassburgban. A magyar állam mind a mai napig nem hajtotta végra az emberi-jogi  bíróság ítéletét. A per során rengeteg bizonyítékom keletkezett ezen maffia működésével kapcsolatban, amelyek ma már jelentéktelenek, mivel már a vak is látja mi folyik Magyaroszágon. De a Felkai név említése is életveszélyes, amelyet nyilván Ön is tud. Két ühyvédem és két bíró - nem természetes halállal - meghalt. A többit teljesen ellehetetleníteték. Miről beszélünk? Gőgös István

34

2012.0.7.15 

22-es Anonym

Kedves Gyula! Ezuton megkoszonom az eddig biztositott hozzaszolasi lehetoseget.Egyebkent az Ezsau-Jakob temaju 8-as hozzaszolas nem tolem szarmazott. Megmondom oszinten,hogy en meg csalodott vagyok.Ugyanis nem irtam semmilyen serto,vagy szemelyeskedo bejegyzest.Ugy tunik,a kicsit maskent gondolkodoknak ezen a honlapon nincs keresnivalojuk.De nem is ez volt a celom,csupan feltem a Karpatok gyurujeben meg elo magyar testvereimet.
Bucsuzoul egy idezet. "Mert az igaz,hogy Isten teremtett mindent es egy percre abba nem hagyja a teremtes munkajat.De csak azt teremt,ami van.sohasem azt,ami nincs.Rossz pedig nincs,mert az Isten jo s a jo nem teremthet rosszat.Csak jo van.Minden,ami van,Isten gondolata.Ami nem Isten gondolata,az nincs.Tik Isten gondolatai vagytok.A fak is Isten gondolatai.A hegyek.A csillagok. A harmat meg a fuszal. De a gonoszsag nem Isten gondolata. A betegseg nem Isten gondolata.A beteg ember, a gonosz ember, a bunt cselekvo ember nem egyeb,mint egy elrontott gondolat. Nem Isten gondolata romlott el,ertsuk meg,mert Isten gondolata nem romlando. Bennunk, emberekben romlott meg a latas,amivel Isten gondolatait nezzuk. Ha sikerul megtisztitanunk azt a belso papaszemet, amin keresztul Isten vilagat nezzuk: eltunik a rossz, a betegseg,a gonoszsag, a bun... Eltunik, mert valojaban ott se volt soha.Csak az ember szeme latta, Isten szeme nem." [Wass Albert Hagyatek]

 35

2012.07.15

Szerkesztő

A "légy hű önmagadhoz" nem feltétlenül azonos azzal, hogy "légy következetes önmagadhoz". Bismarck mondotta, hogy csak az ökör következetes.... A "22-es Anonym" mára eljutott odáig, hogy Wass Alberttel bizonyítsa, csupán a "belső pápaszemmel" van baj. Ügyes! Nos ha a látásnál tartunk, én meg azt mondom, hogy hályogról van szó, amellyel a huszonkettesek vonják be a szemünket - kivülről, hogy ne lássuk, ne értsük, mi történik velünk. Nos én afféle hályogkovácsnak tartom  magam, és arra törekszem, hogy minél több ember láthassa ki miatt szenved és hol a fejsze. Ez az én hitvallásom. Észrevettem továbbá, hogy a "22-es anonym" bejegyzései irritálják és érvelésre késztetik a többi olvasót. Olyasféle hatást váltanak ki, mint a kagylóban a homokszem... Ez ellensúlyozza azt, hogy időnként eltérünk a tárgytól. Most tehát azt mondom: virágozzék  minden virág, énekeljen minden madár! Persze lehet, hogy később meg ehhez nem leszek következetes. Egy megkötés viszont marad: aki nem ad önmagának nick-nevet, az nem kerül fel a honlapra. Sz. Gy.

 36

2012.07.16

Gyöngyösi Zoltán

 "... Mindannyiunknak kell szembenéznünk - hang súlyozta az államfő, hozzátéve,..." Javunkra válna, ha az igazsággal néznénk szembe! Tudomásom szerint senki nem kapott felhatalmazást, hogy felszámolja Magyarországot, sem a zsidó, zsidóbérenc kormányzat, sem a zsidó parlamenti csőcselék! Mégis a \"Lisszaboni Szerződés\" értelmében ránk-erőszakolták,ránk-kényszerítették, Magyarország tartományi besorolásba süllyedt! Ennek megfelelően a hatalombitorló zsidó maffia el is vonta az eddigi önállóságunkat reprezentáló látszatalkotmányt, mert alkotmány, csak az államokat illeti meg! A tartományt elégséges áI(alap)törvénnyel, törvényekkel terrorizálni! Az egyébként is látszatalkotmány megsemmisítése, mint közismert, megtörtént! Akkor-hát, mi is a státusza Áder Jánosnak? Hiszen köztársasági elnöke EGY TARTOMÁNYNAK NEM LEHET, az csak önálló állam részére lehetséges! Rémlik, hogy ezt sem először szögezem le! Arra pedig más keressen magyarázatot, hogy miképp lehetséges ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOT működtetni ott, ahol még alkotmány sincs! Jelenleg, ennek a maffiajellegű rendszernek nincs jogi talpköve! Van valakinek is kétsége, hogy csak demagógia lehet az, amit a hatalombitorlók tálalnak népünk elé, a meghatározóan szövetséges zsidó média lelkes közreműködésével? Gyöngyösi Zoltán