Frissítések: 1.)

 

 

Az idők jelei

Gondolkodjunk, amig vagyunk... 
 

A nyugati világ ünnepelt "nagy gondolkodóinak" egyike Francis Fukuyama professzor megjósolta, mit megjósolta - tudományosan "bizonyította", hogy a globális - liberális demokráciában végetér a történelem. "Fukuyama magabiztosan jelentette ki a nyugati liberális demokrácia egyértelmű diadalát, mellyel szemben minden életképes alternatíva teljesen kimerült. 'Amit most megélünk, talán nem a hidegháború vége vagy a háború utáni történelem bizonyos szakaszának a lezárulása, hanem a történelemnek mint olyannak a vége: vagyis az emberiség ideológiai fejlődésének a végpontja, valamint a nyugati liberális demokráciának mint végső kormányzati formának az általános beve zetése' – írja. A történelemnek kezdete, közepe és vége is van abban atekintetben, miszerint az emberiség fejlődése az alacsonyabb rendű tudati formáktól fejlődik a magasabb rendűek felé, ezek a fokozatok pedig konkrét társadalmi formáknak felelnek meg (törzsi, rabszolgatartó, teokratikus, egalitárius-demokratikus). A történelem egy abszolút csúcspont felé tör, melyben diadalt arat egy végleges társadalmi és államforma. A professzor, ahogy mondani szokták, elszarta a kalapácsnyelet. Erre később maga is rájött, nem beszélve olvasóiról.

A professzor teóriáját, mint komolytalant, bátran elvethetjük. Az emberiség történelme csak az utolsó ember halálával ér véget. Ez is bekövetkezhet. Most épp egy ilyen lehetőség felé sodródunk. A háborús fenyegetés ideológiai alapja egy embercsoport azon felfogása, hogy úgy is elő lehet idézni egy világégést, hogy isten választott népe olcsón megússza embermilliók (embermilliárdok) halálát. E felfogás történelmietlen. Nincs rá példa. Arra viszont van bőven, hogy egy birodalom, egy nép egy faj történelme végetér. A választott nép tagjainak ezt kellene komolyan megfontolniuk. Nem képesek rá. [Quem Iupiter vult perdere, dementat prius. Akit Jupiter el akar veszejteni, annak elébb elveszi az eszét.]

A zsidó kalendárium az 5774-ik esztendőt számolja. Garancia ez a következő 5774-évre? Nem. A gyűlölet népének szembe kell néznie azzal a gyűlölettel, amit világszerte felhalmozott.

Tudjuk, miről van szó. Az izraeli titkosszolgálat (állítólag) lehallgatta két szír tiszt beszélgetését, amelyben (állitólag) vegyi fegyverről volt szó, amit (állítólag) saját véreik ellen alkalmaztak, vagy akartak alkalmazni. Aztán mint a titkos ara Kund Abigél kijelenti:

„Bárczi Benőt én meg nem öltem,
Tanum az Ég, s minden seregi!
Hanem a tőrt
én adtam neki...

Ezzel Izrael elegánsan félrelép. A newyorki zsidó lobbí, az AIPAC pedig elintézi a többit. Jelesül egy teljesen új (!) háborús szisztémát alkalmaz Sziria ellen. Ez abból áll, hogy szárazföldi támaszpontokról, hadihajókról, tengeralattjárókról, repülőgépekről indított rakétákkal, robotrepülőgépekkel szétzúzza Sziria katonai létesítményeit, fegyverrendszereit és gazdasági infrastruktúráját. Aztán kegyesen nem vet be amerikai szárazföldi csapatokat. Nem is kell, hisz Sziria területén már jelen vannak a bérgyilkosok és a határokon ugrásra készen várakoznak a további bérgyilkosok, akik kettőzött dühvel vetik majd magukat a szírekre és megsemmisítik a szír ellenállás élőerőit, no meg az asszonyokat, a gyerekeket, a keresztényeket, meg akin van sapka, meg akin nincs sapka. Ezek után Szíria úgy fest majd mint a Walesi Tartomány Edward király látogatása nyomán.

Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,
Hogy sírva tallóz aki él:
Király, te tetted ezt!”

De - nem oda Buda uraim! Ennyire nem sima az ügy. A rakéták nem fűbe fába, hanem darázsfészekbe csapódnak. Mindenekelőtt: Sziria nem védtelen a táv-agresszorral szemben. A közlése szerint nemhogy SZ300-as, de SZ400-as rakétákra is számít hatnak a támadók. És mit csinál majd a sziriai haderőnek az a része, amelyet nem tudnak megsemmisíteni? Hát lőni fog! Kire? Természetesen Izraelre. Ez azonban nem pár-baj lesz. Izraelt "falkatámadás" éri majd. Ebben biztosan résztvesz Irán, a gázai Hamász és a libanoni Hezbollah.

A fegyvertársak közül Irán hatékonysága fontos kérdés. Azt mondják, a Shahab-3 ballisztikus rakéták képesek áthatolni a vaskupolán. Igaz, nem igaz? Elválik hamarosan. E vendégek hagyományos robbanófejjel érkeznek majd, kivéve ha Irán már rendelkezik nukleáris robbanófejekkel saját termelésből, vagy észak koreai importból.

A kérdések kérdése Oroszország várható magatartása. Zavaró körülmény, hogy Putyin összevissza beszél, vagy a sajtó eltorzítja nyilatkozatainak értelmét. Ez elkerülhető lenne, ha a Pravdában jelenne meg néhány összefüggő értelmes mondat.

A G-20-ak értekezletén azt mondta fegyverek eladásával és mismással segíti Sziriát. A Pravda egy interjút közöl az
Associated Press-el, ahol arról beszélt, hogy "
Russia doesn't defend Assad, we defend international law", azaz Oroszország nem Assadot segíti, hanem a nemzetközi jogot védi.

 

Ez fennkölten hangzik, de Oroszország nem a nemzetközi joggal, hanem Sziriával, az Asszad rezsimmel kötött szerződést a tartuszi támaszpont használatára, amely az egyetlen ugródeszkája, ill. bázisa Oroszország közelkeleti jelenlétének, befolyásának. Ennek ellenében vállalta Sziria katonai segítését, de nem csupán fegyverszállítások formájában.
Egyszerüen lehetetlen az orosz nyilatkozatokból azt is kihámozni, hogy az SZ300-asokat Oroszország leszállította e, leszállítja e szíriának. (A fentiekből arra lehet következetni, hogy az oroszok hazudoznak. Ez lenne a legkisebb baj...)
Mindenesetre azokból a sakklépésekből, amelyeket Oroszország tesz, olyan következtetések vonhatók, hogy az agresszió bekövetkezése esetén Oroszország nem marad passzív - katonailag sem.
Mivel Sziriát várhatóan a tenger felől éri a legmasszívabb támadás, nem mindegy, hogy viselkedik az orosz flotta. A legfrissebb hírek
 szerint "
Russian warships: Why are they sailing toward Syria? Russian warships – at least three of them – are on their way to the eastern

Mediterranean waters off Syria. A Russian official says they are a means for Russian civilians to escape  Syria in the event of US airstrikes. But the ships can do oh so much more." "Miért 'vitorláznak orosz hadihajók Szíria felé? Orosz hadihajók - legalább hárman - már úton vannak, a Földközi-tenger keleti partjai mentén Szíria irányába. Egy orosz illetékes azt mondja, hogy az orosz civileket ezekkel az eszközökkel menekítik, ha Szíriát amerikai légicsapások érik. Óh de egy hadihajó ennél sokkal többet tehet."

Hát persze! Így van. Dehát a Nimitz repülőgéphordozó se' azért vitorlázik ugyanoda, hogy a fedélzetén rendezzék meg a közelkeleti nemzetközi pingpongbajnokságot.

Előzetes okoskodásnak doszt' elég ennyi. Különben is idáig csak taktikai kérdéseket jártunk körül. Ennek a dolognak a stratégiai vonatkozásai sokkal izgalmasabbak. Jelesül az a kérdés, kik mozgatják az egyre veszettebb nigger gyilkost? Kérem vessenek egy újabb pillantást a frontképre. AIPAC! Innen fúj a szél. Az American Israel Public Affairs Committee a legbefolyásosabb zsidó lobby Amerikában.

"John J. Mearsheimer
(University of Chicago) és Stephen M. Walt (Harvard University, Kennedy School of Government) professzorok Az Izrael-lobbi és az Egyesült Államok külpolitikája (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy) c. tanulmányukban arra a következ tetésre jutnak, hogy az amerikai zsidó lobby negatív befolyással van az amerikai külpolitikára, mert az USA érdekeit az izraeli érdekeknek rendeli alá, és jóvátehetetlenül megrontja az USA viszonyát az arab államokkal. „Emellett, a lobby kampánya, hogy elfojtsa a vitát Izraelről nem egészséges a demokráciára nézve. A kételkedők elhall gattatása feketelisták gyártásával és bojkottal – vagy annak sugalmazásával, hogy a bírálók antisze miták – sérti a nyílt vita elvét, amelytől a demokrácia léte függ."

Hát ezen már messze túl vagyunk. Az amerikai zsidóság a 2001 szeptember 11-i önmerénylettel, amelyeket "terror támadásoknak" állítottak be, államcsínyt hajtott végre azaz magához ragadta a hatalmat Amerikában. Ennek jegyében hirdették meg az Új Világrendet (New World Order), amely a 2001. október 26-án elfogadott "Patriot Act"  becenevet viselő törvény formájában öltözött "jogi köntösbe".  A törvényt az a disznó írta alá, akinek bandája ("az elnök emberei") a WTC tornyokat felrobbantották. [Ismétlem: ezt az épületes történetet szimbolizálja a cikk frontképe.]

Szó esett már (nálam is) arról, hogy Amerikában jóval
2001 szeptember 11-e előtt kezdték kialakítani a "FEMA" táborok rendszerét, amelyek a német KZL-ek ill. a szovjet GULAG-ok mintájára koncentrációs, ill. megsemmisítő táborokként müködnek "szükséghelyzetben" amelynek bekövetkeztét természetesen az AIPAC állapítja meg...

* * *

Idáig tartott a próza. Most áttérek a "lírára", vagyis arra a jelenségre, hogy a nyugati "gondolkodók" tudatában hogyan tükröződik a jelenkor, ill. a való világ. Fukujama is ilyen álmodozó volt, de akadnak nála jóval lököttebbek is. Témáik változatosak, de talán az "Armageddonnal" szórakoznak a legszí vesebben. Legyinteni lehetne az egészre, de bizonyos összefüggések látása és ábrázolása elgondolkodtatják az embert.

Itt és most csak egyetlen "tanulmány" (blog) számára van helyem, időm és türelmem (pardon - türelmünk...). A szerző Ken Raggio.

A
  sokatmondó cím: "The Great And Final BATTLE OF ARMAGEDDON" - Ezékiel próféta látomásai szerint. Ezekből arra következtet, hogy a végső nagy csata Izrael ellen folyik majd három irányból "These THREE ENTITIES * A European (United Nations coalition)* The Roman Catholic Church * A Muslim/Assyrian (region) will make the FINAL ASSAULT on Jerusalem and Israel." E három "entitás": * Egy európai (ENSZ koalíció), * A római katolikus egyház, * A muzulmán (asszír) hatalom indítják a végső támadást a Jeruzsálem és Izrael ellen.

A cikket még 1998-ban írta, a módosításokkal kiegészítésekkel 2011-ben nyerte el végleges formáját. Jelenleg nem egészen így fest a dolog, ahogy akkor látta, de azért Raggio úr agymenését még érdemes követni, ha nem is hosszu távon.

"The great and final Battle of Armageddon will be the epic showdown between the great powers of the earth at Jerusalem. It will be so horrific that "except those days should be shortened, there should no flesh be saved," Matthew 24:22. Those days WILL be shortened when Jesus Christ comes with "the army of Heaven," and thoroughly destroys all these earthly armies of His and Israel's enemies."  "A nagyhatalmak nagy és a végső csatája, az 'epikus leszámolás' az Armageddon Jeruzsálem földjén lesz . Olyan szörnyűséges, hogy azokat a napokat meg kell rövidíteni, másképp egyetlen embert sem lehet megmenteni. (Máté 24:22) Azok a napok rövidebbek lesznek, amikor Jézus Krisztus jön az égi  hadsereggel és alaposan elpusztítja a földi hadseregeket, az ő és Izrael ellenségeit."

E homályos mondatok mögött éreznünk kell az időszerűséget, amennyiben Jeruzsálem alighanem a pusztító forgószél középpontjába kerül. De ott középen csend és nyugalom lesz, mint a tornádók közepén és "csak" a környezet pusztul? Nem, ez nem életszerü, mint ahogy az sem, hogy Obama "mennyei hadserege" - Jézus alakját öltve és köröskörül mindent elpusztítva - megmenti Izraelt és Jeruzsálemet. Márpedig mi másban reményked hetnek az AIPAC zsidók és az izraeli zsidók. Jahve - legalábbis a Tórában - számtalan csodát tett, hogy megmentse választott népét. Ha megérjük, meglátjuk megőrizte e máig csodatevő képességét? Ami engem illet, kételkedem ebben.

A földön támadó erőket a szerző "Armageddon Koaliciónak" nevezi. A szemléltetés kedvéért elegendő, ha az általa használt térképet ide illesztem. Abból világosan kiderül, kik alkot(hat)ják a díszes társaságot. Oroszország a kitüntető Magóg-föld elnevezést kapta... Talán érdekes (?) mit jelent közelebbről ez az elnevezés. A katolikus lexikon szerint "Góg és Magóg szír eredetű mitikus alakok a Szentírásban. Magóg személy, Jáfet fia. Góg Joel fia. Magóg ország (is), melynek fejedelme Góg, akit Izrael meg fog semmisíteni. A Jele nések-ben két király, akik a világ végén a gonosz lelkek fölhívására harcba szállnak Isten népével, de azon a helyen, amelyet héberül Harmagedónnak hívnak vereséget szenvednek. Az ezer esztendő elteltével a sátán seregében vonulnak Isten ellen, aki tüzet bocsát le az égből és elpusztítja őket."

Ami Oroszországot illeti, a dolgozat igen világosan fogalmaz. "God says that when this Russian coalition aggression begins, He is going to shake everything in Israel, from the seas to the heavens, creatures and mankind. Every man on earth will tremble, and the land itself will experience dramatic earthquakes." A world war will break out, as all of Russia’s enemies rise up against this aggres sion. Russia will suffer a magnificent defeat when Jesus comes, and God will be magnified in the eyes of all the world." - "Isten azt mondja, hogy amikor az orosz koalíció agressziója kezdődik, minden rázkódni fog Izraelben: a tengerek, az ég, az élőlények és az emberiség. Minden ember remegni fog a földön, és a földön is drámai földrengések lesznek. Világháború tör ki. Az oroszok összes ellenségei fellázadnak ez ellen az agresszió ellen és Oroszország teljes vereséget fog szenvedni.

Mondhatnók, tömény hülyeség az egész. Mondhatnók, de sajnos nem mondhatjuk a következők miatt.

A keresztény egyházak hívei vakon hisznek az ilyesfajta a próféciákban. Ennek súlya van, tekintettel arra, hogy a katolikus egyház, 2000 éves történelmi létével a világ legősibb fennmaradt intézménye. Csaknem 1,2 milliárd hívével a világ keresztény népességének több mint a felét, a világ népességének több mint egyhatodát képviseli." Az egyház élére, annak történetében először, egy jezsuita került Ferenc pápa személyében, akinek tevékenysége az egyház judeo-keresztény jellegének kidomborítása mellett arra irányul, hogy a jókora nyájat Izrael érdekeinek szolgálatába állítsa. Reggio úr tehát tévesen értelmezi, vagy hamisan állitja be az egyház szerepét.

Ki más, mint a zsidó   harangozta be a szeptember 7-i nagy meetinget "A Szíria, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért meghirdetett imavirrasztás körmenettel kezdődik fél hétkor. A Szent Péter téren körbe viszik a latinul Salus Populi Romani (a római nép üdvössége) nevű Mária-kegyképet. Az első évezredből származó, oltalmazó Szűz Mária-ikont a római Santa Maria Maggiore bazilikában őrzik, ahova Ferenc pápa megválasztása óta gyakran jár imádkozni." A nagy farizeusnak, a sátán első számú szolgájának nyilván sikerült elbűvölnie a bamba nyájat, bégesse ki magát a téren, majd az "ite missa est" végszóra menjen békével haza és várja nyugodtan, amíg Jézus, az Armageddon Jézusa, elrendezi a dolgot (szoros együttmüködésben az izraeli és amerikai hadmüveleti tervező és irányító központok kal...).

Apropó - Jézus!

Nem tudom élt e, létezett e egyáltalán, de ez ma már teljességgel közömbös, hiszen egymilliárdkétszázmillió ember agyába van beültetve mint fogalom és mint érzelem. E "lelki gomb" nyomogatásával és tekergetésével egymilliárdkétszázmillió ember manipulálható. Hát hogyne jöttek volna rá erre a zsidók és hogy hagyhatnák ki, hogy ezt a gombot ők kezeljék. Okkal spekulálnak arra, hogy a hívők nem olvassák a Talmudot, így nem tudják, hogy vélekednek valójában a zsidók Jézusról. "Jézus nevének héber formája - Yeshu - úgy volt értelmezve, mint a gonosz szóval egyjelentésű szó, 'neve és emléke tűnjön el', amely a gyalázkodásnak egy különös formája."  A "Vallás a gondolkodás leigázása" c. írásomban foglalkoztam bővebben azzal, hogy a "jézuskázás" az "istenközvetítés" a héberek, köztük a neokonok, az AIPAC ügynökök favorizált üzletágává vált.

A pápák úgy tesznek, mintha ezt nem vennék észre. Nem vette észre Vojtyla pápa, Ratzinger pápa és nem akarja észrevenni
Bergoglio őpápasága se', az istennek se'. Pedig hát a pápák kedvenc szórakozása volt az enciklikák kibocsátása, főleg a hitbeli kérdések helyes értelmezése tárgyában. Se szeri, se száma e bölcs írásoknak. E szent tanokról írja Madách

A szent tan - az mindég az álmotok
Ön átkotokra, bűnös emberek,
Mert addig csűritek, hegyezitek,
Hasogatjátok, élesítitek,
Míg õrültség vagy béklyó lesz belõle.
 

 c. portálon olvashatók a magyar nyelven is kiadott enciklikák.  Elég sok van ezekből is. Innen érhető el XIII. Leó Quod apostolici muneris címü,1878-ban kiadott enciklikája a szocialisták, kommunisták és nihilisták modern "eretnekségéről". Ebből is látszik, hogy a pápák az eretnekségekre voltak a leghaklisabbak. Érdekes, hogy Pat Robertson és Németh Sándor ordító eretnekségét (legalább az előbbit) Ferenc őszentsége nem hajlandó egy jó zaftos enciklikával kipellengérezni. Ez annál inkább felháborító, mert Amerika "iszlamista" zsoldosai a keresztényeket is írtják, pl. Szíriában is. Ez ellen az említett Krisztus-kúfároknak érthetően nincs kifogásuk, de a Vatikánban regnáló "jó pásztor" nem elégedhetne meg annyival, hogy bégeti a nyájat a Szent Péter Téren. Többet kellene tennie. Le kellene szednie a hamis keresztvizet a zsidó jézus-handlékról.

Így csak csak egy modernizált Kolonics formula alkotójának tarthatja magát őszentsége. "Szíriát megtámadnotok nem kell félnetek jó lesz ha mindenki beleegyezik én nem ellenzem." Remélem, a szíriai tanulságokkal okosodott emberek megtalálják a módját, hogy megfelelő helyükre rakják a vesszőket és megalkossák véleményüket a kétezeréves intézmény nyomorúságos erkölcsi állapotáról.

A kis egyházi kitérő után még visszakanyarodom az origóhoz. E kommentár írása közben hallgatom a rádiót és a televíziót. Közben olyan benyomásom támad, hogy Amerika és Európa népei lassan ráébrednek annak a kataklizmának a veszélyére, amelyet a zsidó téboly akar a fejükre idézni.

Annak örülnék a legjobban magam is, ha ez az írásom teljességgel okafogyottá válna az elkövetkezendő napokban.

2013.09.10-i frissítés

Hm, az Armageddonnak újabb olvasata van...
Sziria meghirdette az Elektronikus Armageddont
 más néven a "Digitális Intifádát" Izrael ellen. Az ünnepélyes megnyitó szeptember 11-én lesz, hogy Izraelnek eszébe jusson a WTC tornyok felrobbantása, meg esetleg a Stuxnet-virus, amit a CIA-val közösen vetettek be az iráni atomlétesítmények ellen. A program grandiózus.

"Banking system, nuclear stations, power Grids, defense platforms, airports, financial institutions and of course prominent media giants.In December 2012, when US Navy was already facing 110,000 cyber attacks every hour, the former CIA chief broke a news that a cyber attack could down all the significant U.S. sites at once and an economic downturn may occur which might be as serious as the 9/11 incident, calling it a ‘Cyber 9/11′.Keeping chief’s suspicion in mind, the sites indicated by him belonged to the banking system, essential infrastructure, nuclear stations and power grids. All these are essentials for a nations economy which, if compromised,  could be catastrophic." ~ "Bankrendszer, atomerőművek, elektromos hálózatok, védelmi platformok, repülőterek, a pénzügyi intézmények és természetesen kiemelkedő média óriások (lesznek a célpontok). 2012 decemberében, amikor az amerikai haditengerészetet már 110000 támadás érte óránként (!), az egykori CIA-főnök úgy értékelte a hírt, hogy az összes jelentős amerikai oldalakat érintő cyber támadások következtében gazdasági visszaesés következhet be, olyan súlyos, mint a 9 / 11-i eset következményei. A (CIA) főnök által megjelölt helyszíneket: a bankrendszert, az alapvető infrastruktúrá, a nukleáris erőműveket és a villamosenergia-hálózatokat a nemzetgazdaság lényeges részeinek tekinti, ha ezek sérülnek katasztrofális helyzet állhat elő."

A "hadmüveleteket" az Anon Ghost elnevezésü csoport koordinálja. Logoja = #OPIsrael reloaded. A hacker csoport központja Sziria. Hangsúlyozzák, hogy nem használnak sem orosz, sem kinai "licenszeket", viszont tevékenységüket világmozgalommá szeretnék terebélyesíteni. [Ez nem teljesen reménytelen, ha arra gondolunk, hányan szeretik Izraelt...]

Amerikának és Izraelnek erkölcsi kifogása aligha lehet a készülő rossz vicc ellen, hisz jóval hamarabb felállították saját kártevő cyberhadseregüket az U.S. Federal Cybersecurity Market elnevezésü intézményt és mérhetetlen pénzeket pumpálnak bele, hisz Amerikának mindenben a fölényre (superiority) van szüksége a kellemes emésztéshez. A szíreknek biztos nem lesz annyi dohányuk. Dehát a szegény ember vizzel főz. Holnaptól meglátjuk mire mennek a tudományukkal.

Ami azt illeti ez a kis intifáda a rakétáknál és a drónoknál sokkal hatékonyabb lehet azzal a gonosz ikerpárral szemben, amely nem győzi a szellemi kiválóságon alapuló legyőzhetetlenségét hangoztatni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013.09.08

Sz. Gy.