A pápaság alkonya?

A szerkesztő előszava.

Az olvasó Inspectorunk forditásában, azaz jóvoltából [!], olvashatja Hector Carreon cikkét, amely a La Voz de Aztlan Honlapján jelent meg "A következő pápa lehet az utolsó" cimmel. A tartalmas Honlap "megérdemli", hogy a kitünő cikkek egyikét - másikát a magyar olvasóközönség is megismerje.

---------------- 

"És akkor egy nagy csodaMária történt a menyben; egy nő jelent meg napsugárban felöltözve, lába alatt a hold, feje körül tizenkét csillagból álló füzérrel. Áldott állapotban volt, fájdalmas kiáltással fiú gyermeknek adott életet, aki vas bottal fog uralkodni minden nemzetek fölött. És az Úr maga mellé ültette trónjára" [Leírás a Mexikó Királynője és Amerika Uralkodójából.]

Los Angeles, Felső Kalifornia, 2005, április 4 [ACN]. A küszöbön álló konklávé által választandó "Jézus Helytartója" lehet az utolsó, a bibliai jövendölésekben járatos római katolikus vallásos források szerint. Súlyos kataklizma közelít, amely egy teljesen új korszak kezdetét fogja jelenteni az emberiség számára. A Hosszú Maya Naptár szerint ennek dátuma 2012 december 21. A Nap és a Föld akkor egy egyenesben fog állni a Tejút rendszer tengelyével.

Ekkor lesz Jézus második eljövetele, aki akkor megalapítja az új Jeruzsálemet.

A legtekintélyesebb jövendőmondó St. Malachy volt, aki 1094-ben született. Szerinte 112 pápa lesz. II. János Pál volt a 110. St. Malachy szerint a 111. lesz a "Hamis Próféta", aki ki fogja szolgáltatni az egyházat a sátánnak, azaz a "Judeo-Mazonikus Konspirátoroknak. a 112. nem legitim pápa lesz, hanem a "Nagy Anti-Pápa". Róma le lesz rombolva, és a félelmetes bíró ítélkezni fog a nép fölött. Fr. Malachi Martin [1958] szerint "A Sátáni pedofilia kultikus aktusai a Katolikus Egyházban [voltaképp] Lucifer trónra lépésének szertartásai a Vatikánban". Fr. Malachi úgy hitte, hogy a Vatikánt évszázados erőfeszítések utána legfelsőbb szintekig megfertőzte a Sátánisták, cionisták és a nyugati nagytőkések "Világ­szövetsége". 1996-tól vált nyilvánvalóvá, hogy az Egyház legalábbis hallgatólagosan támogatja a szexuális bűnöző papokat.

Különösen sok ilyen eset Volt/van az USA-ban, ahol az Egyház dollár milliárdokat fizetett ki az ilyen tárgyú bírósági ügyek jogi rendezésére. Volt olyan eset, melyben több mint 500 gyermek volt sértett és a bíróság 85 millió dollár kártérítést ítélt meg.

Fr. John F. O'Connor emelte fel szavát a Judeo-Mazonikus konspiráció ellen, amelyik a Katolikus Egyházat belülről rombolja le. Ő hangsúlyozza, hogy a média által naponta terjesztett hírek a homoszexuálisokról és a leszbikusokról. rontják meg Amerikát.

Jézus az Anti-Krisztus után fog másodjára eljönni. A talmudista zsidók Messiásuknak fogják tekinteni az Anti-Krisztust. A talmudista zsidók "Lucifer választott népe", ellentétben a tóraista zsidókkal, akik Mózes követői.

Egy végső nagy harc lesz a bevezető idézetbeli asszony és Lucifer között.

Ki az új Farizeusok? Akik gyűlölik Istent, a jót, az erkölcsöst ,de főképpen az igazságot. Cselekedeteik teljesen különböznek szavaiktól. Akik igazolva látják a gyilkos, nemzetek közötti háborúkat a profit alapján. Ők a nemzetközi pénz-hitelezők, akik elszívják a szegény nemzetek életét. Akikhez a profit áramlik a pornográfiából, az internet-
ből, a drog kereskedelemből. A Szabadkőművesek szervezeteit és hasonlókat a Rotschlid Bankház alapította, hogy aláássa a kereszténységet. Fő tanaik a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei-ben van leírva, amit Henry Ford ismertetett a "Nemzetközi Zsidó" c. könyvében.

A keresztények legyenek óvatosak, hogy ne hibáztassanak minden zsidót. Nekik két típusuk van, azok akik a Tórát és Mózest követik és a Luciferiánusok, akik a Talmudot. A Talmud visszájára fordítja a legtöbb bibliai tanítást a lopásról, a gyilkosságról, a szodomiáról, és Krisztus
gyűlöletéről. A Farizeusok fölébe helyezik a Talmudot a tórának és ez az antiszemitizmus egyik oka. [Kicsit naivak ezek a mexikóiak! A ford.]

Lucifert 1963-ban emelték [újra; a ford.] trónra a Vatikánban. A Luciferiánusok most a Vatikán falain belül várják, hogy megválasszák a "Hamis Prófétát, aki majd átjátssza az egyházat az Anti-Krisztusnak.

---------------

Mayák titokzatos, igen fejlett nép voltak, kiváló matematikusok és csillagászok. Sokkal pontosabb naptárat készítettek, mint a Gregoriánus.  Naptáruk a Nap, a bolygók, a csillagok és a Tejút megfigyelésén alapult. Ők ismerték a Tejút centrumának a helyét, és nagy jelentőséget tulajdonítottak a csillagok keletkezésének és pusztulásának a centrumban [fekete lyuk].

A Mayák csillagászati tudása egy még régebbi, még titokzatosabb civilizációtól, a Teotihuacan népétől származik.

A Mayák a Tejút centrumát "Kozmikus Anyaméh"-nek tekintették, amiben a mi világunk született [Nagymértékben helytálló, a jelen tudományos gondolkozással egybevágó gondolat - a fordító].

-------------------------------

A szerkesztő utószava.

Eddig az irás. Igy vélekedik egy délamerikai. Ne feledjük: a Madách által vizionált "vérengző kereszt" áldozataivá lett a délamerikai népek sora. Ők aztán igazán tudják, mi is az a holocaust. Ám nekik nem adatott, egy Kertész Imre. Tragédiájukról irott könyvekért nem osztogattak Nobeldijakat. Nem fejnek bankszámlákat sem...


Debrecen, 2005.07.07.

Inspector.