D o l c h s t o s s !

 


"Az olajbizottság munkáját be kell fejezni, azt a feladatot megoldani képes ügyészségre kell bizni … Pallag Lászlónak … szavaiért… vállalnia kell a feleősséget … Pintér Sándort az ügyészségi nyomozás eredményét ismerve alaptalanul vádolták meg … " Az idézet kivonatos, lásd a cikket ! [Magyar Nemzet 2000. 09.02 - 3.old.]


Megtörtént hát, ami előre sejthető volt : az ájtatos rózsdombi szántóvető az isten haza és a család nevében, ám a belügyminiszter védelmében, hátulról ledöfte a párt katonáját Pallag Lászlót.

Emlitem, hogy már a bevezető torokköszörülésekre is felfigyelve internetes honlapjaimon [
www.nexus.hu/szeszakg és a http://hungary.cc/drszeszak ] "Kimaradtam a saját rovatomból ..." cimü kommentáromban [utólag betettek !] nehézményeztem Torgyán úr enyhén szólva nem konzisztens állásfoglalásait a belügyminiszter személyét illetően. Ha valaki nagyon unná magát visszalapozhat oda.

Maga a cím "hátbadöfést" jelent. Mint közhasznu kifejezés a német hadsereg első világháborus veresége kapcsán vált fogalommá. Egyes politikusok és történészek szerint Lenint a breszt-litovszki békére késztető hadsereget a hátországi bomlasztás gyözte le, nem a fegyveres ellenerő.

Kézenfekvő, hogy minden hasonlat sántit. Egy vonatkozásban azonban a hasonlóság kézenfekvő : Pallagot nem ellenségei, hanem [önfejüségét és a vállalt feladathoz mért képzetlenségét kihasználva] "barátai" veszejtik el.

Hacsak palotaforradalom nem tör ki a Kisgazdapártban [vagy a Fradiban … ] számolni kell vele, hogy a Pallag Bizottság el fogja szenvedni a beléje programozott kudarcot. Ez persze nem jelenti azt, hogy Kóródi Mária és elvbarátai [jobbról-balról] ezt igy is élik meg. Ők alkalmasint pezsgőt bontanak majd a[z ujabb] belső diverzió sikerére.

A kérdés most - Leninnel szólván - "mi a teendő" ?

A pallag bizottság buktával ugyanis Pallag ügye korántsincs veszve csak akkor, ha körültekintés nélkül továbbcsörtet a "pallagi uton".

E kommentár nem Pallagnak iródik, de neki és azoknak is szól akik sokat reméltek tőle és akik a végleges bukást keserüen felróják majd számára, mert szenvedni ők fognak miatta, nem Pallag aki már tul hires ahhoz, hogy komolyabb baja essék.

Még egy hibáját kell a téma kifejtéséhez felemliteni : sajnos nem erőssége a barátaihoz való hüség.

Ennek szemléltetése végett és az utólagos tanulság levonhatása végett kénytelen vagyok a távolabbi és közelebbi mult bizonyos eseményeit indiszkréten felemlegetni. [Ezt Pallag tőlem megérdemli … ]

Pallag úr az elsők között gondolt rám amikor a szakértői listát készitgette. Erről szólt nekem és a nyilvánosság előtt is.

Majd megtudtam, sajnos nem tőle, hogy a jelölést [állitólag] Vastagh úr lelőtte azzal, hogy mint adatszolgáltató és leendő tanú nem lehetek bizottsági tag. Ebben igazat kellett adnom neki. Egyebet nem is hallottam felőle, de ha csupán ennyit csinált is már nem ült hiába a hosszu asztal mellett …

Ebben a szükséghelyzetben Pallag urral abban állapodtunk meg, hogy bedolgozó "néger" leszek. Igy is volt - eleinte.

Az együttmuzsikálás csucspontja Györgyi második parlamenti meghallgatása volt. Ehhez szakmai segitséget kért és [akkor még] nem restellte egy pénteki napon helyembe hozni az emlitett úr [remélhetőleg utolsó] fércmüvét az "olajjelentést". Én el is kezdtem olvasgatni de mivel fokozott aluszékonyságot váltott ki nálam, igen lassan haladtam vele. Vasárnap déltájban azonban csöngött a telefon és Pallag kérdezte, tudom e hogy Györgyit másnap azaz hétfőn délelőtt 10 órakor hallgatják meg és neki akkorra kellene a konceptus, amit igértem … [Most itt kihagyom amit mondtam neki, mert nyilvánosan az is megérne egy-két milliót … ]

Abban állapodtunk meg, hogy egy "ügyeletes faxot" biztosit és én nyomban nekiláttam. Hétfőn hajnali négyre már kész is lettem. A továbbitáskor kiderült azonban, hogy az ügyeletes fax-pesztonka olyan rollnit hagyott a gépben amelyen csak 2 lapnyi papír volt. (Azt is gondolhatta, egy vidéki nyugdijasnak ennyi is legyen elég … ) Mérgemben tárcsáztam Pallag urat és miután megérdeklődtem, tud e aludni tanácsát és segitségét kértem, hogy segitsek - neki. A papirt végülis időben megkapta. Kezdődött az ülés. Jött Györgyi úr is világfias és másokat is bátoritó mosolyával és madzsettáival. Azonban mindjárt a legelején akadozni kezdett a dolog mert, amint erről Pallag utólag beszámolt, a bizottsági tagok mintegy 30 %-a láthatólag nem olvasta a jelentést [ez a 30 % ugy tünik szerencseszáma Pallagnak …], de nem nagyon akaróztak kérdezgetni a szorgalmasabbak sem, ideértve magukat a kisgazda elvtársakat is.

Nehéz helyzetben az egyszerü ember találja fel magát a legjobban. Igy volt Pallag is. Kinyitotta a konceptust [ami három hasábba volt szerkeszve ugy, hogy az első idézte a "jelentést", a második észrevételezte, a harmadik pedig rákérdezett] és pontról pontra haladva levizsgáztatta Györgyit. Ezzel kapcsolatos kárörömöm nem az általa elért elégtelen érdemjegynek, hanem annak szól, hogy távozóban már nem tündökölt ábrázatján az a bizonyos györgyii/mefisztói mosoly.

* * *


Most és ehelyütt nincs különösebb kedvem, sem időm adomázni, de azzal kapcsolatban hogy Györgyi csaknem egy évtizeden keresztül mindig hülyét csinált az "ellenséges" interpellálókból, ideiktatok egy esetet.

Közben és előljáróban megemlitem, hogy a tősgyökeres belvárosi kisgazda
Timár György dr. nem figuráztatott ki, ő ugyanis épp olajügyben interpellálta néhány évvel ez-
előtt Gyögyit és igen nyájasan főhajtással, sőt törzsdöntéssel fogadta el válaszát, amely sokkal sületlenebb volt az olajjelentésnél is. Már akkor fel kellett volna tünni, hogy az akkor még patakvéres dögkeselyüs pártvezér nem illette nadrágja ülepén az urat, holott ezt másokkal a pártvonaltól történt sokkal kissebbfoku elhajlások miatt is megtette.

Szóval ott tartottam, hogy amikor a Horn-érában a kisgazdák még radikálisak voltak egy képviselő szintén felkért egy antigyörgyi tipusu interpelláció összeállitására. Én angolnafogásra alkalmas sürüszemü nagyalaku hálót készitettem. Az úr azonban azt szétszabdalta és azt tervezte, hogy a hálódarabokat több interpelláció keretében használja fel [óh a szocialista mennyiségi szemlélet : több interpelláció = aktiv+okos képviselő …]

A vállalkozás mindjárt az elején balul ütött ki, mert a képviselő úr az interpellációdarab felolvasása közben az ott emlitett Adolf Eichmann helyett Rudolf Eichmannt talált mondani. Igy Györgyinek módjában állott a kormánypárti honatyák, anyák és lányok harsány röhögése közepette a számára engedélyezett néhány perc tulnyomó részét azzal múlatni, hogy kimutassa, miért nem Rudolf az Adolf és egyáltalán mi a specifikus különbség a kettő között …

* * *

 

Visszatérve a "teendőkre" a következők ajánlhatók Pallag urnak.

Mindenekelőtt lássa be, hogy mindig kéznél levő, mindig lojális és mindig szolgálatkész segitői jégrevitték és kámforként illannak el mellőle, ha "hatalma" megroppan. [Ez most következik be, jól hallani a recsegést.]

Lássa be, hogy az olajbizottság és a szakértők gyürüjében egyedül volt és ez egy olyan mutatvány ami a slágerszöveggel szólva "egyedül nem megy".

Mondjon le arról a kéjes érzésről, ami mindenkit elfog amikor a médiák körbetáncolják. Gondoljon Napoleonra, akinek az extázisban örjöngő tömeg láttán rendőrminisztere azt mondta "imádja a tömeg Sire" ! Erre Napoleon csak annyit jegyzett meg : "az akasztá- somra is ugyanennyien jönnének..."

Ha küldik menjen [küldeni fogják alighanem] és térjen vissza a "partizánharchoz", amit voltaképp jól csinált.

Gondoljon itt megint egy történelmi példára. Commandante Guevara a legokosabb és legszimpatikusabb kubai forradalmár idejében belátta, hogy Castro "demokráciájában" csak báb, vagy államfogoly lehet és elment a boliviai rengetegbe harcolni.

Önnek is van szakálla és nem kell attól sem tartania, hogy likvidálja a hadsereg.

Van municiója is ! Ha irományait csak a "fenti" páncélszekrényben dugdossa, azok valószinüleg ottvesznek - mivel az egérfogóba csak befelé lehet könnyen bejutni.

Hinnie kell abban, hogy eddigi segitői, informátorai sem tökhülyék és magukat is biztositották egy két okmánydarabkával a nehéz időkre. Ezek a nehéz idők most elkövetkeztek.

Bizzon abban, hogy akik eddig nem léptek ön felé megtehetik, ha látják, hogy nem kóródimariskák turkálják a féltett okmányokat.

Kezdjen ujból gyüjteni! Gondolom nem volt még parlamenti páncélszekrénye amikor az első papirokat kézhezvette.

Ha visszatér régi önmagához lesznek valódi szakértői is, akik ugyanolyan rafináltak a jogi praktikákban - ha már erre van szükség - mint az ön ellenfelei. Már szerveződik egy team, amely nem viseli ugyan a Pallag Bizottság nevet, de az makacs és nem hülye 77 százaléknyi közvélemény, aki tudja mit müveltek tegnap és mit müvelnek ma ebben az országban, ez utóbbit fogja "igazinak" tekinteni. Persze ha ön eldobja, pontosabban nem veszi fel ujra régi zászlóját, ugy az élet megy tovább ön nélkül is, hiszen a társadalom önvédelmi reflexeit az orbánok, pintérek, poltok nem tudják tartósan blokkolni.

* * *


Végül e kommentár befejezéseként és a következő kommentár bevezetéseként szólni kell még "a feladat megoldására alkalmas ügyészségről" is, egyelőre annak a nyomozást megszüntető határozatnak a kapcsán, melyet Pallagh és társa által benyujtott feljelentés tárgyában hoztak és amelyet Polt úr annak jogerőre emelkedése, sőt ugy tünik az érdekelteknek történő kézbesités előtt már nyilvánosan kihirdetett, hozzáfüzve egyuttal hogy milyen megtorló hadmüvelet indul a "rágalmazók" és azok "felbujtói" ellen a jogerőre emelkedés után ; e megoldással nyilvánvalóvá téve, hogy a benyujtandó panasz elbirálása merő formalitás lesz - ez amugy bevett gyakorlat azon a fertályon.. A következő - készülő - kommentár cime : "A törvényesség legfőbb őre."

Debrecen, 2000.09.02

 

Szeszák Gyula.