A csend hangjai.Érdemes eltünődni azon, mi nem napihir ma Magyarországon. Cimoldalas [!] napihir például a Kanadába induló romák exodusa. Folytatással az 5. oldalon ...

Nem napihir viszont junius 7-én, ha junius 6-án Szolnokon a Becsület Biróság közgyülést tart ahol egyébként jelen vannak a sajtó képviselöi, ideértve a legkedveltebbeket is- és ott egy püspök [valami Tempfli József nevü] beszél egyházi dolgokról. Az ökomenikus rendezvényen szónokol egy orthodox pópa [külsejü egyén] is [Körösi Imre] a privatizáció nemzeti vagyont gyarapitó következményeiről. Továbbá határozványok születnek a Pallagh Bizottság munkáját segitő "Körösi Bizottság" létrehozásáról és [a "rágalmazás elleni liga" kitünő alapötletét plagizálva]
védegylet jön létre Körösi Imre és a soron következö körösi imrék becsületének védelmére a koncepcionális rágalmazás ellen.

Mindez nem elég. Lelkes és egyhangu határozat születik a "NEMZETI CHARTA létrehozásáról is.

Persze ez az ötlet sem eredeti. Szervezési és müködési elveiben követi kitünö elödje a "Demokratikus Charta" hagyományait [csupán az esernyöhasználat szabályai térnek el némiképp attól, az időjárásjelentés is inkább figyelembe vétetik majd ...]

E szervezeti képlet nagyszerüsége egyszerüségéböl és rugalmasságából következik. Ugyszólván önnmagát épiti és müködteti.

 

A recept.

Néhány magyar összehajol. [Ilyesmire rövid ideig legalábbis képesek vagyunk !] Megállapitják, hogy valaki, vagy valami veszélyben van. Megállapitásuk támadhatatlan mert valahol, valaki mindig veszélyben van. Hogy valóságosan vagy csak látszólagosan, az adalékolás szempontjából gyakorlatilag közömbös. Aztán elkezdenek aggódni. [Az aggódás a charta nélkülözhetetlen (esszenciális) eleme.] Aztán az aggódásnak hangot adnak a rendelkezésre álló valamnnyi regiszteren. Ez eddig teljesen fair. Az Alkotmány védi a gondolat és véleménnyilvánitás szabadságát. Ráadásul az egész engedély nélkül folytatható. Birósági bejegyzés sem szükségeltetik.

Eddig azonban az egésznek az égvilágos semmi értelme sincs, de nem is marad annyiban a dolog. Az aggódók ugyanis azt akarják hogy mások is velük aggódjanak és
tegyenek arról, hogy nekik ne kellejen aggódniuk. Ennek érdekében folyamodnak, peticiókat szerkesztenek. Ez is engedély ill. ÁFA mentes.

Innen viszont már adódhatnak nehézségek, mert nagyon sok az olyan ember aki tul buta ahhoz, hogy másokért aggódjon. Ha pedig az aggodalom pénzbe is kerül [és valahogy szinte mindig pénzbe kerül] akkor egyenest hallani sem akarnak a dologról.

Ekkor jön a következö lépcsö : a nagyérdemü közönség megininvitálása egy kis utcai aggódásra, esetleg sétával egybekötve. Itt már szóbajöhet az engedély beszerzésének problémája. A Demokratikus Charta ezt is jól megoldotta, hiszen rendezvényeiket soha sem verték szét. A krisnások is átvonulhattak néhány éve szombaton délelött az Erzsébet hidon [amikor a legtöbben mennek arrafelé a Balatonra] a többemeletes szekér-bálványt vonszolva óbégatva, balalajkázva és cigánykereket hányva - öket sem verték szét. A METÉSZ tüntetést késöbb szétverték ugyan, de azt jogosan mert a független és magyar biróság nem engedte, hogy zavarják a belváros forgalmát. Ez tehát igen bölcs döntés volt. A rendörség pedig kedvére szolgálhatott és védhetett.

A Nemzeti Charta, ha ugy hozza az aggodalom hogy kivonul, a magyar ember közismert szerénységénél fogva, nem igyekszik majd a krisnásokon tultenni. Szeretné persze elkerülni ha lehet, hogy vele szemben a közegek a METÉSZ-recept szerint lépjenek fel.

A siker titka abban is állhat, hogy a falanx élén irók menjenek. Talán a Nemzeti Chartához is csapódnak majd néhányan, meg zeneszerzök, sebészek és épitészek ... Meglátjuk !


Debrecen, 2000.06.08.

 

Sz. Gy.