Változik az internetes
 a 2004.szeptember 25-én Debrecenben kötött megállapodás alapján.
S
zász (Zas) Lóránt úr közölte velem azon megtisztelő elhatározását: lehetővé teszi számomra, hogy bekapcsolódjak a Lap szerkesztésébe. A felkérést köszönettel elfogadtam. Persze én nem lennék én, ha nem rukkoltam volna elő mindjárt egy változtatási elképzeléssel, amely a Lap internetes kiadására vonatkozik.

A nyomtatott változat negyedévenként jelenik meg. Ez az "előfordulási gyakoriság"  az irodalmi körkép felvázolására maradéktalanúl alkalmas lehet. Ami viszont a politikát illeti, a "körképek"  nagyon gyorsan változnak...

A lap internetes kiadása a voltaképp nyomdai változat facsimiléje. Előnye, hogy a világ minden táján "kézbesíthető" , a kispénzű olvasók számára is. Hátránya, hogy mire a politikai információk  megjelennek esetleg, már nem illesztehetők bele a jelenidejű körképbe.

Javaslatom az volt, hogy a Honlap nyisson új rovatot a Magyarországon és az Elcsatolt Részeken megjelenő, magyar nyelvű lapokból összeállítandó, heti [később esetleg napi] sajtószemle és a fontosabb hirek kommentárjai számára.

Ez hozzásegítené a Kárpát - Duna Nagyhaza sorsának alakulását figyelemmel kisérő kűlországokban élő magyarokat, hogy csekély idő és energia ráfordítással eligazodhassanak  a gyakran ellentmondásos, sőt zavaros események hírei között.

Szász úr osztotta nézeteimet. Ami ezután következik, a pudding próbája.

A Honlap címe:
www.magyarokvasarnapja.com

A közeli viszontlátásra!

2004.09.27.

Szeszák Gyula.