Irakit fogtam, nem ereszt!

Az ellenséget Amerikának nem elég megölni. A halálra szántat előbb testileg - lelkileg meg kell gyötörni, szégyeníteni.

A "Nürnbergi Huszonkettőből" a halállal eljegyzettek belenyugodtak a sorsukba. Görig előre tudta, mi vár rá. "Nem engedem, hogy a birodalmi marsallt felakasszák" mondta, mielőtt bevette az akasztásnál sokkal több szenvedést okozó "megváltó" ciánt. Keitel tábornagy "bízakodott" a katonát megillető halál lehetőségében. Amikor kihirdették
: "kötél", csak annyit jegyzett meg, "azt reméltem, hogy legalább ezt elkerülhetem."

Woods őrmester a katonai hóhér - a jankee archetípusa - a maga sakál módján egyet tehetett. Azt meg is tette. Vastag kötelet használt
... Ennek köszönhető a halottak vérszennyezett arca. A vékony, szappanozott, kötél [à la Bogár] nem hagy ilyen nyomokat. [Tudom, mert egyetemista koromban 1951-ben végignéztem a Csillagban a "Kard és Kereszt" Szövetség két tagjának kivégzését.]

Nos a diktátort "elkapták" az amik. Árulás, vagyis aljas üzlet révén, amely bevett módszer náluk.

Aztán a fehér kesztyűs "orvosi vizsgálat" premier plánban. Hagy lássa a világ hogy vált pár százezer év alatt a homo sapiens "homo americanussá", egy millió évet hátratolatva a majom felé. Pedig, hogy tiltakoztak az 1929-es daytoni "majomperben" az ősök emlegetése miatt.

De most nem is erről akarok elmélkedni. A diktátor - mondják - egy gödörben lapult, azaz mélyen beásva hazája, a mintegy nyolcezer éves, Mezopotámia földjébe. Ez az, a föld! Anteusz a föld istenének és a tenger istennőjének ivadéka volt. Előkelő származása ellenére hányatott élete lehetett, mert többször érezte, hogy gyengűl. Ilyenkor lehajolva megérintette a földet és ereje visszatért.

Ez a nagy földhözragadtság egyébként egyáltalán nem divat a politikusoknál.

Thökölynek 1699-ben a karlócai béke értelmében Zrínyi Ilonával együtt el kellett hagyniuk Erdélyt. Konstantinápolyban, majd Nikomédiában telepedtek le. Földalatti mozgalomban tehát nem vettek részt.

Rákóczy is elfogadta a szultán "kegyét" és Rodostóban telepedett le.

Kossuth, mielőtt turini remete lett volna, diadalmenetet tartott Angliában és Amerikában, bizonyos szabadkőmüves megbízásokat is teljesítve egy füst alatt - állítólag.

Nem próbálkoztak tehát az Anteusz módszerrel és nem akartak azon romok alá sem temetkezni, amelyek harcaik nyomán az itthon maradottakra omlottak. [A katonákat itt is felakaszttatták '49-ben Ottó tata ősei.]

A föld alá sem vágytak, sem kivárás, sem Ho Si Minh ösvény ásása végett.

De mi a fenét keresett Szaddám a mezopotámiai földben? Alig jutott több szerep neki, mint a krumplinak: lapult, aztán kiásták. Azt értem, hogy palotáinak egyikében sem húzhatta meg magát. De miért nem pattant meg? Marcos fülöp-szigeti elnök bezzeg megpattant a szép Imeldával a külföldre síbolt nemzeti vagyont költeni. A nagysága talán még most is követeli nyolcszáz pár cípőjét az államon, ha azóta meg nem halt.

Lopott Hailé Szelasszié, a Négus, is derekasan. [Figyelték, hogy ezek a füstös képűek milyen lopósak?] Lopott ugyan, de nem lépett meg, megvárta mig saját katonái házi őrizetbe vágják. Szaddamhoz képest viszonylag összkomfortosan végezte.

Ja! A síbolás, majdnem elfelejtettem. Mondják hogy Szaddám palotákat építtetettt, mikor a nép éhezett. Hát palotát Horn Gyüla is építtetett, pedig Magyarországnak biztos nincs annyi olaja mint Iraknak. Már szó volt róla, hogy a nép nem csak éhezett, de félmillió gyermek éhen is halt. No nem Szaddam palotái, hanem az amerikai embargó miatt. [A gyilkoskedvű nős- tényről, Albraight asszonyról, egy korábbi Commentben emlékeztem meg. A keresztvizet is leszedtem volna róla, ahogy mifelénk mondani szokás, csakhát azt nem öntöttek rá...]

De maradjunk csak a síbolásnál. Szaddámot illetően erről eddig - tudtommal - nem esett szó. Tán' nem is síbolt? Annyi betétje se' lenne a Kajmán szigeteken, mint Kulcsár Attilának? Hát ezek fogas kérdések, úgy ám.

Most pedig következik a szokott hecc, a újabb "nürnbergi kurzus". A tömeggyilkos gazemberek kitartott rőfösei talárt és rizsporos parókát öltenek és kimérik a jogot - kilóra, azazhogy mázsára.

[Az csendesóceáni amerikai hadiflotta parancsnoka elküldte a Nürnbergi Nemzetkzi Bíróságnak az amerikai tengeralattjárók hadi-szabályzetát, amely ugyanazt az "eljárást" írta  elő a megtorpedózott felszíni hajókkal és legénységükkel szemben, amelyet Dönitz nagyadmirális tengeri farkasai alkalmaztak. Aztán mire mentek vele. Dönitzet is bemázsálták tíz évre. Ugynazért (!) Raeder életfigytiglanit kapott...]

Persze, amíg megmázsálják, esetleg Szaddamnak is lesz egy két szava. Itt vetek fel egy nagyon fontos gondolatot. Vajon végeznek e doppingvizsgálatot rajta, mielőtt behajtják mint a bikát a pamplonai arénába. Már rebesgetik, hogy a jenkik telenyomták kábítószerrel. Persze, ha a bírák és az ügyészek is belövik magukat tárgyalás előtt, az más, akkor faír a játék.

Sok tárgyaláson vettem már részt, de azért erről nem akarnék előre tudósítani. Annyit azonban iparengedély nélűl is megjósolhatok, hogy ha Szaddám csak negyedannyit pofázhat mint boxos kedvencünk O. J. Simpson, akkor ázsiója legalább úgy fog emelkedni, mint Milosevicsé és Seselj vajdáé.

A hülye mosolyú Bush is aligha szakad majd meg a röhögéstől. A lyukhistória bizonyítja, hogy az iraki ellenállást nem a diktátor és vezérkara irányították, irányítják, hanem az Al Kaida. Az a szervezett amelyet démonná növelt a rothadó kapitalizmus és minden sejtjében hordozza mint a beteg a rákot. A terrorizmus a haszonelvű, ember és életellenes társadalom génjeinek terméke Nem "test-idegen" tünet tehát. Bushról rebesgették, dislexiás, vagyis az olvasott szöveg információ tartalmának hasznosítására képtelen. [Hülyének is mondják az ilyet mindközönségesen.] Igy csak azért írom ide az Ember Tragédiája első színéből Lucifer feleselését az Úrral, mert eszembe jutott a jelen helyzet kapcsán. A vers Szaddám sírfeliratának is elmenne

Győztél felettem, mert az végzetem,
Hogy harcaimban bukjam szüntelen,
De új erővel felkeljek megint.
Te anyagot szültél, én tért nyerék,
Az élet mellett ott van a halál,
A boldogságnál a lehangolás,
A fénynél árnyék, kétség és remény. -
Ott állok, látod, hol te, mindenütt,
S ki így ösmérlek, még hódoljak-e?

Hát persze Bush nem a szaddámi filippikáktól fog herótot kapni, a mezopotámiai szöveg túl magas lesz neki. Hanem attól ami a győztes, "perfid Albionra" és a még pofátlanabb Amerikára vár, úgy tűnik, nem is soká.

2003.12.21.

Utóírat.

Az utólagos hibajavítások közben észleltem: "próféciámba" illik, amit ma a hírügynökségek röpítettek szanaszét. Irakban lángolnak az olajtartályok és egyéb létesítmények. Jut is marad is, mondhatnánk. Ilyesmit mondtak az oroszok is Afganisztánban, amikor a mezítlábas, analfabéta Tálibok az amerikai [!] Stinger rakétákkal lepuffantották az első repülőgépeket, illetve helikoptereket.
Rá kellett jönniűk, hogy a legmodernebb fegyverekkel ellátott ősemberek ellen egy modern hadsereg nehéz terepen nem győzhet. Van azonban egy alapvető különbség. Az orosz hadvezetés nem sajnálta katonái vérét ontani. Amerika sem sajnálná, dehát a szuper-hiper-elit alakúlatok hadrendben tartása, pláne bevetése fenemód költséges passzió. Amerika tehát olcsó külfölfi zsoldosokat bérel és szállít az iraki húsdarálóba. Előre sejteni lehet viszont, ha istenigazában megkezdődik a rakétaháború, nemcsak az MDF egérkéje fog cincogni a katonák hazahívása érdekében.

És még valamit. Ahogy a buta légy mászik a tejbe, úgy estünk mi is a NATO-ba, amely ha jól tudom észak-atlanti védelmi szövetség. Ehhez képest mit keresnek katonáink Irakban? Persze ez fölösleges kérdés, hiszen mindenki tudja a választ. Mi abban segítünk, hogy Amerikáé legyen az iraki olaj. Tehát rablóháborúban veszünk részt, bünsegédi bünrészesi minőségben. Ez is közhely. De a kapcsolt kérdés esetleg már nem lesz az. Ha végülis összeomlik a már Soros úr által is "buborékká" minősített amerikai gólem, mi lesz a csatlós államok háborús bűnöseinek sorsa? Bárdossynak még Rákosi is "megkegyelmezett", így nem kellett az aksztófa zsámolyára lépnie. Megállhatott [bátran és büszkén] a homokzsákokból emelt golyófogó előtt.

Ez viszont kivétel. Amúgy a bűnösöknek kötél dukál. Már csak az a kérdés, hogy amerikai ízlés szerinti vastag, vagy a magyar hagyományok szerinti vékony.

Nálunk az államférfiak és állam-csajok most vídámra veszik a figurát és nem tudják, hogy adott helyzetben a fejükkel felelnek minden magyarért. Abban pedig ne legyenek biztosak, hogy "adott helyzet" pedig nem lesz. Úgy tűnik, a világ "adott helyzetek" irányába sodródik.

Ja! Mellesleg még valamit. Irakban a jelek szerint nem partizánháború folyik. A "vasba öltözött" Iszlám első csatájának tanúi vagyunk. Ezzel veszi kezdetét igazándiból a poszkapitalizmus kora. Az új világrend vérben születik és nem fog hasonlítani arra a valamire amit Fukuyama és társai [szarból] pacsmagoltak össze.

2003.12. 22.

Sz. Gy.