Megint a bíróságon.

A cionizmus dicsérete.

Már lassan hozzászokom, hogy hetvennégy éves ülepemmel ismétlődően a bíróságok padjait kell koptatnom, mert prózám nem tetszik egyeseknek. Ezuttal a nyalóka - cukorkás dinasztia timóka-szörpös tagjával Dr. Timár György ügyvéddel volt csörtém a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

 

E nagy horderejü ügy előzményeit két korábbi kommentárban megírtam. Lásd   [ "A harmadik Erő Pártja" , illetve a "Denevérek honfoglalása" ]

 

Az úgy volt, hogy a jurtás Romhányi megjelent egy általam rendezett debreceni gyűlésen, egy barátom társaságában, és miután sikerült belém dumálnia, hogy én egy közismert és köztiszteletben álló magyar hazafi vagyok [ki ne hinne el magáról ilyesmiket...] rápalizott, hogy lépjek be egy misztérium-játékba, amit ő visz szinre, amelynek neve "Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés". Óh hiúságok hiúsága - beléptem.

 

Szépen haladtam is felfelé ezen elképzelt szervezet virtuális szamárlétráján. Olyannyira, hogy az egyik alelnök lettem és várományosa, Romhányi után, az ügyvezető elnöki tisztségnek.

 

A "Nemzetgyülésnek" volt belső alkotmánya, már hogyne lett volna, és abban - többek között - az áll, hogy Nemzetgyülés politikai párrtokon felül álló szervezet. 

 

Ehhez képest nem kis meglepetéssel hallgattam Siklaky István felolvasását egy elnökségi ülésen. Ez arról szólt, hogy a közelmúltban megalakult a "Harmadik Erő Pártja" Dr. Timár György ügyvezető elnöklése mellett. Az ujdonsűlt párt vezetősége már be is mutatkozott a Budapest TV-ben [Dr. Timár György fizetett műsora keretében]. Az elnökségi tagok között szerepeltek még a szabadeurópás Drábik János és Tőke Péter alias Peter Sheldon, akik tagjai voltak a Nemzetgyűlés elnökségének is. Siklaky határozati javaslatot terjesztett elő arra nézve, hogy a Nemzetgyűlés [és a hozzá társult szervezetek] ismerjék el "saját pártjuknak" ezt a színtársulatot.

 

Ezt bátorkodtam ellenezni, rámutatván hogy mi itt többen magyar nacionalisták, egyben nemzeti - szocialisták, a harmadik út követői vagyunk és elfogadhatatlannak tartom/tartjuk, hogy egy olyan pártot sózzanak ránk, amelyet egy cionista vezet. Erre azért mertem hivatkozni, mert amikor Dr. Timár György settenkedése ellen már korábban szót emeltem, Romhányi egyetértett velem azzal, hogy Dr. Timár György mint ismert cionista nem juthat meghatározó szerephez a Nemzetgyűlésben.

 

Nos ebből keletkezett a ribillió. Timár kereken letagadta, hoigy bármiféle köze is lenne a cionizmushoz. Romhányi pedig természetesen kifarolt saját kijelentése mögűl.

 

A következmény egy, súlyos helyesírási hibákkal terhelt, magánvádindítvány lett Dr. Timár György szerkesztésében. Ebben leszögezi a következőt.

"
Minden valóságalapot nélkülöz az, hogy dr. Tímár György bármiféle összefüggésben állna a cionizmussal - akár eszmeiséget, akár szervezeti kapcsolatot – illetően."

 

A mű talmudi alattomossága nem abban fejeződik ki, hogy a hazug mást nevez hazugnak.

 

Nem is az alábbi ánzágolásban. "Maguk részéről ezzel is deklarálják teljes jóhiszeműségüket-, az igazság feltárásával szembeni tiszteletüket – valamint azt, hogy nem kívánnak élni – holmi formális jogkorlátozások -, bizonyítási problematikák méltatlan és álságos eszközeivel. Lehetőséget kívánnak biztosítani ahhoz, hogy dr. Szeszák Gyula bizonyítsa be, hogy milyen objektív tények alapján követte el nem kiprovokált kinyilatkoztatásait. Ha nem sikerül bizonyítania  kijelentései megalapozottságát,- úgy viszont ebből majd mindenki levonhatja maga és környezete számára – az értékítéletet."

 

A talmudi gyűlölködő alattomosság a következő passzusban leplezi le önmagát. "Tekintettel arra, hogy magánvádlók jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy alappal tételezhetnék fel megvádoltról, az általuk sérelmesnek és teljességgel megalapozatlannak – objektíve súlyosan hátrányt okozónak minősített – megnyilatkozásait küldettetés következtében tette, - így azok logikával követhetetlen motivációira tekintettel indítványozzák a realitást felmérő adottságai orvos szakértői megállapíttatását. "

 

Tetszenek kapiskálni, mire utazik Timár úr? Dugják Szeszákot a bolondok házába, de legalábbis nyilvánítsák hülyének, hogy az ügyvédi hivatás gyakorlásának jogától, alkalmatlanság címén, megfosztható legyen.

 

Hát ezt jól kifundálta az előbőr fogyatékos vén gígerli, aki előszeretettel lépett fel uszkárja társaságában gyakori TV. szereplései során.

 

Úgyszólván üres kézzel indultam a csatába. Romhányit ugyan elvitte időközben az ördög, de meghalt Darab Csaba is, aki tudta és merte volna tanúsitani, hogy Romhányi cionistázott legelébb. Vallomása egyébként sem lett volna elégséges bizonyíték Timár cionista voltának bizonyítására.

 

Védekezésem tehát csak a következőkre volt alapítható.

 

Nem tagadhattam amit kimondtam és leírtam [quod dixi - dixi, quod scripti - scripti]. Azzal érveltem viszont, hogy "inkriminált magatartásom" két okból sem tényállásszerű, azaz nem valósit meg bűncselekményt. Az egyik, hogy a cionizmus nem szitokszó. Ha valakiről azt állitják, hogy cionista, ezáltal nem teszi ki közmegvetésnek.

Mit mondjak, nyeldekeltem kissé amikor e mélyértelmű fejtegetést előadtam. [Arra gondoltam, bedobom ha kell: az inkvizíció is ezerszámra kinzott, gyilkolt ártatlanokat, a hájas püspök mégsem tehet feljelentést, ha tisztelendő atyának szólitják... A gyilkolás nem szennyez... Ezt végülis nem kellett bedobnom.]

 

A másik érvem az volt, hogy az Alkotmánybíróság elvi állásfoglalása szerint aki közszereplést vállal, annak magasabb a kötelező tolerancia - küszöbe a negativ értékítéletek vonatkozásában, azaz többet kell nyelnie, mint egy becsületes állampolgárnak.

 

Timár, ezt hallva, kijelentette: ő nem közszereplő. A birónak kellett felvilágosítania, hogy egy politikai párt megalapítása és ennek beharangozása a televizióban közszereplés, illetve annak egy szolidabb változata. Timár a közélet résztvevője, vagy valami ilyesféle.

 

Mindezek alapján felmentettek - büncselekmény hiányában. Timár természetesen fellebbezett, elitéltetésem végett. Még van tehát egy menet a Fővárosi Bíróságon.

 

Oda már nyugodtabban megyek. Találtam ugyanis valamit.Az Interneten böngészgetve az alábbi címre bukkantam: http://www.mkogy.hu/kepviselo/elet/t377.htm  A link e link "hivatalos életrajza". És mit gondolnak, mi áll benne? Nem fogják kitalálni!

 

"Részt vesz több közérdekû alapítvány, így a Timár-Neuberger (1990) és a Talmud - Tóra 
(1990) tevékenységében, a Torgyán Alapítvány (1992) megalapítója."

 

Grácia fejemnek, ha úgy gondolkodom: aki Talmud Alapitványt gründol, az nem állithatja magáról, hogy "... minden valóságalapot nélkülöz az, hogy dr. Tímár György bármiféle összefüggésben állna a cionizmussal - akár eszmeiséget, akár szervezeti kapcsolatot – illetően." Itt emlitem, e Honlap több helyén foglalkoztam a Talmuddal. Az "Archivum" listában fellelhetők a kommentárok.

 

Úgy tünik, Timár úr úgy vádolt engem, hogy magával kapcsolatban hazudott. Érdeklődéssel nézek a második menet elébe. Készülök rá, hogy néhány kérdést feltegyek egyáltalán nem tisztelt vádlómnak.

 

Hogy mi ebből a tanulság? Hát az, hogy a demokrácia annyit tesz: nem félni. Nem félni a cionistáktól sem!

 

2006.05.23.

 

Sz. Gy.