Mottó: A krematóriumok az emberi
lelkekben épűlnek előbb. Ti építitek
magatoknak, tégláról téglára, a
Talmudból agyatokba szivott eszelős
dühvel.

        

 

                  

 

                              Vendégvadászok a magyar rónán.
                                              Krematóriumépítés. 


Néhány idézet a "Legkedveltebb"-ből, kommentárjaim a sorok között.

Náci háborús bűnösöket fognak keresni nálunk
NOL • 2004. május 16. 17:51

A Simon Wiesenthal Központ nagyszabású kampány keretében még élő háborús
bűnösöket akar felkutatni ... Magyarországon...  
A Magyar Állam joghatósága, kizárólagos illetékessége máris megszünt volna a saját területén, saját állampolgárai által elkövetett büncselekmények nyomozása, a bíróságok előtti vádolás joga vonatkozásában? Ilyen hamar? Még alig léptünk az EU-ba.

A kampányt legkésőbb június közepén akarják elindítani – közölte Efraim Zuroff. Sajtóértekezletet tartunk, újságokban hirdetést teszünk közzé és telefonos forródrótot is létesítünk ... az akciónak az Utolsó Esély Művelet a neve. A nácivadász Simon Wiesenthalról elnevezett központ tízezer eurós jutalmat akar adni mindazokért a jelzésekért, amelyek bűnösök elfogását, elítélését eredményezik. Kitől kaptak erre engedélyt a derék sintérek? Állampolgári jogok biztosai - hogy állunk pl. az adatgyüjtéssel? Most miért nem rikácsoltok?

lIyen kampányt már rendeztek Lettországban, Litvániában, Észtországban, Romániában, Lengyelországban és Ausztriában Derék országok! Derék népek! Derék hatóságok!, s állítólag bejelentések százai futottak be a központba. Hát igen, amikor a németek megszállták az országot állítólag akkor is záporoztak a feljelentések. Arról nem szól a fáma, a Gestapo mennyit fizetett per kopf. Ez egy tiszta üzlet tizezer Eurongy egy magyarért. Szép pénz. Bizisten körbenézem az öreg szomszédokat. Hátha mázlim lesz. Egy kis kényszervallatás, az ipse beismer, én meg lecserélem az öreg Opelt.

Szerinte Európában még háborús bűnösök ezrei élnek. „Minden olyan helyre elmegyünk, ahol zsidókat gyilkoltak meg. Ezekben az országban él a legtöbb cinkos is” "Cinkos" alatt az izraeliták azokat is értik, akik nem voltak elég bátrak felkoncoltatni magukat érdekükben és helyettük, valamint ezek leszármazóit - hetedíziglen. Lassan már a dédunokáknál tartunk. Nekik kell lelki penitenciát elszenvedniük az elhúnyt felmenők helyett.  – mondta Efraim Zuroff.

                    (MTI)

A Wiesenthal-központ „Utolsó alkalom”-akciója

NOL • 2004. május 17. 16:03 • Szerző: Tel-avivi tudósítónk

A kampány 2002-ben, azzal a nem titkolt szándékkal indult, hogy – a holokauszt dokumentálása mellett – a múlttal való szembenézésre ösztökéljék a NATO és az EU új tagjait. Ösztökélni a barmot és a barommal egyenértékű gojt szokás a talmudi előirás szerint. A "Holocaust ipar" című könyvből, de más forrásokból tudható, hogy a bünbánatot mindig követi a számla és ez így megy az idők végeztéig. Vagy mégsem? Ezt a balti országokban kezdte a központ, mivel Észtországban, Lettországban és Litvániában sejti a legtöbb, még élő nácit. Végül több mint kétszáz embert felleltek, akik közül 72 ellen indult eljárás.

Az eredmények nyomán tavaly Ausztria, Lengyelország és Románia is bekerült a „célországok” Ez legalább világos beszéd. Célország, célzott megsemmisítés. Ezek szerint Jahve minket is Mózes népe kezére adott? Aki a folytatásra kíváncsi kezdje olvasgatni az Ószövetséget! Marha plasztikusan le van írva a forgatókönyv. közé. Csak Ausztriában 121 nevet tartalmazó listát adtak át a hatóságoknak. A Wiesenthal központ főként Romániát, de az osztrák és az észt igazságszolgáltatást is elmarasztalta a segítőkészség hiánya miatt.

A kampány újabb, hazánkra is kiterjedő bővítéséről Efraim Zuroff, a központ jeruzsálemi irodájának vezetője azt nyilatkozta: ha találnak feltételezett háborús bűnösöket, akkor azok bíróság elé állítását és megbüntetését is kezdeményezni fogják. Ez lesz a "mószer" hadművelet. De az akció elsődleges célja a dokumentálás. „Egyre kevesebb a túlélő, és amit nem sikerül kideríteni az elkövetkező években, azt javarészt örökké homály fogja fedni” mint Zuroff úr agyát.– érvelt tel-avivi tudósítónknak nyilatkozva Zuroff.

 

Simon Wiesenthal tavaly, 95 évesen a jeruzsálemi központra bízta a tömeggyilkosok felkutatását ... idős korára hivatkozott; szerinte az életben lévő tettesek túl öregek és betegek a felelősségre vonáshoz. Ám a jeruzsálemi központ nem tekinti mentségnek a bűnösök korát. Kérdés persze, hogy mit kezdenének – ha vannak egyáltalán „köztünk járó gyilkosok” – mondjuk egy kilencvenéves nyilassal vagy nácival a magyar hatóságok. Hát mit kezdtek azzal a szerencsétlennel, akit Demjanyuknak néztek és kihurcoltak Izraelbe? Vajjon hányszor rugták seggbe, mig kide rűlt: melléfogtak? Mennyi dohányt gyüjtött a javára az "Anti Diffamation League?" Jómagam abban a megtiszteltetésben részesűltem, hogy elláthattam vitéz Szendy József védelmét, akit kitaszított Amerika, mert kiderült, hogy a Nemzeti Számonkérőszékhez vezényelt csendőr alakúlatnál szolgált. Itthon a "Csendőrsorsok" című könyve miatt állították bíróság elé. Toll le nem írhatja, hogy a bíró milyen útálattal nézett a vádíratra és az ügyészre és milyen respektussal a csaknem kilencven évesen is szép szál, büszke és bátor magyarra. Felmentették persze és az ítélet fellebbezés híjján lett jogerős. Az öreg él még. Na, én tudom a címét, majd írok Zuroff úrnak hol találja és hova küldje a júdáspénzt... De félre a sületlen tréfával. Elszállt a hülye agyatok? Nem elég magas még az antiszemitizmus lángja? Hát persze még srófolhatjátok feljebb a lámpabelet. Csak rajta! Valamelyik hülye Soros-bérenc firkász azt írta az ÉS-ben, hogy az antiszemitzák mind azzal kezdik: "nekem zsidó barátom van." Mit tesz isten, nekem is van egy zsidó barátom, az egyetlen barát, akivel kb. 30-éve összejárok - családi szinten. Nos, hát szoktunk politizálgatni. Neki mondtam, mikor Csurkát szidta, hogy ne izgassa fel magát, mert olyan antiszemitizmust Csurka tíz szónoklattal sem tud előidézni, mint Haraszti Miklós, pusztán azzal, hogy a képernyő elé tolja azt a maoista pofáját.

Nácivadászat, kis eséllyel
NSZ • 2004. május 20. • Szerző: Nyusztay Máté

Kevés esélyt adnak a sikerre a szakértők a Simon Wiesenthal Központ magyarországi „nácivadász” akciójának. Ha találnak is itthon élő háborús bűnösöket, illetve szemtanúkat, aligha bizonyítható, mit tettek/láttak hatvan évvel ezelőtt.

A még életben lévő és eddig ismeretlen háborús bűnösök nyolcvanévesek elmúltak, mint ahogy a túlélő szemtanúk többsége is. Emiatt is szkeptikus a Wiesenthal Központ hamarosan induló akciójával kapcsolatban Karsai László történész. A neves holokausztkutató emlékeztetett: Magyarországon 1945 után több mint 40 ezer embert tartóztattak le, közülük csaknem 27 ezret elítéltek – 189 főt halálra. A többiek Ausztráliába, illetve Észak- és Dél-Amerika országaiba menekültek, ahol érdekes módon a Wiesenthal Központ nem kampányol Ehhez ugyanis olyan kormányok kellenének, mint a mienk és amerikai megszálló katonaság, szerződtetett kinzó-kúrvákkal.– tette hozzá a történész. – Hiány van bizonyító erejű erejű iratokból is – mondja. Karsai szerint hatvan év távlatából pedig szinte lehetetlen bebizonyítani az elkövetők bűnösségét. Nem véletlen, hogy Izrael is felhagyott a nácik üldözésével. Helyesebben azon államok nácijainak üldözésével, akik tejeltek és tejelnek Izraelnek. A kutató a zsidó állam példáját tartja követendőnek. A Wiesenthal-akciót hecckampánynak, Ez nem hecckampány, hanem tarhálás, amint az rövidesen ki fog derűlni. a nyomravezetőknek felajánlott tízezer eurós „vérdíjat” felháborítónak nevezte.

 

Bócz Endre, az igazságügy-miniszter főtanácsadója azt mondta lapunknak: nincs akadálya, hogy a nemzetközi jog szerint el nem évülő háborús bűnök magyar elkövetőit itthon állítsák bíróság elé. A felelősségre vonás alól nem mentesíti az elkövetőket, ha parancsot teljesítve hajtották végre tetteiket, de az időskor és a büntetlen előélet is csak enyhítő körülmény lehet – tette hozzá Bócz Endre. Bőcz Endréhez én is hozzáteszek valamit. Az úrlovas Bócz fővárosi főügyész volt, amikor és megyei főügyész voltam. Kissé jobban utáltam, mint Györgyi Kálmán legfőbb ügyészt, mert Bócznak még modora sem volt. Mentalitását illetően szakasztott Györgyi volt csak még arcátlanabb, cinikusabb Györgyinél is. Jól emlékszem arra az országos főügyészi értekezletre, amikor Györgyit az MDF. megszorította kissé és kénytelen folt fogcsikorgatva elrendelni néhány nyomozást a "sortűzperekben". Nos épp Boócz volt az aki az egészet hülyeségnek minősítette azzal [is] érvelve, hogy az időmúlás folytán is reménytelen a cselekmények bizonyítása. Dehát Boócznak csak addig volt emberi tartása, amig gipszben volt, mert ledobta a ló.

 

 

Eichmann elfogója Budapesten

NSZ • 2004. május 25. • Szerző: Hírösszefoglalónk

 

Nem vagyok nácivadász, katonaként kaptam a parancsot – jelentette ki hétfőn Budapesten Peter Malkin, az izraeli titkosszolgálat egykori ügynöke, aki több mint negyven éve elfogta, és Izraelbe vitte Adolf Eichmannt. Az egykori Moszad-ügynök 1960 májusában, Buenos Airesben fogta el a több mint hárommillió zsidó deportálásáért felelős náci főtisztet, akit Izraelben halálra ítéltek, majd 1962-ben kivégeztek. Peter Malkin – más neves személyiség mellett – június 1-jén a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban tart előadást a vészkorszakról, az antiszemitizmusról és a toleranciáról.

Magánvéleményem szerint, aki bűnt követ el, annak meg kell fizetnie érte” – mondta az egykori ügynök a tolerancia Ez az egész zagyvaság az orwelli "duplagondol" tipikus esete. Mi az, hogy "alapítványi tolerancia? Izrael toleráns a tömeggyilkos, sokszázezerszeres háborús bűnös miniszterelnök: Sharon irányában. [Türelmes volt a terrorista Begin és Shamir irányában is, akik történetesen szintén miniszterelnökök voltak egykoron. Begin béke nobeldíjas is lett az ítészek örök gyalázatára.]   elterjesztésén munkálkodó alapítvány sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, mi a véleménye a jeruzsálemi Wiesenthal Központ kezdeményezéséről a még élő háborús bűnösök felkutatására. Úgy vélte, nem számít, hány évesek a háborús bűnösök, hiszen őket sem érdekelte az áldozataik kora. A Wiesenthal Központ egy hete jelentette be, hogy kampányt indít a még megbúvó háborús bűnösök megtalálására és felelősségre vonására. Várjuk hát a kampányt. Nálunk még nem egzisztál az Al Kaida, de behurcolják, az izraeli vadászok, mint a hajópatkányok a pestises bolhákat. Hát gyertek csak! Shalom!

 

2004.05.27

 

Sz. Gy.

 

!Napihir

 

Egy eleddig ismeretlen [vélhetőlg usztasa] szervezet a következő bejelentést tette.

 

Ha és amennyiben egyetlen horvátnak bántódása esik, az "Utolsó Esély" akció következtében, kiirtják az összes horvátországi zsidót.

 

Horvátország volt azon kevés államok egyike, ahol az "Iczig! Nem jutsz el Auschwitzig!" formulát gyakorlatban is megvalósították. [Nem a stadionokban óbégattak, mint nálunk.]

 

Okos nácivadászok! Most el kell döntenetek, komolyan veszitek e a dolgot.

 

Más.

 

Az akció reakciót szűl elve és törvénye alapján szervezés alatt áll egy "kommunistavadász kommandó"; külföldi székhellyel, továbbá Magyarországon, az elcsatolt területeken és egyéb szórványmagyarság által lakott helyeken működő szekciókkal.

A bűnfelderítés és felelősségrevonás fajra, nemre, vallási felekezetre és korra tekintet nélkűl történik. Ha az eredményességi statisztika a felsorolt kategóriák egyikénél - másikánál netán túlreprezentáltságot mutat ez nem a kutatás elfogúltságát, hanem azt bizonyítja, hogy a magyargyilkolásból nem egyforma mértékben vették ki részüket annakidején a különféle csoportok képviselői.

A felelősségrevonás háromféleképp történik.
"In vivo", azaz valóságosan,-
"In contumatiam", vagyis a gyanúsított távollétében,-
"Post mortem", tehát a gyanúsított elhalálozása után.

Nem lehet egyetérteni szobrok [Churchill] és síremlékek [Rákosi] vörös festékkel történő leöntésével. Az elhalt tetteit sírfeliraton
kell megörökíteni. Továbbá a terhére megállapított tényeket nyilvánosságra kell hozni.

 

A meggyilkoltak, megkinzottak és meggyalázottak ezáltal kaphatnak elégtételt, in vivo, vagy post mortem.

2004.08.21

 

Sz. Gy.