Oóh Justitia !!!

 

"Az archimedesi pont ..."

 


2001.07.05 -  Fővárosí Bíróság - 20.Bf.6532/2001 ügyszám. Abszolváltatott : jogerős rágalmazó lettem.

A Györgyi Kálmán és Fábián János elleni rágalmazási perem tárgyalására két "ujdonsággal" mentem.

Az egyik egy hangfelvételről készűlt szövegkiírás [+ magnó + hangszalag] amely a VPOP. különleges [nyomozó] osztálya vezetőjével Mészáros József úrral 1993 januárjában folytatott csevegésem anyagát tartalmazza. [Nota bene ! Mészáros úr annak a cégnek a vezérigazgatója lett amely keblére ölelte az időlegesen parkolópályán keringő Pintér urat és amely céggel kapcsolatban Tasnádi Péter most nem átallja azt hírelni, hogy megpróbáltatásai e céggel kapcsolatos konkurrenciaharc következményei, oly időben amikor már nem Kuncze Gábor a belügyminiszter ...]

E kellékekre azért volt szükségem, mert amikor még csak a Központi Kerületi Biróság előtt álltam nem volt szövegkiirás. A hangszalag másolatát pedig a bíró egy olyan szerkentyűn játszotta le, hogy én sem értettem a szövegből egy szót sem.

Igy "joggal" állapitotta meg ítéletében, hogy a hangfelvétel a volt Hajdu Bihar Megyei rendőrfőkapitánynak az olajügyben játszott szerepére vonatkozóan értékelhető adatot nem tartalmaz.

A hangfelvétel szerint viszont a 66 vagonos olajszerelvény elfogásáról intézkedő Mészáros József akkor erről egészen mást mondott ! Azt nevezetesen hogy az illető ur cselekvősége az olajszerelvény szabálytalan vámkezelése vonatkozásában egyértelműen igazolódott.

Mondott egyebet is - kérdezés nélkül. Azt nevezetesen, hogy Pintér úr az olajincidensről tőle irásbeli tájékoztatót kért és személyes kézbesítés utján kapott is arra a célra, hogy azt továbbitsa a Szegedi Ügyészségi Nyomozó Hívatalnak, ahol az illető úr és házastársa ellen más ügyben éppen eljárás volt folyamatban.

Az ominózus papir azonban hogyan hogyan nem sohasem jutott el rendeltetési helyére. Ezt ugyarról a szalagon Imolya Imre a Nyomozó Hivatal vezetője közli velem.

Erről szól 93.01.25-én személyesen a legfőbb ügyésznek kűldött jelentésem, amit az érdemi intézkedés nélkül ad acta tett.

A másik farba csupán a bögyömben volt [mint Kalina bíró ur és itélete]. Röviden arról van szó, hogy Csíkos Endre megyei vámparancsnok 1993.február 5-én írásban azt jelentette nekem hogy egy vámaltiszt olyan behozatali engedélyt fogadott el a Hungária Privát Petrol Kft.-től, amelynek alapján a vámkezelést egyáltalán nem lehetett volna a 66 vagon olajra elvégezni. Mégkevésbé lehetett volna úgy elvégezni, hogy a gázolajat tartalmazó szerelvényt HTO-ként vámkezeli le ugy, hogy -és most tessenek figyelni- kritika nélkűl elfogadja a VÁM 91 nyomtatványon az ügyfél megbízottja által feltüntetett árúmegnevezést !?

Az elsőfokú eljárásban már korábban idézett levél ezen passzusát szószerint felolvastam a Fővárosi Biróságon azzal, hogy ha és amennyiben a megbizott történetesen Papp Imre volt, az árúmegnevezés pedig a gázolaj helyett HTO, ugy Kalina bíró úr olyannyira melléfogott, hogy az ügyet ujra kell kezdeni, de nem vele, ill. általa ...

Sohasem ringattam magam illuziókban, gondoltam azonban arra is hogy ezeken az "archimedesi pontokon" a Fővárosi Bíróság nem fogja magát túltenni. Túltette ...

Az ügy további várható fejleményei :

Rekordgyorsasággal felhivnak hogy fizessek Gyögyi úr becsűletéért 120.000 Ft.-ot, vagy 400 napra vonúljak dutyiba napi 300 forintjával vezekelve bűnömért.

Esetleg nem rekordgyorsasággal kézbesítik számomra a másodfokú itéletet, amelyben a Fővárosi Biróság nyilván számot ad arról, miért ez volt az egyetlen alternatíva ...

Én magam nem hagyom a dolgot annyiban. Uj "COMMENT" keretében visszatérek az ügyre !

 

2001.07.10

Szeszák Gyula.