Új Torgyán show : "a hattyu halála". [Balett.]

A "neobolsevista diktatúra" puha léptei.Hejhó, hejhó ! Már csak egy törpe baktat a dzsungeltörvények között kanyargó dzsungelösvényen [Vigyorgó]. Bányából ? Bányába ? Nem ez itt a kérdés, hanem az kit/mit tett eddig zsebre, ill. tesz majd ezután ?

Erre még
Fejtő Feri bácsi se tudna válaszolni. Kénytelen az ember spekulációkba bocsájtkozni. Szerencsére ehhez az idő-puzzle játékhoz már elég sok lapka van összeillesztve és szépecskén gyűlik a többi is.

Mégegy alapvetés. A "homo politicusnak" mondott egyének egyrésze olyan mint a csecsemő, minden uj nekik. A régi dolgok pláne, ideértve mondjuk a tegnap történteket is ... [Sorry !!]. Igy a témát csak retrospektíve lehet kibontani.

Tulajdonképp a hírtelen kemény(k)edéssel van a probléma amely mint jelenség csak egy jól körülhatárolható körben okoz örömérzést.

A "több mint kormányváltás, kevesebb mint rendszerváltás" egy csendes amnesztiával indúlt. Legalábbis erre utal hogy egy Bécsben rodostózó (pénz)fejedelem ügyében a 2001.07.08-i naptárkimutatás szerint [Vas.Hir.] már 887-napja tartott a nyomozás. Száz-kétszáz vagy mégtöbb milliárd miatt senki sem ült a kóterben egy percig sem és mernék fogadni nem is fog soha.

Ha már Bécsnél tartunk idézhetjük
Járai Zsigmondot aki szerint CW. Bank ügy pedig nincs - slussz. Pedig ő nem Könyves Kálmán, hogy valamiről megállapitsa hogy nincs.

Csoda hát hogy akik a törpéből óriást csináltak azt hitték, ha igy bánik ellenségeivel még kegyúribb lesz a barátaival ... Hát jól melléfogtak mondhatom. Csak valahogy az embernek nincs kedve rajtuk röhögni, rátérek - miért.

Az uj módi a
Székely akcióval indult. Nem emlékszem fungált e már akkor az Imázsközpont. A produkció mindenesetre nagyon emlékeztetett arra amit gyerekkoromban a gyepmesterektől [sintér] láttam. Csak zárjelben emlitem, ha az urat történetesen nem fogja a festék, vagy beigazolódik amit egyelőre csak rebesgetnek, hogy mühiba történt, a nóta gondolom nem úgy végződik, ahogy kezdődött. Alkérdés : egy "tettenéréses" ügy és az elkövető miért aszaltatik ilyen tartósan ?

Aztán
Szabadi ... Én nem tudom, hogy valóban pénzügyi zseni e vagy csak azt csinálta amit a fiatalok. Mikor először patentbilincsben láttam [mélyen] magamban azt gondoltam, ha másért nem, a pofájáért meg a modoráért megérdemli.

De aztán jött
Nicolette - a lépcsőn lefelé ... szőkén, kócosan, gyámoltalanúl lehajtott fejjel, patentbilincselt vékony karja a zsaru markában. Erre viszont háklis vagyok mert lányom is vékony és szőke. Őt láttam annakidején abban a szerencsétlen kis ápolónőben akit "gyermekölés" miatt vezetőszíjas félbilincsben kisérgettek. [Igaz akkor kádári népi demokrácia volt, most meg orbáni polgári ... Micsoda különbség !]

Az események egy tényt már most kézenfekvő módon igazolnak :
Magyarországon a [büntető] jogalkalmazás megint "jogpolitikai irányelvek" járszalagjára kapcsolva funkcionál akkor is ha ezeket az irányelveket nem teszik közzé, vagy létezésüket tagadják !

Igy bekövetkezett a lehető legrosszabb : amit a római jog a "summum jus - summa injuria" formulával fejezett ki [a jogok összessége a jogtalanságok összessége]. Profánabbul szólva ott tartunk, hogy "quod licet Jovi, non licet bovi" [amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek].

Ma augusztus ötödikén a csiga-kettes műsorában,
Szabadi Béla kikérése kapcsán, Torgyán annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Polt Péter esetleg nem abból a büntető törvénykönyvből dolgozik amit ő a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt [szinte] abszolút elnöke hatályos törvényként ismer.

[Érdekes, nekem ugyanez jutott eszembe saját ügyem kapcsán a büntető eljárási törvénnyel kapcsolatban ...]

Erre mindenesetre jó lesz vigyáznia -mármint Torgyánnak- mert mint olvashattuk
Szentgyörgyvölgyi Péter máris amondó volt, hogy a frakció alighanem kiadná Torgyánt ha Polt kikérné ... Gusztusos - nem ? Az nem kevésbé, hogy az Ügyészség egyfelől ugy nyilatkozik, hogy Torgyán ellen nem folyik echte büntető eljárás. Persze, hiszen még nem kérték ki. Ugyanakkor az Origo egy szellentést regisztrál "ügyészségi körökből" [Blikk 2001.08.04] miszerint megalapozott lehet Torgyán József aggodalma ... Polt Péter viszont azt nyilatkozza a Népszabadságnak [2001.08.03], hogy országgyűlési képviselő ellen jelenleg [milyen finom eufémizmus, be' jól forgatta a nagy előd is] nem folyik nyomozás, vagy annak e l ő k é s z ü l e t e. Ez az előkészűlet mint jogintézmény engem is gondolkodóba ejt. Ha Torgyán jogi tanácsot kérne tőlem [ezt már megtette egyszer-kétszer] amondó lennék interpellálja meg a legfőbb ügyészt mig jódolga van, azaz szabadlábon futkos, hogy milyen Btk.-ból dolgozik, de kérdezzen rá egyuttal a Be.-re is. Ártani nem árthat. No meg a jó pap is holtig tanúl.

Nem tehetek róla, de a legkomolyabb témák kapcsán is léha asszociációk kerítenek hatalmukba. Most példáúl Torgyánról
Joseph Heller halhatatlan műve : "A 22-es csapdája" jut eszembe.

A regény főhőse Yossarian őrnagy egy őrülttel vitatkozik és az őrült őt őrűltnek minősíti azon rögeszméje miatt, hogy ismeretlenek meg akarják ölni. Erre a szándékra abból következtet, hogy éjszaka ágyúval lövöldöznek rá. Ez igy hülyén hangzik, de Yossarian éjszakai bombázó parancsnoka és az ismeretlenek a német légelhárítás katonái ...

Persze ebben a históriában fel kell bukkannia Daneeka Dokinak is
Veér András személyében aki már a[z alternativ] diagnózist is felállitja. Magyarországon politikust "alig gyilkolnak meg" igy aki ilyesmire komolyan gondol, az "üldöztetéstől szorong".

Ami mármost a letartóztatást illeti. Ha a páciens valamit elkövetett előfordúlhat, hogy kijelentéseivel előreszalad, így védekezik. ha semmit sem követett el csupán gyanakvásos betegség gyötri. Ezt mi vidéken úgy mondjuk üldözési mániája van ... Dehát egy Veér ráadásul a telefonnnál az egészen más. Persze a "csupán" gyanakvásos betegség komoly bajt csinálhat : magas vérnyomást, szívinfarktust, agyvérzést, magas cukorszintet. Nesze neked Torgyán ! De ezeket meg lehet gyógyítani - alkalmasint Tökölön a rabkórházban ...

Nem is tudom, ha Torgyán most olyan kijelentésre ragadtatná magát hogy csupa marhákkal van körűlvéve feljelentenék becsűletsértésért ?

Végül még egyet. A politika utjai kanyargósak. A rossz kanyartechnika végzetes lehet. Torgyán egyszer már gyanakodott, hogy [ha "alig" is] de meg akarják ölni, vagy büncselekmény gyanújába akarják keverni. Ennek kapcsán szóbakerült valami Cattani Kommandó ill. egy kese-szőrzetű úr aki mostanság azt állítja magáról, hogy csak munhkahelye változott, az erkölcsei nem [amit fenntartás nélkűl el is lehet neki hinni]. Akkoriban rendőrtiszteket cipelt közjegyző elé majd a parlamentben lobogtatta ezek pöcsétes nyilatkozatait. Később az említett urat jóbarátjának nevezte. Hogy vannak ezek a dolgok ? Nem gondolja hogy attól valóban felmehet a cukra, ha nem tudja, vagy nem akarja tudni honnan fúj a szél ?

Sz.Gy.