A tengelyA tengely az egyik olyan főnév a magyar nyelvben amelynek sokféle jelentéstartalma van, különösen valamilyen melléknévvel kapcsolva. Itt most azt a definiciót alkalmazzuk, mely szerint a tengely az az alapvető elem amely köré a többi elem csoportosul.

A tengely mint elem ugyancsak bonyulult fogalom. A lámpa - elem például egy világitóeszköz fontos tartozéka, a kétes - elem pedig ... de hát ezt ne magyarázzuk, mindenki érti miről van szó.

Előrebocsájtom lentebb csak olyan elemekről lesz szó, akik [már] nem kétesek. A tengely mibenlétét pedig egy
következő kommentár próbálja majd megvilágitani. [Ez a kommentár tehát csupán bevezetőnek van szánva egy későbbi valamihez.]

Hitte volna valaki, hogy
Szabó Iván és Csurka valaha egy tengelyen egyirányu forgásba kezdenek ? Ugye nem ! Most viszont a jelek szerint ezt teszik - a maguk módján persze.

Szabó Iván Szárszón lép fel és mindjárt az elején nem kéri ki egy F.T. monogrammot viselő úr azon kérdését, hogy vajon egy nyugdijas olajszőkitőt tisztelhet e a riportalanyban.

Majd mint virtigli pentito leleplező vallomást tesz arról, hogy a szőkités jóval korább kezdődött mint ahogy azt sokan gondolnák. Több évtizede például koromfekete szülők már ezzel az eljárással nemzettek szőkére [mondanám inkább kesére] egy kisfiut
Pintér Sándorkát, hogy a kis szöszkéből mire felcseperedik országos főkapitány, sőt még országosabb belügyminiszter legyen és pénzt kofferozzon az olajháromszögből a székesfővárosba

De mivel sok a pénz és kicsi a koffer sőt a csomagtartó is és ráadásul a pénzt nem lehet ZIP technológiával ugy tömöriteni mint például egy hangfájlt a számitástechnikában - óhatatlan hogy a poén[kodás] vége egy versike legyen :

"Aki eztet elhiszi,
Szamarabb a lónál,
Sőt mi több, még szamarabb
A Pallag Lászlónál."


Ha ha ha - nyerit erre a közönség, amely pedig illusztris. Mindjárt az első sorban [balról jobbra]
Vágó, Kunos és Demján háromszorharminckét müfogában gyönyörködhet, aki Hócipőt vásárol.

* * *


A másik showder sokkal komorabb környezetből száll a köztudat irányába.
Csurka lovagvára ez a Magyar Fórum - Szerkesztősége.

Istenem, mennyi falrengetőt láthatott, olvashatott e hasábokon az olvasó ! Micsoda leleplezések estek ! Kiderült, hogy az egyébként is gaz
Horn Gyula egyik szülője "izr." vallásfelekezetü volt !!! Igy aztán minden érthetővé lett előre és visszamenőlegesen !

A stilus persze itt is csurkai/tréfásra van konfigurálva.

A szamár [azaz hülye] Pallag gyerek homokozólapáttal kapirgál valamiféle lösztakarót. [Miért nem olajiszapot, hiszen abba biztosabban beleragad - beletörik a homokozólapát és még hülyébbnek ábrázolódik játszadozó Lacika ?]

Itt is szerepel természetesen az "aktatáskás mese". Aztán a Szabó féle "beismerésnél" is mulatságosabb eszmefuttatás arról hogy a fityfirittyes MSZP-nek semmi sem fontosabb mint bizonyitani, hogy mindenki legalább annyira sáros mint a jó Máté elvtárs.

Aztán jön az elmaradhatatlan : a szög fején találása.
"A fontos az, hogy Pintér belügyminiszter és rajta keresztül az egész kormány be legyen mártva."

Hát persze a kormány csak azért mártózik - ha mártózik - együtt Pintér urral, mert mint korábban már máshol emlitve volt, a kormányfő úr szilárdan összekapaszkodott Pintér urral. Egyszer majd az is kiderül - miért.

Mivel Csurka úr echte ellenzéki [őfelsége ellenzékije], természetesen nem zárja ki, hogy a kormány esetleg nem ártatlan. [Ugyan miért ne lenne ? Hisz nálunk valósággal tombol az ártatlanság vélelme és ugyan melyik független magyar biróság itélte el jogerősen a kormányt olaj vagy egyéb ügyben ? Egyik se ! Na látják !]

És aztán a slusszpoén.

Pallagnak nincs bizonyitéka, ha pedig nincs akkor csak szóbeli vádat [értsd : tanuvallomásokat] lehet cáfolni, ami csak annyit ér mint a visszaszitkozódás. [A mondat második részét Csurka úr biztosan érti - én nem, csak idéztem … ]

Miközben váteszünk kilyukadt saját zseniális végkövetkeztetésénél vajon észrevette e, hogy ugyanazt mondja amit
Kóródi Mária mosolynak álcázott fogvicsorgatással a parlamenti olajbizottságban, vagy Szabó Iván bohóckodva Szárszón ?

Egy alapvető tudatlanság felsejlik a csurkai eszmefuttatásból is : miként Kóródi kisasszony ő sem hajaz a büntető perrendtartáshoz, azaz nem tudja, hogy a tanuvallomás is bizonyiték.

[Kiderülhet : a polgári jogtudással is baj lehet, ha a fellebbezési biró is amondó lesz, hogy szerzőnk voltaképp nem is elnöke saját (és Gizike) pártjának ... ]

És ugyan honnan tudja ez a mindentudó/mindentlátó, hogy Pallagnak "nincs bizonyitéka", ha Pallag a kártyáit egyelőre nem fedi fel a "saját" bizottsága tagjainak, Ádernek, a sajtónak sőt magának a uristennek se ?

És mit fog majd irni ha kiderül, hogy Pallagnak mégis van bizonyitéka ?

És e ponton a gondolat visszakanyarodik a cikk elején tett fogalmi alapvetéshez mi az az alapvető elem a mely körül a többi elem csoportosul[va forog] ?

Egy képi asszociáció, egy dallam, egy szöveg tolakodik ide Gounod Faust-jából : " eladó az egész világ, aranyborju fennen trónol, minden őelőtte hódol, mindenki hitvány pénzt imád … áll a hajsza áll a bál a pénz körül, járja koldus és király s a sátán örül … "

Ugy tünik az ellenzékiséget mimelő katik is hajlandók beszállni a táncba.

Végezetül.

Vádoljanak bár izlésficammal, nekem valahogy humorosabbank tünik a drámairó vezércikkmüve, mint Szabó Iván pentitoimitációja.

És itt lentebb a reklám helye.

A tengelyről és az ügynöki létforma egyes sajátosságairól szó esik majd a következő kommentárban persze világért sem a fentebb emlegetettek bármelyikének személyével ill. életutjával kapcsolatban.

Debrecen, 2000.07.15.

Szeszák Gyula.