Szerkesztői üzenetek

 


2011.12.24
Az "Aktiv Fórum" elérhetősége szünetel. Ez már a negyedik kisérletem arra, hogy a teljesen szabad hozzáférés biztosítása mellett lehetővé tegyem bizonyos témák kötetlen megvitatását. E kötetlenséget névtelen beírók nemtelen kedvteléseik kiélésé re próbálják felhasználni, amiben nem vagyok partner. A fórum kezelő programja ismeri ugyan a moderálás lehetőségét. A moderálási utasításokat (törlés) azonban nem hajtja végre. Ennek "titkát" a szolgáltató sem tudta megfejteni... Olyan index programot, ill. szolgáltatót keresek, amely mellett lehetségessé válik a türhetetlen tartalmak eltávolítása, kevesebb fáradtság gal, mint amibe a mocsok belapátolása kerül.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik az "Aktiv Fórumot" jóindulatu hozzászólásaikkal már - már lendületbe hozták.
Nekik üzenem, hogy egy takarítható fórum rövidesen megnyílik!

2011.12.06
Rég nem írtam "kedvencemről" a Jobbikról. Ám most, hogy , a Political Capital nyomán a Barikád arról kezd álmodozni, hogy kedvencük a Fidesz váltópártja lehet, indíttatva érzem magam arra hogy én is megszólaljak a zümmögő kórusban, e hét végén.

2011.11.29
Az index lapon két új logo látható amelyekről, a "Régi Fórum" és az "Új Fórum" olvasásra ismét elérhető. Az előbbi 2006.01.11-től - 2010.09.03 napjáig volt elérhető. Rajta 2731 bejegyzés történt. Az utóbbi 2007.07.25-től 2010.09.02-ig volt "nyitva". Ezen 2622 bejegyzés olvasható. Mindkét fórumon érdekes és értékes sőt máig időszerü bejegyzések is vannak. Úgy gondolom látogatók is lesznek. [Bejelentem, a közeljövőben indítok egy aktiv fórumot. Ezzel korábban már próbál koz tam és kudarcot vallottam. Hátha most sikerül.]
Már fent is van az "Aktív Fórum"! 

2011.11.16
A hozzászólások közzétételének szempontjain kénytelen vagyok változtatni. Honlapom politikai kommentárokat közöl, rendszeresen élve a szatíra eszközeivel. Az olvasók számára biztosított hozzászó lási lehetőség azt jelenti, amit a hozzászólás mint fogalom jelent: valamihez hozzászólni. Ez a valami az adott kommentár, amelyet a hozzászóló kritikai észrevételekkel illethet a tényállítások megalapo zottsága, a tényekből levont következtetések (kommentár) helytálló sága és a fogalmazás stílusa tekintetében egyaránt. Egészen más dolog, ha a hozzászólás súllyal nem az írással, hanem a kommentár írójával foglalkozik. Ez utóbbi személyeskedés, amelynek lényege: "elvi megnyilatkozás helyett személyében támadni, vagy sérteni valakit." [Értelmező szótár]
E negatív jelenségek sajnos honlapomon is mutatkoznak, vagyis egyesek nem hozz
ászólnak írásaimhoz, hanem hozzámszólnak sértő, lealacsonyító módon. Mától a személyeskedő "hozzászólásokat" nem jelentetem meg. A valódi hozzászólók megértését kérem.

2011.11.07
A tegnap közzétett - Eszes Tamásról szóló - írásom ma kiegészült nevezett búcsúlevelével és az öngyilkosságot megelőző telefonos üzenetváltások történetével.

2011.10.25
Az anonym beíró beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ismét és ezúton is kérem olvasóimat, jelöljék meg a cikket, amihez hozzászólnak! Igyekszem minden hozzászólást feltenni. Sajnos kivételt kellett tennem néhány durva, semmitmondó, érthetetlen, vagy nem hozzászólás jellegű beírással. Eddig 4-5 ilyen fordult elő mindössze.
-----------------------------------------------------------------------------------
A nyitólapon (index) kisebb változtatásokat hajtottam végre. Ezek közül a legfontosabb a "szerkesztői üzenetek" rendsze rének módosítása. Töröltem a vizszintes és a függőleges scrol lereket és a jövőben csak egy helyen üzenek az olvasóknak. Ott viszont villogó karakterekkel jelzem az üzenet dátumát, hogy az olvasó lássa, van e valami "újság". Úgy érzem, a kommentárok és blogok megjelentetésén túl az eddiginél interaktívabb kapcsolatra van szükség. Az olvasói visszajel zésekre a "mailto"-ban van lehetőség.

2010.11.28
A honlapon új rovat jelent meg az "ÜgyvédBlog". Innen egyelőre
csak egy régi írás jelenik meg. [A bloghely régen megvan.] Most
tovább gombolyítom ezt a fonalat is. Van ugyan egy "ügyvédi hon lapom" is. Ezt inkább társadalmi, mintsem üzleti honlapnak szán
tam. [Ehhez kapcsolódott az ügyvédi blog.] Most hogy az ügyvédi
vállalkozás is "bedől", szükségét látom annak, hogy megszólaljak
ezen a regiszteren is, tekintet nélkűl az érzékeny tyúkszemekre.
No meg a bíróságok is olyan eseteket produkálnak, hogy indokolt
tá vált bepillantást biztosítani a tárgyalótermekben zajló drámákra.

2010.11.11
A honlap képeiről.
Az olvasóknak nyilván feltünt már, hogy gyakran
alkalmazok képeket, részben mondanivalóm illusztrálására, rész-
ben - ikonként - ugrólink céljára. A képek méretét megszabja, hogy harmonikusan úgy illeszkedjenek a szövegtestbe, hogy az ne legyen plakátkiállítás-szerű. A kicsi képméret hátránya, hogy a részletek nehezen felismerhetők, így a kép nem tudja kifejezni saját mondani valóját. Már korábban kisérleteztem azzal, hogy az ikonok kattintással
kinagyíthatók, majd újabb kattintással visszaállíthatók legyenek. Az erre szolgáló program azonban megsérült, használhatatlanná vált. Most egy új scriptet találtam az ikonok és képek kinagyítására. A különbség csupán annyi, hogy a kicsi képméretre visszaváltani
dupla
kattintással lehet (bal gombbal). A kinagyításra történő átállás folya matos. A kurzor alatt megjelenő képszövegben jelezni fogom, hogy a kép nagyítható e. Gondolkodom azon is, hogy magán a képen helyez zek el egy nagyithatóságra utaló jelet.

2010.09.11
Az átalakítással rengeteg időt elpepecseltem. Laikusnál ez nem történhet másképp... Az írást emiatt halogatnom kellett, amely a honlap látogatottságának nem tett jót...

Ám nem ez a bánatom, hanem a levelező lista és a legújabb fórum
"bojkottja". Igaz, ez a negyedik fórum, amivel kisérletezem. A korábbiakat kénytelen voltam befagyasztani a névtelen gyalázkodók beírásai, pontosabban amiatt, mert ezek moderálása lehetetlen, törlésük pedig nehézkes volt. A legújabb fórumon ez könnyebb... Viszont regisztrációt kíván. Ez azonban annyiból áll mindössze, hogy meg kell adni egy E-mail címet és egy különbejáratu jelszót, ami csak a belépésre, nem az azonosításra szolgál. Az ilyesfajta regisztrációt a szabad fórumok legalább 99 %-a már megkívánja.

2010.08.08
Olvasóim biztos észreveszik, hogy a honlap tényleg átalakítás alatt van. Az index baloldalán az új blogoknak új kijelzőt készitettem.

Ki volt Horthy Miklos?

2010.08.05

Egyelőre csak "mutatóban". A kép-ikon a kurzor alatt megjeleníti a blog címét. Ráklikkelve kinagyítja a képet. A blogra pedig a dátumról lehet ugrani. A jövőben egyre több cím mellett jelenik meg hasonló képecske, főleg az arhivumban, hogy megkönnyítsék az eligazodást.
Csökkentettem a "rendezetlen" írások számát is, már csak 7 van.

2010.07.23
Már "csak" 19 hiányos cikk van! Hetet helyreállítottam. A többivel is igyekszem.

2010.07.18
Aki olvasgatja honlapomat, nyilván észleli a folyamatos változásokat.
Most arról írok, ami következik.
- 29 olyan cikk van (az archivumban), amelyek a "Joomla" szövegszerkesztőjével íródtak. Ezért az archívumba átmentett írásoknál nem jelennek meg a képek, rendezetlenek a bekezdések, nem megfelelőek a karakterek. Ezeket át fogom szerkeszteni, azaz újra berakom a képeket, átírom a karaktereket, továbbá hátteret kap minden írás.
- Az indexen, illetve a listákon minden lehetséges helyeken képeket (szám-képeket) fogok alkalmazni annak érdekében, hogy a kép fölé vitt kurzor alatt megjelenjék egy arra utaló szöveg, hogy az olvasó mit talál a cím alatt, ha megnyitja azt. Ezáltal gyorsabbá és kényelmesebbé válik a "böngészés" a honlap tartalomban.
- Továbbra is tervezem egy olyan (új) rovat elindítását, valami olyasféle cimmel "Én előre megmondtam". Ennek persze két rovata lesz. Az egyik bevált jövendöléseimet, a másik melléfogásaimat tartalmazza majd...

2010.07.08
Újabb változás! A honlapon e naptól (!) közzétett írások az index keretében jelennek meg nálam is, mint az "igazi" honlapokon. Tehát olvasás közben a navigációs felületek láthatók.

2010.07.07
Új indexlapot tettem fel, amely ráadásul "átszerkesztés" alatt is van. Egy új cikk is felkerült. Az új felületről továbbra is elérhető a honlapcsalád minden része! Az index, ha elkészül, némileg hasonlítani fog a "modern" honlap-felületekhez.

2010.06.06
Az index lapon látható alábbi közlemény:
A korábban jelzett "visszaállitást" megkezdtem! Erröl az ideiglenes felületröl három honlap, az Archivum , az "Új írások  és az  "Új blogok" máris elérhetök. A "Grafikus honlap" holnapra marad.
némi kiegészítésre szorul. A Mozilla Firefox megjeleníti a fent
i felületeket. Az Internet Explorer viszont nem (?). Ennek okát egyelőre nem tudom. Keresem! Az új írások többnyire Joomla felületen jelentek meg. A kimentés során csak a szöveg volt rögzíthető. A formázás a képek, a hátterek folyamatosan lesznek beszerkesztve, hogy az új cikkek elérjék a korábbiak esztétikai szinvonalát. E nehéz munkához olvaóim szíves türelmét kérem.

2010.06.05
Ahogy korábbi üzenetemben jeleztem, visszatértem
a "hagyományos" szerkesztésre. Az "INDEX", amely
elsőre megjelenik,
ideiglenes (!). Folyamatosan
fejleszteni, "csinosítani" fogom. Az új indexen levő
linkek segítségével minden elérhető (!) ami a Joomla
felületről elérhető volt! Akik regisztráltak trövidesen
újabb körlevelet kapnak. Aki valamely íráshoz hozzá
akar szólni, a
"Postaládám" -ba írhat, amely "mailto"
módban működik.  

2010.05.30
Fontos elhatározásra jutottam! A számomra folytonos
megpróbáltatásokkal járó JOOMLA keretszendszerről
visszatérek a "hagyományos" honlapszerkesztési
módszerekre. Olvasóim ezt nem fogják "megsínyleni",
mert mindent ugyanúgy megtalálnak mint a jelenlegi
rendszerben. A cikkek pedig visszanyerik régi igénye
sebb tartalmukat, ill. formájukat (a bőségesebb képi
illusztrációt, az esztétikus háttereket, a pihentetőbb
betűformákat.) Ha már nem kell a Joomlával naponta
bírkóznom sor kerülhet méhány halogatott tervem
megvalósítására, pl. egy tartalom-mutató összeállitá
sára, amelyben név és tárgy szerint lehet keresni.
Továbbá (hiúságok hiúsága) lesz egy olyan nevű
rovat is, hogy "Lám megmondtam (megírtam)."
Kérem fogadják jóindulattal eme legújabb ötletemet.

2010.05.16
A tegnapi Kósa-cikk kiegészült két képpel és (a végén)
egy szöveg-toldattal.

2010.05.12
Felhívás olvasóimhoz!
Napjaink egyik sláger témája - a deviza alapu lakáshitelek
adósainak sanyarú sorsa - megmozgatta a fantáziámat.
Számomra evidens, hogy a bankok jóelőre bekalkulálták
számításaikba azt a többlet nyereséget, amely a kemény
valutáknak a Forinttal szembeni felértékelődése révén
folyamatosan keletkezik. Viszont a kilakoltatások révén "felszabadult" lakásokon
csak akkor lehet keresni, ha garantált ezek zökkenőmen
tes tovább-értékesítése. A
belföldi kereslet ezt talán nem
garantálja (?). Ha ebben nem tévedek, a logikai
résbe csak a
külföldi keresletben való bizakodás
illetszhető be. Ha tényleg erről van szó, esetleg az is
kiderülhet, honnan verbuválódnak a reménybeli
lakásvásárlók, akiket nem érint (ill. kedvezően érint) a
Forint gyengélkedése. Lenne erre tippem, de szivesen
meghallgatnám mások, nálam tájékozottabbak véleményét.

2010.05.02
Ma (este) új cikk kerül fel a honlapra. Újszerű téma, újszerű meg-
közelítésben. Egy kínai "gesztusról" lesz szó, amely az emberi-
ségnek azt az egyre növekvő hányadát érinti, akik gyanútlanul
besétáltak a Nagy Testvér ügynökének Bill Gatesnek a (világ)háló-
jába. A cikk címe
"A sárkány nyujtózkodik."

2010.04.10
Nagyobb "lélegzetü" munkába fogtam, amely számomra lélegezet-
állitó érzést hozott, mikor belemerültem az államalapítás részletei-
be, a krónikákba és a "legendáriumokba". Az írás több részből áll
össze. Holnap felkerül egy Blog is. "Megszólal a szívsebész" cím
mel. Persze nem Papp Lajosról lesz szó...

2010.04.04
A közelmultban trauma ért, a
Tőkés "szexbotránya" c. blogbejegyzéssel kapcsolatban. A letöltések számát figyelemmel szoktam kisérni. Ahogy a blogot felraktam "zakatolni" kezdett a letöltés-számláló és a nap végére 6431 (!) látogatást jelzett, azaz kb. hatszorosát a napi átlagnak. Tudtam, hogy a "szexnek"  varázslatos hatása van, de ennyire? Mindenestre úgy éreztem magam, mint egy kókler, aki megtévesztő reklámmal csalja a boltjába a közönséget. Így volt annak ellenére, hogy a témát idézőjelbe tettem. Önéletírásom még mindíg erősen foghíjas. Napjaim (egy részének) naplószerű leírása esetleg növelné honlapom olvasottságát? Hát' nem is tudom...

2010.03.27/2
A három kis mellékes immár négy (!) kis mellékes!
Hozzáférhetővé tettem eddig szendergő ügyvédi honlapomat a "Fiskálist". Rövidesen ez lesz a "legütősebb" honlapom! A korábbi bejegyzésekből kiderül, régen tervezem a "Jog és esetek" rovat beindítását. Őszintén szólva fáztam ettől, féltettem a bőrömet... A közelmultban azonban olyan személyes megaláztatás ért, amely feloldotta ezirányú gátlásaimat. Nem leszek tapintatos...

2010.03.27/1
Ma újabb "folt" jelent meg az index-lapon a "hol hányan kiváncsiak ránk" szöveg alatt
: a látogatások számlálója, ill statisztikája.
A számláló 2009.12.06-án lett nullázva. A lap kezelését külön meg kell tanulni, mert úgy néz ki, mint egy böngésző program. Persze nem nehezebb rajta eligazodni, mint egy egyszerübb honlapon.
Amit külön elmítenék, a következő. A "belépések" száma Magyarországról 20628, az USA-ból 16112 (!) és Kínából 4089 (!). [A közölt számok nem azonosak a "látogatások" számával.]

2010.03.25
Kedves türelmes (!) olvasóim!
Történelmileg úgy alakult, hogy a honlap "nyomdai szerkesztése" is a nyakamba szakadt. Némi mankózás és bénázás után mostanra eljutottam odáig, hogy a folyamatos üzemet tudom biztosítani. A szerkesztő nézőpontjából kezdem látni, milyen változtatások indokoltak. Már csak arra kell rájönnöm, hogyan kell az átszerkesztést megvalósítani.
Hozzákezdek rövidesen, további türelmük, megértésük reményében.

2010.03.15
Csaknem elkészült, mindenesetre felkerült  "összes műveim archívuma". [A blogokat nem tartalmazza.] Az archívum szerintem a honlap egyik
legfontosabb eleme, ezért egy "némiképp" hiányos [néhány link nem talál célba, - néhány kép nem jelenik meg, más képek rosszul illeszkednek, stb.] archívum is jobb, mint a semmilyen. A hiányokat persze pótolni fogom.

2010.03.10
A honlappal kapcsolatos változásokról hírlevélben tájékoztatom olvasóimat. Szeszák Gyula

2010. 01.10
Kedves ismerőseinknek, látogatóinknak nyilván feltűnt, hogy a
„Magyar Sors Online” is, ill. a „Comment” név által jelzett lapcsalád új köntösben, Szeszák Online Lapja név alatt, megújuló tartalmakkal jelennek meg. Erről bővebben itt olvashat: A Lap irányelvei

2010. 01.01
Mától új "színfolt" kerül a honlapra: a "Szerkesztők üzenetei".

A korábbi honlapok szerkesztésénél szerzett tapasztalat, hogy a látogatók először a szerkesztői üzenetet nézik meg. [Néha csak azt...]

Ez a régi segédeszköz kísérleti jelleggel kerül fel az új honlapra. A szerkesztők - Szeszák Gyula, Varga Szibilla - legfontosabbnak vélt közléseit tartalmazza majd. Elolvasása nem pótolja a honlap böngészését. A frissítések - az eddigi gyakorlattól eltérően - az "üzenetekben" nem lesznek külön jelezve. Az új rovattal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megszívleljük...

Üdvözlettel a szerkesztők