Metamorfózisok.
Bevezetés.
Ez a Comment, más commentjeimhez hasonlóan, sem tartalmilag, sem formailag nem kész "mű". Keret, amely időm én energiáim függvényében formálódik, töltődik fel tartalommal. Már Tamás Gáspár Miklós sokadik förmedvénye [Lásd a
Fegyverbe!!! címen írt Commentet] kapcsán motoszkált bennem a gondolat, hogy ezt liberál-terroristát teljes dimenziójában mutatom be olvasóimnak. Aztán rájöttem, hogy ő csak bohóc egy korántsem vidám cirkuszban. A tisztánlátás kedvéért tehát lehetőleg az egész menazsériát fel kell vonúltatnon, ami csöppet sem könnyű, még kevésbé hálás feladat.

E Comment megírására közvetlenűl Heller Ágnes késztetett. Lentebb kiderűl, mivel. A szöveg-tartalmat sajnos "kezelni" kell. Ezt igyekszem kevéssé bonyolulttá tenni. A Commentnek lesz, ill. már van egy főlapja. Ezen írom az összekötő szöveget. Lentebb látható a folyamatosan bővülő "Nem-Nemzeti Galéria". A szereplőket személy szerint "méltató" kommentárokhoz a kiválasztott képre kattintva lehet eljutni. [A kurzort a kép fölé vezetve egyébként megjelenik a fizimiska tulajdonosának neve, esetleg korábbi [...] neve - who's who.]
Ma -2003.02.29-én- Szamuely és Heller képlinkjei élnek, azok is kezdő szöveggel.

Ami egy politika tárgyú honlap olvasottságát illeti. E lapnak hetente mintegy 250 látogatója van. Ezzel a kategória 5 - 8 helyezései között billeg. Ezzel szemben a legocsmányabb szexlap látogatottsága is 6-10.000 között mozog. De nem ez a jellemző. A politikai kategória legvégén szerénykedik az EU információkat tartalmazó Honlap. Heti olvasóinak száma egy kezünkön is megszámlálható.
Dúrva, ha azt mondom: csak a birka megy ilyen felkészületlenűl a vágóhídra?
Dehát mit lehet tenni? Az olvasás fáraszt, a szex pedig gyönyörködtet. Ezekután tárgyra térek.

* * *

Sorsunk, a magyar sors, együttélésre kényszerít bennünket egy embercsoporttal. Nem szeretjük őket, de nem tudunk tőlük szabadúlni. Ők gyűlölnek minket, mégis belénk ragadnak, mint bogáncs a kutya szőrébe. Kik ezek a kéretlen messiások? Honnan jöttek? Mit keresnek nálunk? Mit akarnak tőlünk? Hová tartanak?
A történet fonala
 az ősi időkből, a Kárpátokon túli őshazákból kacskaringózik a mába. Más helyen akarok foglalkozni a türk [nem sémi] eredetű zsidókkal, a kazárokkal; továbbá a tőlük hozzánk csapódott, és velünk együtt hont foglaló, kabarokkal. Nem akarok szólni népfajokról, vallási felekezetekről. Nem akarok senkit kirekeszteni, Dunába lőni, elgázosítani. Egy szociológiai értelemben vett "csoport" azon nézeteit, viselkedési formáit vizsgálom, amelyek őket csoporttá teszik. Előre bocsájtom, hogy e vizsgálódás során számomra teljességgel használhatatlannak bizonyultak olyan kifejezések, mint jobboldal, baloldal, liberális, konzervatív, zsidó, keresztény, antiszemita, filoszemita, befogadó, kirekesztő, stb. Ennek kézenfekvő oka, hogy tartalmuk nem definiálható...

Ezúttal csak egy kis szeletkét akarok kimetszeni a történelemből: a Kiegyezéstől napjainkig terjedő időszakot és ennek is csak néhány jellemző eseményét említem.

A magyar rebelliók leverése után az Osztrák császárság soknemzetiségű, ha úgy tetszik sok népfaj lakta, birodalommá vált. Hogy az is maradhasson kénytelen volt megalkudni a magyarokkal. "A
Habsburg Birodalom 1867-ben Ausztria és Magyarország dualista államszövetségévé alakult. Az Osztrák-Magyar Monarchia két egyenrangú része belügyeiben teljes szuverenitáshoz jutott. Parlamentjeik önállóan alkották törvényeiket, melyeket két külön kormány hajtott végre. I. Ferenc József Bécsben mint császár, Budapesten mint király szentesítette a törvényeket. Közös maradt a külügy, a hadügy, valamint 'ezek' pénz-ügyei."

És kinél volt a pénz? Hát a Rotschildoknál. Az nem lett "közös..." A boldog békeidőkben mindenki boldogult, ahogy tudott. Csakhogy nem egyformán tudott.

És most vegyük szerbe - számba a szociológiai [!] csoportot jellemző vonásokat.

[Ami most következik banalitások halmazának tűnik. Én azonban úgy vagyok vele, mint aki raktárát Dexxion - Salgó polcokkal rendezi be. Ennek csúnya szerkezetnek az az előnye, hogy kivánt formára és méretre alakítva áttekinthető rendben tárolja az anyagot. A szociológiai megközelítés pedig több szempontból célszerű. "Szociológia: a társadalommal, ennek szerkezetével, fejlődésével, az emberek szociális magatartásával, a társadalmi együttélés formáival foglalkozó tudomány." Mint ilyen félelmetes segédcsapatokkal operálhat, pl. történelem, statisztika, stb. Megállapításaira nem, vagy alig nyálazhatók olyan közkedvelt cimkék, mint: antiszemita, rasszisata, kirekesztő, szélsőséges, szalonképtelen, etc..]

A csoportjellemzők.   

                                                                
                  
                       

     

Ezt követően tettem fel a galériát, amely - ahogy említettem - korántsem teljes, kiegészítésre szorul. 

  Kun BélaSzamuely TiborKorvin Klein OttóLukács GyörgyHeller ÁgnesTamás Gáspár Miklós

Ha nem jelenthetem ki, hogy mind fiatalok és szépek, erről nem én tehetek. Nos mégegyszer: Szamuelyre és Hellerre ugrás a képmásukról. Tamás Gáspár Miklósra egyelőre a fenti "Fegyverbe!!!" link mutat, mig "saját" lapot nem kap...
A következő [piros] lapot azonban Lukács György kapja. Megérdemli!

Folytatása következik!

2004.02.29.

Sz. Gy.