A "liberálisok" vörös terrorja?

Bizarr a szófűzés? Dehát volt már ilyen [déjà vu], hogy liberális piperkőc tollnokok, nyeszlett filozófusok és egyéb értelmiségiek hóhérokká váltak. Két baljós jel utal erre a lehetőségre: végrehajtandó [!] fogházbüntetéssel sújtották Bencsik Andrást, és büntető eljárást indítottak a Szent László TV-s Juhász László ellen, hatalomnak nem tetsző vélemény nyilvánítás [!] miatt!

Laci levelét és a "Bencsik sztorit" lásd lentebb. A történtekkel kapcsolatban egy keserű levelet írtam néhány honfinak [honleánynak]. A válaszok most [04.01.22 - 23.00] kezdenek szállingózni.

A "rezümére" engedelmükkel visszatérek. Olvassák még el az "utószó"-t is.

A levél.

Tisztelt magyarok!

          Juhász Lacitól az alábbi levelet kaptam.

  Az Index/MTI híre szerint a rendőrség az ügyészség állásfoglalása alapján nyomozást indított ellenem és a magyar jelen című újság ellen, "közösség ellenes izgatás gyanúja" miatt, a Magyar Jelen 2004. Január 9.-ei számában megjelent "Rekeszd ki őket, míg nem késő" című cikkem miatt. 

  Az ellenem felhozott vádat a lehető leghatározottabban visszautasítom. Olyan állítások jelentek meg a cikkel kapcsolatban, mely szerint én abban a zsidó közösség kirekesztésére szólítottam fel. Ez nem igaz. Én kizárólag az olyan rasszista gondolkodásúak kirekesztésére hívtam fel, akik "kiirtanák az összes keresztényt". Aki azt állítja, hogy ez a zsidóságra vonatkozik, valójában az a magyarországi zsidóságot vádolja azzal, hogy mindenki így gondolkozik. Számomra és minden normális gondolkozású ember számára

  nyilvánvaló, hogy minden nemzetben, népben közösségben vannak jók és rosszak, becsületesek és jó lelküek, és gyülölettől elvakult gazemberek.

  Nyilván a jók a közösségükre büszkeséget, a gazemberek pedig szégyent hoznak. Bajtay-Barangó a zsidó közösségre szégyent hozott, de van elég nemes lelkű a magyar nemzet, hogy ezt ne vigye át minden zsidóra. Erre a cikkemben

  külön fel is hívtam a figyelmet, tehát a leghatározottabban visszautasítom a rágalmat. 

  Magyarellenes rasszista erők a cikkemet akarják felhasználni arra, hogy indokolják magyarellenes vádaikat, mely szerint magyarországon rasszista antiszemita eszmék terjednének. Éppen ellenkezőleg, mi vagyunk nyilt

  magyarellenes rasszizmus, magyargyülölet elszenvedői, és mégcsak tiltakoznunk sem szabad ellene, még azt sem szabad mondanunk, hogy a magyargyülölőlöket, kereszténygyülőlőket, azokat akik kiirtanák az összes

  keresztényt, magyart rekesszük ki a társadalmunkból. 

  Míg tőlünk a tiltakozás jogát is elvennék, ők a agyarellenes

  kijelentéseket, a nemzeti jelképeink, vallási szinbolumaink megsértését bocsánatos bünnek állítják be. Nem szabad meghátrálnunk, ki kell állnunk az igazságért, a zabadságért, jogainkért. Ha nem tesszük nem vagyunk méltó utódai őseinknek. Meg kell védenünk magunkat, igazságunkat. Gyáva népnek nincs hazája. Ezért kérek minden jóérzésű magyart erejéhez képest segítsen. Mégpedig most. Álljatok ki mellettem, az igazság mellett jogainkért.  

  Örökké nem türhetünk, örökké nem hátrálhatunk meg, annál is inkább nem, mert a magyarellenes erők túlléptek minden határt! Tiltakozzatok a kettős mérce, a magyarság elnyomatása ellen! 

   

  Juhász László Szent László TV Interenetes adás

  Segítsen, hogy hallhatóak legyünk! 06-30-603-7345 támogatás 11991119-00000000-825
  Teszem hozzá, hogy nevezett úr mailcíme
  timerider@freeweb.hu

* * *

 • A Népszabi írja.

  NSZ ? 2004. január 22. ? Szerző: T. B.
   
  Tíz
  hónap fogházra ítélte Bencsik Andrást, a Magyar Demokrata főszerkesztőjét elsőfokú
  ítéletében a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A büntetést jelentős érdeksérelmet okozva
  elkövetett rágalmazás vétsége miatt a Mécs Imre által kezdeményezett magánvádas
  eljárásban szabták ki. A lap volt munkatársa, Bertók László nyolc hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztést kapott ? tudtuk meg a Fővárosi Bíróság sajtótitkárságán. Paraizs József, Mécs ügyvédje úgy fogalmazott: tudomása szerint az utóbbi években még nem volt példa arra, hogy
  újságírót ilyen jellegű cselekményért
  letöltendő szabadságvesztésre ítéljenek.

  * * *

 • Következtetés: mozgásba lendűlt a szociál-liberális erők terrorgépezete. A főcsapás iránya a
  szólás, sőt a gondolat szabadsága.


  Az események előre vetítették árnyékukat. Számtalan felhívás, tanács, kérés röppent és enyészett
  is el az éterben. A "nemzeti erők" a szervezetek közötti, ill. a szervezeteken belűli marakodással vannak elfoglalva.

  Nem voltak hajlandók önvédelmüket megszervezni. A kollektív nemzetvédelemben azok is elégtelenre vizsgáztak, akik az egyéni, ill. "kiscsoportos" csatározásokban jeleskedtek. Senkit sincs jogom, következésképp szándékom sem, bírálattal illetni. Mindazonáltal Legfőbb
  ideje a nemzeti mérleg "tartozik" oldalát összeállítani.

 • Mit múlasztottunk?

  Képtelenek voltunk önmagunkról egy nemzeti "katasztert" összeállítani. [Aki attól tartott, hogy a feliratkozással felhívja magára a figyelmet, azon túl hogy gyáva, ostoba is, hisz az erre szakosodott szervek minden rezdűlést regisztrálnak enélkűl is.]

  Mi sem természetesebb, hogy a "nemzeti szigetecskék" között az információcsere elemi formái sem fejlődtek ki. A Neten ide - oda kószáló hírcsomagok a hiány pótlására a legkevésbé sem alkalmasak.

  Ebből következik, hogy az együttmüködés is ismeretlen fogalom maradt az objektíve egymásra utalt szervezetek között. Résztvettem a "Nemzeti Kerekasztal" létrehozására irányúló kisérletben. Ha nagyon mértéktartóan akarom magam kifejezni, az "eredmény" kiábrándító, egyes résztvevők viselkedése kritikán alúli volt.

  Ami a leginkább elszomorító, az a szolidaritás szinte teljes hiánya. Amikor a Lelkiismeret '88 Csoportot aprították, tendenciózusan szemléztem a "nemzeti" Honlapokat. Se kép, se hang.
  A Népszabadság is tisztességesebben viselkedett - ezeknél.

  Orbán majdnem győzött az "SMS forradalom" fegyverének bevetésével. Sokunk birtokolja a XXI század információs eszközeit. Csak épp a "netikettet" nem óhajtja elsajátítani az abszolút többség. Címzett levelekre rendszeresen nem kap az ember választ.

  Aztán a Honlapok. Köztudott, hogy e magányosan hányódó jelzőbólyák hatékony hírhálót alkothatnának már azáltal, hogy a tulajdonosok felraknák egymás linkjeit, netán bannereit.
  Nem rakják fel! Engem pl. minden reklamációm alkalmával nyugtatgat egyik jóbarátom, hogy linkem igenis fenn van szervezete Honlapján. Nincs fenn...

  Hónapokkal ezelőtt vetődött fel egy nemzeti jogvédő csoport
  felállításának ötlete és javaslata. A csoport nem jött létre. Akit emiatt szuttyongattam a legkézenfekvőbb módon "reagál":
  nem válaszol leveleimre... 

  További rákfene a fegyelem, ill. önfegyelem szinte teljes hiánya. Ennek egyik kiküszöbölhetetlen oka a hajsza a mindennapok betevő falatjának előteremtéséért. Aki ennek rovására nem tud egy kis időt, energiát, ill. pénzt "elcsenni" a köz szolgálatára, az ne tetszelegjen a hazafi pózában. Látogassa a szex-oldalakat és/vagy íratkozzon be valami hülye fórumba anonym levelezőnek. Mindezt
  "ráérő" idejében is megteheti.

  Most ég a tűz és se a víz, se a vödör nincs a kezünk ügyében. Marad a bajbajutottaknak a jajveszékelés, nekünk meg a gyáva, vagy közömbös dekkolás. Felemelő érzés, nemde?

 • Mit tehetnénk? [Már nem merek csak feltételes módban fogalmazni.]

  Egy válságstábot kellene összehozni Budapesten, ha megengedik, a Magyarok Házában. Ha csak azok eljönnének, akiknek most írok [kivéve a külföldieket], ők és azok akiket képviselnek, már tekintélyes tömeget alkotnának. E tömörűlés hatóerejét a lendület határozná meg. [A kinetikai energia mértéke = tömeg x sebesség.]

 • Keserűen írok, mert az vagyok. Legutóbb a Kilián laktanyában "gyűléseztem", ahol, vagy ötvenen voltak jelen. Amikor elhangzott, hogy "maradjunk kapcsolatban" elindítottam egy felíratkozási ívet. Mit gondolnak hányan írták fel nevüket, telefonjukat, ill. mailcímüket? Öten, elvtársaim, öten! És a teremben, ahol a "pesti srácok" szelleme lengett benünket körűl senkinek a pofájáról nem égett le a bőr. Hát kb. így állunk.

 • Levelemre most fel lehet húzni a kényesebb nemzeti orrokat. Lehet dekkolni, megsértődni és nem reagálni. Csak tessék! Én magam külön írok Juhász Lacinak és felajánlom személyes segítségemet. Elvégre fiskális vagyok magam is. Önöknek pedig kívánom, legyen üdítő az álmuk és vídám az ébredésük, a napjuk.

  Jojcakát magyar testvéreim!

  2004.01.22.

  Utószó.

  Túlzás nélkűl szólva: nemzeti létérdek e jelenség megfelelő kezelése. Erre is van történelmi példa. A kérdések kérdése: sikerülni fog e nekik [ezuttal is] ráíjeszteni a Nemzetre? Gondolom, a nemleges választ sokan fontolgatjuk...

  Sz. Gy.