Új sorozat indúl, az
                                               

Az "anyag" maga barnás-fekete, de honi és külhoni históriája s szó szoros értelmében vérrel íródott, íródik. Mint "olajügyész" alaposan beleástam magam a témába. Azután engem ástak el... Egy rágalmazási bünpör még mindíg folyik ellenem ex Györgyi Kálmánné alias Kardos Éva és társai feljelentése alapján. A vád alól egyszer már felmentettek, de a "független"
Fővárosi Bíróság "tisztességes" eljárásban a felmentő ítéletet megsemmisítette. Most újra tárgyalják. Meglepetéssel szolgálok majd. Nem védekezni, hanem vádolni fogok, kerűl amibe kerűl. [Erre még visszatérek.]

A "Papa ügy" kapcsán ismét felvetődik bennem az alternatíva: "Fel! Támadok!" avagy "Feltámadok?" De miket is beszélek!? Nincs alternatíva, támadok! Ennek jegyében íródik már az első Comment is.

Nº 1.
Fodrozódik az olajtenger felszíne! De honnan fúj a szél?

I.

Éberen álmodom. Mintha az "Olajbizottság" előtt állnék ismét, mint tanú, ahol, a sajtó szerint, másfél óráig "meséltem" a Bizottság tagjainak. Hát nem. Egy vaskos dosszié volt előttem, okírati bizonyítékok [!]. Azok tartalmát recitáltam [fejből], hol szó szerint, hol értelem szerint. Majd a "mese" végén a kamerák kereszttüzében ünnepélyesen átadtam a paksamétát Pallag Lászlónak a Bizottság elnökének. De mielőtt erre sor
kerűlt volna, a bizottsági tagok egyrésze piszkoskodott velem, nyíltan vagy burkoltan. Szabályos keresztkérdezésnek vetettek alá.

Én azt találtam kérdés nélkűl mondani, hogy Györgyi legfőbb ügyész és helyettese Fábián törvénybe ütköző módon vonták ki a volt hajdu bihar megyei rendőrfőkapitányt a felelősségrevonás alól. Emiatt rágalmazásért elítéltek és a két makulátlan úr mintegy hárommillió Ft.-ot gombolt le rólam. Ráadásúl bírósági flepnit kaptak arról, hogy nem bünpártolók egyszóval becsületes emberek [hatóságilag].

Pedig az Olajbizottság jól indúlt. Csőstől érkeztek fontos papírok. Daloltak a tanúk. Pallag engem is szakértőnek szeretett volna, de Vastagh ex igazságügyminiszter megfúrt azzal, hogy már korábban adatot szolgáltattam az olajbizottságnak, tehát nem lehetek "pártatlan" szakértő.

Azért Pallaggal tartottuk a kapcsolatot, olyannyira hogy amikor Györgyi Kálmán parlamenti kihallgatására került sor, megkért: állítsam össze a felteendő kérdéseket. Megtettem...

Azután az űlésen, amikor rájött, hogy a Bizottság tagjainak többsége nem olvasta el Györgyi előzetesen írásban benyújtott bizonyítvány magyarázatát és azoknak sem akarózik kérdezni, akik tudtak volna,- dühében elővette a forgatókönyvemet és abból szóról - szóra "kikérdezte" Györgyit. Nem volt mese! Györgyi nem alkalmazhatta a parlamenti meghallgatásokon oly jól begyakorolt angolna - úszást. Nem volt módja hadoválni, adomázni és a kérdezőt kifigurázni. Az lett a vége, hogy maga jelentette ki, vagy a sajtó írta róla, legfőbb ügyészként érkezett és vádlottként távozott.

Azután gyülekezni kezdtek a Bizottság feje felett a viharfelhők.

Orbán kezdettől fogva útálta az egészet. Jól sejtette, hogy az olajvizsgálat egyik célszemélye az általa a vádlottak padjáról a belügyminiszteri székbe emelt, kirugott országos rendőrfőkapitány, Pintér úr lesz. Mielőtt a Bizottság nyikkanhatott volna, már sajtónyilatkozott, hogy Pintért ő gondosan megvizsgáltatta. Aki tehát róla rosszat mond [majd], csak rágalmazó lehet.

Kiröhögték Nógrádi Zsoltot a magyar pentitot. Majd  parlamenti meghallgatás előtti napon kapták le a tíz körméről Sándor Istvánt a Papát [minő véletlen]. Később az ügyész [porkoláb] jelenlétében kihallgatták ugyan, de az ilyen "tanúvallomás" valahogy nem az igazi. Van olyan feltevésem is, hogy saját védője Hegedűs kollega is ráült kissé védence szájára, de ez még tisztázásra szorúl. Tisztázva lesz...

Vészesen közelgett a bizottsági mandátum lejárati ideje és már csak Pallag nem látta, hogy a garmadába gyült anyag feldolgozására a hátralevő idő nem lesz elegendő.

Aztán a civakodás a Bizottságban. Az összpárti bizottság tagjai lanyhán rohamoztak ha ellenpárti személy került szóba, de a legkeményebb védőjátékot [catenaccio] játszották, ha saját kutya kölkét látszott fogni a fösték.

Egy jellemző epizód e körből. Orbán akkori főideológusa Tellér Gyula
érintkezésbe lépett velem, sőt Debrecenben is felkeresett. A "Flaskában" cseréltünk eszmét. Meggyőző érvekkel bizonyította, hogy az MSZP belekeveredett az olajügybe. Ezt nem tudtam [nem is akartam] cáfolni, de rámutattam, hogy az olajozás nem a Horn érában kezdődött és annak elmultával Orbán országlása idején sem ért véget, sőt akkor szökkent szárba. Ahogy megértette gondolatmenetemet tüstént búcsúzni kezdett...

Kikezdték Pallag idegeit is. Torgyán "kedves barátjának" titulálta Pintért, aki ellen korábban jegyzőkönyvi nyilatkozatokat hitelesíttetett a Cattani Kommandó tagjaitól [Labancz Ferenc és társai] arra nézve, hogy Pintér merényletet, illetve provokációt szervezett ellene. Aztán behívogatta Pallagot és hangosan ordítozott vele a Bizottság miatt.

Pallagnak pereket, büntető ügyeket akasztottak a nyakába. Kicsinálták, idegileg, erkölcsileg és anyagilag.

Orbán sietett kijelenteni, a mandátum leteltével bezár a bazár. A Bizottság nem kap moratóriumot. Össze "őcköltek" ugyan a huszonnegyedik órában egy "jelentést" amelyből két dolog teljességgel hiányzott: a tényállás és az esetleges felelősök megnevezése. Az Olajbizottság negatív mérlegét végülis Orbán vonta meg...

Hogy hova lett az írásbeli anyag? Jó kérdés! Ez a kérdés!

A bizottság elhantolása után az akkor ellenzéki [MSZP - SZDSZ] képvise
lők még nosztalgiáztak ugyan, de az olajügy kimúlt. A halál oka a hatpárti konszenzus!

Az ellenzéki erénycsőszökből miniszterek lettek [Kóródi - Juhász] és ugyanúgy amnéziába estek, mint korábbi bizottsági ellenfeleik.

II.

És akkor most a szélről. "Mit csinál a szél, ha épp nem fúj?"
Hát ez fogas kérdés. De most fúj. Sokan hajlandóak lesznek azt hinni, hogy egy bírói palástba bújt Jeanne d' Arc jogtörténelmet csinált. Ez nem így működik. A nagy pénzek - nagy érdekek szférájában nincsenek, nem lehetnek, nem engedhetők meg az eféle véletlenek.

Miről van, vagy inkább lehet szó? Hát szerintem arról, hogy leporolják az "olajdosszié" egyik fejezetét, amelynek vélhető címe:

"Orbán & Pintér - olajügy."

Hogy bizarr a feltevés? Lehet, majd meglátjuk. Idézzünk fel néhány multbeli tényt. Kuncze belügyminiszter úr seggberugta [bocs', a Tilost hallgatom néha...] az egész rendőrtábornoki bagázst Pintérrel az élen. Nagyon jól tette, de miért tette? A kirugásnak a morális összetevőkön túl lehettek politikai összetevői is [?!].

Orbán vállalta, hogy egy olyan kirugott egyénből csinál belügyminisztert, aki "jelölésekor" még egy közokirathamisitási ügy vádlottja volt [Zemplényi hazacsempészése (hamis útlevéllel) a becsapottak, nem utolsó sorban Izraelben becsapottak elől.] Hogy ez a büncselekmény súlyos e? Épp Fábián úr oktatott ki arra, mint megyei főügyészt, hogy a [jóval enyhébben minősűlő] magánokírathamisítás is súlyos büncselekmény, nem lehet bagatellizálni.

Nos, Orbánnak tudnia kellett, hogy másodfokon felmentik kedvencét, mert másképp nem kezdte volna [első]futam vesztesként futtatni. Honnan tudta? [Lásd másik Commentemet a korrupcióról.]

Nógrádi vallotta, hogy Flaisz és hasonszőrű társai besegítettek a választási kampányba néhány aktatáskányi zsozsóval. Jut eszembe, Flaisz ügye is "kedvezőtlen" fordúlatot vett, épp mostanában. Minő véletlen. Ülnie kell valamicskét. Felelnie kell cselekedeteinek - mondjuk - egy százaléka miatt.

Aztán Orbán az SMS forradalom és sok minden egyéb dacára elvesztette a választásokat és Pintérnek is menni kellett. De most neki áll a zászló! Hiába: buta a magyar, de legalábbis rövid az esze, még rövidebb az emlékezete.

Ha én most MSZP stratéga lennék, vajjon mit tennék?

Emlékezzünk csak, mit tett a FIDESZ annakidején azért hogy nyerjen? Felfektette az "Olajgate" dossziét és a bizonytalan faji összetételű Deutsch Tamás, későbbi sportminiszter [neki meg a vizsgája hiányzott, mint ahogy Pintérnek a priusza], a Parlamentben egy újkori Saint Just-ként mennydörgött a maszopos illetve szadeszes olajbűnözők és adósságszédel
gők ellen. Meg is nyerték a választást. Nem utolsó sorban annak köszönhe
tően, hogy a Fideszesek álruhába: a purifikátorok fehér tógájába bújhattak.

Hiába mondogatta akkor a nyelvmüvelés nagy alakja Horn Gyula, hogy "az egész 'olajügyben' egy csepp olaj sincs".

Mondom, most vesztésre áll az MSZP. Viszont az is nyilvánvaló, hogy az Orbán által bedózerolt "olajos" anyagnak néhány százaléka is tökéletesen elegendő lenne ahhoz, hogy megfordítsa a lapjárást.

Ehhez akadnának rendőrök. Ne felejtsük, Papa felső kapcsolata Tonhauser úr nem is enyhén szadeszes kötődésű. Sértődötten távozott a békés  nyugdijba. Azt hiszem szívesen ringbe szállna még egy két csörtére.

Bíró is akadna. Mindenre akad...

A komoly akadály Polt úr, aki sikerrel védi hadállásait és mintegy száz szóból álló teljes [!] szókincséből merített "ékesszólásával" elhárít minden támadást. Elvisel minden parlamenti fiaskót. Úgy gondolja, már fejen állva is kibekkeli, amig újra Orbán űl a miniszterelnöki székbe és őt hőssé 
avatják, esetleg új lovagrendet aalpítanak tiszteletére.

Felvethető, hogy mivel a Polt ellen makacsúl ismétlődő támadások nyilai
nem tudták átütni a kapitális pofátlanság páncélját, a stratégiai célok változatlansága mellett, uj taktikai fegyverek és módszerek bevetéséről, kipróbálásáról van szó [?].

Szóbaesett a 80 évre szóló titkosítás feloldása is. A belügyminiszter asszony ugyan még vonakodik, mint szemérmetes Erzsók a kazal tövében, de fogadnék rá, beadja a derekát.

Ebben az akcióban sokan segítenék az MSZP-t, olyanok is akik amúgy az "orbáni agyagba döngölve" látnák őket legszivesebben.

Ami engem illet, ezt csak úgy általában mondom, elvonatkoztatva konkrét és főleg élő személyektől [!], ha muszály lenne választanom [tertium non datur] egy zavarában néha hebegő tolvaj és egy vigyorgó rablógyilkos között, úgy az előbbit választanám, mind a szavazó fülkében, mind azon
kivűl!

2004.02.08.

Sz. Gy.