Nap, óra, perc

Esemény - közlemény - kommentár.

Hivatkozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.17-22,45

Tisztelettel és szeretettel ajánlom az olvasók figyelmébe fiatal kollegám "alkotását" [kerestlevelét]. Dr. Gaudi Nagy Tamás eddigi rövid élete [fiatal(!)] és ehhez képest bátor cselekedeteinek hosszú listája eleven cáfolata annak az előítéletnek, hogy aki magyarnak vallja magát, szükségképp műveletlen, az életben sikertelen, stb. Vagyis olyan bőgatyás fütyülős barack, amelyből kivonták a [...] esszenciát. [Landeszmann.]
Nos, ifjú barátunk européer a szó legteljesebb értelmében. Több nyelvet beszélő európai szakjogász, sikeres ügyvéd, stb.

Ugras a keresetlevélre!

 

03.12.16-21,30 

 Ahogy előre jelezve volt, az Ombudsmann megkapta a "felkérést" a Gesztenyés - kerti és a Fő utcai rendőri túlkapások kivizsgálására. A bejelentés szövegéből a fekete karakterekkel írt részek azonosak a feljelentés szövegével. Aki tehát a feljelentést olvasta ezt a rész kihagyhatja. Az Ombudsmannak írt bővítmény és a feljelentés szövegébe iktatott beszúrások kék színnel íródtak. E szövegrészek elolvasását javasoljuk. Az esettel kapcsolatos kommentár a szöveg végén.

Dr. Lenkovics Barnabás úr,

az állampolgári jogok országgyűlési biztosa részére, 

Alulírott Egyesület a 2003.12.01-i „gesztenyés - kerti” rendőri akció kapcsán korábban bejelentést tettünk önnek. E bejelentés tárgyát lényegében Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány diszkriminatív „joggyakorlata” képezte a nyilvános rendezvények [tüntetések]
engedélyezése, ill. betiltása vonatkozásában. Mint a rendőri intézkedés szenvedő alanya Kocsis Imre alulírott már akkor is tisztában voltam azzal, hogy a rendőri fellépés nemcsak puszta tényét, de módját tekintve is súlyosan jogellenes volt. Az események történeti és jogi elemzése viszonylag hosszú időt vett igénybe. Ennek eredményeként büntető feljelentés készül az említett akció kitervelői és végrehajtói ellen. A feljelentés szövege a történteket alapvonalaiban tartalmazza és jogi elemzést is tartalmaz annak kimutatására, hogy a feljelentett személyek, ill. ismeretlen tettesek a büntetőjog szempontjából „tényállásszerű” cselekményeket követtek el.

Ugras a bejelentesre! 

 

03-12-14-22,40

 

T.
Központi Ügyészaégi Nyomozó Hivatal részére.


Alulírott a Btk. 225. §-ába ütköző hivatali visszaélés, -
226. §-ába ütköző hivatali bántalmazás és a 228/A. § (1) bekezdésébe ütköző gyülekezési jog gyakorlásában erőszakkal ill. fenyegetéssel jogtalan akadályozás büntette miatt  

f e l j e l e n t é s t 

teszek

 

Salgó László      I.r.,

Gergényi Péter II.r.
Hamar Károly
  III.r.
és
ismeretlen tettesek -
ellen az alábbi

t é n y á l l á s

 

alapján, figyelemmel a feljelentésben részletezett jogszabály értelmezésre is.
Ugrás a szövegre! 

 

03-12-08-21,19

  

  Zsidóverés Justitia csarnokában. 

A december 3-án a Katonai Bíróság épületében foganatosított rendőri intézkedéssorozat újabb epizódja vált ismertté. Az előcsarnokban   várakozó újságírók közül a „közegek” kiszúrták   Hering Józsefet, kizárólag Hering Józsefet [!?].
  Nevezett könyvei, a Magyar Fórumban és   máshol közölt cikkei révén lett a magyar   újságíró társadalom  ismert alakja.


   Grespik Lászlóhoz írott nyílt levelemben már    próbáltam érzékeltetni, hogy a „demarkációs    vonal” nem a származás szerint zsidók, illetve    magyarok között húzódik. Hering József személye, életútja és most tárgyalandó esete kitűnő példája ennek a tételnek.

Hősünk ugyanis zsidó! Több mint egy évtizedet húzott le az izraeli hadseregben. Pertu viszonyban volt, van a halállal. Csak hát van egy súlyos emberi, szakmai fogyatékossága
: magyar érzelmű. Ezért akasztottak is már zsidót: Angyal Istvánt példáúl. Most újabban azt rebesgetik, a kiskorúként halálra lítélt és nagykorúságának betöltése után nyomban felakasztott Mansfeld Péterről is, hogy nem volt árja. Ki hitte volna.

Röviden szólva az izraeli obsitossal az történt, hogy - egyedül csak őt - felszólították a helyiség elhagyására. Az intézkedést megkifogásolta azzal, hogy csak akkor hajlandó távozni, ha valamennyi újságírót eltávolítják a Bíróság épületéből. Emiatt feltörölték vele a kőpadlót. Ennyi. Azóta, hogyan – hogyan nem, megfosztották, megfosztják attól a lehetőségtől is, hogy az új arculatú, „szolgálunk – védünk” típusú rendőrségről alkotott véleményét megírhassa. Egy feljegyzést írt élményeiről és képzeljék
: sehol sem tudta elsütni. Mondom, sehol [!]. Értse aki akarja.

Sebaj
! Az élőszó hatalma nagyobb mint a holt papírosé. Az izraeli veterán szót kap a Budapest Televízió „Pol. óra” című műsorában 2003.12.19-én 14-órától. Ha véletlenül  ráér valaki, nézze meg, hallgassa meg.
 

 

03-12-07-20,12

 Zsaru – másság.
Sejtettem én, hogy a december elsejei polgárverésnek folytatása lesz. Ma [12.07] egy kissé megkésett levelet kaptam a „lelkiismeretesektől”. A levélben egy feljelentés és Dr. Gaudi Nagy Tamás véleménye található. Gaudi szerint a feljelentés „jól van megírva”, a benne leírtak pedig „honlapra kívánkoznak”. Elolvastam. Tényleg! 
A Comment egy terjedelmes büntető feljelentésbe ágyazódik. Célszerűbb az elérést egy további ugrás útján megoldani.
"Zsaru massag." 

 

03-12-04-14,49

Egy rendhagyó vedlés.
Mint tudjuk, a kígyó kinövi bőrét, alatta újat növeszt, majd a levetett régiből megszépülten bújik elő. Ez a vedlés.
Napjainkban is történt valami hasonló. A szelídnek látszó „Euba-sikló” [elnevezés tőlem] vedleni kezdett és a bőréből kibújt – egy dühödt vipera. Ez törvényszerű volt, de korán történt, túl korán. A maroknyi Lelkiismeret ’88 Csoport „kedvéért” nem kellett volna ilyen hamar színt vallani.
Népünk előbb utóbb magától rájön, hol is lakik a jóisten. Az EU-ba vezető út a gyengék számára halálmenet lesz. Baljós előérzetek gyötrik az embereket máris. Az egyének, ill.
  társadalmi csoportok növekvő elégedetlenségével tehát számolni kell. Valamint azzal is, hogy a feszültségek engedetlenségbe, különféle megmozdulásokba, sőt lázongásokba torkollnak majd. A hatalom ravasz machinációkat alkalmaz, hogy ezek hatóerejét csökkentse. És ami a legfontosabb: mindenáron megakadályozza, hogy e mozgalmak integrálódjanak. Horváth József rendőrtábornok nagyszerű könyvéből ismerhetjük a módszereket. A szolgálatok buzgón monitorozzák a társadalom minden szegmensét, sőt minden sejtjét. Mindenhova beépítik ágenseiket, vagy a szervezetek tagjait igyekeznek ügynöki megbízások [jelentések, bomlasztás] teljesítésére rábírni.
Az ügynök, amikor aktivizálják természetesen "ügyködni" kezd. Radikalizmusra, vagy - a feltételektől függően - „mérsékletre” ösztönöz. Belső vagy kapcsolati ellentéteket, vitákat gerjeszt, és ezekkel köti le a „káros” energiákat. Ahol ez nem megy, ott külső befolyásolásra kerül sor. Ennek végső eszköze a bilincs, a gumibot és a csizma.
Hogy a kormányzati taktika miért volt hibás? Egyszerűen azért, mert egy köhögő bolha miatt [Sorry Lelkiismeret Csoport] higgadtágát vesztve, idejekorán ledobatta a „mosolygós rendőr” álarcokat. Miért hiba ez? Mert a jövendő elégedetlenjei most már tuják, mire számíthatnak a hatalom részéről. Harci taktikájukat tehát módjuk lesz e rövid demokrácia tanfolyam nyújtotta tanulságok alapján alakítani.
Az is nyilvánvaló, hogy a nép-menetet az EU karámba terelő hajcsárok, volt [?] kommunisták, pereputtyuk, vazallusaik. Ez természetes is, hiszen ezen a téren ők rendelkeznek a „Művelt Nyugat” számára nélkülözhetetlen ismeretekkel és azzal a pótolhatatlan készséggel, hogy a mindenkori idegen hatalom zsoldjában mindig készek akasztani, börtönözni, internálni, kínozni, stn - a magyar bennszülötteket.
Nehogy valaki azt higgye, a Nyugat netán aggódni fog amiatt, hogy velünk együtt besodródik Európába egy csomó KGB, Stasi, izraeli, stb. ügynök. Ha még valaki nem vette volna észre, a „szolgálatokat” egyazon központból vezérlik és azok egységes stratégia alapján ténykednek. A „konfliktusok” taktikai jellegűek. Epizódok a nagy színjátékban.
A Lelkiismeret ’88 Csoport odüsszeiája kinccsel felérő tanulsággal szolgál a nemzeti ellenállás szervezeteinek és tagjainak. [Egyedül nem megy, egyedül nem megy
!]
Sz.Gy. 
 

 

03-12-04-09,40

Új nap kél... Levél Kocsis Imrének:

Imre! 
Gratulálok a tegnaphoz és a mához!!! 
Írni a holnapról akarok... 
A "sittről" szabadúlván - gondolom - mérleget vonsz. Értékeled önmagadat, barátaidat, ellenségeidet és meghozod döntéseidet mindhárom irányban.
Most, munkába menet, a legsürgősebbnek vélt dologról írok. 
Ma megint olvastam a Szittyán [forrás Gaudi], hogy "büntársaid" ellen is lefolytatják az eljárást. Ezek az emberek nem maradhatnak segítség nélkűl! Össze kell toborozni néhány ügyvédet [ezekből lesz a nemzeti jogász team]. A rám eső porciót én is vállalom. 
Ami legalább ilyen fontos: megvan leendő harccsoportod, ha most azonosítod azokat, akik tettlegesen kiálltak a robotzsarukkal szemben. Ha kapok egy névsort, elkészítem a "hadijelentés" hez kapcsolódó "dicsőségtáblát". 
Emlékezz, azon férfiú körűl is így kovácsolódott ki a követők acélmagja, akinek mellszobrát tőletek ajándékba kaptam. 
Még egyet. 
Vesd össze a ti Honlapotok és az én Honlapom teljesítményeit. Ha úgy látod, hogy korábbi e tárgyú javasataim mégis megszívlelendők, térjünk vissza a dologra. [A vész óráiban több igéretet kptam, de igen kevés anyagot. Ez nem kritika, csupán kapcsolatrendszerünk "sajátossága".] 

Gyula.

 Most elrohanok egy kicsit dolgozni...

 

03-12-03-19,59

Happy End! Mára elég. Kocsis Imre szabad. Holnaptól: mérlegkészítés, feljelentések, perek előkészítése. És ami a legfontosabb: új "lovagrend" verbuválható a bátrakból. A diktatúra erkölcsileg halott. Fizikailag is azzá kell válni. E tematikus rovat folytatódik. A téma az utcán hever...

 

03-12-03-12,41

Ami az említett "közleményeket" és a sajtótisztességet illeti, ezeket nem lehet egy napon tárgyalni. Majd holnap visszatérek rá.

 

03-12-03-12,29

Azt is az Origon olvasom.
Vizsgálatot indít a hétfői tüntetés feloszlatásának ügyében Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese. Az ombudsman szerint a rendőrség nem tehetett mást, mint feloszlatta a jobboldali aktivistákból, nézelődőkből és újságírókból álló tömeget. A rendezvényt a rendőrség nem engedélyezte ugyanis, és ezt a döntést a bíróság is megerősítette. Azt viszont lehet vitatni - állítja az ombudsman -, hogy a feloszlatás mikéntje jogszerű volt-e. 
Comment:
Frankó! Egyre cifrább a dolog. A bíró legfőbb bűne, ha "prejudikál", azaz előzetes [előitéletes] álláspontot alakít ki és olyan botor, hogy ezt el is köpi. Az Ombudsmannak szabad prejudikálni? Hol tanúlt ez az ember [tánc és illemtant]?
Hogy el ne felejtsük, a magam részéről egyáltalán nem a rendőr-attack miatt tettem bejelentést és követeltem vizsgálatot, hanem Gergényi úr durván diszkriminatív közrendvédelmi jogértelmezése és "jog gyakorlata" miatt.
Bemutatkozik tehát az új ombuds-garnitúra is.  Vagy  a dislexia esete forogna fenn. Nem szégyen az! Bush jnios is "olyan", mégis elnök.

 

03-12-03-12,18

Az Origon olvasom:
"Egy bíró tájékoztatása szerint, bár a szabálysértési tárgyalás nyilvános, arra a folyosóra, ahonnan a tárgyalóterem ajtaja nyílik, csak engedéllyel lehet belépni. Ott ugyanis a Budai Központi Kerületi Bíróság előzetes letartóztatási ügyeit intézik, illetve nyomozási bírók dolgoznak."
Comment:
Csak a hülye [és esetleg a bíró] nem tudja, hogy az előzetes letartóztaási ügyek intézése egészen más jogszabályok alapján folytatott rendkivűli eljárás. Ezen ügyekben letartóztatás előtt meghallgatják az    őrízeteseket. A Kerületi Biróságnak azért van kihelyezett részlege [tárgyalóterme] a Fő utcában, hogy az épület másik szárnyából, a Gyorskocsi utcából át lehessen kísérni a rabokat és ne kelljen őket a BKKK épületébe átfuvarozni. [Már a velencei dogék is felismerték a zártpályás ügyintézésből adódó előnyöket, ezért létesűlt az ólomkamrák és a Doge Palota között a "sóhajok hídja", ami most idegenforgalmi látvánsosság. Rövidesen az lesz a szociálkapitalista diktatúra intézményrendszere is, az összes kellékekkel. A mai szereplőknek biztosan hely jut - esetleg még életükben - a panoptikumban.
 

 

03-12-03-11.20

Polgárverés az igazság csarnokában.
Brixel [telefonon]. Kocsis tárgyalására sokan kiváncsiak lettek [volna]. A Fő utcai épület csarnokában mintegy negyvenen várakoztak. A kar[d] hatalom azonban nagy erőkkel felvonúlt és a jelenlevőket távozásra szólította fel. Azok nem akartak, telintettel arra, hogy a "független" magyar bíróságok tárgyalásai állítólag nyilvánosak és a nyilvánosság kizárásáról vagy rendzavarás esetén a terem kiürítéséről a bíró [ill. a bírósági tanács elnöke jogosúlt rendelkezni]. Nos az általunk már jól ismert rendőrtiszt "rohamot" vezényelt és a csatatérre folyamatosan érkező erősítés segítségével kiverve - kiszorította, avagy kiszorítva - kiverte az egész nyilvánosságot. A szemtanúk, illetve szemenvágott tanúk névsorának összeállítása folyamatban van. A rend őrség, nyilván Krisztus példáját akarta követni, aki kötélből ostort fonván, kihajtá a kufárokat a templomból.
Természetesen újabb büntető feljelentés lesz a dologból. Az eljárás során nyilván kiderűl majd, hogy a szent csarnok rendjét fenntartani hivatott portaőrség észlelt e rendzavarást és riasztotta e a Vasprefektus verőegységeit. [Elfelejtettem kérdezni, lovak harcoltak e a csarnokban. Elnézést kérek, hogy megint beugrik valami. A Veronai Arénában az Aida előadásán lovak is felvonúltak és nyilván rossz időzítés miatt leszarták a piros szőnyeget. Még szerencse, hogy elefántok nem vonúltak fel. Apropó, milyen jól mutatna a Prefektus úr egy harci elefánt hátán.]
De félre a tréfával. A dolog egyáltalán nem vicces két okból. A rendőrök láthatólag nem visccelnek. Hamarosan tapasztalni fogják, az ellenállók sem!
Folyt. köv.
 

 

03-12-03-09.55

Kocsis Imre tárgyalásának előhangjai.
Pár perccel ezelőtt beszéltem a Bíróságra kocsikázó Gaudival. Valami eszébe jutott és jogi gyorssegélyt kért. Arról van szó, hogy a tárgyalást a Fővárosi Bíróság katonai kollégiuma óhajtja lebonyolítani. Ebből következik, hogy az épületbe senkit sem engednek be... Gaudi problémája az, hogy a katonai kollégium illetékes e egyáltalán ezügyben eljárni. Illetékességi kifogással szeretné kezdeni, vagyis kérni akarja, hogy az ügyet "rendes" azaz illetéskességgel rendelkező civíl bíróság tárgyalja. Nos megnéztem a jogszabályt és tényleg! A szabálysértések  ről szóló 1999 évi  LXIX törvényben az alábbiak olvashatók
36. § (1) A szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogást - az e törvényben meghatározott szabályok szerint - a helyi bíróság bírálja el.
(2) Elzárással is sújtható szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság jár el. Az elsőfokú bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezést - az e törvényben meghatározott szabályok szerint - másodfokon a megyei bíróság bírálja el.
(4) E törvény alkalmazásában helyi bíróság alatt a városi és kerületi bíróságot, a megyei bíróság alatt a Fővárosi Bíróságot is érteni kell.

Az adott esetben "helyi bíróság" alatt a Központi Kerületi Bíróság értendő. [Ez az elképzelés egyelőre "nyers gyémánt" e percekben kezdik csiszolni...] A Katonai Bíróság épületében mobiltelefont használni szigorúan tilos. Emiatt tudósítani csak akkor tudok, ha a "vádlott", de legalább a védő szabadulnak a barátságos épületből.

Ja! Gaudi egy szubjektív megjegyzésre is ragadtatta magát, mondván, hogy "ezzel az erővel akár a Terror Háza pincéjében is folyhatnék a tárgyalás". Ez nem is olyan bizarr ötlet. Ott a hely szelleme a genius loci olyan megilletődöttséget váltana ki a vádlottból és a védőből, hogy nem lenne akkora pofájuk, mint amekkora a Fő utcán nyílván lesz. [Már csak mellékesen jegyzem meg, megfelelő hely lenne a Köztársaság téri pártház kazamata - rendszere is. Ennek létezése, ill. nemlétezése a mai napig sincs tisztázva, mert a mélybe vezető "lépcsőház" egy olyan betoncsőből áll, amely áttörhetetlen válaszfallal hosszában el van választva és csak az egyik járatnak van ismert be és kijárata.]

Egyelőre ennyit.

 

 

03-12-02-20.02

Elmaradtam az eseményektől! Délután belőgtam az irodába egy kicsit dolgozni, azután ez lett belőle. Igyekszem behozni, amit lehet. 18.45-kor beszéltem Dr.Gaudi Nagy Tamással, aki épp Kocsis Imrétől jött. Gaudi egy védői közleményt adott ki, azaz köröz több levelezőlistán. Megtalálja, aki akarja  Én most Gaudi szubjektív benyomásairól beszélek. Imre úgy viselkedik, mint a keresztények a Colosseum porondján az oroszlánok előtt. Éhségsztrájkba kezdett. Ezt Gaudi helyteleníti. Én nem. [A kibicnek persze semmi se drága...] Be kell vallanosm, Gaudi "jogilag" egyetért azzal, hogy Kocsis egy 12 fős asztalt próbált utólag rendelni a séf-nél, azaz Gergényinél. Azt mondja ugyanis, hogy miután 3 helyre kérte a rendezvényt, Gergényi nem mellőzhette volna az újabb határozathozatalt és lehetővé kellett volna tennie a jogorvoslatot is.Ehelyett felvonúltatta a huszárokat. [Nem akarom a témát profanizálni, de vajjon a lószar nem idézheti elő a közlekedés aránytalan sérelmét, ha pl. egy suzukis kicsúszik a kanyrban?]
Ha ebben a jogkérdésben Gaudinak lesz igaza, akkor Gergényinek annyi. A formai hibát nem úszhatja meg. Ezt mondta Fouché is Napoleonnak, mikor az agyonlövette az Enghieni Herceget: "felség, ezt több volt mint bűn, hiba volt." Ezt még meglátjuk. [Mindenesetre alakulóban van a Nemzeti Jogász Komité és - istenemre - utána nézünk néhány úrnak, törvényesen persze, ahogy Gergényi mondogatja. Feléled a Monopoly szelleme!]
Ja! A "szélsőséges" honlapok öles betűkkel hirdetik Imre holnapi tárgyalását Nem kétséges, hogy a politikai előítéletektől mentes balhékedvelők is odahúznak majd. Nem kellene az egész kerületet lezárni? Van elég ló? Elegendő a zab? Logisztika, elvtársak, logisztika! Arra ügyeljetek! Eddig rendben ment: egy tüntetőre esett legalább hat gumibot, hat patentbilincs és hat pár rendőrcsizma. De mi lesz, ha százezren tüntetnek és a tömeg többet akar, mint Csurka dumáját hallgatni? Vasprefektus úr, tudja e, hogy a damaszkuszi acél úgy vágja a vasat, mint kés a vajat? Dilemma, dilemma hátán.
Más!
A korábban boncolgatott jogi kifejezés ["a közúti közlekedés rendjének aránytalan sérelme"] gordiusi csomójára még kötök néhány görcsöt [és megküldöm az ombudsmannak]. Azt már megírtam volt, hogy a közút nem Gergényié, de még Salgóé sem, a közlekedni szeretőakaró és arra jogosúlt állampolgáré. Nagyon helyes, hogy "szakértőikkel" kiszámíttatják, hány állampolgárt kényszerít várakozásra, vagy ha még lehet visszakozásra és kerűlőút igénybevételére az útlezárás. nem vitás, hogy a Gergényi az általa anyagi halmazatban megvalósított aránytalan sérelem okozás kapcsán azt gondolhatta, a Krisnások tetszhetnek valakiknek [a kétségbeesett szülők százainak, akik hiába próbálják eltérített ivadékaikat a szekta karmaibó kiragadni, biztosan nem.], ezt még meg fogják tőle kérdezni. A kedermagos parádé tuti hogy tetszett Konrádnak a majnem legnagyobb magyar írónak és Jancsónak a majdnem legnagyobb filmerdezőnek. És a melegek? Azok meg biztosan tetszettek a Tamás Gazsi Miklós [irányítása] alatt tevékenykedő áladjunktusnak Fodor Gábornak [aki annakidején a POFOSZ. költségvetési keretének megnyírbálását szorgalmazta a melegek javára]. De. Tudvalevő, hogy a fenti alternativitás, ill. másság vonatkozásában megoszlik a polgárok affinitása. Erről is lehetne statisztikát csinálni. Én szubjektiv bizonyossággal feltételezem, hogy mivel a magyar társadalom intézményes züllesztése még nem fejeződött be az emberek többsége utálja a krisnásokat, a drogosokat és a melegeket is. Persze vannak közömbösek, semlegesek. Hisz pl. az idült piásoknak mindegy. Ők, a leépűléssel szoros korrelációban, fokozódó mértékben toleránsak. Aztán vannak persze szimpatizánsok is. Törpe kissebbség együtt a három csoport is - amig a rendőr azt nem mondja a Balaton felé csörtetőknek, álljon meg a menet, míg pl.a krisnások át nem huzzák vonják a bálványt és doboló, sípoló, ordítozó önmagukat Széczhenyi Lánchídján, amit azért épittetett hogy a hon polgárai gyorsan és kényelmesen sétálhassanak, fiákerezhessenek Pestről Budára és viceversa.
------------------------------------------------------------------
Adás megszakítva, két nyálas épp most olvassa be és csócsálja az ATV-s "szavazás" eredményét: a polgárok 96 %-a helyesli a gumibotozást. Ez semmi! A Népfrontra 99.8 % szavazott annakidején. Aztán mi lett belőle. Fiúk, jól jegyezzétek meg mai szerepléseteket. Mások is megjegyezték.Persze nem ti - kis ripacsok - töltitek meg a hócipőt. A sziniigazgatókról van szó.
------------------------------------------------------------------
A jogalkalmazónak, kötelező módon, számot kell vetnie azzal, hogy a látens szimpátia/közömbösség/unszinpátia koefficiens nem statikus, hanem dinamikus valami, azonnal változik, ha a menet megáll. Vasprefektus úr annakidején nem gondolt bele és jövőre úgy lehet már nem is kell belegondolnia az alábbi relációkba.
A szágúldva elviselhető gépkocsi klima percek alatt elviselhetetlenné válik, ha a kocsi megáll, ablak letekerés ide, ajtónyitás oda.Ha a kocsiban gyerek utazik és nincs üdítő, rögtön kezdődik a nyafogás. Vannak, akik piálni sietnek a Balatonra. Gondolja, hogy ezek kitartanak eredeti beállítottságuk mellett, ha vedelés helyett ízzadniuk kell [Foyladék nyerés/nyelés, versus folyadék vesztés. Ez egy rendörnek mindegy?] Azután az egyéb testi szükségletek. A legrosszabbkor jönnek rá még a másságtisztelőkre is. Mikor pár éve az Erzsébet Híd közelében előre engedtem [...] a krisnásokat, bizisten majdnem bepisáltam, mert tudtam, hogy ott és akkor nem lehet...
Aztán amióta Mónika Kukac megy minden nap a TV-ben, erotikus asszociációkat kelt az emberben úgyszólván minden. Tegyük fel, hogy valaki azért igyekszik a Balatonra, hogy megdughassa a barátnőjét, vagy a barátját. Ez sem ritka manapság. És tessék mondani, egy ilyen egyén preferenciái nem változnak az idő függvényében? Prefektus úr! Ha az ön vétkességét, miként remélem, megállapítják majd a fenti, azaz lenti, vétségekben - súlyosbító körűlményként fogják értékelni az empátia fogyatékát, amit lehetetlen lesz letagadni. Az ujlipótvárosi nép most lehet tapsol önnek [ezekről nem mondhatja a Gazsi, hogy a villamoson, buszon, vagy a metrón szélsőjobboldali újságokba temetkeznek]. De ha még széles néprétegek istenítenék önt, azt sem lenne bölcs dolog egysíkúan értelmezni. Császárrá koronázása alkalmából a fentebb [lentebb] már aposztofált Fouché azzal hízelgett a császárnak, isteníti a nép. Erre Napoleon azt válaszolta: "Ugyan! Az akasztásomon ugyanennyien tolonganának!" Egy vasprefektusnál is erősebb a vastörvény: a vak erőszak nem lezárása, ellenkezőleg előjele, kezdete valaminek.
 

 

03-12-02-14,35

Simon János néven telefonálnak a "Budapesti Naptól" [?]. Hogyan kommentálnán a történteket? Mondtam, azt csinálom feszt' a honlapon. Azért mégis több kérdés- Köztük egy érdekes. Tagja, vagy "jogi tanácsadója" vagyok e a Lelkiismeret '88 Csoportnak? [lehet, ezért hívtak fel?] Válaszom: nem - nem. Ellenben véleményt mondok, ha kérdeznek. Mondtam, azt is, sajnos azt Kocsis Imre nem kérdezte előre, benyújtsa e 12 főre minimalizált tüntetési kérelmét Gergényihez.
Most dolgozom egy kicsit és este folyatom...

 

03-12-02-14,30 

Levél a Csoporttól.

Üdvözletem!
Ott voltam, a tűzvonalon kívül, megírnám, de ha lehet, a GPG-vel küldeném.
Nem tudom, sikerült-e már beüzemelni. Ha nem, akkor írom kódolatlanul.
Videó, fotók, hanganyag, minden van..
Most megyek érte, estére már fent lesz az L88 honlapon.Névsorom nincs, de legalább 10 ember nevét tudom.
Nem adjuk fel! 
Válasz.

Laci! 

Tekintettel arra, hogy az anyagot közlési [!] céllal kérem, teljesen föllösleges lenne kódolni - dekódolni. 

Küldd amid van, és ahogy van. 

Imrétől sokszor kértem már, hogy az egymásra mutató linkeket kölcsönösen tegyük fel a Honlapjainkra. Most tőled külön kérem. 

Olyan anyagok kerülnek fel ide - oda, amelyek csak részben fedik, de semmiképp sem ütik egymást. Igy a nagyérdemű olvasó lélekben gazdagodik, ha át sasszézik az egyik Honlapról a másikra. 

Én most mindannyiszor frissitem a honlapot, ahogy valami történik, vagy én kommentálok valami. Esetleg kukkants bele. 

Gyula.

 

 

03-12-02-13.10

Tudósítás a "hactérről".
Az élménybeszámoló "Magdikától" származik [név és cím a szerkesztőségemben] aki Kocsis Imre legközelebbi munkatásainak egyike.
Szó ami szó, a tüntetés hírére a Kocsis imre által bejelentett 12 fő helyett többszáz kiváncsiskodó kezdett gyülekezni. Persze nem az úttesten randaliroztak, mint a "Vasperefektus" úr által - a "törvény alapján" engedélyezett krisnás, drogos és melegtüntetések járművei és gyalogosai. Igyekeztek a járdán maradni. Ez nem volt könnyű, mert bizonyos járdaszakaszokat a parkoló járművek szabálytalanúl ugy foglaltak el, hogy ot egy gyalogos "lapjával" sem tudott elhaladni. [Nem tudom, a melegek mit szóltak volna hozzá ha Gergényi úr számukra is ilyen szűkösen mérte volna ki az életteret?] A társaság ideiglenesen a Gesztenyés kertben táborozott le. Itt egy rögtönzött meeting "zajlott" élő és konzerv zenével és szónoklatokkal. Ez a hely azonban távol esvén a D.209.es kormányfő úr rezidenciájától, vagyis a rendezvény végcéljától, a menet tovább indult. Elmondás szerint a MOM. magasságáig jutottak, egészen a rendőrök sorfaláig...
Közben észlelték, hogy minden lehetséges megközelitési irányből további rendőri erők gyülekeznek [viharfelhőkként] a csoporft körül. Szép számban lovsság is. [Örvendetes, hogy a magyar huszárság dicső intézményét visszaállították. A szellemét majd egy jobb kor fogja visszaállítani. Lehet ugyanezekkel a lovakkal, de egészen biztos, nem ugyanezen lovasokkal...] A menet tehát az "aczél" falnál megtorpant és feltorlódott, ahogy már a menetek szoktak. Ekkor a vezénylőtiszt a jelenlevő sajtótudósítóknak adott valamiféle tanácsot, ill. utasítást. Ez után pedig a tömegnek: "oszoljanak - távozzanak". Ez persze objektíve lehetetlen volt, lévén a tömeg harapófogóba zárva. Majd vezényszóra megindúlt az attack. Először a vékonydongájú Kocsis Imrét [öt, köztük egy súlyosan beteg, gyerek apját] rohanták meg vagy tizen olyan fazonok, akik közűl akár egy is kitett volna testsúlyban két Kocsis Imrét. Földreteperték. Bebilincselték és bevágták egy kocsiba.
Majd a tömegből kezdtek "szemezgetni" és aki kijött a rendőr - lutrin, azzal kb. hasonló módon jártak el. Arra a kérdésre, hogy álló, vagy földön felvő emberek kézzel, vagy lábbal történő bántalmazását a tanú látta e, igennel válaszolt. Ez egyelőre feltételezés. Mindenesetre a helyszinen jóval több fotó, ill. video felvétel készült, mint ami a gergényi legénységnek optimális lehetne, majd meglátjuk.
A tanú a helyszini rendős - sokadalomban megpillantotta magát Gergényi urat, ami természetes, valamint Salgó urat is, ami viszont jellemző.
Ami a folytatást illeti.
A polgárverés "de facto" már teljesen nyugaterurópai szinvonalú. E téren már euro - kompatibilisek vagyunk [amiben bokros érdemei lehetnek az említett uraknak is]. Mésem ringathatják magukat abban a hitben, hogy tettük következményeit simán megusszák. "De jure" ugyanis sehogy sem fog stimmelni a dolog, akárhányszor is emlegeti "a törvényt" Gergényi úr. Nyugaton ugyanis a gumibotok és a csizmák szakszerűen komponált jogi háttérbiztosítással dolgoznak az állampolgárok tetszőlegesen megválasztott testtájain. Fájdalom Gergényi úr egy olyan törvény mögé igyekszik bújni, amely tevékenységének kényes részeit nem takarja el. A törvény ugyanis a közúti közlekedés aránytalan sérelmének vélelmezhetősége esetén engedélyezi a tilalmazást. A közút viszont nem Gergényi és Salgó uraké, hanem a polgároké, hogy azon kocsikázzanak, vagy sétafikáljanek, ill. ácsorogjanak. Nos Gergényi úr a polgárok ezen jogának két lábbal egyszerre történő tiprása mellett a Lánchídat lezáratta a krisnások kedvéért, az Andrássy utat a kendermagosok kedvéért és még egy forgalmas utat a büszkén parádézó mnelegek kedvéért. A közúti közlekedés arámnytalan sérelmét tehát diszkriminatív módon értelmezi, illetve alkalmazza. Főnöke pedig hagyta, hagyja.
A Lelkiismeret '88 Csoport Gergényi urat "joggyakorlatának" visszásságaira korábban, nyilt levélben figyelmeztette. Rá se' rántott. Most az következik, hogy a kissé lapidáris stílusban fogalmazott nyilt levél egy precíz jgászi kérdezlek - felelj [!] okírat formájában egyenesen címére lesz megküldve [és természetesen nyilvánposság elé bocsájtva]. Persze figyelmeztetve lesz arra, hogy "nem köteles válaszolni".
Azután a paksaméta - válasszal, vagy anélkűl - az ügyéséghez kerűl annak megfontolása végett, fedezik a a hatályo magyar törvények mindazt ami budapest utcáin rendörzés jogcímén folyik.

Sz. Gy. 

 

03-12-02-10.40

A gyors válasz az Ombudsman - iktató irodájától....

"Tisztelt Uram ! 
Beadványával kapcsolatban kérem, hogy a honlapunkon szereplő tájékoztatás alapján szíveskedjék állandó lakcímét, illetve postai levelezési címét megadni.
Ennek hiányában az e-mailen érkezett panaszával nem áll módunkban foglalkozni.
Tisztelettel:
Kaluser Sándorné
OBH iktató

Ezen ne múljék!
T.
Kaluser Sándorné részére! 
Megkeresésére közlöm a személyi azonosításomhoz szükséges adatokat. 
Dr. Szeszák Gyula 
DEBRECEN
Simonyi u.32
4028. 
Tel.    : 52-311-790 Mobil 30-245-9244 Fax: 52-346-499 Tisztelettel: 
Dr. Szeszák Gyula.

 

 

 03-12-02-10.47

Levelet írtam az Ombudsman-nak [hit és illúziók nélkűl].
Dr. Lenkovics Barnabás úr,
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa részére.
panasz@obh.hu mailcímen!
 
Tiszelt cím! 
2003.12.01-napján súlyos rendőri atrocitás történt. A "Vasprefektus" úr emberei szétverték a "Lelkiismeret '88 Csoport" tüntetését. 51 tüntetőt a helyszínről elhurcoltak. Ezeket kihallgatásuk után elengedték. Őrizetbe vették ellenben a nem engedélyezett tüntetés szervezőjét, a Csoport elnökét Kocsis Imrét, öt gyermek, egyikük súlyosan beteg, apját.

Öntől nem az "aránytalan durvasággal" kivitelezett  rendőri intézkedés kivizsgálását kérem. [Erre az ügyészségi nyomozó szervek lesznek illetékesek a Gergényi Péter úr ellen benyújtandó büntető feljelentés kivizsgálása keretében.]

Az ön kompetenciája körébe esik viszont az a mód, ahogy a "Vasprefektus" úr a Gyülekezési Törvényt értelmezi és alkalmazza. Az ezzel kapcsolatos súlyos anomáliákra az illető úr figyelmét nyilt levélben már korábban felhívtuk. E levelet csatolt fájlként idemellékelem. Annak tartalmát kérem kivizsgáladó bejelentésnek tekinteni [!].
 

Kérem, sziveskedjék tájékoztatni az üggyel kapcsolatos intézkedéséről, ill. annak mellőzéséről. 
Tisztelettel:
 
Szeszák Gyula. 

 

03-12-02-10.27

Balás István közlése. Kocsis Dr.Gaudi Nagy Tamást bízta meg védelmével.Ez a dolog rendben van. Ezt Balás az "ügy" előadójától a XII.Kerületi Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő Molnárné Margitai ... alezredestől kapta, aki Balás szerint fölényes hangnemben tárgyalt vele.

 

03-12-02-09.56

A Csoport Webmesterének levele és egy ahhoz csatolt levél. "BILINCS ÉS MOSOLY” Ez a régi filmcím mondja el most, mit gondolunkazokról a fogdmegekről, akik rendőrállamosdit játszva Kocsis Imrétletartóztatták, és a magyar lelkiismeretet megszólaltató tüntetést szétverték a budai helyszínen. A mosoly azoké, akikre a bilincset teszik – A bilincselőknek mosolyuk nincs, csak vigyoroghatnak vagy vicsoroghatnak. Kit bilincseltetsz, belügyminiszter? Azt, aki védi a magyar önérzetet?" Ezt üzenik a tapolcai Trianon Társaságból Mándoki Szabó István és barátai, 2003-ban is élő lelkiismerettel, december 1-jén 22h-kor."
                                          ------
Válasz Brixel Lacinak.
Ha tudsz maradj kontaktusban. Ha ott voltál, írd meg amit láttál, hallottál. Gyorsan!!!
Volt e fotózás, videózás, ki készítette?
Az est hőseiről, tudsz e névsort küldeni [kőbe vésés végett] Honlapomon ha kell percenként hozom az információkat. Onnan tájékozódhatsz.
Nyomás! 

 

03-12-02-09.30 

Védői felkés Balás István. Vállalja. Felkeresi. Infó - ha vissazér.

 

03-12-02-7.30

Körlevél lista-tagoknak, sajtónak.

 Közlemény. 
A lelkiismeret '88 Csoport tegnap esti tüntetését a rendőrség szétverte. Több résztvevőt előállította. Ezeket hajnali elengedték, egy kivétellel. Kocsis Imrét a Csoport elnökét őrizetbe vették. 
Az ügy további fejleményeiről Honlapomon 
www.hajdunet.hu/szeszakgyula 
"88-as hírek" címmel folyamatosan tájékoztatom olvasóimat. 
A Budapesti Rendőrfőkapitányság Honlapja "nem üzemel". Az országos Rendőrfőkapitányság E-mail címe: 
police@bm.gov.hu 
Nem szervezek tiltakozási akciót. [Mást teszek!] Az ORFK-tól levélben kértem a BRFK E-mail címének közlését, mivel az utóbbi testület honlapja nem müködik.
A gratulációk a fenti ideiglenes címre is küldhetők. Azokat Salgó úr esetleg továbbítja Gergényi úrnak [?].
 
Sz. Gy. 

 

 

03-12-02-7.22

E mail ORFK-nak [police@bm.gov.hu]
"
A BRFK E-mail cimének közlését kérem. [Honlapjuk nem üzemel.]Sz. Gy."