Figyelmeztetés! Ha nem vagy még 18 éves ne kukkold a képeket. (A pedofiliáról később lesz szó.) A Szerkesztő.

 

Ugrás a hozzászólásokra!
Kiegészítések: 1.) 2.)
 

 

 

 Alföldi

Rózsaszin riasztás!
Támad az antiszemitizmus és az antibuzizmus!
 

Ennek a cikknek a stílusa elüt stílusfelfogásomtól. Mentségemre szolgáljon, hogy tárgya is elüt attól...

Passz! Már a papir Népszabi is megírta [12.12.22 - Zappe], hogy "Alföldi nyiltan homoszexuális ... világfi." (Sic!) De (sic) a cikk mégsincs jól megírva, mert nem derül ki belőle, hogy igazi (kedvenc) nemi szervét elől hordja e az igazgató úr, vagy hátul? Pedig ez nem mindegy abból a szempontból, hogy tényleg kinek tisztelhessük: Robertonak, vagy Robertának (?).

Bevallom, a szinházi szakmában nem vagyok jártas, ezért olyan ember véle ményére voltam kívácsi aki valamicskét mégiscsak konyit(ott) ehhez.

Csurka István [2011.06.05-én] már látta és
megírta, hogy egy olyan " ember, akinek minden megjelenése, akár a színpadon, akár a flaszteron, maga az 'előbújás', szakszóval coming out. Hanghordozása, nőiessége, s mindezek eredőjeként állandósult nyeglesége annak az emberi létformának a megjelenítőjévé teszi, ami mára Európa egyik veszélyes betegségévé vált és fronttá szerveződött. Alföldi a meleg-kultusz vezérképviselője." Az írás apropoját Alföldi "Az Ember Tragédiája" rendezése szolgáltatta, ahol hősünk "Magára osztotta Lucifert. Ezzel az egész művet meghamisította." Mert, Csurka szerint, Lucifer nem egy buzi alkat. Ja' és szopást játszatott a szinészekkel... Csurka váteszként jósolta meg, hogy emiatt semmi baja nem lesz "Egyelőre székében marad, megússza feddéssel és a sértett magyar közönség pedig elkönyvel egy nagy pofont. És várhatja a következőt." A további pofonok persze jöttek is - erről lentebb. Csurka azonban reményt is ad, mint az Úr a Tragédia végszavában: "A Kádár-rendszernek is akkor lett vége, amikor Moszkva elgyengült és nem tudta már megvédeni helytartóit. Most a 'nemzetközi orális liberalizmus' közeledik ehhez az állapothoz. Még nem tart ott, még lehet rá számítani, de az idő már nem nekik dolgozik." Hát nem ezt mondom én is, amikor Jahve végóráíról értekezem? A történelmi helyzetek különbözősége viszont abban mutatkozik, hogy akkor a "rendszerváltás" zálogaként Moszkva zsidó ügynökei, öltönyt és parfümöt váltva, maguknak magánosíthatták azt a nemzeti vagyont amit mint kommunisták kisajátítottak, ill. az embermilliók felhalmoztak. A Rózsadomb még megvan, de ki fog ott velük újabb paktumot kötni? 

Már hallani is az ajvékolást... "Ezek a büdös gójok ki akarják rúgni Robikánkat. Nu' és akkor mi lesz a mi Nemzeti Színhá zunkkal?" Ezt a fazont Hiller Istvánnak köszönhetjük, aki most a "télirózsás forradalmárokat" hergeli. Erről jut eszembe, miért ne lehetne a követelések listájára Alföldi örökös igazgatóságának követelését is is felvenni?

1.)
Megszólalt Alföldi védelmében a szépséges Terry Black kisasszony, neves előadómüvész, nőimitátor is... Január hatodikán óhajt (egyelőre békés) fehér szekfüs tüntetést rendezni, "ne engedjük a politikának, hogy beleszóljon a szinházi világba" jelszóval. Dehát nemcsak a szinházi világról van szó. [A kisasszony is nyilván odasorolja saját müvészetét.] Itt a szexuális perverziókról van szó általában, ahová a homoszexualitás, a férfinak saját neméhez való kéjes (!) vonzódása is tartozik. Ha nő teszi ezt leszbikusnak mondatik. Dehát hányféfe kéjes vonzódás létezik és egzisztál még ezeken kívül? És a többi kéjenceknek, az önmegvalósításon tul, nincs joguk büszkélkedni és kiseb bségi érdekeiket érvényre juttatni? Hát má' miért is ne?

Emiltsünk csak egynehányat. Nekrofil (halottnak udvarló), nekropedofil (gyerekhalottnak udvarló), szodomista (állatkedvelő), frottőrista (tömegben dörgölőző), incesztofil (vérfertőző) autoginefil (férfi önmagát, mint nőt szereti), biasztofil (erőszakos közösülő), pedofil (gyerek szerető), efebofil (serdülőket szeret), gerontofil (öregeket szeret), fetisiszta (tárgyakat szeret), hübrisztofil (bűnözőket szeret), klizmafil (tárgyakat dug a végbelébe), szkatofil (mocskos, undorító dolgok iránti vágyódás), voyerurista (felesége, barátnője, gyermeke mással való közö sülését élvező), vorarefil (emberevő), stb. stb. Ezek közül nem mindenki tartozik a szinházi világba Elenyésző lehet a szinházigazgatók száma. De - a jóistenit neki - nekik nincs joguk ahhoz, hogy szenvedélyeiknek hódoljanak? Miben alábbvalók ők mint egy színiigazgató? Na látják! Az önmegvalósításnak ez a tartalma. Ezzel boldogítja a nembuzeráns, nempedofil, nemnekrofil társadalmat a judeo-liberalizmus és csábítja, ill. kényszeríti annak eltűrésére, sőt megkedvelé sére.

Mielőtt valaki a fejéhez kezdene kapkodni, olvasgasson arról, hogy ezek a ritka abúzusok mennyire gyakoriak "jobb" körökben és mennyire általánosak a háttértársadalmat jelentö titkos szekták "szertartásaiban".

2012.12.29


Különösen visszatetszö ebben a konfliktusban a "müvészvilág" hozzáállása. különös tekintettel Szörényi Levente támogató
levelére, amelyben ez áll. "Számomra is mértékadó rendezéseidet láttam a Nemzeti Színházban, amelyek arról győztek meg, hogy Magad is érzed művészi küldetésed súlyát. Amikor felkértünk - szerzőtársammal egyetértésben - két eddigi legfontosabb és legsikeresebb művünk, az István, a király és a Kőműves Kelemen jubileumi előadásainak megren dezésére, ezek a tapasztalatok vezéreltek." Leventénk önzetlen honszerelmét illetően nem most keletkeztek kétségeim, hanem az "István, a király" c, rock opera megnézése, meghallgatása, ill. a szövegkönyv elolvasása után. Hangot is adtam ennek 2006.04.02-én írott kommentáromban,  amelynek egy mondatát engedtessék idéznem. "Az 'István, a király' csodálatos rockopera volt. Ezen mitsem változtat az a tény, hogy a nemzeti tudatban, érzületben több kárt tett, mint a finn-ugor származás elmélete." És most feltámad a kisértet, de milyen undoritó szereposztásban. Már 2006-ban sem tekintettem Szörényit sem nemzeti idolnak, sem nemzeti ikonnak. Egy semmi kis emberke ő, akinek az isten nagy zenei tehetséget adott, amit rosszra használ. Kár érte és főleg kár értünk.

Dehát nem ezért írok a dájrektor urról. Azt a profán véleményemet szeretném áperté megírni, hogy egy buzi ne legyen és miért ne legyen a Nemzeti igazgatója.

A Nemzeti Színház a nemzet Pharosza (világító tornya), de az igazgató úr egy Phalloszt (faszt) csinált belőle.

Valamit konyítok viszont ahhoz, hogy a homoszexualitásnak van patológiája, pszichológiája, szociológiája és ezek mind azt bizonyítják, hogy a pestisnél is károsabb valami. Nem véletlenül predikálja XVI. Béni őszentsége, hogy "a hagyományos - a férfi és a nő házasságán alapuló - családmodell"  az ideális. [Hát tényleg az lenne, ha nem éppen az Egyház lenne a homoszexualitás - és édestestvére a pedofilia fellegvára és nem épp őszentsége takargatná e fertelmes bűnöket, ahelyett hogy autodafékat rendezne a bűnösöknek. De reméljük, lesz még kutyára dér.]

Ha az ember e témába beleolvas tüstént észreveszi, hogy - ellentétben a kriminológia (bűnözés, bűnözők) tudomá nyával, amely társtudománnyá igyekszik fejleszteni a viktimológiát (áldozattan);  a "buziológia" nem, vagy alig foglal kozik e szenvedély áldozataival, akik többnyire fiatalok (kiskoruak).

A "tudósok" úgy veszkődnek a buzeránsokkal, valódi vagy álproblémáikkal, hogy alig foglalkoznak abnormális méretü "szexuális étvágyukkal" és azzal, hogy aljas ösztöneiket leginkább a romlatlan fiatalság gerjeszti. Nem először herge lem ezzel a mocsok témával magamat és másokat. Elég régen [2007.08.30] írtam arról, hogy "melegbüszke kormá nyunk" van. [Ez csinált Alföldiből igazgatót...] Akkor még nem olvastam John R. Diggs-röl és értekezéseiről, pl. a The Health Risks of Gay Sex -ről, érdekes módon épp ott, ahol nem vártam, a HETEK-ben. Néhány tanulságos szemel vény a Hetek cikkből.

"Ahogyan azt a szóban forgó férfiak elmondták – a következő eredmények születtek: 15 százalékuk állította, hogy 100 és 249 közötti szexpartnerük volt addigi életük során. 17 százalékuk 250 és 499 szexpartnert említett, további 15 százalékuk nak több mint 500 partnerrel volt szexuális kapcsolata addigi élete során." [Vajon hova sorolná magát e skálán az igazgató úr?] 

"Már az 1980-as évek elején, amikor a Beth Izrael (!!!) Hospital nevü kórházban dolgoztam, felfigyeltem egy olyan rejtelmes betegségre, amely életerős homoszexuális férfiak életének vetett hirtelen véget. A titokzatos kórt azóta diagnosztizál ták: ez az AIDS" – írja Diggs doktor A homoszexualitás egészségügyi kockázatai címü tanulmányában."

"Ha egy férfinak több nővel is van szexuális kapcsolata, a veszély nem jelentéktelen. De ha egy férfinak más férfiakkal van kapcsolata, ez a veszély százszorosára nő – és nem csupán a promiszkuitás ténye miatt, hanem mert az ember biológiai testfelépítése nem ilyen jellegü szexuális viselkedésre lett kitalálva ... Több évtizedes tapasztalata alapján az alábbi betegségek nagyon magas előfordulási arányát jegyezte fel homoszexuális férfiak esetében: végbélrák, szifilisz, herpesszimplex vírus; HIV-fertőzés, hepatitisz B és C, Chlamydia trachomatis-fertőzés, gonorrhorea és egyéb 'egysze rübb' betegségek." Nem az igazgató úr, hanem partnerei miatt aggódom. Legalább nekik kellene a kockázatokkal és mellékhatásokkal kapcsolatban elolvasniuk a betegtájékoztatót, vagy megkérdezni kezelőorvosuket, gyógyszerészüket. 

"Több kutató is igazolta már, hogy a melegek fogékonysága az egyes pszichiátriai betegségekre többszöröse a hetero szexuális életformát folytató személyek ilyen jellegü sérülékenységének. Az alábbi, pszichiátriai kezelést igénylő beteg ségek valószínűsége különösen magas a homoszexuálisoknál: depresszió, drogfüggőség, homofóbia, pánikbe tegségek és az öngyilkosságra való hajlam." Ismeretes a "mániás - depressziós" szidróma is. Az igazgató úr közszerepléseit a mániás feldobottság jellemzi. Vannak vajon depressziós pillanatai is?

"A mentális egészség kategóriájába tartozik a szóban forgó felek "szexuális gondatlansága" is. A szakértők kimutatták, hogy elsődlegesen mind a depresszió, mind a kábítószer-fogyasztás hatására meleg körökben nagyon jellemző, hogy a nyilvánvaló veszélyek ellenére sem tesznek óvintézkedéseket a felek egy-egy kapcsolat alkalmával. Egy 2000-ben készített seattle-i felmérés során a HIV-pozitív férfiaknak 20 százaléka vallotta be, hogy nem használt óvszert a nemi kapcsolat során." Kavargathatnám még a fazékban fortyogó undorító löttyöt, de meguntam. Aki nem átallja, olvassa el az egész cikket.

A teljes köny E-book formátumban letölthető a jobboldali címkére kattintva.

Egy valamit azonban még idéznem kell, ami így szól. "Ne dönts le egy kerítést addig, amíg nem tudod, hogy miért húzták fel – tartja egy afrikai közmondás. A melegjogok harcosai azonban a 'szexuális felszabadítás' címén mást sem tesznek, mint a civilizációk által évezredek óta felállított kerítéseket rombolják. Ha azonban ezeket a kerítéseket végleg ledöntjük, semmi nem szab határt a 'szexuális önkifejezésnek'. S mialatt az elmúlt hét évben a poligámia és a homoszexuális kapcsolatok száma megduplázódott, az óvszerhasználat pedig 20 százalékkal esett, dollármilliókat költenek az egyes társadalmakban a HIV-prevenciós kampányokra, nem is beszélve a szexuális úton terjedő betegségek miriádjának gyógyításáról."  

Szóljunk néhány kedves szót a "melegjogi harcosokról' is, mivel nekik is a melegek mellett lesz a helyük, ha a társadal mak átrendezik önmagukat. A kéktaláros nemzetvesztőkre kell gondolni, akik a kerítést ledöntötték. "A melegek párkapcsolatának ex lex volta 1996-ban szűnt meg, amikor is az Alkotmánybíróság kötelezte az Országgyűlést a Ptk. módosítására. Azóta a jog az együtt élő meleg párokat is élettársnak tekinti. A Btk. homoszexuálisokat nyíltan diszkri mináló paragrafusai közül a két utolsót az Alkotmánybíróság 2002-ben azonnali hatállyal megsemmisítette. 2004-ben pedig hatályba lépett az esélyegyenlőségi törvény, amely kife jezetten tiltja a szexuális orientáció alapján történő hátrányos megkülönböztetést. Ezzel együtt hátrányos megkülön böztetés továbbra is van... Ez a megkülönböztetés persze megszünne, ha a csurkai 'nemzetközi orális liberalizmus' a maga terroreszközeivel megsemmisíthetne minden ellenkezést. Ezzel azonban már elkéstek.

A fenti blogom frontképén Szetei ex-államtitkár úr díszeleg, aki büszkén megvallotta másságát. Emiatt a többi más ságosok egy "szellemes" fotomontázst készítettek, amely az államtitkár urat az auschwitzi kapu előtt ábrázolja, elegáns öltönyén a homoszexuálisok rózsaszin háromszögével. Jó vicc volt? Jó vicc ugyanott Alföldit felléptetni? Jó vicc az öreg "háborús búnös" bírósági tárgyaláson és a Parlementben sárga csillagokkal bohóckodni? Nem jó vicc, mert az emberek képzeletével nem jó játszani...

Aztán van itt még valami furcsaság. Alföldiről, mint a Nemzeti Szinház való világának Alekoszáról, hallgat a bulvársajtó (mocsoksajtó). Vajon miért? Házi nyulra nem lő? Nincsenek homoszexuális kapcsolatai? Vagy azokat olyan ügyesen titkolja, hogy a paparazzók nem bírják lencsevégre kapni. Vagy nem is akarják? Pedig semmi jele annak, hogy menekülne bármiféle nyilvánosság elől.

E cikk frontképe egy szinházi plakátra támaszkodik, amit állítólag ö maga tervezett.
"A Rijekában rendezett botrány darabhoz. A Lüszisztraté nyolc előadást élt meg, és számos botrányt okozott, köszönhetően a túlfűtöttségének és egy rózsaszín műfallosznak. Arisztophanész műve kapcsán Alfölditől megkérdezték, mi lenne az, amiért lemondana a szexről. 'A szerelemért' mondanék le a szexről – mondta Alföldi, aki szerint hiába piszkálják a túl sok szexualitást tartalmazó darab miatt. Vegyék a fáradtságot és olvassák el Arisztophanész művét, mert mindaz, amit a színpadon láttak, le van írva – indokolta a férfi nemiszerv látványát a darabban." Ebből kiderül, hogy Alföldi hazudozó. A Lüzisztraté témája nem a fallosz uralma, hanem a vagina hatalma. [Circum vagina moveat mundus, azaz a pina körül forog a világ.] Az egymással szüntelen hadakozó Athén és Spárta hölgyei "szerelmi sztrájkkal" kényszerítették ki a férfiak  megbéké lését. Ehez annyi köze van a fallosznak, mint a konflisnak a lófaszhoz: benne van, de nem mutogatódik.

A darab persze frenetikus sikert aratott. [Ezt én megértem, mert honlapomat úgy 200 - 250 ember olvassa naponta. Ellenben amikor egyik blogomnak a "Tőkés László szexbotránya" címet adtam 6200 (!) letöltésem volt, ami sohasem ismétlődött...] "A nyolc előadás teltházas volt, így nem csoda, ha ünnepeltek, méghozzá egy marcipánból készült tortával, fallosszal a tetején." Nos ezuttal nem hamukázott a derék diri, mert fénykép is készült a fasz, vagy az Igazgató úr, felmagasztalásáról. Ha jól látom, a hölgyeknek még a magömlést is sikerült imitálniuk egy adag tejszinhab segítségével. Bravó! De mit szólnának a mutatványhoz az athéni és a spártai hölgyek.

[Ami engem illet a fallosz megszemélyesítésével még ejtőernyős korom ban találkoztam. Tudvalevő, hogy minden emberi közösség kialakítja a maga nyelvi, ill. szimbólum rendszerét. Nos köreinkben az a szokás dívott, hogy a rang szerinti besorolás a szóképzés olyan módszerével történt, hogy a fasz alapszó egy előtagot kapott. Ennek alapszintje a "furvízer fasz", a felső szintje az "oltári nagy fasz" volt. Négy évembe került, amig idáig felküzdöttem magamat. És majdnem elveszítettem az egészet egy (számomra) banális melléfogás miatt. A tatai edzőtáborban vívtunk ádáz ulticsatákat edzöinkkel a cselgáncs válogatott tagjaival és én valami hülye betlizéssel öngólt lőttem a saját csapatomnak. Évekig hülyéztek miatta...]

De félre a léhasággal! Nem vitatható, hogy Alföldi tehetséges ember, főleg a pornografikus rendezések terén. Ez a kis rijekai hakni nem az első alakítása volt ebben a kasszasikeres müfajban.

Az egyik eset
Závada Pál "Magyar Ünnep" című darabja, ahol a rendező szemére hányták, hogy darabban megen gedhetetlen jelenetek láthatóak, például, hogy bakák maszturbálnak a Nagy-Magyarország térképére. Aztán megmagyarázták a dolgot, a Zsindex-ben pl. így. "A darabban nincs ilyen jelenet. Ugyan van benne stilizált masztur bálás, de a színészek a közönséggel háttal állva utalnak csak az aktusra. A színpadon, de nem a bakák közelében a premieren volt ugyan egy térkép, de a későbbi előadásokon ezt a félreértések elkerülése érdekében eltávolították a színpadról, még jóval a KDNP által kiadott közlemény előtt." Erről a rendezői bravurról sajnos nem találtam fényképet. Képzeletemre kell hát hagyatkoznom. A bakák csoportos szinpadi maszturbálása fenomenális rendezői ötlet. Jobb lett volna persze a baka-szinészek a közönség felé maszturbálnak, két okból. Az athéni és spártai hajlamú hölgyközönség nek sokkal jobban tetszett volna a így produkció [lásd a fenti fallosz szertartást]. Nem kavart volna be (talán ennyire) a térkép. Namármost, ha a katonák háttal voltak a közönségnek, szemben kellett lenniük a térképpel. A közönség mit lát ebből: a rángatózó könyököket, valagokat és fölöttük a (nyilván) jól megvilágított térképet. Mit szimbolizál ez a jelenet? Hát kb. ugyanazt, mikor az amerikai hősök lehugyozzák a tálibok holttesteit. Ez otromba aljasság, Alföldi kompozíciója padig rafinált aljasság. Ez lényeges különbség; legalább akkora, amekkora egy frontkatona és egy szinházi dájrektor között mutatkozik.

A másik tészta az "Ember tragédiája" színre vitele à la Alföldi módra. A darab videoklipjéből kiemelt kép tanúsága szerint a darabban gruppen kefélnek, egy pár kiemelten kefél, alattuk pedig egy hölgy épp "rábukik a pipára" (vagy inkább egy úr a pinára), ahogy mondani szokás. Tökmindegy, orális szex így is - úgy is. De nem ez a lényeg, hanem Alföldi "viszonyulása". aki kijelentette "...addig nem hajlandó az őt ért vádakkal foglalkozni, amíg azokat szerinte a rosszindulat és a butaság vezérli. Az [origo]-nak adott interjújában azt mondta, nem érzi úgy, hogy felült volna a provokációnak és azt sem, hogy le kellene azt nyelnie. A Nemzeti Színház igazgatója szerint az előadásaira minden jegy elkel és az emberek nem a botrány miatt járnak színházba, illetve a művészet nek az a dolga, hogy "kínos" és 'kibeszéletlen' dolgokat feszegessen." Itt megint mellébeszél, ill. pimaszkodik. Semmi 'kínos' nincs egy jó kefélésben és 'kibeszélhetö' a csoportszex is, csak nem a Nemzeiben, hanem egy pornószinházban!

Én már Kertész Imre, Konrád György, Esterházy Péter és Kertész Ákos esetében sem értettem, hogy mit tipródnak, nyavalyogank piszkoskodnak nálunk, illetve velünk. Lépjenek már ki a "magyar nyelv börtönéből" és menjenek a jó büdös francba. Ez fokozottan érvényes Alföldi Róbertre, aki nem vagy alig szorul arra, hogy szóval, pláne magyar nyel ven, önkifejezze magát, hisz azok a képi szimbólumok amelyekkel operál, nemzetköziek. Miért nem ül fel a 'nemzet közi orális liberalizmus' hullámaira. Olvasom pl. hogy "Tel Aviv a melegek egyik fellegvára és nemcsak izraeli vonatkozás ban: az egész világról zarándokolnak ebbe a másságra nyitott, fiatalos és állandóan pezsgő városba, ahol hétvégén a főutakon éjfélkor van a legnagyobb dugó, mert olyankor mindenki bulizni jár."  Az meg legyen a mi bajunk és bánatunk, hogy egy olyan tragédiára, amelyben nem szexelnek csoportosan és orálisan, nem kél el minden jegy. Apropó. anális jelenetet nem láttam a darabban, holott tulajdonképp ez lenne Roberto/Roberta müfaja "sajátlag". Vagy nem néztem volna elég figyelmesen a darabot?

Lehet, most még nem tartozik a tárgyhoz [később oda fog tartozni], milyen boltot jelentenek nekünk zsidó "alkotűművészeink"?

Úgy tünik, Kertész úr könyv és film kaladja elég sokba került... Hiteles forrásból, a
Szombatból olvasom, hogy "Kertész Imre műve 2002-ben kapta meg a legmagasabb, irodalmi alkotásnak járó elismerést, így megindultak a forgatás előkészületei is. A magyar állam kezdetben (?) 920 millió forintos támogatást szavazott meg a Magyar Mozgókép Közalapítvá nyon keresztül. Ehhez járult a német Euroarts körülbelül 450 millió, a brit Renegade Films mintegy 375 millió, illetve az európai uniós Eurimages hozzávetőlegesen 160 millió forinttal. 2004 elején, a forgatás közepén azonban elfogyott a pénz, így a kamerák leálltak. Állami vizsgálat következett, aminek végén a közalapítvány által létrehozott Magyar Mozgókép Kft. szállt be a Magic Média mellé oly módon, hogy lényegében átvette a produkció és a pénzek feletti irányítást. További több százmilliós állami támogatásból végül is elkészült az alkotás. Koltai Lajos rendezését a mozik folyamatosan vetítik. Ez nagyjából igaz is, kivéve azt, hogy a kutya is nézné a szuperprodukciót. jóformány müsorra se' merik tűzni. Arról a Kertészről van szó, aki nem győzi a magyarokkel, Magyarországgal szembeni különállását, idegen ségét, utálkozását hangoztatni.

Összegezve.

Amivel bennünket Alföldi traktál nem kultúra, hanem kultúrmocsok! Ennek az embernek nincs helye a magyar müvé szetben, Magyarországon sem.  Mint Lucifert szólítom: "apage satanas", azaz távozz tőlünk sátán, minél előbb, minél messzebbre - mig megteheted.

2012.12.23

2.)
A pedofiliáról pedig itt és most lesz szó!
Amikor a fejlécben az írtam: "a pedofiliáról később lesz szó" valami állati ösztönnel arra vártam, "slágra" jön valami. A papi pedofilia témája nem vonzott igazán, a fene tudja miért. És lőn! Megjelent látókörömben a nagy "molesztátor" Jimmy Savile. Eredmény listája imponáló.
"
Ötvennégy éven át, tizennégy kórházban és számtalan más helyen összesen 450 gyereket molesztált a brit műsorvezető, a gyerekek kedven ce." Hogyhogy nem bukott le, hogy dögölhetett meg ágyban párnák között nyolcvannégy éves korában? A válasz egyszerü. "Elbújt a reflektorfényben ... Savile egykori munkaadója, a BBC ellentmondá sosan viselkedett az ügyben, amelyet sokáig megpróbáltak eltusolni. Kiderült az is, hogy Savile-t több munkatársa is rajtakapta, amint fiatal lányokat molesztál, de nem csináltak belőle ügyet. ... Jótékonykodása miatt a királynő 1990-ben lovaggá ütötte Savile-t. Igazi gourmand volt. "A BBC szörnyetege a holtakat sem tisztelte. ... Betegszállító volt és szabad bejárást kapott a hullaházba is. Egyszer elmondta, hogy örömét leli a hullaszállításban, s az ott dolgozók előtt nyílt titok volt, mit művel a holttestekkel."

No és most kanyarodjunk vissza a homoszexualitásra, pontosabban a homoszexualitás és a pedofilia viszonyára. A helyzet teljesen világos. Ezért nem is kurkásztam különösebben az Internetet. Megragadtam, amit a Wikipédia kinál. "Bill Donohue, A Katolikus Liga elnöke számos tudományos kutatási eredményt számba véve rámutat: a gyerme keket molesztálók között kiugró számban szerepelnek homoszexuálisok, ami a statisztikákból is egyértelmű. Egy amerikai tanulmány szerint homoszexuálisok körében háromszor nagyobb a hajlam a pedofíliára, és jóval nagyobb a hajlam a visszaeső magatartásra, mint a heteroszexuálisoknál. A további hivatkozott tanulmányok készítői: Roderick MacLeish Jr, Robert S. Bennett (a National Review Board vezetője), Richard Fitzgibbons pszichi áter és Leslie Lothstein pszichológus. Idáig jutva azon kezdtem gondolkodni, hogy cikkem hősei hasonlítanak e egymásra? Amint látják, fiziognómiai, azaz "arcismei" (arctani) szempontból nem. Tehát külön - külön önmagukra hasonlítanak A fiziog nómia alap feltevése az, hogy a test és a lélek szoros kapcsolatban van egymással, vagyis az ember külső megjelenése - elsősorban az arckifejezése, arcvonásai - alapján következtetni lehet belső jellemzőire, a személyiségére, jellemére, karakterére. Én ilyen következtetésekbe azért nem bonyolódom, mert hőseimet nem kell "pofára" megítélni, hisz ismerjük cselekedeteiket. Azaz miket is fecsegek? Dehogyis ismerjük! Alföldiről csak annyit tudunk amennyit önmagából önként megjelenit. Ez nem kevés, tekintettel arra hogy extrovertált tipus. De milyen a magánélete, pontosabban a szexuális élete, ízlése, szokásai? Érdekes, erről mitsem tudni, jóllehet a bulvár sajtónak nincs ennél kedvencebb csemegéje. Nincs ez másképp a ködös Albionban sem. Jimmyt azonban nem vette szájára a pletyka; nem üldözték a paparazzók sem, ott kint. Alföldit sem, itt bent. Hogy van ez?

Amint látjuk, Jimmyt védte a reflektorfény, a mindenható BBC, a királyi ház tekintélye és még valami: a származása! Az ilyen embert nem lehet kikezdeni, mert nyomban vonyítani kezd millió regiszteren, de ugyanazon a dallamon a világsaj tó és azt bőgi - ANTISZEMITIZMUS!!! Megpendültek már a hárfák Alföldiért is.

[Tudom, Jimmy "anyakönyvi katolikus". Kövezzenek meg érte, de ennek ellenére sem hiszem, hogy genetikailag is keresztény (goj) lenne. Izrael iránti lelkesedését ugyan megénekli a sajtó, a barátság és a származás mégsem azonos fogalmak.]

Bizonyos hasonlóságok alapján kimondhatjuk e Alföldire, hogy "szintén zenész"? Nem, mert az ezt megalapozó tények hiányzanakl. De mi lesz, ha Alföldi körül is zörögni kezd a haraszt, mielőtt betöltené a nyolcvannegyedik évét és megboldogulna?

A megoldás az lenne, ha tényleg elhúzná a csíkot, ahogy emlegeti. Egy rohadt ázsiai ország, amely egy ilyen monumen tális zsidó-buzi géniusznak még egy rongyos nemzeti szinházat se tud élte fogytáig biztosítani, nem is érdemli meg, hogy egy levegőt szívhasson vele. Lám Kertész és Konrád is Németországban érzik jól magukat.
 
2013.01.12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


Sz. Gy. 

A honlap új szolgáltatása az anonym (névtelen) hozzászólási lehetőség biztosítása, ami alatt azt kell érteni, hogy a valódi név helyett nicknevet (álnevet, becenevet) is lehet használni. Ilyen értelemben a "névhasználat" viszont kötelező! Kérem továbbá feltüntetni annak az írásnak a címét (címrészletét), amelyhez az olvasó hozzászól. Ezen "adatok" hiá nyában a hozzászólást nem teszem közzé! [Aki nevét mailcímét is megadja felvételre kerül levelező listámba és megkapja körleveleimet. Levélcímét a honlapon nem tüntetem fel.] Sz. Gy.  

Sor

Dátum

Név

Hozzászólás

1

12.12.23

Zoltán

Kedves Gyula! "A Nemzeti Színház a nemzet Pharosza (világító tornya)" -írtad. Ez persze sohasem volt így, de esély lehetett volna rá 100-200 éve. De ma? Őszintén, kit érdekel ma már a színház? Az internet és a 3 dimenziós mozik, LED-tévék korában? A Nemzeti Színház maximum egy gyertyaláng erejével rendelkezik. Az egész purparlé ami e körül kialakult csak egy belterjes ketrecharc a szánalmas belpesti zsidók, és a hasonlóan szánalmas "népnemzeti" értelmiség között. Az egész egy vicc. Nem más, mint a két világháború közti iszapbirkózás újrakezdése. Csak valahogy a "népnemzetiek" figyelmét elkerülte, hogy közben eltelt majd száz év. Még mindig azon agyalnak, hogyan lehetne "visszafoglalni" a színházat, mikor közben feltalálták a filmet, TV-t, internetet. Ez valami olyan kreténség, mintha ma végre megalakítanánk a Nemzeti Szatócsboltok Szövetségét, és végre zenghetne a diadalének, hogy elfoglaltuk a zsidók egy hadállását. Közben meg nem vennénk észre, hogy már a kutya sem vásárol szatócsboltban, mindenki a TESCO-ba, INTERSPAR-ba meg az OBI-ban vásárol. Úgyhogy öröm, boldogság. Végre a János vitézt nem egy buzi rendezi. Apróbb hiba, hogy már a kutyát sem érdekli János vitéz. A színházi szakma meg különben is híres volt arról, hogy tele van alkoholista, narkós, buzi alakokkal. Csak aztán nehogy kiderüljön, hogy a népnemzeti János vitéz sem az Iluskákat részesíti előnyben, miután erre a defektes viselkedésre egyáltalán nem gyógyír az, ha valaki bocskait, vagy cifraszűrt húz magára... Én azt mondom Gyula bátyám, ha itt tényleg valami magyart, valami nemzetit akarunk létrehozni, ezt a "népnezeti" értelmiséget ugyanúgy le kell rázni magunkról, mint a belpesti zsidókat. Sőt, azt mondom, hogy ezek a népnemzeti-keresztény-polgári akárkik az igazi gátjai a magyar megújhodásnak. Az egész lelkiségük teljesen idegen a magyar mentalitástól. Az egész lényük, szellemiségük, az örökös picsogásuk 100 százalékban megegyezik a belterjes magyarországi "kultúr"-zsidó kéval. A különbség csak annyi, hogy ezek tányérnyi kokárdával a mellükön közlekednek. De a cikk témájához szorosan kapcsolódva megjósolom a végkifejletet: A buzit, - aki állítólag telt házas produkciókat rendezett - leváltották. Jön helyette Népnemzeti Jóska színigazgató úr. Minden népnemzeti lesz, az első néhány előadás telt házzal fog menni, mert tüntetőleg elzarándokolnak majd a népnemzeti polgárok, hogy megmutassák magu kat. Aztán szép lassan lecseng az egész, és a kutyát sem fogja érdekelni Népnemzeti Jóska színigazgató úr színháza. Mert ez egy különleges szakma, mint a szórakoztatóipar általában. Hogy egy bokszból vett példával illusztráljam: Erdei Zsolt kiváló bokszoló. De a nemzetközi szinten a kutyát sem érdekli. Mert nem igazi sztár. Halk szavú, a nőket előreengedi a forgóajtón, adója egy százalékát valamelyik állatmenhelynek utalja... Egyszóval dögunalmas. Ha már kiverte volna a barátnőjének a fogát, esetleg részegen szétvert volna egy karácsonyi partit Las Vegasban, az anyját szidta volna a leendő ellenfelének, az más. Akkor már lehetne futtatni, mindeni kíváncsi lenne a rosszfiúra, ha másért nem azért, hogy mikor veri már el valaki rendesen. És világsztár lenne. Bizony, így van ez. Biztos vagyok benne, ha Alföldi nem "provokált" volna, nem rendezett volna "érdekesen", nem támadták volna azzal, hogy buzi, a kutya sem lett volna kíváncsi a darabjaira. Mert az emberek így működnek, és ezét így működik a szórakoztatóipar is. Ezt képtelenek felfogni a "Népnemzeti Jóskák". Márpedig ha valaki nem ért ahhoz, amit csinál, akkor abból ritkán kerekedik ki sikertörténet -már persze ha elfogadjuk azt, hogy egy színház akkor jó, ha kíváncsi rá valaki. Üdv. Zoltán Ami engem illet istenugyse' érdeklődéssel olvasom írása idat, mert a tárgyat más szögből világítják. Ebből van a kontraszt, ami hasznára válik annak is aki írja, annak is aki olvassa a honlapot. Mint jogász kínosan ügyelek a szavak (fogalmak) tartalmi tisztaságára. Ha a "népnemzeti értelmiségen" mindketten ugyanazt: a keresztény "lateinert" értjük, akkor tulajdonképp egyetértünk. Egyetértünk, mert én meg azt mondom, hogy ez a réteg a zsidó fertőzés táptalaja és - kettős tapadása miatt - tulaj donképp károsabb és veszélyesebb annál. [Sokszor, sok helyen írtam már erről.] Ami a Nemzeti Szinház jelentőségét illeti, ebben szerintem tévedsz. Megint más kérdés, ha egy "fidesznyik" lesz az igazgató, alapjaiban változik e valami? Szerintem sem fog változni, csak unalmasabbá válik azok számára, akik a nyiltszíni buzizásért vettek jegyet. Én azonban egy pillanatig sem lelkesedtem azért, hogy nagy hűhóval eben gubát cseréljünk. Egész másra gondolok: valami nemzetire és szocialistára... Sz. Gy, 

2

12.12.24

Jenő

A ratyikról való cikk forrása engem is eléggé meglepett. Őszintén szólva, ritkán olvasom azt a médiumot, ezért is örülök, hogy itt legalább megvan, mint hivatkozási alap (sajnos be kell vallanom, hogy ilyen tekintetben az orrom elég finnyás, de ha úgy adja, könyékig tudok pl. olajos lenni). Kíváncsi lennék a Hitgyüli véleményére ezzel az összeurópai buzulással kapcsolatban. Vajon tényleg ők is elítélik, ugyanúgy mint a pápa? A Bibliában/Tórában/Talmudban esetleg az volna, hogy buzulni jó, buzulni hasznos? Erről úgy tűnik, mintha gyanúsan hallgatnának. Érdekes egy világ ez...
A legelső hozzászólás számomra is érdekes volt. Erre jön a kérdésem: mit tegyen az, akit a buzik "jogai" hidegen hagynak, a zsidó, cigány siránkozás, a holocaust se hozza nagyon lázba, sőt ebből az Unióból is elege van? Lehetne egy alternatív Heti Hetest csinálni a fentiek kifigurázására? Botránykeltő lenne az tuti, tabutémákat döntögetne, nézők is lennének, a kérdés szerintem csupán a cizelláltság - kellően finoman, virágnyelven, ha úgy tetszik "kódoltan" legyenek a szövegek megírva - , illetve a bátorság. Erre az internet is alkalmas lenne, mert az is tény, ahogy a cikk írja, hogy a világ errefele halad.
A felvetés érdekes. Az Interneten valóban mindent meg lehet csinálni. A probléma az, hogy ehhez nincs pénz. A pénz hiánya áthidalható lenne egy nívós müszaki team együttműködésével, de egy ilyen teamot évek óta nem tudok összehozni. A videotechnikához nem sokat konyítok és nyolcvan éves korban magánúton beleta nulni valamibe nem könnyü. Fontolgatom... Sz. Gy.

 3

12.12.24

Major Szilárd

Minden Tiszteletem Gyulabátyámnak , sikeres buziirtást :) Major Szilárd. Ui: A műszaki team lesz az újévi ELSŐ feladatom ! Úgy görbülj meg? Sz. Gy.

 4

 12.12.26

 Diána

 Üdvözlöm Szeszák Úr! Meleg front. Könnyű Katát táncba vinni, ahogy mondják. A buzik elszemtelenedtek, de ehhez kellett a másik fél is. Megtévesztésül melegnek titulálják az aberrált hajlamukat. A kakaó meleg, de nem a buzeránsok. Robi cica meg kereshet új terepet a pornó iparágának a zsidó táptalajon. Ha nincs közönségük, ha nem nézik a riszáló vonulásukat, elmegy a kedvük a mutogatásuktól, a szinház ha kong az ürességtől úgyszintén. Szóval kettőn áll a vásár.No de nézzük meg a szoknyás fiúkat, a Vatikán központú szellemi terrort zsidó segédlettel. Az állam, és az egyház bűnös szövetségét. Pápák , pohos püspökök, beszédhibás némelyik, gonosz tekintetű biborosok, perjelek, papok, talán a szoknyájuk alatt ministráns fiúkat bújtatnak? A sok mocsok, a pederaszta hajlam, gyilkosság, ármány, a sor hosszú.A keresztény vallás zsidósitva, a tömény hazugságok rendszeresitve, a történelem hamisitva, átirva, az információ rendszerünket rálátást, a római katolikus vagyis a judeo keresztény egyház akadályozza.A takaritást itt kellene kezdeni. A kártékonyaktól megtisztitani a világunkat. A mocsoknak, a fertőzének táptalajra van szüksége, ha erősitjük az immunitásunkat, nem engedjük be a szemetet, a hazugságokat leleplezzük, akkor egész ségesek erősek, tiszták maradunk.Ne engedjük a fertőző métely szaporodását, ami tudjuk kiktől ered.Űdv: Diána Előre bocsátottam ugyan, hogy ennek a cikknek a hangvétele eltér a többitől, mégis tartottam attól, hogy megbotránkoztatom  az olvasók egy részét. Ebben a tépelődésben különösen érdekes egy női vélemény. Amit írt, megnyugtat afelől, hogy cikkemet nem veszik disznólkodásnak. A másik válaszom a "táptalajra"  vonatkozik.  Magammal is egyetértek, ha egyetértésemet hangoztatom a maga által írottakkal. Sajnos, de igaz, hogy a fertőzés "vivő anyaga" nagyrészben a Katolikus Egyház. Most írok egy új cikket, amelynek fejlécén Erdő Péter biboros úr díszeleg. A szó fizikai értelmében rosszul vagyok, ha ezt az alakot látom  - hallom. Boldogabb Újévet a mostatninál. Sz. Gy.

 5

 13.01.05

 Jenő

A válaszban említett probléma megoldható. Manapság nem nehéz olyan audio, video felvételkészítő eszközöket beszerezni, amivel pl. YouTube-on nézhető, hallgatható minőségű felvételeket lehet készíteni. Mindenesetre a dolog nyitott kapu, vannak ilyen műsorral kapcsolatos törekvések, csak bírja az ember energiával, idővel. Egyebet ezen a fórumon inkább nem mondok, nemsokára megjelenik az első adás, talán a híradókban is benne lesz:) Az interneten hamar el tudnak terjedni a dolgok, elég csak a Gangnam című produkcióra gondolni. jenő Kissé rejtélyes amit írsz. Ha megnézed a "Fiscal cliff"-en  folytatott levelezést, látod van már két magyar, aki tenni akar valamit (nem értem, hanem a honlapért). Remélem te is megírod később egy külön levélben, mire gondolsz most és miben tudsz tettel, ill. tanáccsal szolgálni - az ügynek - holnap. Sz. Gy.