Sekély e kéj.Pintér Sándor a jelek szerint rosszul viseli a Olajbizottság kutakodását. Ennek tudható be, hogy "orvosi esetet" emleget, ami arra utal, hogy Pallagh Lászlót örültnek tartja,- továbbá azt állitja, hogy az olajügyben öt ért vádak hazugságok és ráadásul oly sekélyesek, hogy részletes válaszra méltatlanok.

Kedves Pintér ur ! Ideje felhagyni az ostobának tekinthetö vagdalkozással. Azt ugyanis nem ön dönti el, hogy méltóztatik e részletes választ adni, hanem az olajbizottság, amely szine elé idézheti és keményen megfaggathatja önt. Számitson erre.

Emlékezzen továbbá arra, hogy Pallagh ur személyében [végre] emberére talált Györgyi Kálmán ur is, akit mintegy tizéves müködése során még senkinek sem sikerült zavarba hozni, mégkevésbé sarokba szoritani. Györgyi ur korábbi joviális pökhendisége azonban szertefoszlott néhány kérdés nyomán.

A módszer pofonegyszerü. Ön kérd§pontok alapján jelentéstételre kötelezhetö. Jelentése elemzés tárgyává tétetik. Erröl háromhasábos "forgatókönyv" készül :

A-Idézet a jelentésböl,- B-Észrevétel,- C- Kérdés önhöz.

Mondanék egy példát. Öntöl a bizottság jeletést kérhet az elsö olajezredes Papp Imre és neje rehabilitációjáról, kártalanitásukról és Ferenczi Flóra alezredessé elöléptetéséröl. A forgatókönyv vélhetöen tartalmazza majd az Olajbizottság ezzel kapcsolatos észrevételét. A kérdés pedig valahogy igy hangzik majd : "quo jure ?"

Mit válaszol majd ?

Huszonnégymilliós hütlen kezelésért akár börtönbe is csukhatnak valakit. Miniszterek esetében ez ugyan nálunk eddig nem volt divat, de az EU-ban - ahová mostanában lihegünk- megesik az ilyesmi.

Kóródi Mária és társai hiába számitanak arra, hogy az olajbizottság nevetségessé válik. Kóródi Mária viszont máris azzá vált, hiszen Baló ur AKTUÁLISÁBAN kiderült, hogy a büntetö eljárási jog alapelemeivel sincs tisztában. Nem tudja jelesül, hogy a tanuvallomást a büntetö eljárási jog az önálló bizonyitékok között sorolja fel. Az észleleteiröl beszámoló tanu vallomásának hitelessége ugyan ellenörizhetö. Maga a tanu azomban vallomásának bizonyitására nem kötelezhetö.

Dehát majd meglátja.

Sz. Gy.