Lord Rothermere, Daily Mail, 1927. June 21. Hungary's place under the Sun. Security For Central Europe! A blunder was committed by the peace agreements that divided the Austro–Hungarian monarchy. Their decisions led to the creation of disgruntled national minorities in half a dozen countries in Central Europe, any of which could be a new focal point world burn. With relatively small changes, it would be possible to reunite two million Hungarians with the motherland out of the three million that were alien to the peace of Trianon he put me in charge. Friction would be replaced by a relieved relationship of peace in central Europe is directly important for Britain.Feel free to testify trust Hungary because it was only a small part of the start of the World War. Hungary is a naturalally of Great Britain and France. It has a place under the Sun.A people like the Hungarian, behind which is a millennium national and traditional development, which in the Middle Ages was heroically it protected Europe from the Turks; and which, in 1222, just seven years after ours, had its Magna Carta, the Golden Bullion, treat it as a newly created Balkan state.

Hungary needs a new advocate!

Magyarországnak új védőre van szüksége!

Lord Rothermere, Daily Mail, 1927. június 21. Magyarország helye a Nap alatt. Biztonságot Közép-Európának! Baklövést követtek el az Osztrák–Magyar Monarchiát felosztó békeszer ződések. Döntéseik nyomán elégedetlen nemzeti kisebbsé gek jöttek létre Közép-Európa féltucat országában, melyek közül bármelyik gyújtópontja lehet egy újabb világégésnek. Viszonylag kis változtatásokkal újra lehetne egyesíteni az anyaországgal kétmillió magyart abból a hárommillióból, akiket a trianoni béke idegen fennhatóság alá helyezett. A súrlódásokat úgy váltaná fel egy megkönnyebbült viszony.A közép-európai béke közvetlenül fontos Nagy-Britannia számára. Nyugodtan tanúsíthatunk bizalmat Magyarország iránt, hiszen csak kis része volt a világháború kirobban tásában. Magyarország természetes szövetségese Nagy-Britanniának és Franciaországnak. Helye van a Nap alatt. Egy olyan népet, mint a magyar, amely mögött egy ezredéves nemzeti és tradicionális fejlődés áll; amely a középkorban hősiesen védte Európát a töröktől; és amelynek már 1222-ben, mindössze hét évvel a miénk után megszületett a maga Magna Cartája, az Aranybulla, nem lehet úgy kezelni, mint egy újonnan létrejött balkáni államot.  

 

 

 

The editor

Site description

News agencies

Pandemic

Crisis areas

Others

 

A szerkesztő

Honlap ismertető

 Hírügynökségek

Pandémia

Válságövezetek

Egyebek

We - Hungarians.

Mi - Magyarok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widget is loading comments...

 

Flag Counter