Nem vagytok a Cion bölcsei!
[Karácsonyi műsort szór Tilos Rádió...]
Idézzük. 

"Műsorvezető X. : Én nem tudok egy olyan vallást elfogadni, ami az ösztöneim ellen szól.
Műsorvezető Y  : De senki nem is kényszerít rá, hogy elfogadd! Azért együtt tudsz élni fröcsögés és gyűlölködés nélkül.
Műsorvezető X: Tud a faszom, bazdmeg! Kiirtanám az összes keresztényt!
M
űsorvezető   Y:  Huuuu, ez kemény...."

Tiltakozik a keresztény világ. Nem csatlakozom! Virágozzék száz virág, mondom mint Mao és úgy is gondolom, mint a nagy pragmatikus Mao. Mao pontosan tudta milyen magasra nő az ősgyep. Az a televény, amely befedi a haza földjét, éltében és holtában trágyázza a talajt. Fenntartja, szaporítja, erősíti, nemesíti önmagát. Ő az egészséges természet, a szép régi és szép új világ szubsztanciájának hordozója. Mindig többet ad, mint amennyit elfogyaszt. De Mao azt is tudta, hogy a kósza szelek, a kóbor migrációk beszennyezték a talajt haszontalan, élősdi [!] növények magjaival. Ezek meglapúlnak a földben, mikor a talajviszonyok kedvezőtlenek. Mohó növekedésbe kezdenek ha tehetik. Gyorsabban magasabbra nőnek az ősgyepnél. Pompás formákkal, színekkel gyönyörködtetnek. Csak éppen elszívják a talaj éltető nedveit az "őshonosoktól" és ezáltal sorvasztják, ritkítják azt.

Mao - a nagy íllúzioniosta - elhítette velük: eljött az alkalom a szárba szökkenésre. Közben letette a kalapácsot és szép csendesen, mosolygósan megfente a sarlót. A többit tudjuk. Aztán felidézzük a gazdasági statisztikákat és kiderűl: Mao idején több gátat, vízművet, csatornát, növényterraszt, stb. építettek mint Kína egész története folyamán. Több a nemzeti vagyont gyarapító "hozzáadott érték" mint amit a Nagy Fal építésébe fordítottak. Kína nem engedi, hogy a nemzetközi tőke szalmaszálat dugjon a nemzetgazdaság seggébe és óriásbuborékká fújja azt. Még Gatest is kiutálták kémprogramjaival egyetemben. Soros se alapít náluk egyetemeket. Rabbiképzők sem működnek. Mégis Kína a XXI. század csendesóceáni kúltúrájának, civilizációjának kandidátusa, első számú esélyese.

Apropó! Itt ugorjunk vissza a hazai tájakra. A rabbiképzés asszociálja a Talmudot, a Talmud pedig a Tilos Rádiót. Hogy ezeknek egymáshoz az égvilágon semmi közük? Nem tesz semmit! Most az ártatlanságot nekik kell[ene] bizonyítaniuk, nem minekünk a bűnösséget. Megfordítjuk a "bizonyítás terhét". A teherhordó szamarak túlterheltek. Az ordítozó szamarak hátára tesszük ezt a zsákot.

Rég hozzáfogtam a Talmud elemzéséhez. Lásd Hamisítják a Talmudot? című Commentemet. Luzsénszky Alfonz apokrif [vagy nem apokrif] Talmud fordítása elektronikus és papírformában forog közkézen. A kettő nem teljesen azonos [lehet, az egyik az apokrif, a másik a valódi?].

Az alábbi kis szövegecske, töredékecske az "E-Talmudból" való.

"Maga a Jézus névnek 'Jesura' való torzítása annyit jelent, hogy "legyen kiirtva neve és emléke". Midőn pedig a Talmud Krisztust bálványnak és ál-istennek nevezi [u. o. 27b.], ezzel egyszersmind kimondja azt, hogy a keresztényeket bálványozóknak, hamis Istent imádóknak tekinti. Mert, ha a názáreti Jézus a Talmud szerint nem volt Isten, hanem csak egyszerű teremtmény: következőleg a keresztények nem is lehetnek a zsidó szemében mások, mint pogányok és bálványimádók. Lehetetlen ugyanis valamely vallást, amely egy teremtményt isteni tiszteletben részesít, bálványozónak, pogánynak nem nevezni. Ebből kifolyólag azután természetesen a zsidók a keresztényekre is alkalmazzák mindazokat az elveket és utasításokat, amelyeket a Talmud a pogányokkal szemben előír. [Ezeket később adjuk elő.]"

Rabbi leben! Most mi követehetnénk: határolódjatok el! De ne úgy, hogy Hivatalos Lapotok a NÉPSZABADSÁG azt hazudja, hoyg a Műsorvezető piás volt. Javasolhatnánk, kézzelfoghatóan magyarázzátok meg neki, hogy a[z állampénzes] mikrofon veszélyesebb lehet, mint az alkoholszonda. Indítványozhatnánk, tiltsátok, vagy tiltassátok el ezt a közhülyét a közpofázástól!

De, tudjátok mit, ne csináljatok semmit. Hadd terjessze tovább - a filoszemitizmust.
Csak egyet kérünk "aztán" majd ne tegyetek úgy mint aki csodálkozik.

2003.12.29.

Sz. Gy.