Közölhetem önökkel, hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az õ köre, Európa minden állama be lesz zárva gyûrûi közé, mint egy hatalmas satuba.  [CBJ. 3. Jegyzőkönyv.]

 

 

 

 

Bázeltől Moszkváig

A "jelképes kígyó" útja

Előre bocsátom, nem kezdek annak boncolgatásába, hogy a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit Theodor Herzl, egy zsidó szerkesztő bizottság, vagy a cári Ochrana ügynöke írta e, mert fölösleges. Meddő is, hisz a zsidók minden művük szerzőségét letagadják, l. pl. a Talmudot.

Az nem vitás, hogy valahonnan valahogy előkerült egy paksaméta és azt Szergej A. Nyil professzor lefordította. A művet nem mint okmányt kezelem, hanem mint egy ismeretlen jós könyvét, mint  pl. Nostradamus "Próféciáit". Nostradamus sokmindenről írsogált, töb bnyire homályosan. E pamflet szerzője viszont csak a zsidók terveiről - tetteiről ír, többnyire világosan. A kérdés az, hogy a "jóslatokat" mennyi re követik, a történelmi események?

Az egyezőség kísérteties!

A "Jegyzőkönyvek" egyik vezérmotívuma a zsidó/nemzsidó gondolko dás megkülönböztetése. Az előbbi dicsérete, az utóbbi gúnyolása - ócsárlása. Nem minden alap nélkül. Igaz az is, hogy a "nem állati elméjü gójokat" a zsidók többnyire csahosaik, az "állati elméjü gójok",  közbeiktatásával gúnyolják ki, lehetetlenítik el, vagy semmisítik meg. 

A fent látható füzetecske két kiadást ért meg, 1999 januárjában és 1999 augusztusában. Impresszuma a
http://www.extra.hu/jurta honlapcímet és a jurta@egon.gyaloglo.hu E-mail címet mutatja. Persze már egyikük sem él...

Ami engem illet, a könyv internetes változatát saját honlapomon is közzétettem. E cikk megírásához egy kedves levelező partnerem adta az ötletet és a Jegyzőkönyvek "Magyarázatok" c. előszavában olvasottak az ihletet. A "Magyarázatokat" érdemes lenne elolvasni. Két oldal az egész. Itt és most csak az alábbi kitételt idézem. "A következo célpont Moszkva, Kijev és Odessza lesz (!!!). Mára már közismert, hogy ezek a városok alkotják a 'harcias' zsidó faj központjait." Az sem az elektronikus, sem a papírkiadásból nem állapítható meg, hogy a "Magyarázatokat" ki mikor írta és szerkesztette bele a kiadványba. Az illető biztos nem azonos a könyv szerzőjével, de az biztos hogy meglátásai (jóslatai) 1999 előtt (!) keletkeztek. Ő tehát nem egy állati értel mü gój lehetett, hanem olyan, akiről a Talmud azt tanítja "a gójok legjobbjait öld meg".

Szóval Moszkva - Kijev - Odessza...

Egy kicsit késve ugyan, de valóban Kijevben kezdődött, egy echte zsidópuccs formájában. Ugyanúgy mint a Dicsőséges Nagy Okt. Szoc. Forr. idején Szentpéterváron, Majd kisvártatva Budapesten. És ugyanaz a szadista zsidó banda hajtotta végre [Turcsinov, Jacenyuk, Klicsko, Jaros, Porosenko] mint Lenin és Kun Béla idejében, egy lényeges különbséggel. A zsidó jelleget ott még álcázták, itt meg kihangsú lyozták. Ennek is megvan a maga oka. [Lentebb kitérek rá.]

Bejött Odessza is. A helyszín kiválasztása és beszorított gójok elevenen égetése is gondosan megtevezett/kivitelezett akció volt. A Purim napi vérengzést idézve lelkesítette a zsidókat és terrorizálta a gójokat.

Dehát a "kígyóbravúr" nem a majdan téri szörnyű tombolással/rombolás sal/gyújtogatással kezdődött. Azzal kezdődött, hogy a nem bársonyos "forradalmat" valakik szervezni kezdték. Ennek számtalan jele mutatko zott. Az ukrán titkosszolgálat [SBU (Sluzhba Bezpeky Ukrayiny)] jelenté seivel bombázta az elnököt Janukovicsot. Ott ette a fene az orosz titkosszolgálat [FSB (Federal' naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii)] legjavát is. Gondolom ők is jelentettek elnökük nek Putyinnak.

Putyin azonban dekkolt, ahogy szokta ...

Amikor a Majdan téren kezdett elszabadulni a pokol Janukovics a karhatalmistákat ["
Berkut" (Ukrai nian: Бе́ркут)] először fegyvertelenül állította szembe a vasbotos őrjöngőkkel. De ez nem volt elég. Ma már tudjuk, hogy a Lengyelországban kiképzett "mesterlövészek" felváltva kezdték kilőni a "felkelőket" és a karhatalom tagjait. Megindult a fegyveres harc. Persze nem a zsidó puccsistáknak, hanem a törvényes hatalomnak kellett bedobnia a töröl közőt. A zsidók pedig elfoglalták a csúcsokat, kiből államelnök lett, kiből miniszterelnök ésatöbbi, ahogy "szok" lenni... 

Szégyenszemre Janukovics elnöknek kellett elsompolyognia és "Oroszország Anyácska" szoknyája mögé bújnia, ahonnan bocsánatot kért mindenkitől, akiket szarban hagyott.

Házigazdájáról Putyinról pedig egy sajtóinterju során úgy
nyilatkozott, hogy "... nem találkozott Vlagyimir Putyinnal azután, hogy Oroszországba érkezett, de beszéltek telefonon, és megbeszélték, hogy 'amint tudnak', találkozni fognak. Kitért arra, hogy Oroszországgal és Putyinnal egyébként gazdasági természetű kérdésekről szoktak tárgyalni. Egy másik kérdésre válaszolva Janukovics azt mondta, nem tudja, hogy Putyin mit gondol az ukrán helyzetről, de szerinte Oroszország nem maradhat a pálya szélén."

Ha valaki tud olvasni, nem is muszáj a sorok között olvasnia. Ebből a néhány ártatlan mondatból rájön, hogy rendezte le Putyin az ukrán kérdést. Arról nem szól a fáma, hogy azóta volt e ideje egykori csatlósával szóbaállni. Gondolom, nem volt ideje... Így Janukovics ma sem tudja első kézből, mit gondol Putyin az ukrán helyzetről. Szegény Janukovics, azt sem tudja és talán sohasem fog rájönni, hogy Oroszország nincs a pálya szélén. A pályán van! A "harcias" (!) zsidókkal  játszik egy csapatban. Putyin a hátvéd...

A "jelképes kígyó" csak a buta gójok engedékeny, nyálkás közegében tud célja felé csúszni - mászni. Ezt a közeget úgy hívják "köztársaság", a zsdók főcsahosa pedig annak elnöke. Róla így
ír a 10. sz. Jegyzőkönyv. "Ekkor érkezett el a köztársaságok kora, és ekkor történt, hogy az uralkodót kormány karikatúrával - 'elnökkel' helyettesítettük, akit a tömegből, bábjaink, rabszolgáink közül választottuk ki. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet, hogy az elnökök felelősek cselekedeteikért. Addigra abban a helyzetben leszünk, hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél, melyekért személytelen bábunk lesz a felelős. ... Választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára, akiknek múltjában valamilyen sötét, titkos folt, valami 'panama' vagy ehhez hasonló van, - így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében, mivel tartanak majd a leleplezéstől, valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag, hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat. ... Az elnöknek, mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderő felett, hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági alkotmányt, amely védelmi jog, mint ennek az alkotmány nak felelős képviselőjét, meg fogja illetni."

Elnök - haderő... Lássuk, hogyan szuperálnak ezek együtt Oroszországban és hogyan a világban, hogy megítélhessük: kinek az inge, kinek kell magára venni a fent írtakat?

Putyint (a már kissé hülye) Jelcin tessékelte a hatalomba. Önként választotta, vagy netán ajánlották nekI? Az "Oroszvilág" c. oroszellenes (...) portál egy
cikket szentel a kettejük közötti különbségeknek.
"Oroszországban erős a központi hatalom.  A 'monarchikus rituálé' a stabilitás és népszerűség alapja. Ez nem függ az egyes kormányzatok hatékonyságától. ... Három összetevője van. Először is, az uralkodó transzcendens mivolta, hogy 'nem lehet tudni, honnan jött'. Jelcinről ... lehetett tudni, honnan érkezett. ... Jelcin megszerezte a hatalmat, Putyin megörökölte (?) ... Az uralkodó érinthetetlen, támadhatatlan. Mindenkit lehet szidni, csak őt magát nem. A cár jó, a bojárok rosszak. Az uralkodó exluzív személyiség. Nem lehetnek riválisai. ... Putyin örökös, nem rivális, ezért személye illeszkedik a monarchikus rituáléba. Oroszországban a múltban két hatalomátadási forma létezett: az öröklés, és a 'forradalom' (!). Az orosz történelemben egyetlen példa sincs a demokratikus a hatalomátadásra, amikor az uralkodó rezsimtől az ellenzékhez kerül a hatalom. ... Lehetséges forradalom Oroszországban is, de ha ez megvalósul, 'nacionalista (!) forradalom' lesz.

A cikk írója ügyesen átsiklik azon a kérdésen, honnan jött Putyin, pedig ez nem is olyan nehezen megválaszolható kérdés. A Hír-24 internetes portál alaposan kiteregeti  a szennyest, egy másik portálra Frontline-ra, abban egy Gillian Findlay nevű úrra történő hivatkozással. 

Az előbbí írás címe: "Ha Putyin Nyugaton élne, már börtönben ülne." Ez hülyeség, hisz a világ leggazdagabb tőkés oligarcháját Nyugaton sem dugnák börtönbe.
Maga az írás azonban szerfölött csúnya dolgokat állít a nők - különösen a begőzölt magyar nők - bálványáról. A sok szarból ezúttal is csak egy kis csipegetésre telik, a szemléltetés végett.

Putyin a drezdai kágébénél szolgált. De állása megszünt, amikor az oroszoknak búcsúzniuk kellett. Szobcsák a szentpétervári polgármester alkalmazta a kényes (értsd piszkos) ügyek intézésére.
"Putyin és baráti köre a nyersanyagkivitelre létrehozott fantomcégek segítségével több tízmillió dollárt loptak el. Putyin mindent tagadott. A leendő orosz elnök ... már ekkor érinthetetlennek bizonyult. Szobcsak politikai lejáratásnak bélyegezte az ügyet, és megvéd te helyettesét az ügyészségi eljárástól.

A 144-128-as eset pedig arról szólt, hogy "egy szentpétervári cégnek ... 2,5 milliárd rubelt fizettek, pedig soha nem végezte el a rábízott munkát. A pénzt valójában Putyin és barátai szipkázták el, hogy egy részéből üdülőházakat építsenek a spanyol Riviérán. ... Lopásról volt szó, amiért Putyint és Szob csakot is börtönbe kellett volna zárni. A korrupciós vizsgálatot azonban évekkel később leállíttatta a főügyész, miután Putyint elnökké választották, azzal az indoklással, hogy az államfő érinthetetlen."

Nem pont az ilyen elnökökről szól fentebb a Jegyzőkönyv? Ítéljék meg maguk.

Szíves engedelmükkel nem turkálnék tovább a mocsokban, mert e sokoldalu, színes egyéniség még további oldalait szeretném kissé belámpázni. 

Se szeri se azoknak a fotóknak, híradásoknak amelyek Putyint különböző alakokban népszerűsítik. Egy kis válogatás...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a magamutogatás a kóros exhibicionizmus felé mutat. A galéria mégsem teljes. Nem jeleníti meg pl. az "üzletembert" és a szabadkőmüvest...

Előbb az "üzletemberről".

Mára köztudott, így különösebb bizonyítást nem igénylő tény, hogy Putyin a világ leggazdagabb embere. Magánvagyonát kétszáz milliárd dollárt meghaladó összegre becsülik.
Mint tudjuk minden (befektetett) vagyonnak "portfoliója" azaz eszköz állománya (összetétele) van. A Putyiné leginkább a horgászok kukacos dobozára emlékeztet. Sok és sokféle kukac nyüzsög benne, de mind nyálkás és mind büdös. Elég azonban egyetlen nyűvet nagyító alá tenni és abból minden kiderül.

Hopp, már meg is van egy kövér
kukac: a Gunvor Group Ltd. [Biztosra veszem, hogy a Putyin seggnyalók egyike se hallotta ezt a nevet soha a büdös életbe...] Pedig nem akármiről van szó! A "a társaság 91 milliárd dolláros tavalyi bevételével – a negyedik legjelentősebb szereplője az olajpiacnak. Ojvé, ki hitte volna... A cégben Gennagyij Tyimcsenko a kisebbségi, Putyin elnök úr a többségi tulajdonos 75 %-al. Ezt természetesen tagadja. A cikk viszont bizonyítja. Az ám, a dollár... Mint tudjuk, az USA az ukrajnai incidens kapcsán szankciókat vezetett (vezet) be Oroszországgal szemben, különös tekintettel a dollárban bonyolódó üzletekre. A cikkből kiderül, hogy Putyin úr töke az USA kezében van (a bikát is a tökére húzott hurokkal lehet "lecsendesíteni" ...) Ez a szorítás egyaránt determinálja Putyin az oligarcha és Putyin az orosz elnök magatartását. Putyin tehát nem független politikus, hanem - tőkeeérdekeltségén keresztül - a zsidó tőke bábja.

"A Gunvor kis híján az Oroszország elleni gazdasági szankciók alá került. Hogyan úszta meg? Tyimcsenko egy nappal  (...) a lista nyilvánosságra hozatala előtt eladta 43,59 százalékos részesedését egyik tulajdonostársának Torbjörn Törnqvistnek. Azt állítják, nem kaptak fülest, csak ráéreztek a krími feszült ség miatt várható szankciókra. Ha ezt nem teszik meg, akkor a szankció kissé átrendezte volna a világ nyersolajpiacát.  Hogyan kapcsolódik ide Putyin? Amikor Putyin és Tyimcsenko közeli kapcsolatát feszegetik, általában előkerül egy szentpétervári dzsúdóklub, amelyet állítólag közösen alapítottak, és ahol rendszeresen találkoztak ... A társaság tulajdonosai között 'csak' az őt ... foglalkoztató állami olajkereskedelmi társaság, illetve Putyin akkori 'munka helye', a szentpétervári önkormányzat volt megtalálható. Az üzletember tagadja a közvetlen üzleti és személyes kapcsolatokat Putyinnal. Az azonban biztos, hogy a Gunvor akkor kezdett látványosan feltörni, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök elkezdte kiszorítani az orosz olajkereskedelemből a Mihail Hodorkovszkij vezette Jukoszt."

Néhány hülye - szerénységemet sem kivéve - korábban azt hitte, sőt hirdette, hogy Putyin megregulázta a zsidó tőkés oligarchiát. Egy fenét! Egyszerüen újraosztotta a piacot. Ez az újreelosztás a maffiák között állandóan ismétlődő jelenség. A "putyini újraelosz tás" abban különbözik minden más elosztástól, hogy annak egyik frontját Putyin a fő maffiózó, a másik frontját pedig Putyin Oroszország elnöke vezérelte. A szokásos bandaharc és a vele együttjáró gyilkosságok mellett az állami intervenció során "jogi eszközök" is bevetésre kerültek. Aki külföldre lógott Putyin elől, mint pl. Berezovszkij, azt
meggyilkoltatta. Akit elért, mint pl. Hodorkovszkijt, azt lecsukatta. 

Az "eltünteket" (nem kevesen vannak...) nem tudom hova kell besorolni. Azt hiszem, ide is meg oda is...

Akik beadták a derekukat és hajlandók tejelni, mint pl. a savanyú képü Abramovics, az időnként cári ukázt, vagy baráti felkérést kap, mikor - mennyit - hova fizesen (dollármilliárdokban... ) Az oligarchia elleni "hadjáratról" frappáns
cikket közöl pl. a Népszava. Ott olyan részletek olvashatók, amelyeknek itt nem szorithattam helyet.

A "Putyin paradoxon" azonban nem e jeles férfiú regionális szerejátékaiben, hanem globális szerepvállalásaiban csúcsosodik ki.

Egy olyan ember mint Putyin, aki rejtett kacskaringós ösvényeken lopakodik, nem szivesen hagy nyomokat. Ez azonban nem sikerülhet maradéktalanul.

Alapos a gyanu, hogy Putyin szabadkőmüves. Az bizony!

Richard Tomlinson, a brit hírszerzés (MI6 tisztje) nézett utána valójában kicsoda is Vlagyimir Putyin.
"Meglepő és vegyes érzelmeket kiváltó információk szerint valójában nem az, akinek kiadja magát. Putyin is egy báb (oligarcha puppet)., Vladimir Putin 1994.-től Royal Arch átprogramozott 'freemason' szabadkőműves tagként szolgálta a Rotschild birodalmat. Annyit tudni még, hogy Vlagyimir Putyin már nem Royal Arch tagja. Putyin anyja zsidó volt, de áttért az orosz ortodox vallásra. Lengyelországban úgy döntött, hogy visszatér a gyökereihez és mert az anyja zsidó volt, nem volt szüksége a teljes átalakulásra."

Tudvalevő, hogy aki anyai ágon zsidó, az zsidó. Helyesebben félzsidó - rosszabb a zsidónál. Persze ahogy egy tanú nem tanú, egy fénykép se fénykép. [Ez vonatkozik a baloldali képre és az abból kinagyított nyakkendőn látható szabadkőmüves szimbólumra is.]

De van több fotó is: Putyinról a zsidóról, az 'oligarcha puppet" szabadkőmüvesről, az orosz "cárról", a háttérhatalom egyik kulcsfigurájáról, stb., stb. Putyin "portéját" nem egy képgalériával akarom megfes teni, de egy - egy fénykép néha beszédesebb, mint egy hosszú szöveg. Putyin szívélyes és belterjes ('konzultatív') kapcsolatban áll a világ talán legkártékonyabb zsidójával Henry Kissinger úrral. Nézzék csak, milyen gyengéden simul Putyin véres jobbja az intellektuális tömegyilkos balkarjára. Igazi, minden nél erősebb szerelem - zsidó szerelem ez, amely felűlír minden mást.

Mi sem természetesebb, minthogy Putyin megtalálta az utat a Sátán pápájához Bergoglio Franci úrhoz is. És vajon miről fecse résztek Putyin vatikáni látogatása alkalmából? "A pápa és Putyin a közel-keleti helyzetről, Irakról és Szíriáról is beszélt egymással. A szentszéki szóvivő elmondta, Ferenc pápa és az orosz elnök közös véleményeként fogalmazódott meg, hogy ezekben a szintén konfliktusoktól érintett térségekben is minél gyorsabban békét kell teremteni a nemzetközi közösség konkrét közreműködésével, és addig is biztosítani kell a társadalom minden tagjának életfeltételeit, beleértve a vallási kisebbségekét." Ha valaki tudja mi folyik Szíriában és Irakban és hogy ez mennyiben róható a sunyi szabadkőmüves terhére, az nem tudja sírjon, nevessen, vagy köpjön egyet. (Én az utóbbi megoldást választottam...)

Putyin a joviális mosolyok és szívélyes kézfogások embere. Egy ilyen kézfogás pecsételte meg a "minszki megállapodások" kódnevet viselő aljas paktumot és a novorossziai köztársaság oroszainak sorsát is, amelyet Putyin és hitsorsosa Porosenko kötöttek.E látvány láttán a köpésnek már nincs alternatívája.

A kérdések kérdése viszont az, mi Putyin valóságos szerepe az Új (zsidó) Világrend létrehozásában?

Mint tudjuk, a New Worl Order meghirdetésére és bevezetésére az adott ürügyet, hogy a CIA - Oszama bin Ladennel kooprodukcióban - felrobbantotta a new yorki WTC tornyokat. [E művelethez (demolition) a terveket, a robbantókat, a robbanóanyagokat és a repülőgépeket a CIA, az öngyilkos terroristákat pedig Oszama biztosította.]  

A provokáció hamar és teljesen egyértelmüen lelepleződött. És mit tett ennek ellenére Putyin? Gesztust gyakorolt. Az orosz nép ajándékaként (...)  szobrot (memorial) emeltetett a gaztett emlékére. Ha bűneiért felelősségre vonják valaha a büntetés csak kötél általi halál lehet, amelyhez bitóként a "memorial" látszik legalkalmasabbnak...

Mint tudjuk a 9/11 idején ifjabb Bush volt az amerikai elnök. Ő dirigálta a CIA-t. Putyin és Bush kedélyes, mély barátságát a "kőpinán" kívül a jobboldali kis anzix is kifejezi... Nem tudom, mit szimbolizál kettejükön a poncho-szerü hacuka, de már most kérem az olvasót készítse elő képfejtő fantáziáját, mert további közös (!) jelmezek következnek...

Mellesleg szólván Bush és Putyin "erkölcsileg" úgy hasonlítanak egymásra, mint két (záp)tojás.

Bush ellen dicső elnöksége idején köztörvényi, háborús és emberiség elleni bűntettek miatt kb. kettőszáz (!) vádeljárás (impeachment) indult. Indult, de egyik se jutott semmire, mert Amerikában demokrácia van... Putyin ellen semmi sem indult, mert Oroszország ban meg kapitalista diktatúra van.

Az ám, az impeachment, meg a köztörvényi bűntettek...

Ezek közé tartozik a rablás, a lopás, a sikkasztás, a hűtlen kezelés, zsarolás, kényszerítés, stb. Szólásmondás, hogy csak az az első millióval nehéz elszámolni. A nyeszlett síkos kis kágébés nem vihetett sok vagyont haza, mikor az oroszokat kitessékelték Németországból. Tudjuk, hogy a leszart fejü Gorbacsov uralma alatt cédává züllött "Oroszország Anyácska" nem várta tárt karokkal a hazatérőket. Tiszti családok tízezrei "laktak" évekig sátrakban. Se szeri se száma közülük az öngyilkosoknak. Putyinunk - ahogy fentebb írtam - szerencsésebb volt...

Igenám, de most azt
"híresztelik" róla, hogy mint az orosz állam "örökös" elnöke "a világ leggazdagabb embere lehet, akinek magánvagyona elérheti a 200 milliárd dollárt, ezt állította a CNN-nek Bill Browder, a Hermitage Capital Management befektetési alap igazgatója. [Browder korábban az egyik legjelentősebb külföldi befektető volt Oroszországban.] Szerinte az a pénz, amelyet Oroszország Putyin kormányzásának 14 éve alatt megtermelt és amelyet nem költöttek el iskolákra, utakra és kórházakra, ingatlanban, svájci bankszámlákon, 'részvényekben', valamint az elnök és a csókosai javára kezelt befektetési alapokban van. Az üzletember azt is mondta, hogy Putyin Oroszország feletti uralmának első 8-10 éve arról szólt, hogy annyi pénzt lopjon, amennyit csak tud. (...) Szerinte a hatalom nagyon egyszerű Oroszországban: az van hatalmon, akinek hatalmában áll embereket letartóz tatni."  
Vajon kire célozhatott? Alighanem Putyinra. Ehhez a "kritikához" kapcsolódik ugyanis a Hermitage Capital Management elleni vizsgálat és a vizsgálat során az alapítvány jogtanácsosának Magnyitszkijnek aljas kegyetlenséggel történt meggyilkolása Putyin börtönében.

A dolgoknak azonban nem az a "klúja", hogy Putyin hogy rabolta össze a vagyonát, hanem az, hogyan "fialtatja"?

Köztudott, hogy akinek annyi pénze van, amennyi nem fér el a harisnyaszárban, vagy a párna-cihában, "befektetővé" kell hogy váljon.
Azt is tudjuk, hogy kétféle befektetés (befektető) van. Az egyik az aktív befektető, aki pénzét mint "működőtőkét" termelési, vagy szolgáltatási vállalko zásba fekteti és hozzáadja a szakértelmét, a piac-ismeretét, a kapcsolatait, stb. is. Okkal feltételezhető.hogy Putyin mint az orosz állam feje, a hatalmát "apportálva" egy vállalkozásba, ideális befektető lehet... 

A másik a passziv pénzügyi befektető kifejezetten átmeneti időszakra, jellemzően néhány évre fektet be valamely céltársaságba. A pénzügyi befektető a befektetésének megtérülését onnan várja, hogy a befektetéssel megszerzett üzletrészét a befektetési időszak végén haszonnal kívánja értékesíteni. A pénzügyi befektetők jellegzetes típusai a magánbefektetők és az intézményi befektetők.

Tényleg, Putyin magánbefektető, vagy intézményi befektető?

Egy orosz írónő Anna Arutunyan könyvet  "A Putyin Varázs" címmel, ami magyarul is megjelent. Én direkt azért szurkoltam le érte csaknem háromezer Ft.-ot, mert arra voltam kiváncsi, hogy varázsolta össze Putyin a vagyonát...

Nos az ötszáz oldalas "leleplező" könyvből egyetlen rubel, vagy dollár eredete sem derül ki. Gondolom, Anna kisasszonyt se tették el láb alól, mint pl. Natalja Esztyemirovát
aki sorsát "bátorságának és professzionalizmusának köszönheti, valamint azoknak a rendkívül kényes ügyeknek, amelyekért küzdött: száz meg száz emberrablásról, kínzásról és gyilkosságról van szó, amelyeket az oroszbarát csecsenföldi kormány rendelt el. Esztyemirova a Memorial nevű szervezet munkatársa volt, amely az egyik legprofibb és legkényelmetlenebb civil szervezet Oroszországban. Halála abba a gyilkosságsorozatba illeszkedik, amelynek esetei az egész világot megrendítették: a 2006 nyarán meggyilkolt Anna Politkovszkaja és az ez év telén megölt Sztanyiszlav Markelov valamikor Natalja Esztyemirova kollégái voltak. Ő maga nagyon is tisztában volt azokkal a veszélyekkel, amelyek rá leselkednek, ahogy az a nyugati sajtónak adott nyilatkozataiból is kiderül. Ennek ellenére folytatta a küzdelmet, vállalta küldetését és a kockázatot. Egy olyan világban, amelyben a tisztesség és a szolidaritás fokozatosan haldoklik, olyan modellt jelentett, amely szinte elképzelhetetlen. De Oroszország nem hisz a könnyekben. 

Innen a gondolat tovább libben - asszociáció - és azt kezdi firtatni, hogy egy ekkora vagyont hogy lehet a dollárövezetben úgy működtetni, hogy a kecske is jóllakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Az Oroszország elleni pénzügyi szankciókról, helyesebben "szankcióháborúról" van szó. Egy megrendítő (!) tanulmányt olvastam erről "Oroszország sebezhetősége az EU-USA szankciókkal és katonai beavatkozásokkal szemben" címmel.

Az egyik mellbevágó mondat a sok (!) közül  pl. így hangzik. "A washingtoni és brüsszeli imperialista stratégák a Putyin-kormányzattal kötött összes korábbi megállapodást felrúgták és megpróbálták Putyin oligarcha szövetségeseit szembefordítani az orosz elnökkel, ezért fenyegető intézkedéseket hoztak nyugati vagyonaik (különösen a mosott bankszámláik és ingatlanaik) ellen. Az orosz állami olajvállalatokat, amelyeknek közös vállalkozásaik voltak a Chevronnal, az Exxonnal és a Totallal, hirtelen elvágták a nyugati tőkepiacoktól."

 Az ember ilyenkor nyúlna a zsebkedője után, de a gondolat (szerencsés esetben) gyorsabb mint a kéz és beugrik egy kép, meg egy másik... Az utóbbi a történelmi folytonosságot ábrázolja...

Hogy is van ez?

Nincs itt valami ellentmondás? Sajnos nincs! A képek a háttérhatalom világi helytartóit ("gauleitereit") ábrázolják. [A háttérhatalmat képviselő személy - az eljövendő zsidókirály szálláscsinálója - természetesen nincs a képen. Mi gójok azt sem tudjuk kicsoda.]

A megtévesztően idillikus képről azt hihetné az ember, hogy a helytartók élete szűntelen, kedélyes piknik. Ám ez egyáltalán nincs így. A "triumvi rátus" nem egy családot, hanem egy maffiát (!) alkot, amelyen belül a maf fiatörvények uralkodnak. A maffiákban a marakodás állandó, a megegye zés ideiglenes. A harc a piacok új meg új felosztásáért folyik. E harcban vannak eseti (!) vesztesek és győztesek. E harcban azonban valaki min díg veszít: a gójok veszítenek.

A "jelképes kígyó" a maffiák "harca" formájában (!) keríti be Európa, ill. az egész világ országait!

A kitünő cikk kitünő szerzője
 James Petras, a szociológia emeritus professzora a New York-i Binghamton Universityn. Mindenben igaza van, "csak" a végkövetkeztetésben téved... Szerinte "... nyitva marad a kérdés, hogy Putyinnak sikerül-e teljesítenie ... 'történelmi küldetését' vagy félelem és határozat lanság miatt kapitulálni fog a veszélyes és korhadó Nyugat fenyegetései előtt." 

Putyinnak ugyanis nincs "küldetése", egy grammnyi küldetéstudata és csipetnyi ideológiája sem. Éppen ezért az a rossz érzés támad az emberben, hogy a jelképes kígyó köre bezárult. A Putyin uralta Moszkvá ban zárult be. Putyin igazi "történelmi küldetése" ez által valósul meg. A baloldali kép (Putyin "szerettei" körében) a révbeérés boldogságát sugározza.

Elvégeztetett hát?

Talán nem. A jelképes kígyóval többször megesett már, hogy csúszkálása közben a farkára léptek, vagy a fejére tapostak. Nem döglött meg de "bűvös körének" módosítására kényszerült...

Az "Oroszvilág" fentebb idézett
cikkét egy Sztanyiszlav Belkovszkij nevú úriember írta, aki vélhetőleg alaposan elmélyedt Putyinban. Könyvet is írt róla. (Most gyüjtök rá...) A fenti interjúban feltünt nekem egy elszigetelt mondat. "Lehetséges forra dalom Oroszországban is, de ha ez megvalósul, 'nacionalista (!) forradalom' lesz."
Fejbeütött ez a mondat, jóllehet tudom, hogy egyik - másik orosz politológusnak híg a leve. Aztán a fejemre csaptam. De hiszen Oroszországban már volt nacionalista forradalom (!), amely több évtizedre megakasztotta a kígyót. Ez a forradalom Sztálin nacionalista (!) forradalma volt! Meghibbantam volna? Nem, a
c. történelmi folyóíratban olvastam a következőket.
"Az 1930-as évektől az internacionalista, kommunista ideológia elhalványult, Sztálin konszolidálta személyi hatalmát, és a diktátor egyre inkább a nagyorosz nacionalizmusra támaszkodott. Ennek a nacionalizmusnak hagyományos alkotóeleme volt az antiszemitizmus."

Ezt realizálta a "nacionalista forradalom", amit a trockizmus elleni harcnak neveztek. Ennek keretében sztálin likvidálta a lenini zsidóforradalom minden ágensét. [Többször írtam erről.] Hitler a "művészlélek" már a kezdetek kezdetén rájött, hogy a nem zetállamok testében a zsidó elem "szövetidegen". A "pragmatikus" Sztálin ezzel szemben úgy kalkulált, hogy a cionista beha tástól kasztrált zsidó elem bizonyos tulajdonságai kiválóan megfelelhetnek elvárásainak. Úgy is indult, utóbb mégis dőre elképzelésnek bizonyult. Erre ő is rájött. Későn...

"1949-ben terjedt el először az a kósza, de vészterhes hír, hogy a Szovjetunióban a zsidók deportálását készítik elő...  az 1950-es évek elején legfelsőbb szinten döntöttek a szovjet zsidók deportálásáról. Ennek előkészítésére bizottságot hoztak létre, amely személyesen Sztálin alá tartozott. nagy sietséggel lágerekre emlékeztető barakksorokat építettek. Az erre alkalmas területeket titkos, zárt övezetekbe sorolták. Ezzel párhuzamosan országszerte összeállították a zsidó származású személyek jegyzékét ... A deportálás időpontjaként először 1953. február második felét jelölték ki, ám a listák összeállítása elhúzódott, így március második felére halasztották. A „kártevő orvosok” elleni per tárgyalását Sztálin március 5–7-re tűzte ki, a nyilvános kivégzésekre március 11–12-én került volna sor.... A moszkvai körvasúton, Taskentben és számos egyéb helyen hamarosan készenlétben álltak a fekvőhely nélküli tehervagonok. A Sztálin által jóváhagyott forgatókönyv szerint azonban legfeljebb a száműzöttek fele érhette volna el rendeltetési helyét. Útközben ugyanis a „népi bosszúállók” támadásai, tudatosan előidézett vasúti szerencsétlenségek tizedelték volna a kitelepítetteket. ... A tervezett akció marxista elméleti igazolását is előkészítették. Ezzel Sztálin a Voproszi Filoszofii (A filozófia kérdései) c. folyóirat főszerkesztőjét, D. I. Csesznokovot bízta meg. 1953. február elejére el is készült egy kézirat 'Miért kell a zsidókat az ország iparvidékeiről kiutasítani?' címmel."

A terv füstbe ment annak folytán, hogy "addig" legbuzgóbb zsidó (!) hóhérai: Hruscsov, Kaganovics, Berija, stb. meggyilkolták Sztálint.

Ezt követően tüstént megkezdődött a szovjet állam lebontása. Mivel is? Hát a "pártélet lenini normáinak helyreállításával..." A szifiliszes szadista örült szelleme újra kísérteni kezdett Oroszországban. Feléledt a "jelképes kígyó". Folytatta és talán be is zárta a körét...

Legalábbis így tűnik. De így van e?

Minden azon múlik, a "jelképes medve" rájön e arra, hogy Putyin személyében voltaképp ki és milyen célból lovagol a hátán?

Ha valaki el merné készíteni és a nép ítélőszéke elé merné tárni Putyin hosszú uralkodásá nak mérlegét rögtön nyilvánvalóvá lenne, hogy Putyin folytatja Hruscsov, Gorbacsov és Jelcin dicstelen küldetését, amelynek célja annak a folyamatnak a betetőzése, amelyet Kelet Newyorkban terveztek és Trockijra bízták kivitelezését. Mára időszerűvé vált az "új trockiz mus" szétzúzása. Ha másképp nem megy, újra elő kell venni a "jégcsákányt", mert az egypólusú világ a katasztrófa felé sodródik.  A jövő a feltámadó nemzeteké, amelyek képesek az idomított "hátas medvét" megkülönböztetni az igazitól.

Senki se higyje hogy nem érzékelem egy szláv és orthodox reneszánsz kockázatait és várható mellékhetásait. Kénytelen vagyok azonban megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy Oroszországnak valamiféle küldetése van és ennek teljesítése az emberiség egyetlen reménysége.

2015.06.14

Sz. Gy.

Megosztás