Colin Powell 

COLIN LUTHER POWELL KÜLÜGYMINISZTER ÚRNAK! 

Department of State,
2201 C Street, NW,
Washington.
DC 20520
USA
 

MÉLYEN TISZTELT EXCELLENCIÁS ÚR!           

Sajnálattal kell tájékoztatnom Önt, hogy az USA Külügyminisztérium által publikált, az európai országok antiszemitizmusának növekedésre figyelmeztető éves jelentés egyes pontjai [meghatározásai], téves információk vagy hézagos történelmi ismeretek felhasználásával készültek.

A jelentés Magyarországot érintő részében, az antiszemitizmus erősödésével hozták kapcsolatba Teleki Pál balatonboglári szoboravatását, Teleki Pál szobraarra hivatkozva, hogy a néhai miniszterelnök fogadta el az első európai zsidótörvényt.

Tekintettel arra, hogy Teleki Pál életútját alaposan „feltérképeztem”, és egy közérdeklődést kiváltó tanulmányt is megjelentettem ebben a tárgykörben, ezért bátorkodom az éves jelentést [ebben a kérdésben] megkérdőjelezni, egyben a jelentés készítők ismereteit [bizonyító erejű tényekkel] kiegészíteni.

  1. 1920. szeptember 26-án, a numerus claususról szóló  XXV. Törvénycikket  nem Teleki Pál, hanem a Nemzetgyűlés fogadta el.
     
  2. Az 1920:XXV. törvénycikk az egyetemekre felvehető hallgatók számát szabta meg nemzetiség,  illetve faji hovatartozás alapján, tehát nem a zsidótörvény volt, hanem az egyetemi beiskolázásoknál tapasztalható torzulásokon  igyekezett javítani.  Ugyanakkor, az egyes egyetemekre felvett hallgatók névjegyzékével is igazolható, hogy az inkriminált törvény betartatásával Teleki kormánya nem foglalkozott.

  3. Érzékelhető, hogy a jelentés készítői nem ismerték azokat az állapotokat, amelyek a nemzetiségi és faji kérdésekben kialakultak a világon az elmúlt évszázad első évtizedeire. Teleki PálOroszországban zsidók tízezreit tiltották ki a nagyobb városokból, központilag szabták meg, hogy milyen foglalkozást űzhettek, és milyen tanulmányokat folytathattak.  Az USA-ban a színes bőrűeket diszkriminálták, nem járhattak egyetemre, az éttermekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig csak a számukra kijelölt helyeket vehették igénybe.Teleki Pál volt az egyetlen miniszterelnök Európában, aki kétszer is nemet mondott Hitlernek [Horthyval Horthy Miklós egyetértésben], majd 1939-ben mintegy 160 ezer lengyel menekült [köztük mintegy 15-16 ezer zsidó] előtt nyittatta meg a magyar-lengyel határt, biztosította számukra a szükséglakásokat, az élelmet, az óvodákat, az iskolákat, az orvosi ellá tást, a pénzsegélyeket, a továbbutazóknak pedig a magyar útleveleket.
     
  4. Teleki Pál volt az, aki ellenezte a magyar csapatok részvételét a Jugoszlávok elleni német hadműveletek során, majd a vis maior-ként bekövetkezett háború elleni tiltakozásként öngyilkos lett, halálával igazolván, hogy a magyar nemzet csak kényszer hatására cselekedett.  Erre mondta Churchill [!], hogy a második világháborút lezáró béketárgyaláson: „Telekinek [emlékének] egy üres széket kell fenntartani a delegátusok asztalánál”.

  5. Teleki Pál szobra nem a „kormánynak köszönhetően” került felavatásra Budapest helyett Balatonbogláron, hanem a fővárosi közgyűlés kormánypárti tagjai, szavaztak a szobor budapesti felállítása ellen.  Balatonbogláron viszont nem több száz, hanem 2640 [azaz kettőezer-hatszáznegyven] résztvevő volt, köztük azok a lengyel zsidó menekültek [és/vagy hozzátartozóik] is, akik Telekinek köszönhetik az életüket! A szobor felavatásán én is ott voltam, a létszámra vonatkozó állításomat fényképekkel is bizonyíthatom. 

            Tisztelt Excellenciás Úr!             

Munkatársai figyelmét az is elkerülte, hogy az általuk „növekedőnek vélt európai antiszemitizmus ellenére” nem a zsidókat verik, üldözik, fenyegetik vagy rekesztik ki Közép-Európa egyes országaiban, hanem a magyarokat! Számos helyen nem használhatják anyanyelvüket, bezárják iskoláikat, adminisztratív eszközökkel gátolják külföldi utazásaikat, magyar nyelvű újságok vagy szépirodalmi és szakkönyvek beszerzését [erjesztését].

Tisztelt Excellenciás Úr!

Nem panaszlevélnek szánom az írásomat és nem is a segítségét kérem, hanem a kézzel fogható tények hiteles interpretálását munkatársai részéről.  Ne egyes elszigetelt jelenségekről nyilatkozzanak, hanem ellenőrzött és permanensen jelentkező adatok [információk] beszerzése, valamint elemzése [feldolgozása] alapján.

Vállalom, hogy munkatársai számára [mindennemű ellenszolgáltatás nélkül] hiteles anyagot szolgáltatok az antiszemitizmus közép-európai és kelet-európai [történelmi és aktuális] kérdéseiről, különös tekintettel Magyarország és Szovjetunió vonatkozásában. Figyelmükbe ajánlom az 1996-ban megjelent VÖRÖS VÍRUS című könyvemet, amelyben [részben] érintettem a nacionalizmus, az antiszemitizmus és a rasszizmus kérdéseit. Biztosíthatom Önöket, hogy az általam készült anyagok nem tartalmaznak semmilyen [nyílt vagy burkolt] "szélsőséges" tételeket. 

Úgy vélem, hogy tisztában vagyok az Ön sokoldalú és felelősségteljes elfoglaltságával, ezért észrevételemet kizárólag segítségnyújtásnak szántam, az igazság [valóság] feltárása céljából.

Kívánok Önnek jó egészséget és eredményes munkát, fogadja megkülönböztetett,
őszinte tiszteletemet!
   

                                                                                        Prof. Dr. Bokor Imre                                                                                         nyugállományú mérnök ezredes,                                                                                         a hadtudomány akadémiai doktora,
                                                                                        egyetemi tanár.

[Melléklet: angol nyelvű szöveg, csak a címzettnek.]